Zisti kto si a rob to úmyselne.

Strana SaS predstavila zdravotnícku reformu

Včera v 10:14 | afinabul |  Z domova
Liberálne chorobníctvo, sen o optimalizácii zisku z chorôb
Strana SaS predstavila zdravotnícku reformu, kde sa hovorí o transformácií štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, teda o ich privatizácii a o nutnosti vzniku viacerých zdravotníckych poisťovní. Vedie tadiaľ cesta k zlepšeniu?

No vedie tadiaľ cesta k ešte väčšiemu zisku z chorôb pacientov. Preto takýto typ zdravotníctva o aké sa usiluje strana SaS označujeme výstižne "Chorobníctvo". Pochopiteľne, veď SaS ako strane podnikateľov, ide iba o optimalizáciu ziskov z chorôb pacientov. Chorobníctvo chápe doslova ako zlaté teľa.
SaS chce predovšetkým zaútočiť na ústavu SR, ktorá je účinnou prekážkou tvorby zisku z chorôb pacientov. Najväčšou prekážkou pre plány SaS je čl. 40 ústavy, ktorý jasne definuje, že každý má právo na ochranu zdravia, a ktorý garantuje na základe odvodov bezplatnosť zdravotnej starostlivosti. To znamená keď si už raz občan kúpil zdravotníctvo za odvody, tak ho má aj dostať bezplatne. No a SaS chce zaviesť nový základný rozsah a nadštandard. No a nadštandard si má platiť pacient zvlášť navyše k súčasným odvodom. Problém, ktorý trápi SaS, ktorá chce v zdravotníctve optimalizovať zisk, je že ako sa definuje nadštandard. Oni chcú vypracovať podrobný manuál, kde zadefinujú základnú starostlivosť, ako tú najlacnejšiu a najhoršiu možnosť a všetky lepšie možnosti budú spoplatnené a tak vznikne dostatočne veľký trh pripoistenia vo vnútri zdravotnej starostlivosti. oveľa väčší ako je dnes. Dnes to nie je možné preto, lebo pacient má podľa ústavy nárok na ochranu zdravia t.j. na tú najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť, teda na celú potrebnú medicínsku časť a pripoistenie alebo poplatky sú umožnené iba v časti nemedicínskej starostlivosti - za televízor, za jednolôžkovú izbu, za potvrdenia o zdravotnom stave a podobné nepodstatné veci. V medicínskej časti starostlivosti nie je dnes možné vytvoriť trh.
Preto aj ešte 13 rokov po Zajacovej reforme tu máme stále iba zdravotné odvody, ktoré nie sú poistením ale sú daňou. Bez trhu so zdravotnými službami nie je možné ani legálne vytvoriť systém v ktorom by mohli zdravotné poisťovne fungovať ako legálne peňažné ústavy, ktoré podnikajú s našimi odvodmi. Je aj dosť čudné, že tu máme súkromné zdravotné poisťovne, ktoré vyberajú od občanov daň ako keby boli daňovými úradmi. Slovenské súkromné daňové úrady zastali na pol ceste a nestali sa poisťovňami, pretože iba u nás a v ČR z celého rozvinutého západného sveta máme v ústave zakotvené právo na ochranu zdravia pre každého a na základe zaplatenia odvodov bezplatnosť. To vlastne znemožňuje u nás vznik reálneho trhu so zdravotným pripoistením. No ale o takéto zmeny v ústavách ako majú naše dva štáty, sa usilujú aj v iných štátoch, zdravie je podľa vyhlásenia OSN ľudské právo a preto OSN určila 12. december za deň boja za univerzálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti a uznanie zdravia za ľudské právo v skutočnosti v našom ústavnom zmysle zabezpečenia práva na ochranu zdravia.
SaS ide proti OSN a chce slovo bezplatnosť z ústavy odstrániť aby bolo možné oveľa väčšiu časť zdravotných služieb spoplatniť.
Navrhuje sa takéto znenie:
"Každý má právo na rovnakú šancu na dôstojné poskytnutie dostupnej, medicínsky účinnej a nákladovo efektívnej zdravotnej starostlivosti. Štát zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo plne vykonávať. Podmienky ustanoví zákon."
Alebo ešte lepšie iba takéto:
"Každý má právo na kompenzáciu katastrofických finančných rizík, ktoré vznikli pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Podmienky ustanoví zákon."

Každé znenie ústavy, ktoré odstráni právo na zdravie a bezplatnosť a umožní tak vznik veľkého voľného trhu s pripoistením im bude dobré. Iba vznik veľkého voľného trhu s pripoistením by naštartoval vznik ďalších súkromných poisťovní a vlastne legalizoval aj tie čo dnes existujú a v podstate existujú bez právneho dôvodu. Tu treba vyzvať k ostražitosti všetkých vlasteneckých a národných poslancov, aby stáli doslova na stráži, lebo takáto zmena ústavy by viedla k nedostupnosti zdravotníctva a zhoršeniu zdravia našej populácie.
Úloha zdravotných poisťovní v našom dnešnom zdravotníctve je iba okrajová, zdravotníctvo je totiž dnes financované z odvodov pacientov a nie z peňazí poisťovní, tie sú iba správcom peňazí pacientov. V niektorých krajinách ako napríklad v Benátskej republike v Taliansku, zdravotné poisťovne vôbec neexistujú. Zdravotné odvody vyberá daňový úrad a rozdeľovanie financií realizujú zdravotné úrady v regióne. Niečo ako u nás zdravotný odbor VÚC.
Naše zdravotníctvo predovšetkým potrebuje presunúť pacientov z nemocníc do ambulancií a do domácej starostlivosti, rozvinúť komunitné formy starostlivosti. Tieto sú oveľa efektívnejšie a zabezpečujú pacientom oveľa vyššiu kvalitu života a práve týmto smerom sa rozvíjajú najprogresívnejšie zdravotné systémy vo svete.
Ono totiž vo svete mnohé vlády prišli na to, že iba zdraví ľudia vedia vyprodukovať v ekonomike najviac a preto samotné štáty obmedzujú parazitné spôsoby tvorby ziskov v zdravotných systémoch z chorôb ľudských zdrojov a zameriavajú sa na globálny ekonomický profit celej krajiny a teda sú zamerané na dosahovanie a posilňovanie zdravia ľudských zdrojov. Preto sú trendom dobre manažované štátne nemocnice. Problém Slovenska nie je v tom, že máme štátne nemocnice ale v tom, že sú zle spravované. Je tu príliš veľa politických vplyvov a korupcie. To nevyrieši sprivatizovanie štátnych nemocníc cestou cez akciové spoločnosti, ale iba keď konečne začneme dôsledne uplatňovať trestnoprávnu a hmotnoprávnu zodpovednosť voči manažmentom štátnych nemocníc. A na to nepotrebujeme nemocnice privatizovať. Privátne nemocnice okrem toho, že zisk uniká mimo zdravotníctva do súkromného vrecka, sú problémom aj pre zníženie dostupnosti služieb, práve s ohľadom na zvýšenie zisku, kde sa súkromná nemocnica môže rozhodnúť neposkytnúť finančne náročnú liečbu pacientovi, ktorý potom zomrie, hoci by existovali ešte možnosti na záchranu. Týkať sa to bude hlavne sociálne slabších vrstiev, ktorým by mohla byť, oproti dnešnému systému štátnych nemocníc podstatne obmedzená dostupnosť služieb. No a koľko takýchto ľudí žije dnes na Slovensku? Dva alebo tri milióny?
http://liptakpeter.blog.pravda.sk/2018/06/22/liberalne-chorobnictvo-sen-o-optimalizacii-zisku-z-chorob/
 

O “apolitickosti” jednej pani učiteľky

Včera v 10:09 | afinabul |  Z domova
Na jednom regionálnom spravodajskom portály, ktorý prináša správy hlavne z mesta Spišská Nová Ves a okolia som objavil článok, ktorého obsah ma nemilo prekvapil. Bol tam zverejnený článok o deviatakoch z jednej ZŠ zo Spišskej Novej Vsi, ktorí odovzdali osobne vysvedčenie prezidentovi Kiskovi. Článok je plný vyjadrení ich učiteľky, ktorá opisuje, aký úžasný zážitok to bol pre žiakov, ako boli nadšení a šťastní. Vysvedčenie, ktoré mu odovzdali, vymysleli podľa slov pani učiteľky žiaci tejto triedy. Tento článok si môžete pozrieť TU.
Keď si však niečo zistíte o politických preferenciách tejto pani učiteľky, potom vás zrazu neprekvapí, že jej žiaci idú na výlet práve za prezidentom Kiskom a vystavujú mu úžasné vysvedčenie. Keby Vás zaujímalo, tak Kiska podľa tohto vysvedčenia obstál nasledovne: riadenie štátu- výborný, medzinárodné vzťahy- výborný, podpora hlasu ľudu- výborný, rétorika- výborný, pomoc núdznym- výborný, spev a gitara- chválitebný a teraz sa podržte, to najlepšie na záver. Bola tam aj kolónka: Budúcnosť Slovenska 2020-2024, kde bolo napísané: Spoliehame na Vás…
Politické preferencie pani učiteľky záhadne zdieľa celá trieda deviatakov, ktorí mu tam nechajú aj odkaz, že spoliehame na Vás… Zrazu má celá trieda akosi jasno, zaujímavá politická zhoda celej triedy, ktorá dúfa v opätovné zvolenie Kisku za prezidenta. Ani jeden názor proti, celá trieda na čele s pani učiteľkou vkladá nádeje do Kisku… ach, krása to detskej nevinnosti… Anketové spoločností, ktoré robia politické prieskumy by mali v tejto triede teda smolu, keby chceli mať reprezentatívnu vzorku vo svojom výskume, nakoľko by Kiska získal v tejto triede asi 120% :P. Jeden vodca, jeden názor, jedna nádej… Hrdá to potom pani učiteľka, keď táto iniciatíva, zvolené predmety na výbornú a výroky tipu spoliehame na Vás, sa čisto spontánne zrodili v hlavách práve jej žiakov… Ale, no…pani učiteľka… Nesmrdí tu náhodou niečo také ako, popretie apolitickosti, ktorú by mali naši učitelia na školách striktne dodržiavať? Asi si vieme domyslieť odpoveď…ale veď to žiaci…
Je zaujímavé, že zrazu celá trieda ohodnotila Kisku výbornou z väčšiny predmetov a že celá trieda mu nechala odkaz spoliehame na Vás…Je naozaj zaujímavé, ako sa politické preferencie tak identicky zhodujú s tými, ktoré vyznáva pani učiteľka. Je naozaj zaujímavé, ako vedia deviataci na ZŠ fundovane ohodnotiť Kisku z jeho riadenia štátu, medzinárodných vzťahov, podpory hlasu ľudu atď… Asi sa nám tu utvorila výnimočná trieda, plná fundovaných mladých politológov… Ja som síce vyštudovaný politológ, ale naozaj im len slepo závidím, že ako deviataci už vedia tak zhodnotiť Kiskové pôsobenie v politike. Veď keď Kiska nastúpúpil do úradu, mali tieto detváky 10 rokov, no neúnavne sledovali všetky jeho politické kroky… Ja v ich veku som tak akurát o najvyšších štátnych predstaviteľoch vedel to, že na čele vlády sme mali nejakého malého fúzkatého uja, ktorý veľmi rád bicykloval…

Medzinárodné vzťahy a riadenie štátu

Žiaci ohodnotili Kisku pri medzinárodných vzťahoch na výbornú. Poďme sa pozrieť na jeho pôsobenie v tejto oblasti bližšie:
Kiska začal vo veľkom presadzovať tému zbrojenia a vernosti k NATO a USA. Verejne hovorí o hrozbe z Ruska, šíri nenávisť a pocit ohrozenia našej bezpečnosti práve zo strany Ruska a vyhľadával si zahraničné cesty práve do krajín, ktoré sú v nejakom spore s Ruskom a tam pred novinármi vyhlásili množstvo nenávistných výrokov na stranu Ruska a dokonca prekrúca dejiny a vyvoláva emócie. Tak to bolo napr. na návšteve Gruzínska, kde hovoril o tom, ako Rusko napadlo Gruzínsko a odkrojilo si z jeho územia a pritom to bolo Gruzínsko a vojnový šialenec Sakašvili, vtedajší prezident Gruzínska, ktorý rozpútal vojnu s autonómnou oblasťou Južné Osetsko. To akosi Kiska vo svojich emotívnych prejavoch zamlčal.
Kiska tiež pri každej možnej príležitosti oroduje za požiadavky NATO a USA, aby Slovensko dávalo 2% z HDP na armádu a zbrojenie. Zastáva sa všetkých šialených vojenských intervencií pod vlajkou NATO a USA. Spomeňme si, ako Kiska napísal pri úmrtí Fidela Castra toto: "Hádam nikde na svojich potulkách svetom som nevidel toľko smutných ľudí. Inteligentných, túžiacich po slobode a normálnom živote." Kiska ostáva verný svojej demagogickej manipulácii, ktorú predvádza vždy, keď chce dehonestovať svojich ideologických protivníkov. Povedať, že na Kube videl najviac smutných ľudí po svojich potulkách svetom, tak to je také klamstvo, že človek až nechápe, ako sprosto môže zavádzať jeden prezident, ktorý je hlava štátu a ktorý by si takúto ideologickú manipuláciu nemal ani dovoliť. No pri prezidentovi Kiskovi sme si už zvykli, že ideologická manipulácia je jeho hlavnou zbraňou. Dobre si tiež pamätáme, ako Kiska chcel zriadiť vojenskú základňu NATO v Poprade.
Hlavné je strašiť obyvateľstvo chimérami o ohrození našej slobody, demokracie, bezpečnosti, tlačiť nás do nenávisti proti inému národu a krajine, hystericky vyvolávať najvyšší stupeň ohrozenia a strach, aby sa tak ľudia viacej podvolili zbrojeniu a následnému nahnaniu do možných vojenských konfliktov, kde proti sebe pozdvihnú zbrane opäť len obyčajní pracujúci a oligarchia zo všetkých strán konfliktu sa na našom utrpení krásne napakuje. Aká až neskutočne rovnaká myšlienková zhoda s takým vojnovým štváčom, akým bol Bush a spol…
Kiska tiež nazýva Turecko na čele s novodobým sultánom Erdoganom za ostrov stability, pritom Erdogan sa vystatuje, ako strojcom puču "zrazí hlavy", vo väzniciach hnije 50-tisíc politických väzňov, 145tisíc ľudí prepustili z práce, turecká armáda povraždila tisíce Kurdov a podporuje islamistov. Erdogan si nechal schváliť diktátorské právomoci a krajine vládne despotickou rukou.
Jeho veľkým kamarátom je aj prezident Ukrajiny Porošenko, o ktorom americká tajná služba písala, že je najskorumpovanejším politikom Ukrajiny, ktorý má prsty v rôznych privatizačných aférach štátneho majetku. Porošenko ale začal kritizovať Rusko a tak aj USA na neho zmenili nazeranie a zrazu sa stal pre nich najlepšou voľbou na Ukrajine. Porošenko okrem toho, že na východe Ukrajiny nechal armádou zmasakrovať tisíce civilistov, jeho režim nechal rozmetať opozíciu, patrí medzi najskorumpovanejšie vlády vo svete, vyznačuje sa fanatickou nenávisťou voči všetkému ruskému a háji geopolitické záujmy USA, posilňuje vo veľkej miere fašizmus a potláča antifašistickú a socialistickú minulosť krajiny. Toto je veľký kamarát nášho Kisku.

Podpora hlasu ľudu

Z Kisku- prezidenta pre všetkých sa stal prezident pravice a nie prezident na zblíženie Slovákov naprieč politickým spektrom. Kiska takto robí presný opak, aký sľuboval, vo veľkom rozdeľuje spoločnosť a zastáva sa iba tých, ktorí patria do jeho ideologického tábora, čo sme mohli vidieť aj v kauze Lorenza, ktorý bol zaistený políciou po opakovanom strhávaní kosákov a kladív z pamätníka Osloboditeľov v Košiciach. Kiska z pozície svojej funkcie začal orodovať za Lorenza a chcel si predvolať prokurátora, ktorý mu to ale odmietol. Prečo takto nikdy neorodoval za nás obyčajných pracujúcich pri rôznych štrajkoch, pri rôznych porušeniach našich pracovných práv, pri bojoch pracujúcich, lebo dobre vieme, na akej strane barikády Kiska stojí…
Slovenskom hýbe téma Kiskových krátení daní počas jeho volebnej kampane. Kiska si okolo seba buduje dlhú dobu doslova kult osobnosti a tomuto kultu podľahli tisíce Slovákov, ktorí za neho kopú na všetkých frontoch. Títo ľudia si hovoria, akí sú demokrati, slobodne mysliaci a žijúci ľudia, ktorí bojujú za šťastné Slovensko. Táto idylka sa ihneď skončí, keď čo i len trochu skritizujete Kisku, vtedy sa na vás vyrútia, ako nejaká ožratá tlupa nejakých krčmových bitkárov. Táto masa vás zahrabe pod čiernu zem aj vtedy, keď sa pustíte do kritiky kapitalizmu, NATO, EÚ, USA, neviditeľnej ruky trhu a neoliberalizmu. Vypočujete si od nich, akí ste leniví roboši, socky, nevzdelanci, chamraď, lúza, závistlivci, extrémisti, konšpirátori, blbci, vymetenci, rusofili atď…atď… Toto sa na vás spustia, keď nezapadáte do ich ideologickej škatuľky a práve takíto ľudia sa dávajú do role najväčších ochrancov slobody a demokracie. Naozaj vtipné, nakoľko ich správanie sa nijak nelíši od nadšených davov, ktoré kedysi plnili mítingy HZDS a vykrikovali Mečiara si nedáme.
Kiska hovorí o mafiánskych praktikách, prednesie emotívny prejav, ako je tu zápas o charakter štátu, samozrejme on je na tej správnej strane, strane toho "ľudového hrdinu", ktorý sa postavil na čelo tohto boja za očistenie krajiny. Je viac ako trápne, keď s takýmto prejavom a výzvou prišiel až vtedy, keď čelí vlastnej kauze s daňami, čiže ide o jeho zúfalý protiútok, keď má on sám maslo na hlave a ide o jeho osobu. Takto chce odpútať pozornosť od svojich prehreškov a strčiť sa do pozície bojovníka za nás "všetkých".

Rétorika

Kto sleduje Kiskové prejavy a formu akou rozpráva, ako intonuje, musí cítiť a vidieť tú až trápnu umelosť jeho prejavu, tú hranosť, ako keby ste videli herca, ktorému to jednoducho nemôžete uveriť, lebo vidíte a cítite, že tie emócie a prejav sú iba hranou fraškou.
Kiska v kampani oblboval Slovákov, ako je jedno, či ide o pravicu, či ľavicu, že toto je prekonané a že podstata je inde a ako on nájde cestu k zblíženiu Slovákov, z rôznych politických táborov. To, že išlo o jasný podvod s cieľom získať hlasy voličov naprieč politickým spektrom sa ukázalo hneď po zvolení, kedy si Kiska zostavil svoj poradný zbor, na ktorého čele stojí Bútora a z toho bolo hneď čitateľné, k akému politickému spektru bude inklinovať Kiska a koho názory bude vlastne presadzovať…

Chcete byť prezidentom, investujte vyše milióna Eur na oblbovanie…

Kiska je aj symbolom ukážky tzv. "demokratických princípov" v kapitalistických voľbách, kedy ste mohli jasne vidieť, že keď máte dostatok peňazí, môžete si kúpiť vlastnú popularitu. Kiska priznal, že v dobe pred oficiálnou kampaňou investoval na svoju propagáciu až 1 095 482 eur a cez kampaň ďalších 250 593 eur…
Načo sú teda rôzne obmedzenia na volebnú kampaň, keď pred oficiálnou kampaňou si môžete investovať ako Kiska kľudne milión Eur na vašu popularizáciu… Fraška. Takto si doslova môžete kúpiť akýkoľvek úrad v republike. Stačí všetko investovať do kampane, zahrať to na dobročinnosť ( z cudzieho… ) a stane sa z vás aj prezident. Presne tu vidno tú rovnosť šancí v kapitalizme. Keď kandiduje miliardár ako Kiska a vy ako obyčajní pracujúci, vy ledva naškrabete na zopár plagátov, no Kiska na vás vyskočil pred začatím oficiálnej kamapne a počas kampane asi aj zo záchodu… Demokracia a rovnosť šancí je už dávno rozprávkou. Tak to vždy bude v kapitalizme, lebo tam bude vždy hlavná moc peňazí, ktoré sú vždy kumulované v úzkej skupine najbohatších jedincov a klanov.
Kiska využil novú vlnu v politike, kedy sa začali presadzovať biznismeni, miliardári a boháči v politike, ktorý nás chcú silou mocou obalamutiť, že oni sú tým utláčaným hlasom obyčajných ľudí. Kto však pozná dejiny, kto pozná, ako funguje kapitalizmus, dobre vie, že oligarchovia, boháči, buržoázia, aj keď má akúkoľvek ľudovú masku, bude vždy tvrdo bojovať za záujmy najbohatších ľudí, za vykorisťovanie a život v kapitalizme, vďaka ktorému získali bohatstvo a moc, ktorých sa nikdy dobrovoľne nevzdajú. Nikdy nepôjdu proti kapitalizmu, ktorý pre nás obyčajných ľudí bude vždy znamenať prežívanie a pre úzku skupinu ľudí rozprávkové bohatstvo a moc. Vždy podporia tých, ktorý vďaka vykorisťovaniu majú všetko a všetkých…
Kiska si tú svoju stranu barikády jasne vybral a je jasné, že tá všeľudová maska mu už dávno opadla. Máme tak prezidenta jedného politického prúdu, jednej ideológie a jednej skupiny obyvateľov Slovenska, no tak to už raz v kapitalizme býva…
Miroslav Pomajdík
http://miroslav.blog.pravda.sk/2018/06/21/o-apolitickosti-jednej-pani-ucitelky-deviatiaci-zo-spisskej-vystavili-a-odovzdali-kiskovi-vysvedcenie-na-vybornu-s-odkazom-spoliehame-na-vas-buducnost-slovenska-2020-2024/

Ako zavraždiť Kuciaka + míľnik

Čtvrtek v 3:47 | afinabul |  huMOR
https://www.youtube.com/watch?v=6Ov7sQoUfCM
https://www.youtube.com/watch?v=d8akx6tDvjs
 


SaS zatknutie Kočnera vníma ako krok k očiste krajiny

Čtvrtek v 2:49 | afinabul |  Ponerológia
Polícia dnes zatkla Mariána Kočnera. SaS zatknutie Kočnera vníma ako krok k očiste krajiny
https://www.hlavnespravy.sk/policia-dnes-zatkla-mariana-kocnera/1439936

https://www.youtube.com/watch?v=91Q7xffyASU
https://www.youtube.com/watch?v=jTzf4opWy4c

Medzipriestor 128 - Mimovládne organizácie

Středa v 21:33 | afinabul |  Ponerológia
Soros - Hilary/Hitlary, nevyhrá ...

https://www.youtube.com/watch?v=TBeZg7nNBf0

Kočner "išiel" po "Jeňovi", zatkla ho NAKA ... Kočnera predsa!

Středa v 19:27 | afinabul |  huMOR

Marian Kočner hodnotí prvé úspechy relácie Na pranieri

Polícia dnes zatkla Mariána Kočnera

Eugen Korda. Meno, ktoré pozná azda každý. Stavím sa však, že nikto si nespomenie na jedinú myšlienku tohto novinára. Prečo? Odpoveď je jednoduchá: pretože žiadnu nikdy nevyslovil ani nenapísal. Viac o tomto novinárovi nájdete v mojom videu. Pozerajte pozorne, jeho súčasťou je aj milé prekvapenie!

https://www.youtube.com/watch?v=RzCJ3jwDiKQ

John MacArthur: prekrútené náboženstvo

Středa v 17:13 | afinabul |  Citáty
Na margo: Kresťanská cirkev širi evanieljum = radostnú zvesť, ale na tv LUX sa dozvieme čo robí Sára ...

https://www.youtube.com/watch?v=7Zs7izz-EWc

MVO bez EU dotácí? Prečo?

Středa v 17:10 | afinabul |  Technológia myslenia
https://www.youtube.com/watch?v=kADkeLWexX0

Rudolf Vasky: Despotická cenzúra na socialných médiach bude zastavená

Středa v 16:08 | afinabul |  Ponerológia
Dokumentárny film o historickom povolení súdiť Twitter
https://www.zerohedge.com/news/2018-06-19/cali-judge-rules-twitter-can-be-sued-falsely-advertising-they-allow-free-speech

https://www.youtube.com/watch?v=M48EVKuD0QE

Spirituál Kvintet - Chci sluncem být (až se k nám právo vrátí) - 1985

Středa v 11:58 | afinabul |  Hudba
Kam chci, tam půjdu, co chci, budu číst,
až se k nám právo vrátí.
a na co mám chuť, to budu jíst,
až se k nám právo vrátí,

Nechci už kývat, chci svůj názor mít,
až se k nám právo vrátí,
já chci svůj život jako člověk žít,
až se k nám právo vrátí.

Chci klidně chodit spát a beze strachu vstávat,
až se k nám právo vrátí,
své děti po svém vychovávat,
až se k nám právo vrátí.

Už se těším, až se narovnám,
až se k nám právo vrátí,
své věci rozhodnu si sám,
až se k nám právo vrátí.

Merkel muß weg

Středa v 0:55 | afinabul |  Hudba
https://www.youtube.com/watch?v=yFgSRM1ANjU


University of Waterloo

Úterý v 23:29 | afinabul |  Technológia myslenia
https://www.youtube.com/watch?v=6O5zgXeCynQ

Hytlermarket Billa

Úterý v 7:35 | afinabul |  Ponerológia

Dočkali sme sa cenzúry aj priamo v obchodných reťazcoch, ak je to naozaj pravda, čo asi po diskusiách na FB stránke Billy skutočne je a stiahli z predaja jeden z časopisov iného názorového spektra, tak s pánom bohom!
Pluralita názorov a sloboda slova fakticky končí práve takýmito rozhodnutiami, ktoré nacizmus dotiahol do úspešného konca pálenia kníh na hraniciach.
Veľká škoda je, že menovanému obchodnému reťazcu vôbec nezáleží na životnom prostredí a nezálohuje a následne nevykupuje trebárs plastové a sklenené fľaše. Veľká škoda je, že predávajú výrobky, ktoré obsahujú palmový olej a prispievajú k likvidácii pralesov. Obrovská škoda, že danej predajni voľajako nezáleží ani na mzdách rádových zamestnancov, aby sa aspoň priblížili k tej priemernej mzde. Veľká škoda, že aj Billa distribuuje potraviny dvojitej kvality.
Za toto všetko asi nemôže Zem a Vek, ale nenažraný zisk obchodných reťazcov. Ak je to naozaj pravda a začali sa zakazovať tieto periodiká, tak si ich asi objednám. Je na každom kupujúcom, čo si v predajni kúpi a čo nie A manažéri Billy by radšej mali riešiť globálnejšie otázky ako je otázka jedného časopisu, aj keby tam bolo čokoľvek.
Podľa môjho názoru je to naozaj určitý počiatok diktatúry vychádzajúcej z nacizmu, podobne ako to spravil Lidl s kresťanským krížom na obaloch výrobkov a vymazal ich z gréckych kostolov.

http://gabo126.blog.pravda.sk/2018/06/18/billa-prevadzkuje-nacizmus-v-praxi-spalene-pralesy-ci-zdieranie-ludi-jej-vsak-nevadi/
https://zemavek.sk/billa-vylucila-zemvek/
https://vetvicka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=82618


Fake News zo strany RTVS

Pondělí v 10:11 | afinabul |  Z domova
kratene
https://slobodnyvyber.sk/fake-news-zo-strany-rtvs/

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa potýka v poslednej dobe s jednostrannosťou informácií. Okrem toho, že nedáva priestor viacerým názorom, zverejňuje aj nepravdivé správy.
Vzhľadom na poslednú vetu príspevku "Rusko na dezinformácie podľa odhadov EÚ minie jednu miliardu," som považoval za nutné osloviť priamo redaktora RTVS.
Spýtal som sa ho, či vie dodať zdroj svojho tvrdenia. Pochyboval som o vieryhodnosti tohto čísla, pretože v rozpočte na rok 2018 Rusko dalo 81 miliárd rubľov na všetky štátom hradené komunikácie. Po prerátaní na doláre a po odrátaní miliardy na špecifické aktivity by ostalo na činnosť všetkých masmédií v Rusku aj v zahraničí menej ako 300 miliónov dolárov. Pritom TV kanál RT mal minulý rok rozpočet 300 miliónov dolárov
Michal Katuška odpovedal, že to bolo obsahom januárovej schôdze Európskeho parlamentu.
V januári tlačová správa Európskeho parlamentu skutočne hovorila o dezinformáciách, únikoch, fake news a počítačových útokoch.
Ibaže informácia o miliarde sa netýkala uvedeného popisu. V preklade sa hovorí nasledovné:
"…EÚ sa snaží bojovať proti nástrojom ruskej propagandy, ako sú Sputnik alebo Rusko dnes, ktoré majú podporu vo výške miliardy eur."
Na tento text som upozornil pána Katušku a žiadal som ho, aby opravil spomínanú vetu. Ruské mediálne domy RT a Sputnik sú skutočne nástrojom ruskej propagandy. Presne tak isto ako je Hlas Ameriky nástrojom americkej, či Deutsche Welle nástrojom nemeckej propagandy. Štátne médiá s medzinárodným sú kanálom, cez ktorý každá krajina prezentuje samu seba v čo najlepšom svetle a prirodzene hľadá "muchy a mušky" v krajinách, ktoré patria medzi geopolitických protivníkov.
Lenže to dezinformácie nie sú. Ak niekto zverejní pravdivú správu, ktorá je pre nás nepríjemná, môže nás to síce hnevať, ale to neznamená, že označíme druhú stranu za fake news. Rovnako predsa popisujú Rusko aj slovenské, resp. západné médiá. Veľkoryso sa ignorujú kladné stránky ruskej politiky a škandalizuje sa ruská politika zobrazovaním "mušiek," ktoré sa niekomu podarí vypátrať.
Ak Sputnik zverejňuje rozhovory so slovenskými politikmi, ktorí majú na Slovensku jednopercentnú podporu, to isté robia aj naše médiá, ktoré oslovujú "liberálov" s rovnakou podporou v Rusku. Aj jedna aj druhá strana robia svoju prácu.
Michal Katuška argumentoval ďalším článkom, že podľa španielskeho poslanca EP Esteban Gonzales Ponsa minie Rusko na propagandu a dezinformácie 1 miliardu eur. Opäť to však bolo kumulatívne.
Záznam vystúpenia španielskeho poslanca nie je tak rezolútny, ako kreatívna správa, ktorú posunul do éteru redaktor RTVS.
"V prípade Ruska musím povedať, že nehovoríme o nepriateľovi, hoci niekedy s nami Rusko zaobchádza tak, akoby sme boli. Kremeľ dáva 1 miliardu eur ročne na verejné médiá, čo je sieť televíznych staníc vo vyše sto krajinách a tridsiatich troch jazykoch a armáda virtuálnych účtov pripravená rozšíriť falošné správy."
Naviac je to len záznam vystúpenia poslanca (preklad v slovenčine) bez potvrdenia zdrojov.
Moja odpoveď (v doslovnom znení), po ktorej už komunikácia neprebiehala
Ešte raz, nemôžete vyhlásiť, že Rusko dáva miliardu na cielené dezinformácie. To jednoducho nie je pravda. Ak prijmete tento záver, že každé vysielanie z Ruska je lož, potom podceňujete ľudí vo svete. RT je najsledovanejší youtube kanál. Nie kvôli tomu že dezinformujú, ale kvôli tomu, že zverejnia aj to, čo sa v našich médiách neukazuje, prípadne interpretuje inak.
Poviem Vám príbeh jedného známeho. Ušiel za hranice v 68, hral so Sinatrom v Las Vegas. Celý život nenávidel Sovietov. Keď videl, ako začínajú správy manipulovať, začal sledovať Rusov. Podľa neho sa to viac približovalo realite.
V časoch socializmu sme počúvali Slobodnú Európu a Hlas Ameriky. Samozrejme, vysielali americkú propagandu, kde opisovali kladné stránky Západu. Ale o dianí v Československu hovorili pravdu.
Musel som ísť na vojnu, kde som zbytočne zabil časť života, brodiť sa snehom v Západných Čechách. Nikto tým komunistom už vtedy neveril. Tak sme potajomky prepínali ladenie na TV, kde sa dali chytiť zapadne správy. Oficiálnej TV už tiež nikto neveril, okrem pár skalných bláznov, čo verili v svetlú budúcnosť komunizmu.
Vy robíte to isté ako vtedajší propagandisti, len na inej úrovni. Viem si dohľadať čísla, po anglicky aj rusky viem čítať. Je mi srdečne jedno, kto akú propagandu vedie, spolieham sa na seba. Keď ste redaktor verejnoprávnej TV, mali by ste dbať aspoň na formálnu správnosť.

Mal som jeden návrh, aby Michal Katuška upravil text komentára nasledovne
"Na prevádzku médii RT a Sputnik, ktoré šíria ruskú propagandu, štát vydeľuje každý rok stovky miliónov eur."
Táto formulácia by bola pravdivá a plne zodpovedala uvedených faktom. Samotná formulácia o "miliarde eur na dezinformácie" je fake news.
Redaktor RTVS text neopravil, napriek viacnásobnému upozorneniu. Preto s plným vedomím prehlasujem, že RTVS šíri Fake News.


https://slobodnyvyber.sk/fake-news-zo-strany-rtvs/

Italská vláda odmítla dohodu CETA

Pondělí v 10:05 | afinabul |  Ponerológia
Po lodích neziskovek chce Salvini blokovat dovoz zahraničních potravin, které imitují italské výrobky:
"Pravdou je, že končíme s tím dělat někomu rohožku. Po lodích neziskovek můžeme zablokovat i lodě, které připlouvají do našich přístavů napěchované kambodžskou rýží. ..."
Nový ministr zemědělství, Gian Marco, zároveň odmítl obchodní smlouvu CETA mezi EU a Kanadou.
Salvini k CETA a EU:
"Italové legitimně protestují proti padělání italských výrobků, které otevírá trh s parmezánem a mozzarillou, i proti otevírání trhu kanadské pšenici, o jejíž kvalitě máme legitimní pochybnosti, a potravinám přeplněným hormony.
(CETA) Nastavuje červené světlo celé středomořské dietě , zatímco dietní cole dává zelenou."
"Bereme si zpět ústřední roli, kterou jsme v posledních letech nikdy nehráli. "
" Před tím, než nás využili, s námi (Itálií) ani nemuseli hovořit: využili nás gratis.
Teď se ale muzika trochu změnila.Všichni to pochopili, s výjimkou německé neziskovky, která si dovolila nazvat italského premiéra fašistou ..."
http://zvedavec.org/vezkratce/15478/

O “špicľovaní” BND v tzv. “spriatelených krajinách”

Pondělí v 9:52 | afinabul |  Ponerológia
Rakúska spolková vláda sa v sobotu stretla na krízovom stretnutí. Dôvodom boli správy, podľa ktorých Nemecká spolková spravodajská služba (BND) v rokoch 1999 až 2006 vykonávala v Rakúsku systematický dohľad. Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen a kancelár Sebastian Kurz (ÖVP) vystúpili v sobotu večer
Podľa rakúskeho týždenníka Profil a denníka Der Standard na základe interného spisu BND sa v rokoch 1999 až 2006 odpočúvalo a kontrolovalo celkovo dve tisícky telefónových, faxových a mobilných pripojení vrátane e-mailových adries. O "špicľovaní" BND v tzv. "spriatelených krajinách" celého sveta sa pritom vedelo už v roku 2015.
BND monitorovala vládnu komunikáciu (úrad rakúskeho kancelára a kľúčové rezorty obrany, zahraničia, vnútra a financií), kľúčové firmy ako zbrojovky Glock a Steyr, banku Raiffeisen aj Bank Austria, automobilku Rosenbauer, drôtovňu Schiebel, či klenotníctvo Swarovski. Okrem toho aj rakúske pobočky medzinárodných korporácií, ako napríklad Ericsson alebo Bombardier.
Odpočúvané boli aj medzinárodné organizácie so sídlom na rakúskom území, ale aj islamské inštitúcie a podozriví z teroristických aktivít či obchodníci so zbraňami, a dokonca aj univerzitní profesori. Nemci sa navyše podľa vyjadrenia s týmito informáciami podelili aj s inými tajnými službami, napríklad s americkou NSA.
Tajná služba sledovala napríklad internetové linky, prostredníctvom ktorých sa dostávalo obrovské množstvo dátového toku. Ak sa napríklad zobrazila e-mailová adresa podozrivého z terorizmu ako selektor, systém kontroly sa spustil. Agenti potom mohli vidieť, kedy cieľová osoba komunikovala, s kým, ako dlho.
Denník Der Standard konštatuje, že je jasné, že týmto sa rozpadla dôvera medzi dvoma vcelku blízkymi členskými štátmi EÚ, ktoré už desaťročia úzko spolupracovali. Na zozname však nie sú žiadne súkromné ​​čísla alebo e-mailové adresy rakúskych politikov. Zoznam však potvrdzuje, že sledovaných bolo niekoľko ministerstiev, ako napríklad ministerstvo hospodárstva a vnútra, neskôr aj obrany a životného prostredia.
Nevyhla sa tomu ani rakúska tlačová agentúra APA. V rámci OSN monitorovala nemecká tajná služba 128 telekomunikačných spojení a 75 správ. Okrem obvyklých podozrivých, ako sú Irán, Rusko alebo Severná Kórea, boli to aj "priateľské krajiny", ako Francúzsko, Izrael či USA.
Bývalý minister obrany Hans Peter Doskozil (SPÖ) sa podľa novín Wiener Zeitung na spoločnej tlačovej konferencii s Christianom Kernom vyjadril: "Nečakal som to, že by sme boli susedným štátom takýmto spôsobom - ak je to pravda - inštitucionálne a systematicky špehovaní."

Nie je to prvýkrát, čo boli inštitúcie a významné osoby európskych krajín odpočúvané (viac TU). Ešte v roku 2013 dokonca aj samotné Nemecko od amerických tajných služieb, ktoré sa zamerali aj na mobilný telefón kancelárky Angely Merkelovej.
https://www.hlavnespravy.sk/krizove-stretnutie-spolkovej-vlady-nemecko-odpocuvalo-rakusko-dlhe-roky/1436782

Jún - Veronika a Hrdza

17. června 2018 v 23:16 | afinabul |  Hudba
https://www.youtube.com/watch?v=6e-t6oct1Wc
https://www.youtube.com/watch?v=muFq0M1lp1A

Prípad Aquarius

17. června 2018 v 16:56 | afinabul |  Ponerológia
Poľa gréckej mytológie predstavuje súhvezdie Aquarius taliansku pobrežnú stráž lejúcu na španielske územie populačné prebytky čierneho kontinentu ako trest za neomarxistickú zhovädilosť, ktorá posadla Pyrenejský polostrov.
Dlho sa nevedelo, čo to presne znamená. Až prišiel jún 2018 a spolu s ním sa dotiahla k brehom Talianska "humanitárna" loď Aquarius. Tento výkonný orgán mimovládnych organizácií, prakticky denne napĺňajúcich proroctvo nebohého Kadáfího "Ak zničíte Líbyiu, európsky kontinent sčerná", bol už niekoľko rokov v prvej línii kontaktu s pašerákmi, aby od nich priamo pri líbyjských brehoch preberal čierny tovar a odvážal ho vykydať do Talianska. Na palube mal užitočných idiotov operujúcich pod egidou tzv. Lekárov bez hraníc, pre ktorých sa zamorovanie Európy africkými populačnými prebytkami stalo postupne hlavnou náplňou obživy.
Lenže z Talianska zaznelo, čo mimovládni komplici pašerákov nečakali. Rázne povolebné Va fangul! Bola tým mienená Malta. Tá oznámila, že sa bez vyše 600 mladých sympatických Afričanov a pár desiatok tehotných a kojacich Afričaniek zaobíde.
Nastalo napäté ticho. Posádka Akvária pretekajúceho cez okraj mladými mužmi, netrpezlivo túžiacimi spoznávať Európu, čakala, že sa ozve z Nemecka istá pani, ktorá sa dokáže roztekať od lásky výlučne a len pri pohľade na dieťa z brutálne inej kultúry, známej v Európe kšeftovaním s drogami.

Ale nič. Nezaznelo veru z efdejot papule Wir schaffen das. Pod kráľovnou Fluechtlingov sa totiž heblá kresielko, neradno sa príliš nakláňať na stranu čerstvej zásielky "nových Európanov".
Heclo sa nakoniec Španielsko. "Dajte, berieme", vyhlásila pateticky krajina dona Quijote dela Manchu. "Nech prídu do Valencie". Valenčania zdúpneli, korektným slovníkom povedané, ich reakcie boli zmiešané.
A tak sa Aquarius a ďalšie dve lode, na ktoré bol rovnomerne rozdelený čierny náklad bez občianskej identity, vydala k španielskym brehom. Neobišlo sa to bez mediálnych teatrálností. Najvydarenejšia bola vracacia. Ni jedno čitateľské oko nezostalo suché.
Prišla nedeľa, deň boží - lode s vyše 600 kusmi afrických populačných prebytkov zakotvili v prístave. Medzitým ale španielska vicepremiérka, ktorá mala silné moralizujúce reči v čase, keď bola loď bezpečne ďaleko, trochu otočila. Vyše 600 sympatických mladých Afričanov nedostane azyl automaticky. Ich žiadosti budú posúdené štandardne, čo znamená, že všetci skončia v detenčnom zariadení pre ilegálov určených na deportáciu. Z tejto nuly oprávnených žiadateľov o azyl je Macron ochotný vziať do Francúzska všetkých, ktorí po ňom zatúžia.
Len čo vo Valencii natiahli mostík k prvej prichádzajúcej lodi, na vyvýšenine oproti mólu zaujalo pozície snáď 500 kameramanov a fotografov. Áno, áno, sem s nimi, detailnými zábermi na šikovných mladých ľudí, ktorí prichádzajú pracovať na naše dôchodky. No, veľa nám toho nesprostredkovali. Videli sme - aj to iba vďaka RT - len domáci mančaft v nepriedyšných bielych (BIELYCH!) overaloch, rukaviciach a rúškach na ústach (fašistických fašistov, povedané slovníkom magora Matoviča) ako vykonáva selekciu na rampe. Černoch s teplotou vpravo, bez teploty vľavo. Vyzliecť, odvšiviť, na pohovor. Ak náhodou niekto dostane "azyl", môže sa zapojiť do pracovných táborov na juhu Španielska, kde už tisícky takých ako on oberajú rajčiny.
Medzi úbohými utečencami nájdeme
štát počet obyvateľov 1955 počet obyvateľov 2015
Nigéria 41 000 000 - 182 000 000
Gambia 271 000 - 2 000 000
Mali 4 900 000 - 17 000 000
Senegal 2 700 000 - 15 000 000
Kto by chcel informácie o populačnom náraste v afrických štátoch za uplynulé desaťročia, nájde ich TU
Taliansko odkázalo, že vykopnutie Akvária nebola výnimka, ale nové pravidlo. Španielsko sa tiež tvári, že viac divadelných hier "Vylodenie vo Valencii" si nepraje. Nikto nevyskakuje nadšením ani na severe, ktorý sa ešte donedávna zadúšal obdivom k južanským kultúram a cítil potrebu implementovať ich do svojej severskej mentality.
Kým Aquarius hádzal kotvu vo Valencii, mal maďarský premiér Viktor Orbán zvláštny telefonát. Volal POTUS Trump. Povzbudil ho v ochrane hraníc pred populačnými prebytkami z iných končín sveta - nie preto, aby ho povzbudil v ochrane hraníc (maďarskú hranicu môže POTUS ofakovať), ale aby si kopol do Merkelovej. Tá sa bez americkej ochrany stáva zbytočnou zatuchnutou starenou a Trump jej to rád telefonátom Orbánovi pripomenul.
Toto leto bude horúce. Každopádne majme poruke zoznam našich lokálnych sviní, ktoré pomáhali vmanévrovať Európu do "utečeneckých" sračiek s ťažkými následkami pre celý kontinent.
Doba sa zmení rýchlo.
http://nadhlad.com/content/pripad-aquarius

Rusko naraz predalo polovicu amerických cenných papierov

17. června 2018 v 11:52 | afinabul |  NBS
Rusko predalo v apríli polovicu cenných papierov americkej štátnej pokladnice na sumu 47,5 miliárd dolárov a ponechalo dlhové záväzky vo výške 48,7 miliardy. Dôkazom toho sú údaje zverejnené na internetovej stránke americkej štátnej pokladnice ministerstva financií USA - United States Department of the Treasury.


Preto v hodnotení držiteľov amerických dlhových cenných papierov Rusko kleslo zo 16. na 22. miesto. Lídrami v rebríčku majiteľov amerických cenných papierov aj naďalej zostávajú Čína (1,18 bilióna dolárov) a Japonsko (1,03 bilióna dolárov). Rusko sa amerických cenných papierov rýchlo zbavuje.

Jedným z dôvodov je to, že 15. júna americký prezident Donald Trump odštartoval obchodnú vojnu s Čínou a uložil 25-percentné dovozné clo na čínske tovary v hodnote 50 miliárd dolárov ročne. Peking okamžite odpovedal zrkadlovými opatreniami. Americké cenné papiere rýchlo strácajú svoju hodnotu.

Ruské média v tejto súvislosti pripomenuli, že štátny dlh USA dosiahol nový rekord a prevýšil 21 biliónov dolárov. Podiel domáceho dlhu je 5,6 bilióna dolárov. Jedným z predvolebných sľubov Donalda Trumpa bola likvidácia štátneho dlhu, ale v priebehu roka jeho prezidentstva sa toto číslo zvýšilo o viac ako jeden bilión dolárov.
https://www.hlavnespravy.sk/rusko-naraz-predalo-polovicu-americkych-cennych-papierov-mieni-sa-ich-aj-nadalej-zbavovat/1435958

Další články


Kam dál