Zisti kto si a rob to úmyselne.

Ju hej moji štiri bratri

Včera v 17:02 | afinabul |  Hudba
https://www.youtube.com/watch?v=Xu9d3OWj1EQ
 

Vintage Swing

Včera v 16:50 | afinabul |  Hudba
https://youtu.be/KbXSxW7zT2Q

Had

Pátek v 21:45 | afinabul |  huMOR
Umelá inteligencia napreduje vpred míľovými krokmi a využíva sa stále častejšie. Dokáže aj to, čo človek nie, prípadne čo by mu trvalo mnohonásobne viac času a robí náš život jednoduchším. Dokáže predpovedať meškanie letov, sčítavať počet opíc v pralesoch a dokonca aj diagnostikovať choroby ľudí. A teraz zvládne aj to najdôležitejšie - vyrobiť MEME obrázky.
https://mobil.sk/clanok/1540-umela-inteligencia-uz-dokaze-vyrabat-aj-meme-obrazky
 


SMĚREM K PSYCHOLOGII ZLA

Pátek v 15:01 | afinabul |  Ponerológia
Existují různé způsoby, jak se na věci dívat.
Psychiatři obvykle posuzují lidi z hlediska zdraví a nemoci. Tento přístup bychom nazvali lékařským modelem. Je to velmi užitečný a účinný způsob, jak pohlížet na lidi.
Nazíráno z tohoto hlediska, trpěl George velice specifickou chorobou, a to obsedantní neurózou. O této nemoci toho víme poměrně hodně. V mnoha směrech byl Georgův případ typický. Obsedantní neurózy mají například svůj původ v raném dětství a rodí se téměř vždy pod vlivem neideálních osobností - formujících situací. George si nemůže pamatovat, jakým způsobem se formovala jeho osobnost. Ale ze skutečnosti, že jeho otec umlátil kotě k smrti za to, že zaneřádilo koberec, se dá usuzovat, že George uznal, že bude lépe, když se naučí ovládat své city. Není určitě náhodou, že George vyrostl v obzvlášť pořádkumilovného a metodického člověka, jak už pacienti s obsedantní neurózou obvykle bývají.
Dalším typickým charakteristickým rysem lidí, kteří se stávají oběťmi této nemoci, je jejich náchylnost k "magickému myšlení", jak to nazývají psychiatři. Magické myšlení se může projevovat různou formou, ale v zásadě spočívá ve víře, že myšlenky o určitých věcech mohou zapříčinit, že se tyto stanou. U malých dětí je magické myšlení běžné. Pětiletý chlapec může mít například myšlenku: Přeji si, aby má malá sestřička zemřela. Hned poté zneklidní a začne se bát, že sestřička skutečně umře, protože si to přál. Nebo pokud jeho sestra onemocní, zmocní se ho pocit viny a domnívá se, že její nemoc zapříčinila jeho myšlenka. Obyčejně z této náchylnosti k magickému myšlení vyrosteme - v dospívání jsme si již naprosto jisti, že tu moc ovlivňovat pouhými myšlenkami vnější události nemáme. Často se však stává, že děti, které byly v průběhu svého dětství nadměrně traumatizovány, ať už takovým nebo onakým způsobem, ze svého magického myšlení nevyrostou. Což se obzvlášť týká lidí trpících obsedantní neurózou. George z toho zcela jistě nevyrostl. Jeho víra v to, že jeho myšlenky se stanou pravdou, byla základní složkou jeho neuróz. Právě proto, že věřil, že se mohou stát skutečností, byl nucen stále znovu a znovu jezdit míli za mílí zpátky na ona místa, kde se odehrály, aby je zbavil účinnosti nebo alespoň oslabil jejich sílu.
Z tohoto úhlu byla Georgova smlouva jednoduše dalším projevem jeho magického způsobu myšlení. Smlouva připadala Georgovi jako snadno přístupný prostředek, jak se osvobodit od myšlenek, které ho pronásledovaly právě proto, že věřil, že by se mohly stát skutečností. I když smlouva byla "pouze v jeho mysli", George věřil, že on a jeho syn doopravdy v souladu s podmínkami zemřou. Omezíme-li se na lékařský model, můžeme říci, že Georgova smlouva s ďáblem byla pouze jednou z mnoha forem magického myšlení a že tento způsob je typickým znakem v podstatě běžné duševní choroby, jíž trpěl. Jelikož tímto je vlastně úkaz objasněn, není potřeba dalších analýz. Případ uzavřen.
Podíváme-li se ovšem na věc z jiného úhlu, problémem se stává to, že vztah mezi Georgem a ďáblem se zdá být naprosto všední a ne moc významnou věcí. Jakým by se ale zdál, kdybychom ho nahlédli ve světle tradičního křesťanského náboženského modelu? Podle toho modelu je lidstvo - a v podstatě celý vesmír - ovlivněno titánskou bitvou mezi silami dobra a zla, mezi Bohem a ďáblem. Pozadím této bitvy je každá lidská duše. Jedinou otázkou rozhodujícího významu je, zda v duši zvítězí Bůh, nebo ďábel.
Tím, že George podepsal smlouvu, navázal vztah s ďáblem a vydal svou duši v plen tomu největšímu nebezpečí, které lidstvo zná. Zcela nepochybně to byl rozhodující okamžik jeho života. Možná že svým rozhodnutím ovlivnil osud veškerého lidstva. Chóry andělů a armády démonů stály na stráži a hlídaly každou jeho myšlenku a ustavičně se modlily, každý v zájmu své věci, za kladný výsledek. Nakonec zrušením smlouvy a tím vztahu mezi ním a ďáblem vyrval George sám sebe peklu pro slávu Boží a naději pro lidstvo.
Jaký je vlastně význam Georgovy smlouvy: byla pouze dalším z jeho neurotických příznaků, anebo šlo o rozhodující kritický zlom v jeho životě, o zlom nedozírného významu?
Není záměrem této knihy jakýmkoli způsobem odsuzovat lékařský model. Zůstává totiž ze všech existujících modelů - a je jich požehnaně - v praxi nejpoužitelnější pro objasnění duševních chorob. Ovšem za specifických podmínek, ve specifické chvíli, může být vhodnější jiný model. A právě v takových chvílích se od nás očekává, že zaujmeme to nejvýhodnější stanovisko. Když mi George řekl o svém paktu s ďáblem, byl jsem postaven před volbu, zda ho považovat jen za další neurotický symptom, anebo za moment výrazné morální krize. Za předpokladu, že bych si zvolil první možnost, neočekával by se z mé strany žádný bezprostřední krok. Jestliže bych zvolil druhou, byl jsem povinován Georgovi, stejně jako světu, vrhnout se s veškerou silou, kterou jsem dokázal zmobilizovat, do morální bitvy. Kterou cestu si vybrat? Zvolil jsem druhou možnost, to znamená považovat Georgův pakt - přestože se vše odehrálo pouze v jeho mysli - za nemorální a s jeho nemorálností ho konfrontovat. Zvolil jsem tedy dramatičtější alternativu. V takových chvílích, myslím, můžeme vycházet pouze ze zkušenosti. Jsme-li v určitém konkrétním okamžiku v situaci, kdy si musíme vybrat jeden model, měli bychom si snad vybrat ten dramatičtější - to znamená ten, který události, jež je studována, propůjčuje co největší možnou důležitost. Ovšem obvykle není bezpodmínečně nutné ani rozumné přijmout jeden jediný model. Lidé na severu Ameriky vidí na Měsíci postavu, Středoameričané se prý domnívají, že je to králík. Kdo z nich má pravdu? Samozřejmě oba, jelikož každý z nich má odlišný zorný úhel, odlišné výchozí stanoviště, ať už kulturní, nebo geografické. To, co nazýváme různými modely, jsou jednoduše jen alternativní úhly pohledu. A chceme-li poznat Měsíc či jakýkoli jiný fenomén co nejdůkladněji, musíme ho zkoumat z tolika rozličných úhlů, jak je to jen možné.
Tato kniha se tedy hodlá zaměřit na jednotlivé problémy z mnoha různých aspektů. Čtenáři, kteří upřednostňují zjednodušenou duchovní stravu, se budou pravděpodobně cítit nepohodlně. Ale námět si zasluhuje více než jen kusou jasnost. Lidské zlo je příliš závažným problémem na jednostranné posouzení. A je také příliš rozsáhlé na to, aby jeho skutečná podstata mohla být sevřena rámcem jednotícího stanoviska. Nakonec je stejně tak základní jako osudově a nevyhnutelně mysteriózní. Nikdy se nám tudíž nepodaří dosáhnout pochopení jeho výchozí reality. Je něčím, čemu se můžeme pouze přiblížit. Čím blíže se mu ve skutečnosti přibližujeme, tím více si uvědomujeme, jak málo o něm víme, a v tím větší hrůze zůstáváme stát před jeho záhadností.
https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/m-scott-peck-lide-lzi/

Schrang Heiko: Lži století

Pátek v 14:55 | afinabul |  Knihy
- Kteří světoví politici a podnikatelé tahají za nitky v pozadí?
- Co se stalo s těmi, jež se pokusili postavit nově zaváděným pořádkům?
- Co skutečně vedlo k válkám v Afghánistánu, Iráku a Libyi?
- Kam až vede vliv Goldman Sachs a kdo financoval nacisty?
- Jaké tajemství se skrývá za vraždou Johna F. Kennedyho?
- Je londýnské finanční City státem ve státě?

Autor pečlivě pracuje se zdroji a předkládá informace, které nahánějí hrůzu, ale měli bychom je znát. Ukazuje, jak současní "vůdci světa" za přispění médií ovládají běžného člověka pomocí strachu, pocitů viny či závislosti na majetku. Ukazuje však také cesty, jak se z této pasti mocných vymanit a vykročit k pozitivnějšímu a svobodnějšímu přístupu k životu.


Pokračování úspěšné knihy "Lži století, které znají jen zasvěcení" přináší nová témata.
Mimo jiné zde najdete odpovědi na tyto skandální otázky:
•Kdo skutečně stojí za útoky z 11. září 2001?
•Ovládá americké prezidenty tajný řád?
•Je způsob výroby peněz legálním podvodem licencovaným bankami?
•Kdo stojí za konfliktem na Ukrajině?
•Pracují německá média pro tajnou službu?
•Žijeme ve věku informací, nebo mediální manipulace a totální kontroly?
•Jaká je pravda o fluoru, aspartamu nebo AIDS?
Stejně jako v předchozí knize autor velice fundovaně propojuje složitá politická témata se spirituálními. Heiko Schrang se zde opět zabývá otázkami smyslu života a nabízí praktické tipy a řešení, jež vám přes všechna úskalí pomohou změnit život k lepšímu.


http://www.academia.cz/lzi-stoleti--schrang-heiko--grada--2017
http://www.academia.cz/lzi-stoleti-2-odhalte-co-vam-melo-zustat-utajeno--schrang-heiko--alferia-grada--2018

Nová deklarácia nadpráv pre Jehudim

Pátek v 8:08 | afinabul |  Bratia
Rada EÚ prijala vyhlásenie o boji proti antisemitizmu
Ministri členských štátov EÚ schválili vyhlásenie proti antisemitizmu
Ústavnoprávny výbor odobril Dankovu definíciu antisemitizmu
http://www.infovojna.sk/article/rada-eu-prijala-vyhlasenie-o-boji-proti-antisemitizmu
http://www.infovojna.sk/article/ministri-clenskych-statov-eu-schvalili-vyhlasenie-proti-antisemitizmu
http://www.infovojna.sk/article/ustavnopravny-vybor-odobril-dankovu-definiciu-antisemitizmu

Jewish activist Anetta Kahane wants to destroy Europe via non-European immigration

https://www.youtube.com/watch?v=QuYKtwnzG7M
http://afinabul.blog.cz/1507/anetta-kahane-pochadza-zo-zidovskej-rodiny

Čo sa skrýva za problémom s definíciou holokaustu a antisemitizmu ? Časť III.
https://blog.hlavnespravy.sk/8927/co-sa-skryva-za-problemom-s-definiciou-holokaustu-a-antisemitizmu-cast-iii/
Čo sa skrýva za problémom s definíciou holokaustu a antisemitizmu ? Časť II.
https://blog.hlavnespravy.sk/8851/co-sa-skryva-za-problemom-s-definiciou-holokaustu-a-antisemitizmu-cast-ii/
Čo sa skrýva za problémom s definíciou holokaustu a antisemitizmu ? Časť I.
https://blog.hlavnespravy.sk/8787/co-sa-skryva-za-problemom-s-definiciou-holokaustu-a-antisemitizmu-cast-i-2/

Trest 10 rokov za šírenie falošného "antisemitizmu"


V roku 2017 spustil 20 ročný Žid Michael Kadar celosvetovú "antisemitskú" vlnu bombových hrozieb, hanobenia Donalda Trumpa a využíval židovské extrémistické skupiny ako ADL a SPCL na šírenie povestí o "rastúcom antisemitizme". Za svoje aktivity bol potrestaný väzením na 10 rokov.
Podľa správy Jewish Telegraphic Agency bol Michael Kadar, pochádzajúci z Ashkelonu v Izraeli, ale držiteľ dvojitého americko-izraelského občianstva, odsúdený za viac ako 2 tisíc hrozieb židovským komunitným centrám.
Taktiež bol zodpovedný za vlnu hrozieb letiskám a lietadlám lietajúcim z USA do Austrálie. Kadar vynaložil na svoje kriminálne aktivity viac ako 250 000 amerických dolárov v bitcoinoch.
Vlna hrozieb mala za za cieľ rozpútať obviňovanie Donalda Trumpa zo strany všetkých židovských organizácií v Amerike a vytvoriť nátlak na Amazon, aby prestal predávať knihy spochybňujúce historickú presnosť židovských osudov počas Druhej svetovej vojny.
Americké orgány vystopovali Kadarovu činnosť až do Izraela, ale k zatknutiu došlo až po tom, ako americké úrady vyslali svojich agentov do Izraela a vyžiadali akciu, ktorú izraelská polícia nemohla ignorovať.
USA si vyžiadali Kadarovo vydanie, aby mohol byť postavený pred súd tam, kde spáchal väčšinu svojich zločinov a čelil obvineniam z federálnych zločinov z nenávisti.
Izrael, ako je obvyklé v takýchto prípadoch, odmietol obvineného vydať a postavil ho pred súd v Izraeli.
Kadar bol súdený aj za niekoľko prípadov vydierania, zločinného sprisahania, prania špinavých peňazí a napadnutia policajného dôstojníka.

Hoci Kadarove zločiny patrili k falošným "antisemitským" hrozbám, napriek tomu sa dostali do výročnej správy ADL o "antisemitských zločinoch z nenávisti".

https://www.protiprudu.org/trest-10-rokov-za-sirenie-falosneho-antisemitizmu/

Marakéšsky pakt, ako ho nepoznáte

Pátek v 7:56 | afinabul |  Ponerológia
kratene
Jedným z hosťov tejto 16. konferencie bol aj Gerhard Wisnewski, publicista a autor mnohých bestsellerov, ďalší z ľudí, ktorý sa nebojí povedať, že cisár je nahý. Témou jeho prednášky bol v súčasnosti toľko diskutovaný Marakéšsky pakt.
Kto má chuť, jeho prednášku v nemčine na 16. konferencii AZK si môže pozrieť na videu nižšie…:
Prinášam veľmi stručný pohľad na jeho interpretáciu svinstva, do ktorého nás globalistickí hajzli chcú dostať. A táto interpretácia je úplne odlišná od kalerábov, ktoré nám do hlavy tlačí náš vraj najsam minister zahraničných vecí.
Nie je to prepis, je to výber toho, čo považujem za dôležité, a čo sa takmer vôbec nespomína v našich júda médiách.
Spravte si názor… a pochopíte, prečo zrejme do Marakéša nakoniec niekto za Slovensko pôjde…
16. konferencia AZK, Gerhard Wisnewski:

…Migračný pakt súvisí s ďalšími dokumentami, predchádzali mu už dva dokumenty, Newyorská deklarácia pre utečencov a migrantov (2016) a dokument generálneho tajomníka OSN Migrácia v prospech všetkých (2017). Ďalšie budú nasledovať a postupne integrovať globálnu migráciu do medzinárodného práva…
Tzv. Migračný pakt má ustanoviť migráciu ako niečo trvalé. Ak sme si mysleli, že migrácia bola spojená iba s občasnými vojnovými konfliktami, teraz sa z nej stane trvalý stav, ktorý bude globálne organizovaný…
…Jediný občan, na ktorom bude záležať, bude migrant. Nie domáci obyvatelia v cieľových krajinách.
Prečo?
Z týchto migrantov sa ustanoví obyvateľstvo tzv. globálneho štátu - svetového štátu OSN. Ostatní obyvatelia už nebudú mať práva…
…Tento globálny štát OSN budú predstavovať ľudia vytrhnutí zo svojich koreňov, bez vlasti, ktorých bude pochopiteľne možné veľmi ľahko ovládať…
…Deklaruje sa v ňom, že právne nie je záväzný, bude však záväzný politicky. Neznamená to nič iné, že všetko, čo sa v tomto pakte uvádza, budú podpisujúce štáty povinné zapracovať do svojho práva. Nie je to nič iné, ako Vyhlásenie o úmysle: chceme migráciu, spravíme z nej právo…
…Ide o to, spraviť s migrácie trvalý stav, rozšíriť ju, aby už nikto nekládol otázku, prečo ľudia migrujú, Každý, kto si zmyslí, že chce do inej krajiny, sa ocitne pod ochranou tohto paktu. Na migráciu už nebude potrebný núdzový stav, ale bude plne legitímna.
Vytvorí sa infraštruktúra pre migráciu, migračné poradenské centrá, migrácia permanentná a v obrovskom rozsahu. Títo migranti sa stanú ideálnymi štátnymi občanmi nového svetového štátu OSN. Bez koreňov, bez vlasti, bezbranní, zmätení, ľahko manipulovateľní…
…Mnohí si myslia, že OSN je niečo ako dobrá organizácia, ktorá keď niekde vznikne konflikt, tak tam pošlú pomoc, modré helmy atď… OSN však založili najhorší vojnoví štváči, Churchill a Roosevelt, v roku 1941 (Atlantická charta)… OSN je dlhodobý strategický projekt, ako nahnať ľudstvo pomocou tzv. mäkkej sily do svetového režimu, ktorý odhaľuje svoju pravú tvár aj takýmito paktmi ako je Marakéšsky pakt. A objavuje sa jej pravá tvár, tvár diktatúry…
…Opatrenia proti rasovej diskriminácii, ohováranie, nepriateľstvo voči cudzincom, všetky tieto veci budú zakázané, podľa tohto paktu, ale pozor, iba vtedy, keď ste migrant! Na domácich sa táto ochrana vzťahovať nebude…
…Tento pakt v podstate pripravuje domorodcov o všetky práva… Toto svinstvo možno ešte nie je právne ukotvené, ale začína sa v tomto dokumente… Ako domorodec nebudete mať žiadnu ochranu, podľa tohto paktu…
… Za každým paktom je úmysel. Ak nemám úmysel, nepotrebujem pakt… Platí to najmä pre projekty OSN…
…tento pakt znie tak vznešene. Je to niečo ako plechovka s jedom, na vrchu ktorej je nasypaný cukor.
… cieľom je rasové domiešanie národov (Kalergi, Sarkozy, Timmermans…) … je to skutočne dlhodobo plánované, sto možno stopäťdesiat rokov… ide o vládu nad svetom…. cieľom je vytvoriť ľahko ovládateľnú masu…
… kultúra na istom území, keď do nej budete tlačiť zo všetkých strán cudzincov, nebude sa môcť rozvíjať, zrúti sa…
…tieto zmluvy…myslíte si, že niekto to celé prečíta? Zmluva o Brexite, 585 strán, myslíte, že to nejaký poslanec prečíta? … Ak sa pokúste si tento pakt prečítať, zistíte, že oni nechcú, aby ste si to prečítali… chcú vás odradiť, aby ste si to prečítali… odhadom 70 % toho sú zbytočné hovadiny, zahmlievanie, aby vás odradili od toho, aby ste si tu skutočne prečítali…. ak sa pokúsite si to prečítať, zježia sa vám všetky chlpy. To nie je text, ktorý by ste chceli čítať…
…mnohé dokumenty OSN sú zámerne prekladané neskoro a zavádzajúco (nepresne)…
Video s prednáškou v nemčine…
ZDROJ:
http://prekladyodlesa.sk/marakessky-pakt-ako-ho-nepoznate


Rupel: Rozpad Juhoslávie riadil Západ, zbrane dodal Izrael

Pátek v 7:52 | afinabul |  Bratia
Krvavý rozpad Juhoslávie v roku 1991 sa začal secesiou Slovinska. Juhoslovanský prezident Slobodan Milošević vtedy tvrdil, že rozbitie krajiny bolo riadené a podporované zvonka, zo Západu. Západná propaganda ho však zosmiešňovala, hanila a démonizovala. Všetky jeho tvrdenia označovala za bludy a konšpirácie. Dnes však slovinský minister zahraničných vecí Dimitrij Rupel otvorene potvrdil, že slovinský separatizmus podporovali Rakúsko a Nemecko, a že zbrane na ozbrojený konflikt si zadovážili Slovinci z Izraela. Rupel o tom porozprával rádiu Slobodná Európa.
"Mali by sme byť spravodliví a povedať, že Juhoslávia pomáhala Slovinsku," vyhlásil Rupel pre rádio Slobodná Európa. "V Juhoslávii sme zrealizovali mnohé veci, ktoré by sa nám inak nepodarili. Boli sme v nej ako na poznávacom zájazde. Učili sme sa, ako sa riadi štát a ako sa budujú jeho inštitúcie," hovorí a dodáva: "Problémom Slovincov a Chorvátov bolo to, že sa v prvej svetovej vojne ocitli na nesprávnej strane." Bojovali proti Srbom na strane Rakúsko-Uhorska, ale Srbi nakoniec vyšli z vojny ako víťazi. "Slovinci a Chorváti im preto museli urobiť veľa ústupkov. Naši spisovatelia v tom čase riešili vo svojich dielach, čo bude ďalej so Slovincami, či sa staneme Prusmi alebo Rusmi. Neexistovali šance, že by sme získali samostatnosť, preto sme išli do spoločného štátu s Chorvátmi a Srbmi. Lenže, po celý ten čas sme balancovali medzi nimi."
Rupel tvrdí, že slovanstvo bola pre Slovincov pekná myšlienka, ale na čelo Juhoslávie prišiel po druhej svetovej vojne prezident Tito, ktorého nevníma ako národného, ale ako komunistického vodcu. "Bál sa britskej invázie na Balkán, a preto si na pomoc pozval Rusov, aby upevnil svoju moc v krajine," konštatuje Rupel. A potom na začiatku 1970-tých rokov prišla tzv. Chorvátska jar, politický protest v Chorvátsku, z ktorého sa Juhoslávia nikdy nespamätala. "Potom Tito zomrel a k moci sa dostali treťotriedni politici, ktorí sú dodnes pri moci," vysvetľuje Rupel.
Otázka: Je rozšírený názor, že za rozpad Juhoslávie môže Slobodan Milošević. Súhlasíte s tým?
Rupel: Rozpad Juhoslávie úzko súvisí s jedným celosvetovým procesom, a to je kolaps Sovietskeho zväzu v roku 1991. V rovnakom čase sa skončila Studená vojna, prebiehali demokratizačné procesy v Poľsku a Československu. Milošević len urýchlil tento proces rozpadu. Hneď po Titovej smrti prišli zo Slovinska iniciatívy, aby sa uskutočnili zmeny: žiadali sme zrušenie Štafety mladosti, nahradenie povinnej vojenskej služby civilnou… Reformistické názory rozširovala naša tlač a dôležitú úlohu zohrával aj Zväz mládeže. Ja som bol redaktorom Novej revue, v ktorej som v roku 1987 zverejnil Prílohy k slovinskému národnému programu. Povedal som niečo "nedovolené", takže vypukol škandál - že vraj chcem pohádať Slovincov so Srbmi. Potom sa to riešilo rokovaniami medzi slovinskými a srbskými spisovateľmi. My sme chceli dosiahnuť dve veci: demokratizáciu a sebaurčenie.
Otázka: Myslíte tým vytvorenie nezávislého štátu?
Rupel: Áno, nezávislý štát.
Otázka: Ako ste to cheli dosiahnuť?
Rupel: Naša myšlienka zrejme bola naivná. Chceli sme schváliť novú demokratickú ústavu Slovinska, ktorú by sme potom ponúkli ako model ostatným republikám juhoslovanskej federácie. Chceli sme vytvoriť konfederáciu, teda spoločenstvo nezávislých štátov.
Otázka: Viedli ste ako šéf diplomacie tajné aktivity na získanie spojencov zo Západu, predovšetkým Nemecka, aby uznali nezávislosť Slovinska?
Rupel: Po celý čas sme boli v kontakte s našími priateľmi v Rakúsku a Nemecku. Boli to Helmut Kohl a Hans Dietrich Genscher. Kohl sa priatelil s naším predsedom vlády Alojzom Peterlem. Spolu trávili aj dovolenky. Postoj Nemecka bol dôležitý, lebo USA a ďalšie európske štáty zastávali názor, že nás netreba uznať. Najmä Francúzsko. A taliansky minister zahraničia Gianni De Michelis mi povedal: "My vás neuznáme ešte ďalších 20 rokov!" Potom sme s EÚ uzavreli dohodu, že si dáme tri mesiace pauzu, že nič v tomto smere nebudeme robiť. Medzitým sa veci pohli. V máji 1991 sme Peterle a ja boli u Jeľcina v Moskve. Povedal nám, že sa Sovietsky zväz rozpadne.
Otázka: On k tomu prispel?
Rupel: Áno. Podporoval rozpad. Celkom chladne nám to oznámil. Potom nás relatívne rýchlo uznalo aj Rusko.
Otázka: Existuje názor, že 10-dňová vojna v Slovinsku bola zinscénovaná, lebo zďaleka nemala také rozmery ako vojny v Chorvátsku či v Bosne. Potvrdil to aj Stipe Šuvar, chorvátsky člen juhoslovanského prezídia.
Rupel: Dúfam, že mu neveríte. Vojaci Juhoslovanskej ľudovej armády, ktorí prišli do Slovinska, netušili, čo tu majú robiť. A my sme mali veľmi poctivé prípravy. Hneď ako sme sa dostali k moci v apríli 1990 sme začali vytvárať vlastnú armádu. Cvičili sme jednotky na hraniciach s Chorvátskom.
Otázka: Políciu? Teritoriálnu obranu?
Rupel: Nie, Teritoriálna obrana je juhoslovanský termín. Bola vytvorená v roku 1968 na prípadnú obranu pred Rusmi, po okupácii ČSSR. My sme tieto jednotky začlenili do našej armády, keď vypukla vojna. A mali sme aj vlastnú políciu, ktorá nebola srbská ani juhoslovanská. Ak to mám porovnať s Katalánskom, mali sme oproti nemu viac použiteľných nástrojoch vo svojich rukách.
Otázka: Takže ste 25. júna 1991., keď vypukla vojna, boli na ňu pripravení?
Rupel: Boli sme pripravení. Chceli sme z Juhoslávie vystúpiť aj skôr, ale sme ešte čakali na zbrane.
Otázka: Aké zbrane?
Rupel: Pomoc sme dostali od Izraela, ilegálne. Zväzová armáda nekontrolovala hranice tak dobre, ako mala.
Otázka: Čo to bolo za zbrane?
Rupel: Ľahké, protitankové, dokonca aj nejaké moderné - protilietadlové.
Otázka: Ako sa na to pozeráte po 27 rokoch? Bol na vine rozpadu Juhoslávie srbský nacionalizmus, alebo by sa Slovinsko a Chorvátsko vyčlenili bez ohľadu na to?
Rupel: Juhoslávia bola atypickým javom. Keď padol Berlínsky múr, EÚ sa zaviazala, že prijme všetky bývalé socialistické krajiny východnej Európy. Okrem Juhoslávie, lebo tá nesledovala procesy, ku ktorým prišlo v Poľsku, ČSSR a Maďarsku. Len Slovinsko a Chorvátsko držali krok s európskym dianím.
Otázka: Ale Európske hospodárske spoločenstvo (neskôr EÚ) ponúkalo Juhoslávii dohodu o asociácii…
Rupel: Áno, ale viete, Juhoslávia mala zaniknúť ešte na konci 80-tých rokov. Ale nestalo sa. Zanikla len preto, že zanikol Sovietsky zväz. Juhoslávia bola vnútorne rozdelená na slovinsko-chorvátsky koncept na jednej strane, a na srbský na druhej. Tadiaľ v minulosti prechádzala hranica medzi Východom a Západom. Sú tu veľké kultúrne rozdiely.
Otázka: Je podľa vás lepšie, že sa Slovinsko osamostanilo, alebo keby sa bola Juhoslávia pretransformovala na Spoločenstvo nezávislých štátov?
Rupel: Myslím si, že je najlepšie takto, ako to prebehlo. Slovinsko je suverénnym štátom a slovinčina jeden z oficiálnych jazykov EÚ. Keby bola Juhoslávia vstúpila do EÚ ako celok, rokovací jazyk by bol srbský. My sme sa vrátili tam, kde sme boli pred rokom 1918 a na hospodárskom pláne sme nahradili srbské firmy českými, talianskymi, rakúskymi…
Otázka: Prepáčte, ale keby ste sa v roku 1918 nestali súčasťou Juhoslávie, dnes by ste neboli samostatní…
Rupel: Pravda. Ale, keď sme boli súčasťou Rakúska, mali sme vyššie platy a dôchodky.
Otázka: Dve Juhoslávie zanikli a nezdá sa, že by sa v dohľadnom čase mohla obnoviť. Jej republiky sú v EÚ alebo na ceste do EÚ. Keď tam budú všetky, myslíte si, že vytvoria nejakú regionálnu spoluprácu?
Rupel: Myslím si, že by V4, v ktorej sú teraz Poľsko, Česko, Slovensko a Maďarsko, mohli prijať medzi seba aj bývalé juhoslovanské republiky a založiť tak nový celok. Pred druhou svetovou vojnou bola populárna myšlienka Medzimoria (Intermarium), ktorú propagoval poľský líder Pilsudski. Uvažoval o spoločnom území od Baltiku po Jadran. Nie je to márna myšlienka.
https://zemavek.sk/rupel-rozpad-juhoslavie-riadil-zapad-zbrane-dodal-izrael/

Falseflag, alebo podvod Porošenkovej junty?

Čtvrtek v 11:17 | afinabul |  Ponerológia

Obrnené vozidlá naložené na kamiónoch s ukrajinskými značkami sa médiám podarilo zachytiť aj na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom. "Armádne stroje nemali žiadne identifikačné znaky," uviedla TV Joj.
TV Markíza dodáva, že obyvatelia sa obávajú, že presun transportérov súvisí s napätou situáciou na Ukrajine.
"Naše ministerstvo obrany o tomto transporte nič nevedelo," zdôraznila televízia.

Presne tak, Pán Waltzman, preto tam Sovietska technika smeruje z celej EU, Poľska, Slovenska, Česka... na zakrytých NATO konvojoch. Zo Sovietskej sa stane Ruská až na východných hraniciach. http://www.zvedavec.org/kom... Že tam NATO pilot lietal na Sovietskom stroji sa vie tiež, pretože umrel. https://www.cas.sk/clanok/7... **

https://cs.wikipedia.org/wiki/BVP-2
https://sk.wikipedia.org/wiki/BMP-2


Mossad zavraždil okolo tritisíc ľudí a stovky nevinných

Čtvrtek v 7:02 | afinabul |  Bratia
Obeťou bol aj nemecký raketový odborník! Len v priebehu druhej Intifády - vojny s Palestínou - zavraždil Mossad každodenne štyroch až piatich členov radikálnoislamskej organizácie Hamas. Systém vraždenia Mossadu opísal vo svojej knihe Ronen Bergman. Je to nová publikácia, z januára tohto roku. Bergman, rodák z Tel Avivu, je izraelský autor, publicista, investigatívny žurnalista a šéfkorešpondent denníka Yedioth Ahronoth
Podľa výpovede izraelského experta, ktorý dlhodobo analyzoval systém a metódy vraždenia izraelskými tajnými službami, Mossad zavraždil okolo tritisíc ľudí a medzi nimi aj stovky nevinných - nechtiac, prípadne náhodne a či omylom.
Bergman to podrobne opísal vo svojej knihe Tieňová vojna a utajené komandá smrti Mossadu. Základom knihy sú rozhovory autora s približne tisíc ľuďmi, ktorí boli s vraždením Mossadu buď priamo alebo nepriamo spojení.
Medzi nimi bolo šesť ministerských predsedov Izraela a šesť bývalých šéfov Mossadu. Bergman hovoril v tejto súvislosti aj so súčasným premiérom Benjaminom Netanjahu.
Bergman ukončil svoje štúdium histórie na Univerzite Cambridge doktorskou prácou práve na tému Mossad (aj na tomto mieste pripomeniem, že ten, kto pozná históriu, tak ten nadobudol obrovský rozhľad a veľmi obsiahle poznanie).
V jeho knihe je podrobne opísané aj to, ako robil Mossad hon na nacistických zločincov druhej svetovej vojny i únos zlopovestného nacistu Adolfa Eichmanna v roku 1960 z Buenos Aires.
Veľmi autenticky je opísaný aj prípad militantného Palestínčana Wadiho Haddada, ktorý velil komandu Martyr Halimeh a uniesol v roku 1977 lietadlo Landshut, patriace nemeckej Lufthanse, ktoré letelo z ostrova Mallorca a prinútil ho pristáť v Mogadišu.
Mossadu sa ho podarilo otráviť o rok neskôr preparovanou zubnou pastou.
V roku 1962 uniesol Mossad aj promimentného nemeckého raketového odborníka, Heinza Kruga z Mníchova. Podľa Bergmana bol v Izraeli celé mesiace vypočúvaný "tvrdými" metódami a napokon zavraždený.
Jeho mŕtvolu potom hodili z lietadla do Stredozemného mora. Krug pracoval na raketovom programe Egypta a Egypt bol v tom čase pre Izrael nebezpečným nepriateľom.
Oficiálne sa Mossad organizácia nazýva Inštitút pre objasňovanie mimoriadnych prípadov.
Bola založená Davidom Ben Gurionom, prvým izraelským premiérom, v roku 1949 a oficiálne má 4 200 pracovníkov. Skutočný počet je ale oveľa vyšší.
Hlavným dôvodom založenia Mossadu bol podľa Ben Guriona Holocaust a skutočnosť, že štát Izrael mal od samého začiatku svojej existencie veľký počet nepriateľov a mnoho smrteľných nepriateľov v arabskom svete a preto ho bolo nevyhnutné dokonale chrániť, a to s nasadením všetkých prostriedkov akéhokoľvek charakteru.
https://www.hlavnespravy.sk/tajna-sluzba-izraela-nezaostava-za-kolegami-z-usa-3000-vrazd-aj-mnoho-nevinnych/1600606

Kiska a Lajčák, velezradcovia z Popradu, hľadajú pomoc u Pelegrinniho

Středa v 20:19 | afinabul |  Z domova
Kiska a Lajčák chcú ísť do Marrákeša silou mocou. Chcú tam prijať Pakt s výhradou. Ale tým, že prijmeme Pakt, tak sa hlásime k podpore migrácie ako k prospešnému javu. Tak sme už roztrhali jednotu V4. Žiadne výhrady nie sú nijako významné, nie sú totiž prípustné, čiže môžu byť maximálne zachytené "v zázname o konferencii". Ten však nikdy nebude tvoriť súčasť dokumentu, výhrada je právne nevýznamná ak nie je Paktom predpokladaná. Je neplatná. Výklad ministerstva zahraničia a Lajčáka je rovnako svojvoľný, lebo text sa už nedá pripomienkovať, otvárať.
https://www.napalete.sk/sef-obse-si-zela-aby-m-lajcak-viedol-slovenske-predsednictvo/
https://www.svetlosveta.sk/cirkevasvet/spravodajstvo/zahranicie/peticia-obcanov-proti-podpisu-marakesskej-deklaracie.html

https://www.youtube.com/watch?v=mf0NuuxO4Co
https://www.youtube.com/watch?v=8KSeCFZGV7g

Tom Nicholson: “Kočner mi hovoril, že raz mi tie nahrávky dá”.

Středa v 11:33 | afinabul |  Z domova
Našla sa nielen Gorila, ale aj malý detail navyše
Podľa správ našla polícia pri prehliadaní sejfov podnikateľa Kočnera aj nahrávky rozhovorov z konšpiračného bytu, známe ako prípad Gorila

https://www.youtube.com/watch?v=6Ov7sQoUfCM

Polícia hľadala u Mariána Kočnera buď dôkazy v prípade jeho obvinenia z falšovania zmeniek televízie Markíza, alebo dôkazy jeho zapletenia v prípade vražda Kuciaka. Čo ale našla, je možno nechcené - našla zvukový záznam rozhovorov pred rokmi tajne nahratých Slovenskou Informačnou Službou v byte na Vazovovej ulici - dôkaz autenticity prepisov prípadu Gorila.
Je isté, že to znova oživí záujem verejnosti o tieto dôkazy neuveriteľnej korupčnej prehnitosti a ekonomických zločinov pri privatizácii štátneho majetku. Zvukové záznamy zrejme dokazujú to, čo aj tak bolo každému racionálnemu človeku jasné - prepisy dialógov sú pravé. Či to ale pohne "vyšetrovanie" týchto hospodárskych megazločinov, o tom možno pochybovať - Nahrávky budú odsunuté zas ako neoveriteľné, alebo ako premlčané.
Pri tejto udalosti je ale dobré si všimnúť dve iné veci.
Za prvé: tajomná postava Kočner mal tieto údajne "stratené nahrávky", čo vyvoláva naozaj otázky o tom, kam až siaha a s kým je spojená moc Mariána Kočnera? Je to jedno veľké vydieračské centrum, vediace všetky intímnosti a hlavne poznajúce tony špiny na každú verejnú osobu? Je taká moc len úspech jedného bývalého novinára, alebo bol Kočner napojený na nejaké (cudzokrajné) mocenské zložky?
Druhá vec mi príde ešte zaujímavejšia. Denníku N, ktorý priniesol informácie o nájdení záznamov asi ako prvý, znova ukázal, že má v polícii dobrých informátorov. V nadšení nad týmto faktom požiadal utečeného novinára Toma Nicholsona, aby sa k veci vyjadril, a ten sa vyjadril:

"Kočner mi hovoril, že raz mi tie nahrávky dá".

Prosím, nejdem tu rozoberať to, že sa "skvelý novinár" Nicholson zas stýka s ľuďmi z podsvetia a má s nimi také dobré vzťahy, že mu títo dodávajú materiály, aké nik iný nemá. Ide mi o to, že Nicholson, nadriadený či azda správne povedané riadiaci dôstojník mladého Jána Kuciaka, tu priamo priznáva, že sa blízko stýkal nielen s nejakým mafiánom, ale konkrétne s Kočnerom, proti ktorému Kuciaka sám neustále štval.
Ale nejde tu len o túto nevysvetliteľnú amorálnosť. Najpodstatnejšia vec je v tom, že Nicholson poznal zrejme Kočnerove prostredie dobre, tak dôverne, že mohol poznať aj ľudí, ktorých Kočner používal na svoje aktivity. Nicholson tak veľmi pravdepodobne vedel o Kočnerovej agentke Alene Sz., ktorá je dnes obvinená z organizovania Kuciakovej vraždy. Nicholson nielen o nej vedel, ale možno aj vedel, akým spôsobom s ňou Kočner komunikuje, a mohol preto sám s ňou komunikovať. Nemusel ani vystupovať v mene Kočnera, ak o nej dosť vedel, stačilo ju nalákať na peniaze.
K tomu ešte jeden detail - vo vezení dnes okrem Aleny Sz. sedia ďalší traja chlapi, priamo obvinení z vykonania zločinu. Verejnosť nepozná žiadne detaily o ich výpovediach - aj keď sa všeobecne považuje ich vina prakticky dokázaná aj fyzickými dôkazmi a takéto utajenie pripadá už neprimerané.
Jedno ale na verejnosť preniklo už počas ich zatknutia: údaje o cieli ich zločinu dostali od objednávateľa v elektronickej forme - adresu bydliska Kuciaka, nejaké údaje o režime jeho života a podobne.
Kto tieto dáta poskytol, kto ich pôvodne zhromaždil? Alena Sz. zrejme nie, tá ich zrejme tiež len dostala. Kočner toho síce veľa vedel a možno mal k dispozícii nejakých ľudí, ale prečo by si takú kritickú vec komplikoval a najprv dal zistiť tieto veci nejakej jednej skupine a potom druhú poveril samotným zločinom? To by zdvojnásobovalo riziko prezradenia.
Informácie o bydlisku a režime života poskytol niekto, kto ich mal akosi prirodzene a poskytol ich vykonávateľom zločinu, aby znížil ich riziko - ani si ale neuvedomujúc, že to nie sú všeobecne známe veci, akú indíciu o svojej identite tým dáva.
Nikoho neobviňujeme - len logicky rozmýšľame, upozorňujeme verejnosť. A čakáme, ako aj celý národ, na naozaj dôsledné vyšetrenia tohto politického zločinu.
https://www.hlavnespravy.sk/nasla-sa-nielen-gorila-ale-aj-maly-detail-navyse/1599618

Ladislav Větvička

Úterý v 21:17 | afinabul |  Audio
Ladislav Větvička (svérázá postava ostravského regionu. Jeho svébytné texty, kresby, fotografie, hudba, divadelní, filmové scénáře a další a další aktivity si již více než dvacet let nacházejí své fanoušky nejen v Ostravě, ale i v celé České republice a okolních zemích, speciálně v Polsku a na Slovensku. Možná je to dáno tím, že v každém Ostravákovi je kus Slováka, Poláka, Prajzáka, Moraváka a možná i kousek Čecha.
Veřejnosti je znám převážně jako autor aktuálních postřehů a blogů na serveru iDNES a jako autor knih Ostravaci sobě, Mamulovy děti, Tajemstvi bohatych Ostravaku a Osudové setkání 1913.
Ve svém díle využívá ostravského dialektu a slangu, ale neomezuje se jen na dění v ostravském regionu. Právě naopak. Ostrava je pro něj domovským místem. Místem, odkud čerpá svůj sarkasmus a černý humor a vyráží na spanilé jízdy po zemích českých i daleko za obzor střední Evropy, aby vám o nich s humorem sobě vlastním povyprávěl na stránkách svého blogu.)…
moderuje : Stanislav Novotný - bývalý policajný prezident ČR, predseda Asociace nezávislých médií v ČR
https://www.svobodny-vysilac.cz/category/archiv/page/2/
https://vetvicka.blog.idnes.cz/

Hlásim sa k „zápecníckemu názoru“ na migráciu

Úterý v 20:38 | afinabul |  Z domova
Dnes som zase v aute počúval SRo a bavil som sa. Témy boli pán Lajčák, Pakt o Migrácii a naše predsedanie OBSE. Bolo to veľmi dobré. Nezachytil som mená, takže budem referovať anonymne. Jeden tam bol hlavný kecal, ktorý mal pozoruhodné výroky, hoci ten program vlastne nebol myslený ako zábavný.
Na začiatku ma zaujal výrokom " …odkedy máme slobodnú zahraničnú politiku… ". Nesmial som sa nahlas, lebo som šoféroval. To mal byť zrejme ako kontrast, proti obdobiu keď nám ju diktovali Rusi, dnes nám ju diktuje Atlantický Výbor a CFR (Council for Foreign Relations, Washington). V rámci jednotlivých krajín ju šíria "mimovládky" platené vládou Británie, vládou USA, NATO, Sorosom, a potom aj lokálne tzv. "clustre" - pobočky tej Britskej "Integrity Initiative", viď môj predošlý blog.
Ďalej nám ten pán prednášal niečo zhruba v zmysle, že tej migrácii sa nemôžeme vyhnúť, teda máme sa na ňu pripravovať a nie "zápecnícky" ju odmietať. Teda len on a jemu podobní - "osvietení" - rozumejú veci a my občania - v tomto prípade drvivá väčšina - ich máme počúvať. Podobnosť s výrokmi ideológov z čias komunizmu je nevídaná, v podstate hovorí presne to isté. Ďalšou identickou črtou je ale aj to, že opakuje naučené frázy v newspeaku, ktoré vydáva za svoje názory, jeho štýl mal črty kázne ideológa.
Ďalej nás varoval pred názorom, že by nám mohlo pomôcť keď sa spolu s Maďarmi oplotíme. Tu pozoruhodne zamlčal, že proti tejto forme zhora nariadenej migrácie - t.j. tomu Paktu o ktorom to stále je - sa už postavilo aj Rakúsko a Slovinsko, a ešte niekoľko ďalších krajín - napr. Austrália, USA, a aj Taliansko, Nemecko a Belgicko, Poľsko, Estónsko, Chorvátsko, Švajčiarsko. To je zápecníkov, čo? Okrem toho existuje aj iniciatíva niekoľkých z menovaných krajín, plus ďalšie, napr. Dánsko a Holandsko, ktoré ponúkli spracovať k veci tzv. common "explanation of position", teda spoločné vysvetlenie pozície.
Ako zaujímavosť uvádzam link na "cluster" - t.j. odnož britskej Integrity Initiative - konexie pre strednú a východnú Európu. Podľa poslednej položky máme na Slovensku Euro-Atlantic Center, ktorý je asi financovaný Britskou vládou. A volá sa "mimovládna organizácia". Platí z príjmov od Britskej vlády na Slovensku dane?
Nakoniec sa samozrejme vrátim k "cieľu číslo 2" Paktu - Minimalizovať nepriaznivé hnacie mechanizmy a štrukturálne faktory, ktoré nútia migrantov opustiť svoju krajinu pôvodu. Je to tam aj ďalej rozpracované, ale väčšinou je to frázovité, čo ukazuje, že na tomto sa ešte reálne nič nehýbe. A pritom toto je bod, ktorý sa vlastne netýka migrácie ako takej, alebo Globálneho Paktu, ale jediný, ktorý by mohol migráciu skutočne minimalizovať. Na tomto bode sa pritom dá začať pracovať okamžite, bez odsúhlasenia Paktu, za účasti iba konkrétnej krajiny ktorá je zdrojom migrantov, a príslušných inštitúcií (neviem o nich), ktoré majú za úlohu plniť cieľ číslo 2.
Ale ako vieme, väčšina krajín pôvodu migrantov je devastovaná vojnou a následným "podnikaním" zo strany niekoľko iných krajín, ktoré by to teoreticky mali všetko platiť na základe vojnových reparácií - najmä USA a Veľká Británia. A ak sa zatiaľ nič také nedeje, ukazuje to, že Pakt je nejaký pokus o podvod, napríklad ako som už uviedol, migrácia presúva náklady z krajiny pôvodu na krajiny cieľa. My a ostatní ktorí sú proti, nič nerozvraciame, a nesúhlasíme s podielom na nákladoch, plus rozvracaní našej spoločnosti, a zároveň nejakej tichej amnestii pre tých čo to spôsobili a stále v tom pokračujú. Veď to je úplne jednoduché, a je dosť smiešne ak niekto chce, aby sme tie klamstvá, ktoré toto majú zakrývať, potichu akceptovali. A v čase kedy už poznáme následky napríklad v Nemecku. OSN sa musí v prvom rade starať aby všetky cudzia vojská opustili obsadené krajiny a začať okamžite riešiť cieľ číslo 2, a rýchle. Ostatné ciele sú vlastne podružné a následok neriešenia - dlhodobého ignorovania - cieľa číslo 2.
http://ihsken17.blog.pravda.sk/2018/12/04/hlasim-sa-k-zapecnickemu-nazoru-na-migraciu/

Zadlženie slovenských domácností rastie najprudším tempom v EÚ

Úterý v 16:17 | afinabul |  NBS
Zadlžalenie slovenských domácností rastie najprudším tempom v celej EÚ a je druhé najvyššie medzi krajinami strednej a východnej Európy. Konštatoval to vo svojej analýze Inštitút finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií.
https://zemavek.sk/zadlzenie-slovenskych-domacnosti-rastie-najprudsim-tempom-v-eu/

Z exekučnej špirály mnohokrát nevedie cesta von. Mnohokrát to končí tragédiou
http://www.infovojna.sk/prehravac/?id=3463

RegZprávy 02.12.2018 - Pán Prstenů je Rasistický

Úterý v 16:01 | afinabul |  Deje sa toho toľko
https://www.youtube.com/watch?v=9zWKeesoQH4

Zdroje:
Tož ten diesel
Němci platí "návštěvníky"
Donald povoluje na "návštěvníky" ostrou palbu
Tohle ani popsat nejde...
Pán Prstenů je WACIST!

Prečo v Európe stúpa antisemitizmus, a čo na to Židia?

2. prosince 2018 v 15:34 | afinabul |  Bratia
Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené len pre potešenie Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera a členov Slovenského nesmrteľného tliachajúceho bataliónu.
I keď táto otázka bola už asi mnohokrát vyčerpávajúco prediskutovaná vo Vašich médiách (ja to isto neviem, lebo pozerám Vaše TV väčšinou bez zvuku), zaujali ma diskusie na CNN (a v podobných médiách) o tomto probléme.
I keď ich každý vzdelanec pozná, zopakujem najskôr CNN prezentované fakty:
https://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/
https://edition.cnn.com/2018/11/30/europe/france-antisemitism-fear-poll-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2018/11/28/europe/germany-anti-semitism-education-intl/index.html
Podľa prieskumu CNN (>7000 odpovedí zo 7 EU krajín, Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Maďarsko, Poľsko a Švédsko) vyplynulo že:
A.) 1 z 20 Európanov nikdy nepočul o holokauste. Samozrejme sa automaticky myslí židovský holokaust. Som zvedavý, koľko z Európanov vie, že existovali aj iné holokausty, čo vedia o slovanskom holokauste, rómskom holokauste, komunistickom holokauste, …? - asi nič. Kto zariadil, že takéto otázky sú tabu?
B.) Viac ako každý štvrtý (>1/4) verí, že Židia majú príliš veľký vplyv na podnikanie a financie.
C.) 1 z 5 je presvedčený, že antisemitizmus je odpoveďou na každodenné činy Židov.
D.) Takmer 1 z 4 povedal, že Židia majú príliš veľký vplyv v konfliktoch a vojnách na celom svete.
E.) 1 z 5 uviedol, že majú príliš veľký vplyv v médiách.
F.) 1 z 5 uviedol, že majú príliš veľký vplyv v politike.
G.) 1 z 3 vedeli málo alebo nič o holokauste, masovom vražde šiestich miliónov Židov v krajinách ovládaných nacistickým režimom Adolfa Hitlera v 30-tych a 40-tych rokoch. Som zvedavý, koľko z Európanov vie o masovom vraždení Slovanov, Rómov, homosexuálov, …? - asi skoro nikto.
H.) 1 z 3 uviedol, že Židia používajú holokaust, pri dosahovaní vlastných pozícií alebo cieľov.
Toľko z faktov.

Mňa v diskusiách na tieto fakty zaujali tri hlavné trendy:

1.) V boji proti antisemitizmu sa dokola zdôrazňoval holokaust (automaticky sa myslel, židovský holokaust).
2.) V boji proti antisemitizmu sa vôbec neriešilo, či názory opýtaných Európanov vyplývajú z overiteľných alebo z vymyslených faktov o Židoch.
3.) V boji proti antisemitizmu nevystupovali antiseministi a neuvádzali dôvody ich názorov.
Ja si myslím, že v boji proti antisemitizmu by sa mali prezentovať vedecké štúdie, či odpovede respondentov sú pravdivé alebo sa zakladajú na konšpiračných teóriách:
Napríklad, ak 1 z 5 Európanov uviedol, že Židia majú príliš veľký vplyv v médiách, treba preskúmať, koľko majiteľov médií sú Židia a porovnať to s ich percentuálnym zastúpením v populácií. Výsledky je potrebné medializovať a potom k nim diskutovať.
Napríklad, ak takmer 1 z 4 povedal, že Židia majú príliš veľký vplyv v konfliktoch a vojnách na celom svete, treba to vedecky preskúmať a výsledky je potrebné medializovať a potom k nim diskutovať.
Napríklad, ak viac ako každý 4 verí, že Židia majú príliš veľký vplyv na podnikanie a financie, treba to vedecky preskúmať a porovnať to s ich percentuálnym zastúpením v populácií. Výsledky je potrebné medializovať a potom k nim diskutovať.
Napríklad, ak 1 z 5 uviedol, že Židia majú príliš veľký vplyv v politike, treba to vedecky preskúmať….
Antisemitizmus je nebezpečný a je potrebné ho otvorene riešiť. Otázkou je len, ako sa k jeho riešeniu postavia rôzne strany mentálneho konfliktu a rôzne záujmové skupiny.
Karol Ondriaš
181202
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/12/02/preco-v-europe-stupa-antisemitizmus-a-co-na-to-zidia/

Bude nás zastupovať v Marakéši koza, alebo pán prezident?

2. prosince 2018 v 15:25 | afinabul |  Ponerológia
https://www.youtube.com/watch?v=Lf7mMbNC_Dk

Tak teraz neviem. Bude nás zastupovať v Marakéši koza, alebo pán prezident? Danko povedal, že tam nepôjde ani len upratovačka. No o koze nebolo ani reči a tak by ostal aj Lajčák sýty, aj Danko celý.
Škoda, že si nedal prezident priviesť aj poriadeného bujaka. Ten by nás lepšie reprezentoval. Iste, koza predstavuje možno v niektorých krajinách základný prostriedok obživy, ale že by si ich vodili prezidenti cez ochranku do paláca? Veď by sa im kozy splašili. No, a čo takto prejsť na chov ošípaných v týchto krajinách? Je pravdou, že v súčasnosti máme na Slovensku nedostatok slovenských svíň a bravčovinu musíme dovážať, aj keď menej kvalitnú, ako je tá naša, pretože slovenským sviniam najviac chutia naše pomyje, ale ich chov nestíhame dotovať zo štátneho rozpočtu a dotácie pre poľnohospodárov sú oveľa nižšie, ako pre svine zo západu. Tak sa pán prezident rozhodol pre alternatívu. Kozy zožerú asi všetko, ale capy neskutočne smrdia. Nuž čo, cap slúži iba na jedno.
No, dosť bolo o nenažratosti svíň a diskriminačnej politike EÚ voči našim poľnohospodárom. Koza či cap je často spájaná v mytológii aj so Satanom. Aký obraz nám chcel pán prezident predstaviť? Len by som chcel vedieť, čím ju kŕmili a kto zbieral bobky po nej. Veď to musel byť šok pre úbohú kozu, keď sa stretla s Mimoňom. Slávna fotka prisluhovača, ktorú si dal na profilovke, na nete proste istý čas žala úspech. No to bolo kedysi. Teraz nám pripravuje iné kúsky na pobavenie.
Stačí nám už pripraviť letku do Marakéša a prispôsobiť lietadlo pre kozu. Len, aby to to OSN nezobralo ako urážku či prvého možného migranta zo Slovenska do Marakéša. Určite bude mať aj pas a očkovací preukaz.
Teraz k inej, podstatne vážnejšej problematike. Francúzsko a Makrón zažíva momentálne ťažké časy. Hnutie žltých viest privádza Francúzsko do varu a možno sa zopakuje magický rok 68. Čo ich k takémuto kroku priviedlo? Mierne zvýšenie benzínu cca o 10 %. No už sú tu ďalšie požiadavky a Francúzi sa prebúdzajú z neoliberálneho ošiaľu a zisťujú krutú pravdu o neoliberalizme, ako novodobej diktatúre mocných. A čo my Slováci, zvýšte nám ceny aj o 100% my dokážeme vyžiť aj z 300 € mesačne a dôchodcovia u nás dokážu aj zázraky z toho mála, čo dostávajú. U nás sa do ulíc nepôjde, akurát sem tam zopár slušákov, ktorí už vlastne nevedia ani za čo majú štrajkovať.
Vyhrážky na adresu národných hnutí sa stali bežnou súčasťou rétoriky aj z Bruselu, a aj našich politikov. Našli si nepriateľa v podobe Putina a Ruska. Veľmi dobre im to vyhovuje a podsúvajú neustále túto tému a vonkajšieho nepriateľa v podobe Ruska našincom. Presne týmto spôsobom postupoval Goebbels s Hitlerom, ktorí si našli nepriateľov podobe Židov a Slovanov ako menejcennej rasy. Žiaden rozdiel v propagande. Niekedy už ani sami nevedia, čo je skutočnosť a čo vykonštruované udalosti. Už sa im to motá aj v ich hlavách. Namiesto priznania si absolútneho zlyhania stále hľadajú vonkajšieho nepriateľa, pritom tým základným nepriateľom sú oni sami sebe.
Z NAKY sa odvolávajú ľudia, ktorí si dovolili predvolať slušákov. Nepripomína vám to deti papalášov za socializmu, či deti mafiánov za kapitalizmu? Mohli a môžu všetko!
Veselo sa udáva a dostávajú sa za to ešte aj verejné ocenenia. Kde sú tie hranice slobody? Prešli sme do anarchie kontrolovanej oligarchiou a nástupom perzekúcií a diktatúry? Čo sa zmenilo oproti socializmu?
Ešte k návrhu Smeru a jeho kandidáta za prezidenta. Všetko toto aj s Marakéšom môže byť pripravená hra na voliča. Lajčák získa body a pôjde kandidovať ako nezávislý. Neoliberálikovia ho podporia v prípade, že sa dostane do druhého kola (čo by sa súhrou okolností mohlo stať). No a teraz kto za Smer, ako rozmýšľam, tak rozmýšľam, druhým Smeráckym koňom by mohol byť Maroš Šefčovič. Kto si všimol, ako často vystupuje v poslednej dobe v TV, ako ho Smer nastrkuje do diskusií a ako odstúpil z kandidatúry na post predsedu EP môže uvažovať aj s touto alternatívou. Tým pádom by mal Smer s určitosťou aspoň jedného koňa vo finále.
Ešte jeden odkaz politickým stranám. Percentá získané vo voľbách sú jedna vec a skutočná podpora ľudí je vec druhá. Najsilnejšia strana Smer získala okolo 740.000 platných voličských hlasov, čo je cca 16,7 % z celkového počtu voličov a o ostatných stranách škoda písať. Predsedovia strán nám chcú vládnuť a prezentujú sa štatistikami. Ich reálne percentá vzhľadom k populácii sú však mizivé. Najväčším víťazom volieb je vždy nezúčastnený volič, ktorý v konečnom dôsledku sa stáva obeťou politiky, ktorú ignoruje.
http://gabo126.blog.pravda.sk/2018/12/02/koza-v-prezidentskom-palaci-zlte-vesty-dostavaju-rozum-a-smerujuci-prezident/


Na tepe dňa

2. prosince 2018 v 15:23 | afinabul |  Z domova

Papa Kiska

Poznáte pani Michalíkovú? Že nie? No rozhodne by ste sa s ňou mali zoznámiť…
Teraz vám k tomu dám príležitosť.

Kto je tá pani, prečo vôbec a kde sa s ňou zoznámiť môžete?
Pár slov o tom poviem
  • pracovala po celý život v diplomacii,
  • bola zamestnaná na našom ministerstve zahraničných vecí
  • a od svojich piatich rokov žila v Afrike. Ako xenofóbku vo vzťahu ku Afrike ju nemožno označiť - lebo tú krajinu dôverne pozná.
Prezradím vám aj, kde sa s ňou zoznámiť môžete. A to aj hneď. Teda - presnejšie - najlepšie hneď.
Ešte to spresním - nemusíte sa s ňou zoznamovať osobne, postačí, ak sa oboznámite s tým, čo povedala na Infovojne.
Infovojna z 27.11.2018
http://archive.infovojna.sk/AR27112018.mp3.

Poviem vám, hodne prekvapujúce informácie povedala…
Nie, nič k tomu nedodám.
Ani vy na to nič dodať nemusíte.
Ale ten, kto by rozhodne niečo dodať mal - a jasne vysvetľujúco k národu - je táto vláda.
Takže, pán premiér by mal veľmi rýchlo nabehnúť a národu vysvetliť veci.
A samozrejme náš pán prezident - ten by nám mal tiež veľmi jasne povedať do médií, ako je to s tou organizáciou Papa Kiska, o ktorej hovorí v Infovojne pani Michalíková…
http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/2018/12/02/na-tepe-dna-5-papa-kiska/

Človek, čo podal trestné oznámenie na Slušné Slovensko

Vypočula som si rozhovor s pánom Forischom, ktorý je bývalý siskár a podal trestné oznámenie na Slušné Slovensko.
Trestné oznámenie podali preto, že si myslia, že na Šeligov účet alebo nejakých propagandistov za Slušné Slovensko, boli zasielané peniaze už pred Kuciakovou smrťou. V podstate ich podozrieva alebo obviňuje z toho, že táto vražda bola plánovaná zo zahraničia a pre štátny prevrat, o čom nepochybujú, že to bol pokus o štátny prevrat. Sú to veľmi závažné obvinenia a hlavne Penty a Esetu a na otázku, či sa neboja trestných oznámení, odpovedali, že takto by sa to muselo vyšetrovať, keby za to bolo podané trestné oznámenie.
Pochopila som to tak, že štátny prevrat chceli také skupiny v našom štáte, ktoré by po štátnom prevrate, kedy by sa dostali k moci, vymenili všetky právne orgány tak, aby sa nevyšetrovala kauza Gorila a o to tu celé šlo. Teda nielen o politické smerovanie, ktoré možno len využívajú, aby boli podporení aj zo zahraničia.
Na otázku, prečo si Penta spravila Denník N, odpovedal, že akože kritizujú, že Penta kúpila SME, hoci články majú rovnaké. O Kiskovi si myslí, že je možno aj vydieraný.
Keby to niekoho zaujímalo, môže si ten rozhovor vypočuť na infovojne z 30.11.
V čase, keď bola nejaká Gorila, som sa o politiku vôbec nezaujímala. Takže kauza Gorila mi nehovorí celkom nič a ani sa o ňu nezaujímam. Ale súkromne si myslím, čo som už písala, že Kuciaka a jeho snúbenicu dal niekto zabiť, aby tu bol štátny prevrat pri ktorom sa k moci dostanú také skupiny, ktoré sa nevedia dostať riadnymi voľbami. Vôbec si nemyslím, že opozičné skupiny, ktoré tu máme, sú zárukou nejakej lepšej spoločnosti, ktorá by už Slovensko nezrádzala a ktoré by už nekradli a nezneužívali štátnu moc pre svoje vlastné ciele. Myslím tie vnucované médiami ako ich sluhami.
Naopak, práve v opozícii môžme už teraz vidieť skupiny ľudí, ktoré Slovensko zrádzajú a majú vraj len 20x menších zlodejov.
Majiteľov Penta alebo Eset nepoznám, ale všetci poznáme ich novinárov, ktorí presadzujú ich záujmy. Ak sú to ich sluhovia, ich páni môžu byť len horší. Podľa mňa je v tomto stave podporovať akési skupiny Penta a Eset, aby sa na Slovensku dostali k moci, niečo len nebezpečné.
Nie je to evidentne zárukou žiadnej slobody, len ich prosperity a možno zneužitia štátnej moci do budúcnosti. A keď ešte týmto ľuďom slúžia aj novinári, to za úlohu novinárov vôbec nepovažujem.
Mali sme tu zlodejov, ale aby sme tu do budúcnosti nemali aj vrahov. Však vo vyšetrovanie už veriť nemožno.
Strany slúžia, včetne novinárov, len záujmovým skupinám. A cez ich novinárov môžte vidieť, čoho všetkého sú schopní. Sloboda to nie je, liberalizmus to nie je, žurnalistika to nie je, napokon zostanú len tie ekonomické záujmy len niekoho.
Nie nebojujú tu spravodliví voči mafiánom, ale nová mafia, ktorá sa chce dostať k moci, voči starej a oproti novej už bezzubej mafii. Tá stará k tomu nezneužívala liberalizmus a nátlak EÚ. Nová sa oháňa novou ideológiou a preto je minimálne 20x nebezpečnejšia. Je už prelezená aj v starej mafii.
Jasné, že to stará môže zneužívať ale oproti novým sú už menej nebezpeční. 20x!
.
"Disponujeme informáciou, že na účty pána Šeligu, konkrétne na jeho podnikateľský účet, myslím, že to bol živnostenský, chodili peniaze z amerických neziskoviek. Zatiaľ nebudem konkretizovať, lebo je to vo vyšetrovaní. A tak isto podľa našich informácií tam došli peniaze od tiež firmy známej a napojenej na tieto inštitúcie, dokonca už aj zverejnenej v médiách, napojenej na americke zložky a jedná sa o spoločnosť ESET.
Šef NAKY neodchádza preto, šéf NAKY pracoval podľa našich informácií v prospech PENTY, zakrýval ich trestnú činnosť. Dokonca vieme že konali pre moje trestné stíhanie, to sa týkalo kauzy MECOM. O novom si myslíme, že koná veľmi správne.
od 24 min.
A kedy ich dostával na účet, po vražde?
Zaujímavé bude obdobie, keď orgány činné v trestnom konaní mu budú klásť otázku, že ešte neexistovalo Slušné Slovensko, nikto nevedel kto to je Šeliga a už chodili peniaze. Keď ešte bol Kuciak živý. Kuciak bol nažive, keď začali chodiť neexistujúcemu Slušnému Slovensku peniaze.
Ako si to vysvetľujete?
Mohli byť inštruovaní od ľudí alebo platení od ľudí, ktorí mohli vedieť, čo sa udeje?
Toto je ale veľmi, veľmi silné podozrenie, proste toto obvinenie.
Je na orgánoch činných v trestnom konaní, aby preukázali ich vinu alebo spoluvinu, účasť alebo dokonca spoluúčasť na vlastizrade, dokonca na trestnom čine terorizmu ak je to tak, lebo tým, že zabili dvoch ľudí za účelom nejakého štátneho prevratu, tak je to myslím kategória že doživotie.
Zanalyzovali ste už za tie mesiace, komu smrť tohto novinára vyhovuje? Lebo dnes už je jasné, že to niekomu vyhovuje a niekomu nie a nenahovárajme si nič, Ficovi to nevyhovuje. Ako určite, že Ficovi to nepomohlo. Komu to teda pomohlo, keď Ficovi nie?
Ak vychádzame z tých analýz a máme nejaké profesionálne skúsenosti a poznatky, ktoré sme získali pri kauze MECOM pri rozpracovaní osôb z PENTY, z rozpracovania Bašternák-Kočner, ich kontakty, ich spôsob práce, tak myslíme si že jediní, komu to mohlo prospieť, boli zahraničné spravodajské služby, ktoré by som zatiaľ nehovoril. Ale povedal by som že podľa nás to mohlo slúžiť iba výhradne Mariánovi Kočnerovi a jeho pravej ruke a to je Slavo Haščák. Toto je náš názor za ktorým si stojíme a kľudne ho ďalej vysvetlíme.
Myslíte si, že tá vražda bola v spojitosti s tým, že Kuciak mal povedzme že rozrobené niečo na…
Na Talianov?
Nie, na Pentu, lebo on bol analytik…
od 30min
Poviem vám príbeh, čo sa udialo presne ped vraždou. A je to veľmi dôležité v kontexte toho príbehu, lebo on s ním priamo komunikoval.
Ďaľšie informácie, ktoré mal, boli o PENTE. Jedna vec sú zlodejiny Kočnera a druhá vec sú zlodejiny PENTY, ktoré sú niekoľkonásobne väčšie, než Kočnerove.
Tieto poznatky sme odovzdali organom činným v trestnom konaní.
Mne sa zdá, že týmto, čo rozprávate, si koledujete o žalobu zo strany PENTY. Teraz myslím seriózne, že si koledujete o to.
Áno, koledujeme. Chceme, aby museli organy činné zabezpečovať dôkazy, ktoré budú preukazovať ich skutky.
Pod zločineckou organizáciou rozumiete PENTU?
Áno, PENTU! Podali sme na nich aj trestné oznámenie za zločineckú skupinu. My sme za celé obdobie, odkedy bojujeme proti PENTE, podali 46 trestných oznámení. Z toho 20 zhruba sa týka zločineckej skupiny, kde sme očakávali, že niekto zasiahne. Ale zasiahli tak, že začali vyšetrovať nás. Ale zaujímavé, že to komando vtedy nezistilo, že Kuciakovi vrahovia sa vozili na tom aute, ktoré bolo v televízii…"
Myslíte si, že vražda Kuciaka alebo Valka sa niekedy vyrieši?
Áno.
Ste si tým istý?
Áno, som si tým istý. Ja myslím, že áno."
.
V prvom rade, celý tento Denník N, ktorý odhaloval celú túto trestnú činnosť Kočnera, Bašternáka, oni to tlačili tým smerom, že to sú ľudia Kaliňáka, Fica… Ale vy hovoríte, že oni sú prepojení s PENTOU a PENTA je prepojená s ESETOM. ESET dal vyše milióna do Denníka N. Ako to je teda vlastne?
Podľa nášho názoru je Denník N umelo vytvorený protipól SME, tak toto isté si myslíme aj o kauze Bašternák, že Fico s Kaliňákom a ich vláda, ktorá aspoň nie je vlastizradná aj keď nie je dokonalá. Teda podľa nás vôbec nie je dokonalá. Boli do toho natiahnutí preto, aby museli (ako sa hovorí) byť ticho. Lebo keď sú zapletení v obrovskom podvode pri bytoch, kde väčšina vlastníkov bytov je Fico, Kaliňák, ako je Záhradník a kopec iných ľudí, ktorých nájdete v tej našej mape, oni ani netušili do čoho sa zaplietli a týmto sa ich Maroš snaží držať ako sa vraví za gule a podľa nášho názoru to celé spískali, podľa nášho názoru to celé Maroš vymyslel a financovala to PENTA cez Privatbanku, ktorá je tam na mnohých bytoch napísaná aj keď sa tvária že teda nie. Ale veď je to v histórii. Bola to dobre zahraná hra na nepripravených ľudí.
Pozrite sa, máme tu stále ďalej Ficovu vládu. Vieme, že drží tie opraty vlády pevne v rukách a začali sa vyšetrovať tie veci. Kaliňák tam nič neovplyvňuje aj keď sa hovorí, že Saková je jeho predĺžená ruka. Všetko sa vyšetruje, Kočner sedí za skutky, ktoré by nikto nečakal, Bašternák bude ešte viac. On bol len poskok.
A Nicholson, je v tomto podľa vás zapletený?
Tým, že je to predmetom vyšetrovania, tak by som nechcel. A Lipšic informácie doslova distribuje.
Netuším, kto je minister patkaň.
.
Myslíte si, že Lajčák môže byť dvojitý agent?
Tie znaky také sú.
Na ich mieste by som bol rád, že chce odísť.
Je to politické taktizovanie, nechcú vyzerať za zlých.
Penta odmieta Kočnerovi vyplatiť, môže to byť odplata.
Prečo ste na informovanie nepoužili Aktuality?
Aktuality sme s obľubou používali, keď tam bol Kuciak. Narábal s nimi, neboli pod našim menom, vychádzalo veľa článkov, ktoré sú z našej dielne. Teda nie článkov, ale informácií, ktoré boli použité v jeho článkoch. Od jeho vraždy sme prestali s nimi spolupracovať. Zdali sa nám nedoveryhodné, dokonca sme ich medzi nami nazvali spolupáchateľmi prevratu. A kto už mal informáciu, mal konať a oznámiť skutočnosti organom činným v trestnom konaní. Len hlupákovi nedôjde o čo tu ide. A som veľmi prekvapený, koľkým ľuďom to došlo.
Čo si myslíte o Rajtárovi?
Nepoznáme sa s ním dlho, ale dosť dlho sme vedeli, že on pánovi Rybaničovi nezavaril. 100% ho na nič nenahováral, vieme že nie. Bola to jeho sólová akcia, aby buď na seba upozornil… ale aj tak ho obdivujem. Porušil tým zákon ale aj tak sa čudujeme, že organy činné v trestnom konaní to nepovažovali napríklad za krajnú núdzu, čím odvraciame stále trvajúce nebezpečenstvo. Napríklad tým, čo odhalil, ušetril štátu väčšie škody, ktoré by boli prispôsobené na zákonom chránenom záujme.
Ako ste mohli dôverovať Tódovej?
My sme nedôverovali Tódovej, my sme oznamovali všetkým inštitúciám a médiám, každý zobral niečo vo svoj prospech. Prípadne to prekrútil ako Bašternák - Kočner, kde z kauzy proti zločinu sa vyvinul hon na Kaliňáka a Fica.
Čo by sa malo udiať, aby polícia bola na strane ľudí?
Sme na začiatku novej epochy, kde už išli proti ľuďom, ktorých sa mohli báť.
Prečo velebíte Rajtára? Veď SaS bola založená PENTOU.
Nie nadarmo dostal ochranu. Je osoba, ktorá je len stranícky príslušná. Myslím si, že zváži akékoľvek ďalšie pôsobenie. Veríme mu.
Akú úlohu v týchto časoch zohrávajú strany ako sú Spolu a Progresívne Slovensko?
Sú to PENTOU riadené strany, ktoré majú zohrať svoju úlohu či už pri prevrate, podsúvaní, sú to ich politické kone. Penťácke kone.
Je pán Harabin schopný plniť svoje slová?
Nie všetko, čo sme počuli v minulosti, bola pravda."
.
Stranu PENTA a ESET tu nemáme! A v budúcnosti si takto dávajte otázku, či chcete voliť PENTU a ESET, aby ste vedeli koho. A kto presne je tou alternatívou, ktorá vám má zabezpečiť spravodlivosť celkom nezaujate a nie pre svoje zaujmové ciele.
http://malinova.blog.pravda.sk/2018/12/01/clovek-co-podal-trestne-oznamenie-na-slusne-slovensko/

Robert Mistrík šíri hoaxy

Keď Robert Mistrík ohlásil v júni tohto roka svoju kandidatúru na post prezidenta, objavili sa prvé správy o nezákonnosti jeho volebnej kampane.
Kandidát na prezidenta Robert Mistrík označil tieto správy za hoaxy, čím paradoxne sám vytvoril hoax.

Poďme sa teda bližšie pozrieť, čo hovorí zákon o volebnej kampani 181/2014 účinný od 31.03.2017 do 31.12.2020
V prvom rade je v ňom jasne definované, čo je to volebná kampaň:
  • §2, ods. (1) "Volebná kampaň je akákoľvek činnosť kandidátov smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie"
Niet teda pochýb o tom, že Robert Mistrík svojou propagačnou činnosťou aktívne volebnú kampaň vykonáva, čo aj sám priznáva.

Ďalej je v tomto zákone jasne a jednoznačne upresnené, kedy volebná kampaň začína:
  • §2, ods. (2) "Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "vyhlásenie volieb") a končí 48 hodín predo dňom konania volieb."
Vzhľadom k skutočnosti, že doposiaľ voľby neboli vyhlásené, Mistrík vykonáva svoju volebnú kampaň v rozpore s týmto zákonom!

Mistrík argumentoval tým, že volebný zákon prešiel v roku 2014 novelizáciou a upravuje len financovanie volebnej kampane v §5 ods. 1. ktorý umožňuje vynaložiť finančné prostriedky na propagáciu kandidáta aj v období 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb a teda pred začatím volebnej kampane. Tento paragraf, ako ani žiaden iný, však kandidátovi neumožňuje začať s propagačnou činnosťou pred vyhlásením volieb a teda začatím volebnej kampane.
Je veľký rozdiel medzi vynaložením finančných prostriedkov na propagačnú činnosť a aktívnym vykonávaním propagačnej činnosti!
Možnosť vynaložiť finančné prostriedky na propagačnú činnosť/ volebnú kampaň pred jej začatím, umožňuje kandidátovi sa na volebnú kampaň adekvátne pripraviť, aby dňom vyhlásenia volieb a teda začatím volebnej kampane, mohol efektívne spustiť svoju propagačnú činnosť/ volebnú kampaň. Možnosť vynaložiť finančné prostriedky na volebnú kampaň pred jej začatím, neumožňuje volebnú kampaň začať!
Začiatok volebnej kampane je jasne a jednoznačne definovaný v §2, ods. (2) zákon o volebnej kampani 181/2014 znením: "Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb."
Robert Mistrík klame, keď tvrdí, že číta zákon s porozumením, lebo zákonu evidentne nerozumie, alebo číta zákon s porozumením ale jednoducho klame o jeho výklade.

Robert Mistrík teda preukázateľne šíri hoaxy.
Hoax o tom, že jeho aktuálne prebiehajúca volebná kampaň je v súlade so zákonom.
Hoax o tom, že číta zákon s porozumením.
Hoax o tom, že je slušný, poctivý a rozumný kandidát na prezidenta tejto krajiny.
http://mecenauer.blog.pravda.sk/2018/12/02/robert-mistrik-siri-hoaxy/

Iniciatíva tajne ovplyvňuje zahraničné vlády

1. prosince 2018 v 18:12 | afinabul |  Ponerológia
"NGO" financované Britskou vládou po Európe - nová forma Operácie Gladio?
Zdroj: Podľa Moon of Alabama, 24.11. Spracúvam tento zdroj preto, že ukazuje ako fungujú takéto inštitúcie, ktoré majú medzinárodný "oficiálne NGO" charakter. Okrem toho tu môže byť spojitosť s protestmi v rôznych krajinách Európy. Poznamenávam, že to neprekladám celé, je to dosť dlhé.
Táto tzv. 'Iniciatíva Integrity' (slovo znamená čestnosť, ale aj súdržnosť) buduje 'clustre' (zhluky, skupiny, cluster sa používa už aj v Slovenčine), alebo kontaktné skupiny dôveryhodných žurnalistov, vojenských zamestnancov, akademikov a lobistov v rámci iných krajín. Títo ľudia dostávajú upozornenia cez spoločenské médiá aby podnikli akciu keď Britská centrála vníma potrebu.
7. Júna trvalo Španielskemu clustru len niekoľko hodín aby zmaril vymenovanie pána menom Perto Banos za riaditeľa Odboru Národnej Bezpečnosti Španielska. Cluster rozhodol, že dotyčný pán má príliš pozitívny názor na Rusko a naštartoval koordinovanú očierňovaciu kampaň proti nemu na spoločenských sieťach.
Iniciatíva a jej operácie boli odhalené, keď niekto odhalil niektoré jej dokumenty, včítane jej žiadosti o rozpočet Britskému ministerstvu zahraničia a uverejnil ich pod menom 'Anonymous' na cyberguerrilla.org.
Iniciatíva formálne funguje pod (vládou financovanou) mimovládnou organizáciou The Institute For Statecraft. Jej interná príručka (pdf) popisuje jej účel (purpose):
Iniciatíva Integrity bola založená na jeseň roku 2015 inštitútom The Institute for Statecraft v spolupráci s Free University of Brussels (VUB - Slobodná Univerzita Brusel), aby upozornila politikov, tých čo definujú politické postupy (policy-makers), názorových vodcov a ďalšie názorové skupiny, na hrozbu ktorú predstavuje Rusko pre demokratické inštitúcie v Británii, cez celú Európu a Severnú Ameriku. Upozornenie: Také univerzity sú 2, tá druhá má skratku ULB.
Uvádza Bellingcat a Atlantic Council ako "partnerské organizácie" a sľubuje, že:
Členovia clustra budú vyslaní na edukačné stretnutia do zahraničia, aby si zlepšili technické kompetencie clustra, aby si poradili s dezinformáciami, a posilnili väzby v rámci komunity clustra(ov?) […] (Eventy s DFR Digital Sherlocks, Bellingcat, EuVsDisinfo, Buzzfeed, Irex, Detector Media, Stopfake, LT MOD Stratcom - pridajte ďalšie mená a navrhnite účastníkov clustrov podľa potreby).
Orwellovské heslo Iniciatívy je 'Bránime Demokraciu Pred Dezinformáciami'. Pokrýva Európske krajiny, Britániu, USA a Kanadu, a zdá sa že sa chce rozšíriť na Stredný Východ.
Na svojej About stránke vyhlasuje:
My nie sme vládny orgán, ale v skutočnosti pracujeme s vládnymi odbormi, ktoré zdieľajú naše ciele.
V súčasnosti publikovaný plán rozpočtu ukazuje, že viac ako 95% financovania Iniciatívy prichádza priamo od Britskej vlády, NATO a Ministerstva Zahraničia USA. Všetky 'kontaktné osoby' pre vytváranie 'clustrov' v cudzích krajinách sú "British embassy officers". Toto prakticky predstavuje kampaň zahraničného zasahovania Britskou vládou, ktorá sa skrýva za akoby "občiansku spoločnosť - pseudo-NGO". Takže - tento zdroj tiež môže byť napríklad za "občianskymi" protestmi.
Žiadosť o rozpočet 2017/18 chcela od FCO (min. zahraničia UK) £480,635. Dostala £102,000 ako spolu-financovanie od NATO a od Ministerstva Obrany Litvy. Žiadosť o rozpočet pre 2018/19 ukazuje plánované výdavky (pdf) £1,961,000.00. Spolu-sponzori tento rok sú opäť NATO a Litovské MO, ale zahrnuje tiež (pdf) Min. zahraničia USA s £250,000 a Facebook s £100,000. Rozpočet plánuje silnú spoluprácu s miestnym vojenským sektorom každej krajiny. Registruje, že NATO je tiež štedré vo financovaní miestnych clustrov.
Ďalší pod-bod popisuje ako Iniciatíva tajne ovplyvňuje zahraničné vlády:
Angažujeme sa len veľmi diskrétne s vládami, výlučne na základe dôveryhodných osobných kontaktov, špecificky aby bola istota, že nevnímali našu prácu ako problém, a aby sme skúsili ich ovplyvňovať jemne, ako to prináleží nezávislej NGO operácii ako je naša;
- Nemecko, cez Zentrum Liberale Moderne na Úrad Kancelára a MO
- Holandsko, cez HCSS na MO
- Poľsko a Rumunsko, na úrovni recepcie/oddelenia do ich MFA (min. zahraničia) cez ich NATO Reprezentantov
- Španielsko, cez zvláštnych poradcov, do MO a úradu Premiéra (toto sa môže rýchle zmeniť s novou vládou)
- Nórsko, cez osobné kontakty do MO
- Veliteľstvo NATO, cez Jednotku Plánovania Politiky do kancelárie Sekretariátu Generála.
Máme latentné kontakty do iných vlád, ktoré budeme aktivovať podľa potreby, ako sa vyvinú clustre.
Dokument 'Cluster Roundup' (pdf) z Júla 2018 detailizuje ich aktivity v minimálne 35 krajinách. Ďalší súbor odhaľuje (pdf) lokálne partnerské inštitúcie a jednotlivcov zaangažovaných v programoch - do súborov ma nepustila ochrana počítača. Našiel som ten prvý cez Google priamo tiež ako pdf (pod ním sa dajú nájsť ďalšie). Dozvedáme sa, že Slovensko zatiaľ nemá cluster, a v ČR túto úlohu predbežne plní "European Values think tank". Z ďalšieho dokumentu, časť Central Eastern Cluster, sa ale dozvedáme mená ktoré sú zrejme (podľa zvuku) dve české, dve slovenské, z toho jedno s koncovkou mailu hu, a jedno talianske s koncovkou sk. Ostatní majú všeobecné koncovky net, com a pod. Takže "NGO" pracujú. A ešte poznámka k významnej úlohe Litvy v tejto aktivite - strelci na Maidane tiež boli Gruzínci a Litovci.
Už sme videli mnoho dôsledkov tohto a podobných programov ktoré sú nastavené aby očiernili každého, kto sa nechová podľa vládnej anti-Ruskej línie. Kampaň 'Ruská kolúzia (tajná zmluva)' obviňujúca Donalda Trumpa založená na Steeleho fascikli bola tiež hlavne Britská operácia, ale asi je časťou iného projektu.
Ešte vysvetlenie niektorých skratiek. Ministerstvo Obrany označujem MO, v origináli väčšinou MOD. Ministerstvo Zahraničia je v texte niekedy všeobecne MFA - Ministry of Foreign Affairs, v prípade Británie niekedy FO - Foreign Office, niekedy FCO - Foreign and Commonwealth Office. Niektoré som hádal. HCSS pravdepodobne Hague Centre for Strategic Studies.
http://ihsken17.blog.pravda.sk/2018/11/29/ngo-financovane-britskou-vladou-po-europe-nova-forma-operacie-gladio/

Další články


Kam dál