close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Zisti kto si a rob to úmyselne.

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Socialistické spiknutí? Část II - Nový druh lidské společnosti

4. září 2008 v 1:38 | Jiří Míka |  Ponerológia
"Ochrana biosféry jakožto Společný Zájem Lidstva , nesmí být podřízena vůli státní suverenity, požadavkům svobodného trhu nebo občanských práv"
Agenda 21 - Charta Země, 1997,
Zdroj: http://www.earthcharterinaction.org/resources/files/greencross.htm
Nový druh lidské společnosti
Ve výše uvedené deklaraci Charty Země se uvádí, že ochrana ekosystémů planety je nadřazena
a) státní suverenitě
b) svobodnému trhu
c) lidským právům
To je velmi revoluční koncept, který nás chce vrhat do úplně nového konceptu lidských práv, kde je člověk podřízen přírodě nebo lépe řečeno agendě, která bude hlídat a rozhodovat, co je dobré pro společnost a přírodu. Nenechte se zmást řečmi pouze o životní prostředí, protože koncept předkládaný od OSN uvažuje kompletní reorganizaci lidské společnosti včetně výchovy a lidského zdraví pro vyřešení nejen znečištění ale i chudoby a mezilidských nerovností. Velký sociální experiment. Bude zneužit stejně jako komunismus k centralizovanému řízení každého aspektu lidského života?
(b) Přijetí ochrany Biosféry jako Nejvyšší Zájem Lidstva by měl vést státy a mezinárodní instituce, které v různých zemích planety usilují o zajištění udržitelnosti a spravedlivosti, aby vypracovaly a zaručily ekologická nařízení poskytující odpovídající rámec pro veškeré sociálně-ekonomické činnosti.
Zdroj: http://www.earthcharterinaction.org/resources/files/greencross.htm
Nebo zde zhmotnění této vize v ČR:
Posláním Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. je:
* podporovat a uplatňovat koncept udržitelného rozvoje,
* přispívat k integraci požadavků ochrany životního prostředí do všech oblastí sociálního a ekonomického rozvoje společnosti
* podporovat zásadu sdílené odpovědnosti za kvalitu života současných a budoucích generací.
Trvale udržitelný rozvoj je založen na vzájemně provázaném konceptu trvale udržitelné společnosti se vším všudy, protože jen společnost dbající pravidel může fungovat udržitelně a být ohleduplný k přírodě už automaticky bez nějakého vnuceného nařízení. Už samotným zdravým myšlením (o zdravém "harmonickém" myšlení a jak má být lidem doslova propagandisticky vnucováno skrze UNESCO více v některém z příštích dílů)
Tedy v PRAXI to může znamenat například, že osobní počítače nebo mobilní telefony jsou neudržitelné v zájmu trvale udržitelného rozvoje a tedy nebude možné prodávat osobní počítače. Prakticky u veškerých pro nás běžných věcí je možné zakázat jejich prodej, protože Agenda 21 rozhodně dává najevo, že konzum je zdrojem všech těchto problémů a z dlouhodobého hlediska neudržitelný.
Je možné také rozhodnout, že veřejnost jako taková bude navrácena do vývojového stupně feudální éry středověku - nedisponující žádnou vyspělou technikou. To je klička možného zneužití této legislativně realizované ideologie. Je tím podle mě totiž možné realizovat naprosto cokoliv.
"Jakkoliv rouhavě to může znít, demokracie již není vhodná pro řešení úkolů, kterým čelíme. Složitost a technická povaha dnešních problémů ne vždy umožňuje voleným zástupcům uskutečňovat kompetentní rozhodnutí ve správný čas."
"Při hledání nového nepřítele,
který nás sjednotí,
nás napadlo, že znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobné záležitosti,
splní přesně tento úkol".
"Skutečným nepřítelem je tedy lidstvo jako takové."
Club of Rome - The First Global Revolution
Zdroj
, strana 75
Nepřítelem jsme my?
Tato ekologická a sociálně-ozdravná agenda vytvořila celou spleť tisíců různých dokumentů a publikací, které vesměs zní jako rajská hudba. Nejde jen o životní prostředí. Zaměřují se i na sociální vztahy a celkově chtějí pod patronátem OSN budovat lepší zdravější společnost bez předsudků a usurpace minorit.
Nicméně tento široký záběr dokládají nutností kompletně reorganizovat lidskou společnost na všech úrovních a zdůrazňují také nutnost duševní i duchovní (!!) proměny lidí, vytvoření nových hodnot a vnucování nových hodnot výchovou a výukou.
Jen tak se podle nich člověk může naučit chovat ekologicky a ohleduplně i ke svým spolubratrům, spoluobčanům, a zejména "Matce Zemi". Více v příštím článku v konkrétních úryvcích z textů organizací kolem trvale udržitelného rozvoje, protože je zde i významný náboženský podtext. Ať už skutečný nebo hraný pro tento účel.
Nicméně nový typ lidské společnosti vnímající planetu Zemi jako bohyni k uctívání tím spíše může brát více doslovně ona legislativní nadřazení potřeb biodiverzity a zachování ekosystémů nad právy jednotlivců, jak tam doslovně píší. V náboženské mentalitě se může rozhodování a debaty o tom, co je trvale udržitelné a prospěšné pro společnost, velmi snadno zvrhnout - jako například, které geny jsou prospěšné a zlepšují genofond lidstva. Cokoliv, jak jsme byli svědky v éře nacismu a komunismu, se tehdy děly také velmi nepravděpodobné věci, a přesto se staly. A to byly také velmi utopistické ideologie o lepším spravedlivějším světě.
Ohromný nárůst lidské populace způsobený pozitivní smyčkou porodnosti je poměrně nový jev a výsledkem velmi úspěšné snahy lidstva snížit světovou úmrtnost. Řídící smyčka negativní vazby byla oslabena, čímž umožňila pozitivní smyčce fungovat doslova bez omezení. Jsou pouze dva způsoby jak obnovit původní rovnováhu. Buď musí být snížena porodnost, aby odpovídala této nové nízké míře úmrtnosti, nebo musí znovu vzrůst úmrtnost.
Club of Rome/Římský klub - The Limits To Growth, 1973
Opravdu, intelektuálně a morálně si oddůvodnit, že úmrtnost lidí je vlastně dobrá a vlastně nutná pro záchranu planety, asi není tak těžké. Ale kam až to může vést takový typ myšlení? Téma řízení porodosti a redukce populace je jedním z ústředních cílů celé Agendy 21 a hodlám se na něj s konkrétními referencemi zaměřit někdy příště.
Agenda 21 v ČR
Už je pozdě.
"Každý místní úřad by měl zahájit dialog s občany, místními organizacemi a podnikateli a přijmout "místní Agendu 21".
Prostřednictvím vzájemných konzultací a snahy o dosažení dohody by se místní úřady měly učit od občanů a místních občanských a komunitních organizací a firem a získávat tak potřebné informace pro přípravu nejlepších strategií.
V dekádě následující po summitu v Rio de Janeiru došlo k celosvětovému rozvoji "místních Agend". Ministerstvo životního prostředí uvádí, že v roce 2002 pracovalo asi 6400 komunit ve 113 zemích na tomto principu. Od druhé poloviny devadesátých let začalo projekty MA21 otevřeně podporovat Ministerstvo životního prostředí ve svém výběrovém řízení na podporu projektů občanských sdružení. Místní Agenda 21 se stala součástí Státní politiky životního prostředí (1999, 2001). V roce 1994 vznikla v ČR Národní síť zdravých měst, která později převzala jeden z modelů místní Agendy 21 jako jednoho z hlavních nástrojů "dobré správy".
Někteří ale říkají, že toto přelévání vlivu ze státu na nevládní organizace je dost nebezpečná záležitost, kde oproti státu nemáme žádnou klasickou možnost kontroly a dohledu nad těmito nevládními organizacemi. Na jiných místech se uvádí zapojení NGO do vzdělávání.
Z pohledu Agendy21 je toto osvobozením od útlaku zlých korporací a zapojení občanů do rozhodovacího procesu, ale jak tyto věci zpravidla fungují v praxi? Spravedlivě? Tuto dohodu získá ta nejspravedlivější NGO? Nebývá to v tomto světě spíše o tom, jak vlivné máte kamarády? Římský klub je příkladem NGO. Má mít Římský klub přístup k řízení vzdělávání? Tito lidé (agenda 21) mohou mít tak přímý vliv na chod státu a to vše ve jménu "vůle lidu/NGO" .
Je to velmi anarchistický koncept uvádící nás do světa zcela neprobádaného typu státní správy. Trochu jako centralizovaná decentralizace.
Dokud hovoříme o třídění odpadu, tak můžeme být klidní, ale co pořádek na ulicích, alkohol na veřejnosti, kouření v hospodách nebo krmení holubů? Jak moc se bude seznam nařízení, zákazů, omezení a vymezení rozšiřovat? Na každý aspekt sociálních a ekonomických aktivit člověka, tak jak je to stanoveno?
Jaký to má vůbec význam? Jaké ponaučení/poznání bude pramenit z toho, když mi někdo přikáže, abych okamžitě zvedl ten nedopalek z chodníku, nebo mi policista uštědří elektrický šok paralyzérem? Nebudu z toho mít pak podvědomou touhu udělat provokativně velký nepořádek - vysypat odpadky doprostřed náměstí?
Václav Klaus varuje před sociálním inženýrstvím založeném na alarmismu
Výroky pana Klause mi v tomto směru připadají příliš obecnými frázemi o ztrátách svobod a environmentalismu jako náboženství. Nehovoří příliš o konkrétních záležitostech a argumentech (alespoň dle toho, jak ho prezentují média) , nicméně v letošním rozhovoru pro am. televizi CNN se nechal slyšet hovořit o Club of Rome a jejich publikacích, které jsem uvedl v tomto článku - ty jsou dle V. Klause počátkem dnešního zájmu o ekologii. Je to zajímavé vzhledem k tomu, že málokdo si bere do úst jméno Club of Rome - společnosti/thinktanku, která se těší nezájmu ze strany masové veřejnosti, ačkoliv jde o prominentní členy společnosti. Jeden z členů Římského klubu je také Václav Havel. Václav Havel je členem toho samého klubu, který v 80tých letech napsal, že nepřítelem je lidstvo jako takové. Václav Klaus také hovoří o tom, že snaha environmentalistů je vytvořit světovou vládu. Cíl, se kterým on, dle jeho slov, nesouhlasí. Také jinak málo diskutované téma .
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.