Zisti kto si a rob to úmyselne.

Štvrtý Izrael na ceste?

25. října 2008 v 9:19 | afinabul |  Bratia
Mne možno názory generála Filatova pripomínajú HKP , avšak je to desivé...

V Srbsku prošly volby, v nichž rabíni opět obehráli góje. Srbsko není jen území zeměpisné, je to velká slovanská idea.
Už jsme zde mnohokrát psali, že pro Rotschildovu "Světovou židovskou říši" (dále SŽŘ) existence státu Izrael není nadále nejvyšším cílem, naopak, stává se pro ni spíše kostičkou v hrdle. Čas nadešel a vládu Říše nutno zracionalizovat. Za tím účelem, po dohovoru s ajatolami, SINdriON založil Veliký Šijitský Chalifát s hlavním městem Teheránem.
Pod územím, které pošlapávají svými pantoflemi Šijité, nachází se 80% nafty Blízkého Orientu. Sionští mudrci nabídli ajatolům Veliký Šijitský Chalifát výměnou za tu velikou naftu. Ajatolové lačně shltli rabínskou návnadu, protože už kdysi takový chalifát měli, táhl se od Maroka až do Číny.
Jenže tenkrát nebyl Izrael. A ten dnes existuje a to v samém srdci chalifátu. Vztahy mezi muslimy a židy jsou dnes takové, že o žádném chalifátu nemůže být řeči, dokud uprostřed leží Izrael.
Realizace plánu sionských mudrců tedy naráží na problém: orthodoxní židé odmítají opustit horu Sion, na kterou prý sestoupí s nebes mesiáš, až nastoupí židovský komunismus na celé planetě. Ne nadarmo na židovských pohřbech slyšíme: Počkejte trochu, tak do roku 3000, přijde Spasitel, zemřelí Židové vstanou z mohyl, ale do té doby nechť vám země budiž lehká, žádná nebeská říše nebude.
A tak nezbylo Rottschildovým toulavým psům nic jiného, než zasednout k četbě Tory. A konečně začali ji vysvětlovat po sionistsky : Izrael je pojem zřejmě nijak zeměpisný, nýbrž duchovní, a proto tam, kde jsou orthodoxní rabíni, tam jest i Izrael, a tam přiletí Mošiach křísit všechny zesnulé Židy a organizovat pro ně komunismus.
Pod takový duchovní Izrael SŽŘ nabídla orthodoxním rabínům Srbsko, přesněji Vojvodinu, s organizací "Centr judejské civilizace" v městě s mystickým pro ně jménem Subbotica.
Vše promysleli sionští mudrci s tím "Centrem", jak v měřítku celosvětovém, tak i lokálně. Centr je povinen přemodelovat tvář "evropské civilizace" na "židovskou civilizaci" a rozšířit po celé planetě tuto "civilizaci" coby evropskou.
Pro tento Centr sionisti ihned po bombardování a rozbití Jugoslávie skoupili všechny pozemky Vojvodiny. Však hlavně kvůli tomu byla rozložena Jugoslávská federace. Dnes Vojvodina je soukromý statek Rotschildových toulavých psů, zatímco gojové v zemi, kdysi jim patřící, jsou pouhý dobytek.
Jenže orthodoxní rabíni poslali sionisty do háje a podle náboženského principu vytvořili armádu toho Izraele, v kterém leží hora Sion. Antisemité celého světa jsou povinni pomoci této náboženské armádě a nedopustit za žádnou cenu, aby rukami šijitských ajatolů Rotschild a jeho toulaví psi setřeli Izrael s tváře země.
Pro góje by to bylo katastrofou. Židé by se znovu rozlezli po všech gojských zemích a městech, hlásajíce lidská práva podle Trockého a Urického. Z tohoto ohledu správně učinil Putin, když koupil jedné židovské bezdomovce z SSSR byt v Tel Avivu. Budiž tím příkladem pro všechny góje planety : v Izraeli nechť jsou záchody ze zlata, v Moskvě netřeba komfortu ani v paláci.
Existence Izraele pod horou Sion však nedovoluje SŽŘ založit Velký Šiitský Chalifát, protože žádný muslim neuvěří v Chalifát, dokud na jeho území dřepí Izrael, rabín s pejzami a čeká na příchod svého Mesiáše.
Proto SŽŘ vede úporný útok na Izrael orthodoxních, věřících Židů. Toulaví psi Rotschilda roztrhli Izrael na dva. Do čela postavili svoje funkcionáře typu Olmerta. Spolu s ajatolami spouští strach a hřmí na Izrael, což by mohlo vést k přestěhování do Evropy, jenže se zákupem Vojvodiny není vše zcela vyřešeno.
Vojvodina totiž je částí Srbska a může se stát skutečným Centrem judejské civilizace pouze za podmínky, že nebude Srbskem, nýbrž samostatným státem, podobně jak rabíni nazývají Kosovo. Ve Vojvodině, jako v Kosovu, musí sedět rabínské loutky typu Thači. A proto, uloupením Kosova loupeže na Balkáně nekončí, je jen začátkem konečného zničení Srbska.
Kosovo dnes je nepotopitelný raketo-dělový a radio-elektronický křižník Rotschilda, ocelová platforma, z které Rotschild a jeho psi vidí, slyší a mají na mušce celou Evropu, celou Unii jako stát. Na vojenské bázy v Kosovo je napojena i všechna protiraketová obrana v Evropě.
Evropská Unie nevidí, že všechny tyto bázy jsou jen zesílená forma rabínské okupace Evropy ? Ani Pentagon, ani Nato k nim žádný vztah nemají. Kosovo je první zcela otevřeně vojenská báza SŽŘ a když tupci nebo sami rabíni nazývají Kosovo "státem Nato", nevěřte jim ! Žádného generála Pentagonu tam nenajdete, generála Nato nevpustí ani přes práh.
A můžete vy se dostat na nejtajnější vojenskou bázu v Kosovo "Ocelový Bond"? Jednoduché. Napište si žádost a hotovo. Přivedou vás k záboru s vraty, zavezou dovnitř, ukáží restauraci, klub, něco jako kasárna, tělocvičnu a trenéry... a řeknou, že to je báza "Bond Still".
Než vás tam zavezou, podrobí vás zastrašující procedůře, abyste měli dojem, že jste na nejtajnější vojenské báze. Vrtulníkem k vám přiletí sám velitel bázy, který z neznámého důvodu žije v Prištině. Z vrtulníku se vyvalí skupina mužů v černém - tělesná stráž velitele. Nepodléhejte však iluzi, že vidíte skutečného velitele. Vidíte pouhou loutku pro styky s veřejností, který o bázách, kterých v Kosovo jsou dnes při nejmenším tři, neví o nic víc, než vy.
Evropská Unie ovšem všechno tohle zná, vidí, chápe. Jenže dnes v křesle generála de Gaulla sedí rabín Sarkozy, křeslo Churchilla zabírá rabínami najatý přiblblý Brown, v Německu frau Merkell, kterou možná zbytečně Hugo Chavez nazval Hitlerovým pokračovatelem. Frau Merkell totiž už dávno jezdí modlit se do synagogy Tel Avivu, přičemž ne do synagogy věřících, orthodoxních židů, nýbrž do synagogy Rotschilda a jeho toulavých psů.
Korunní princ Srbska Alexandr Karageorgievič řekl : "Nezávislost Kosova realizuje plány Mussoliniho a Hitlera (8.5.2008)". Tím, že se v r.99 přidalo k Natovskému bombardování Srbska, Německo dokázalo, že jeho poválečné pokání se týká pouze jedné země : Izraele.
Byla to právě německá provokace, která vedla k bombardování. Německá propaganda natočila falešné dokumentární filmy, Německo jako první uznalo nezávislost Chorvátska, což spustilo mechanismus rozpadu.
Ačkoliv máme-li být přesní, rozklad Jugoslávie, Iráku, Afganistánu jde do puntíku podle pravidel, které popsal už r.1991 siomudrc Jurij Bjalyj a nazval "geopolitický chaos". V podstatě jde o způsob vládnutí Říše, neboli židovského jha v době globalizace.
(poznámka překladatele : na západě je tento termín znám díky knize Géopolitique du chaos par Ignacio Ramonet, 1997, Paříž. Autor je šéfredaktorem novin "Le monde diplomatique").
MŽŘ nemůže existovat, nevytváří-li každý boží den tento tajemný geopolitický chaos, pomocí kterého ona řídí, vládne, udržuje v područí země, které v jazyku "věřících sionistů" - funkcionářů Říše - nazývá "fragmentami".
Mír neutrpí, když Němci zanevřou na Francouze, zato k válce může dojít, když židovské ghetto se vytahuje před německým "kdo je krásnější a důležitější", či ghetto Moskvy před ghettem Kyjeva. Chcete příklad ?
Vyslechněte tedy výkřiky Katze (Lužkova) v Sevastopolu o původu polostrova. Jako následek čekejte hysteriku kyjevského ghetta na adresu moskevského, čekejte autobusy do Krymu s banderovci z Ternopolu, Ivano-Frankovska a Lvova. Ghetta ovšem zůstanou nepoškozená. O válkách mezi židy se u nás říká: "Páni se hádají, sedlákům létají zuby". Létají i hlavy, tak Tora učí rabíny ničit góje.
Mimochodem, zplnomocnili Katze nějací Rusové jednat jejich jménem, komu patří Sevastopol? Já jsem tam sloužil, a Sevastopol byl odjakživa "náš", nás všech. Pouze za Krymské války a za 2. světové, a teď, když země padla pod okupaci, pod židovské jho, každý tvrdí "můj". Dělit netřeba, třeba svrhnout jho.
Sevastopol dnes není ani ruský, ani ukrajinský, ani tatarský, nýbrž rabínský. Srovnejte složení obyvatel Krymu. Uvidíte, že Židů je tam dnes více, než Rusů, Ukrajinců a Tatarů. Tak tomu bylo i za SSSR. Sionisti vyčistili Krym rukami Němců a Tatarů od Rusů, prohlásiv je za partyzány, a potom rukami Stalina od muslimů, prohlásiv je za kolaboranty, které nutno deportovat.
Udělat z Krymu Izrael, to byl plán Rotschilda ještě dříve, než se objevila idea založit Izrael v Palestině. Psal jsem o tom podrobně, o sumách peněz, které Stalin dostal od Rotschilda na industrializaci SSSR, ale vrátit nedokázal.
Neboť stalo se, co rabíni nečekali : zeptejte se toho Katze, jak byl rozehnán židovský "Antifašistický komitét", jehož hlavou byl Sjoma Michoelson... Židé napsali Stalinovi : za dluh z 30. let dej nám Krym. I jméno vymysleli - Hebrejská Sovětská Republika Krym.
Michoelsona pak našli v misce Minsku, protože po Historickém Vítězství v Máji 1945 Stalin mohl klidně "odpustit" všem, komu něco dlužil. Včetně Rotschilda. Ti čekali, až přijde jejich čas, k čemuž došlo v srpnu 1991.
Zkrátka, chcete-li vědět, co se bude dít zítra ve vaší zemi, nechoďte k bábě věštkyni. Vžijte se do role rabína, pro kterého jediným zákonem je kniha "Sto zákonů Šulhana", a můžete na sto let dopředu hádat, co bude zítra. Jak postoupi Thaši, Tadič, Sallakašvili, Juščenko, Timošenko...
Thaši i Tadič jsou z jednoho rabínského pytle na loutky, pokusní králíci Rotschilda. V bělehradské elitě je rabínů víc jak v Moskvě, a to už od dob Trockého, který v Bělehradu roku 1913 zakládal orgán komunistů "Politika".
Mohu-li trochu zjednodušit, tak Evropa dnes je v obklíčení, jako byli Němci u Stalingradu, a Rusko hledá cesty, jak přispěchat na pomoc. SŽŘ obložila Unii ze všech stran : Estonsko. Lotyšsko, Litva, Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Česko, Albánie, Kosovo... Zůstala jen jedna díra ve zdi kolem Evropy - Srbsko.
Blokáda je oblíbené slovo rabínů Říše. Rotschild usiluje o to, aby mohl spustit blokádu Evropy od ruských energetických zdrojů. I Bělorusko má tvořit část zdi. Rusko se snaží prorvat se k obklíčené Evropě plynem ze severu - po mořském dnu, i z jihu - South-streamem přes Srbsko.
Ale tam, jak čertík z krabice, vyskočil Boris Tadič. Objevil se papír o blízkém, možná k příštímu jaru, přijetí Srbska do EU. Papírek podepsali ne v kabinetu EU, ale kdesi na chodbě funkcionáři třetího řádu, které už teď ani se svíčkou nenajdeš.
Strašnou sílou táhnou rabíni Srbsko do EU. Naivní Srbové si myslí, že díky Tadičovi budou jezdit bez viza po celém Schenghensku. Je fakt, že psychologicky pro Srby členství v mezinárodních organizacích, odkud je v začátku 90. let vyhnali, znamená mnoho.
Volný trh v oblasti zemědělství bude pro Srbsko katastrofou. Až dosud vlastníkem země může být pouze občan Srbska, ale po vstupu de EU se to má změnit. Díky dlouholetým sankcím Západu schopnost místních lidí kupovat zem je nízká, zato cizinci ji prý budou moci získat za směšnou pro ně cenu.
Jenomže v Srbsku, obzvlášť v Vojvodině, rabíni různými machinacemi a substitucemi skoupili vše do posledního lánu a cizinec zde štěstí nenajde. Rabíni rozhodli, že je čas legalizovat tyto podvody a z krádeže srbské půdy udělat legální koupi dle zákonů EU.
Centr Vojvodina budou na stovky km obklopovat sady a zahrady s ekologicky čistými jablky, okurkami, rezervovanými pro stravu sionských mudrců, tvořících v Centru židovké civilizace "nového člověka". Za doby sovětské nového člověka nazývali "sovětským". Jestliže SSSR byl vytvořen pro chudé židy ze Zapadákova, MŽŘ bude rájem pro židy bohaté, každý z nich bude takovým Abramovičem, s jachtou a sloužícími zvané Gorbačev, Brown, Juščenko...
A Srbové a Srbky budou dřít na polích, tupět a vymírat. Podle plánů MŽŘ, stejně jako Izrael, Srbsko má zmizet z mapy světa.
"Po Kosovu dojde k destabilizaci Sandžaku v jihozápadním úhlu mezi Černou Horou, Kosovem a Bosní, kde je 40% muslimů, jejichž počet roste mimo jiné díky běžencům. Odtrhnutím Sandžaka a Vojvodiny a oddělením Černé Hory rozpad Jugoslávie bude zakončen", byl informován už dávno siomudrc Bjalik v časopise Slovo (31.12.1999).
Konečným cílem MŽŘ je zničení gójů, Slovanů v první řadě. Gigantské úsilí vynakládá MŽŘ na sjednocení Židů a přitom jednoty nedosáhla ani v Tel Avivu. Gigantské úslilí vynakládá proti sjednocení Slovanů, neboli panslavismu. Tento termín zavedl Ján Herkel r. 1826.
Ideu slovanské jednoty a kulturní vzájemnosti hlásali Čech Dobrovský, Slováci Šafarik a Kollár, Chorvát Gaj. Myšlenka byla, že Rusko po vítězství s Turky a v napoleonských válkách ochrání Slovany od cizí nadvlády. Později někteří změnili svůj náhled (Ljudevit Gaj, Štúr, Havlíček), jiní (Palacký) vystupovali za přeměnu rakouské říše v federaci Slovanů, Rakušanů a Maďarů. Podtext byl : ochrana od židovkého jha.
Panslavismus pro rabíny je strašný sen. Proti němu slouží dnes válka za Krym, díry v ropovodech a plynovodech, blokáda South Stream i Nord Stream, Kodorské učiliště, dróny, cokoliv, jen nedopustit politické sblížení Slovanů...
Tadič, kterého vychovala jeho macecha, židovka Lara Mandičová, jménem Srbska podepsal papír o vstupu do EU... bez Kosova. Čím tedy by Rusko mohlo pomoci Srbsku, dokud bude prezidentem Tadič ?

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 vbvfdfrt vbvfdfrt | E-mail | 29. ledna 2018 v 5:29 | Reagovat

*
*
**Pictures, images and Video**

**Girls boys 12-18 years**

**** Download here: Link: https://xtl.jp/?a8

**** Download here: Link: http://xfun.cc/i36cy

l
l
l
l
l
l

2 Matyhew#gennilk[RupycezebefukyDY,2,5] Matyhew#gennilk[RupycezebefukyDY,2,5] | E-mail | 8. února 2018 v 13:04 | Reagovat

Videos Photos
girls boys 3-14 years

Download here: Link: http://xtl.jp/?a8
Download here: Link: http://lyhyt.eu/27e

3 Hectorkip Hectorkip | E-mail | 14. dubna 2018 v 20:36 | Reagovat

*
*
Pictures, images and Video  3 -5  -7 -9 -12 _15 years P0rno
*
Download here: Link1: http://minurl.ru/64o7N
Download here: Link2: https://go2cut.ru/ae5
*
*
*
*-

4 Williamhek Williamhek | E-mail | 9. května 2018 v 8:59 | Reagovat

*
*
Pictures, images and Video  3 -5  -7 -9 -12 _15 years P0rno
*
Download here: Link1: http://minurl.ru/64o7N
Download here: Link2: https://rocld.com/n8g76
*
*
*
**

5 Jamiessug Jamiessug | E-mail | 14. ledna 2019 v 18:54 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/co40y
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

6 ElaO ElaO | E-mail | 29. února 2020 v 9:55 | Reagovat

Neco pro chlapce, potkejte divky z oblasti - http://girlssnapshots.com

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.