close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Zisti kto si a rob to úmyselne.

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Mahmoud Ahmadinežád: Listy I.

27. prosince 2008 v 14:06 | afinabul |  Knihy
Iránsky prezident Mahmoud Ahmadinejad (محمود احمدی‌نژا, čítaj - Mahmúd Ahmadí-Nežád) sa vyjadruje o najcitlivejších aktuálnych témach o ktorých veľa ľudí vie, no nikto o nich nehovorí nahlas.

Plný text vánočního poselství íránského prezidenta Mahmouda Ahmadinežáda, které na Boží hod vánoční v 19.15 vysílá britská televize Channel Four.

Jménem Boha slitovného a milosrdného.
Při příležitosti výročí narození Ježíše, syna Mariina, Slova Božího, Posla milosrdenství, chci blahopřát stoupencům abrahámských vyznání, především stoupencům Ježíše Krista a lidu Británie.
Všemohoucí stvořil vesmír pro lidské bytosti a lidské bytosti pro Sebe.
Stvořil všechny lidské bytosti se schopností dosáhnout vrcholu dokonalosti. Apeloval na člověka, aby vyvinul veškeré úsilí ve snaze žít na tomto světě dobrým životem a dosáhnout tak života věčného.
Na této obtížné cestě člověka z prachu k božskosti Bůh nezanechal lidstvo bez pomoci. Z těch, které stvořil, si vyvolil ty nejlepší jako Své Proroky, aby lidstvo vedli.
Všichni Proroci požadují, aby byl uctíván Bůh, požadují lásku a bratrství, požadují vytvoření spravedlnosti a lásky v lidské společnosti. Ježíš, syn Mariin, je nositelem spravedlnosti, lásky pro naše bližní, boje proti tyranii, diskriminaci a nespravedlnosti.
Všechny problémy, které trápí lidstvo během staletí, vznikly, protože se lidstvo vydalo cestou zla a ignorovalo poselství Proroků.
Nyní, kdy lidská společnost čelí obrovskému množství problémů a celé řadě složitých krizí, základní příčiny spočívají v tom, že lidstvo odmítá toto poselství, zejména je problémem nezájem určitých vlád a mocností vůči učení božích Proroků, především Ježíše Krista.
Krize ve společnosti, v rodině, v morálce, v politice, v bezpečnosti a v ekonomice, které ztížily lidstvu život a dál vyvolávají obrovský tlak na všechny národy, vznikly, protože byli Proroci zapomenuti, Všemohoucí Bůh byl zapomenut a někteří vedoucí představitelé jsou od Boha odcizeni.
Kdyby byl Kristus na Zemi dnes, bezpochyby by se postavil na stranu lidí proti zastrašování, proti hněvivým a expanzionistickým mocnostem.
Kdyby byl Kristus na Zemi dnes, bezpochyby by bojoval proti tyranské politice převládajících globálních hospodářských a politických systémů tak, jak to dělal za svého života.
Řešením problémů dneška je návrat k volání božích Proroků. Řešením těchto krizí je následovat Proroky - ti byli vysláni Všemohoucím pro dobro lidstva.
Dnes volá všeobecná vůle národů po základních změnách. To se teď děje. Požadavky změny, požadavky na proměnu, požadavky na návrat k lidským hodnotám se rychle stávají hlavními požadavky národů celého světa.
Reakce na tyto požadavky musí být reálná a pravdivá. Podmínkou pro tyto změny je změna cílů, úmyslů a směrů. Pokud budou tyranské cíle znovu zabaleny do atraktivního a podvodného balení a budou znovu vnuceny národům, lidé, probuzení, se proti nim postaví.
Naštěstí, dnes, jak se množí krize a násobí se zoufalství, sílí také vlna naděje. Naděje na lepší budoucnost a naděje na vytvoření spravedlnosti, naděje na skutečný mír, naděje, že budou nalezeni ctnostní a zbožní vládci, kteří milují lid a slouží mu - a to je to, co Všemohoucí přislíbil.
Je odpovědností všech stoupenců Krista a abrahámských vyznání, aby připravovali cestu ke splnění tohoto božího příslibu a příchod tohoto radostného, zářivého a nádherného věku.
Doufám, že se kolektivní vůle národů v blízké budoucnosti sjednotí a s milostí Všemohoucího Boha nastane na Zemi onen zářivý věk.
Ještě jednou blahopřeji každému a všem při příležitosti výročí narození Ježíše Krista. Modlím se, aby byl nový rok rokem štěstí, prosperity, míru a bratrství pro lidstvo. Přeji vám úspěch a štěstí.

Preklad listu iránskeho prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda adresovaný prezidentovi USA Georgovi Bushovi.

Pán George Bush,

prezident Spojených štátov amerických

Už po nejaký čas som rozmýšľal, ako si niekto môže vysvetliť nepopierateľné nezrovnalosti na medzinárodnej scéne, ktoré sú neustále rozoberané, najmä na politických fórach a medzi univerzitnými študentmi. Mnohé otázky ostávajú nezodpovedané. Tieto ma primäli k prediskutovaniu niektorých z nich v nádeji, že to môže priniesť aspoň aké - také rozuzlenie.

Môže byť niekto následníkom Ježiša Krista (pokoj s ním), veľkého Božieho posla, cítiť sa zaviazaný dodržiavať ľudské práva a súčasne liberalizmus ako civilizačný model, vyhlásiť opozíciu proti narastaniu množstva jadrových zbraní a zbraní hromadného ničenia, spraviť "vojnu proti terorizmu" svojím sloganom a pracovať pre založenie zjednoteného medzinárodného spoločenstva - spoločenstva, ktorému raz bude vládnuť Kristus a všetci mravní ľudia na Zemi.

Ale v rovnakom čase vojensky napádať krajiny, ničiť životy, dôstojnosť a majetky ľudí len pre drobnú šancu prítomnosti zopár kriminálnikov v dedine, meste, alebo napríklad konvoji, a pre toto spáliť celú dedinu, mesto alebo konvoj, alebo len pre možnosť existencie zbraní hromadného ničenia v jednej krajine túto okupovať, zabiť približne 100 000 ľudí, zničiť jej vodné zdroje, poľnohospodárstvo a priemysel, na jej území rozostaviť takmer 180 000 zahraničných jednotiek, zničiť posvätnosť domáceho súkromia jej občanov a vôbec, uvrhnúť celú krajinu možno o 50 rokov dozadu. Za akú cenu? Stovky miliárd dolárov vynaložené z pokladnice jednej krajiny a niekoľkých ďalších štátov a desaťtisíce mladých mužov a žien - ako okupačné jednotky - vydaných napospas nebezpečenstvu, odtrhnutých od ich rodín a najbližších, ich ruky pokropené krvou iných, vystavení takému silnému psychickému tlaku, že každý deň niektorí z nich spáchajú samovraždu a tí, ktorí sa navrátia domov, trpia depresiami, stanú sa zoslabnutými a sú postihnutí všetkými druhmi chorôb; zatiaľ čo iní sú zabití a ich telá odovzdané ich rodinám.

Pod zámienkou existencie zbraní hromadného ničenia pohltila táto obrovská tragédia národy oboch krajín, okupujúcej aj okupovanej. Neskôr sa odhalilo, že od začiatku žiadne zbrane hromadného ničenia neexistovali.

Samozrejme, že Sadám bol vraždiaci diktátor. Ale vojna nebola vedená pre jeho zvrhnutie, vyhláseným účelom vojny bolo nájsť a zničiť zbrane hromadného ničenia. Bol zvrhnutý cestou k inému cieľu; tak či tak, ľudia v tejto oblasti sú tomu radi. Poukazujem na to, že počas dlhých rokov vojny uvalenej na Irán bol Sadám podporovaný Západom.

Pán prezident,

možno viete, že som pedagóg. Moji študenti sa ma pýtajú, ako môžu tieto akcie byť v súlade s hodnotami načrtnutými na začiatku tohto listu a s učením Ježiša Krista (pokoj s ním), posla mieru a odpúšťania.

V zálive Guantanamo sú väzni, ktorí neboli súdení, ktorí nemajú žiadnu právnu pomoc či reprezentáciu, ich rodiny ich nemôžu vidieť a sú jasne držaní na čudnom území mimo ich vlasti. Neexistuje žiadna medzinárodná kontrola ich podmienok a osudov. Nikto nevie, či sú väzňami, vojnovými zajatcami, obvinenými alebo usvedčenými kriminálnikmi.

Európski výskumníci potvrdili aj existenciu tajných väzníc v Európe. Nevedel som priradiť unášanie osôb a ich držanie v tajných väzniciach k ustanoveniam žiadneho právneho systému. Z tohto dôvodu nedokážem porozumieť, ako sa také akcie zhodujú s hodnotami načrtnutými na začiatku tohto listu, t. j. s učením Ježiša Krista (pokoj s ním), ľudskými právami a liberálnymi zásadami.

Mladí ľudia, vysokoškolskí študenti a bežní ľudia majú mnohé otázky ohľadom Izraela. Som si istý, že niektoré z nich sú Vám už dôverne známe.

Počas dejín boli okupované mnohé krajiny, ale myslím si, že založenie nového štátu s novým národom je úplne novým javom, ktorý je v našich časoch úplne jedinečný.

Študenti hovoria, že pred 60 rokmi takáto krajina neexistovala. Ukazujú staré dokumenty a staré glóbusy a nech sme sa snažili, ako sme len mohli, nedokázali sme nájsť krajinu menom Izrael. Povedal som im, nech skúmajú históriu prvej a druhej svetovej vojny. Jeden z mojich študentov povedal, že počas druhej svetovej vojny, v ktorej zahynuli viac ako desiatky miliónov ľudí, boli správy o vojne rýchlo rozosievané súperiacimi stranami. Každá sledovala svoje víťazstvá a najnedávnejšiu porážku druhej strany. Po vojne sa tvrdilo, že bolo zabitých 6 miliónov Židov. Šesť miliónov ľudí bolo určite príbuzných aspoň dvom miliónom rodín. Predpokladajme, že všetky tieto udalosti sú pravdivé. Vyplýva z tohto logicky založenie štátu Izrael na Strednom východe alebo podpora takéhoto štátu? Ako môže byť tento jav rozumne vysvetlený?

Pán prezident,

som si istý, že viete ako - a za akú cenu - bol Izrael založený:

- Tisíce ľudí boli počas tohto procesu zabité.
- Milióny pôvodných obyvateľov boli nútené stať sa utečencami.
- Státisíce hektárov poľnohospodárskej pôdy, olivových plantáži a množstvo dedín bolo zničených.

Táto tragédia sa nevzťahuje len na čas založenia štátu; Bohužiaľ, pokračuje už 60 rokov. Bol zavedený režim, ktorý nemá zľutovanie dokonca ani voči deťom, ničí domy aj pokým ich obyvatelia sú ešte vo vnútri, dopredu oznamuje svoje zoznamy a plány zavraždiť palestínske osobnosti a drží tisíce Palestínčanov vo väzniciach. Takýto fenomén je za posledné roky jedinečný, alebo minimálne veľmi cenný.

Ďalšou veľkou otázkou, ktorú sa ľudia pýtajú, je: "Prečo je tento režim podporovaný?" Je podpora tohto režimu v súlade s učením Ježiša Krista (pokoj s ním), Mojžiša (pokoj s ním) alebo liberálnymi hodnotami? Alebo musíme pochopiť, že dovoliť pôvodným obyvateľom týchto krajín - vo vnútri aj mimo Palestíny, či už sú kresťania, moslimovia alebo židia, rozhodnúť o ich osude, je proti zásadám demokracie, ľudských práv a učeniu prorokov? Ak nie, prečo je toľko opozície proti referendu?

Novozvolená palestínska vláda nedávno nastúpila do úradu. Všetci nezávislí pozorovatelia potvrdili, že táto vláda reprezentuje voličov. Na neuverenie, na demokraticky zvolenú vládu bol vyvinutý tlak a bolo jej poradené uznať izraelský režim, opustiť boj a nasledovať program predošlej vlády. Ak by súčasná palestínska vláda nasledovala vyššie uvedenú platformu, prečo by ju Palestínčania volili? Opäť, môže byť takýto odpor voči palestínskej vláde daný do súladu s hodnotami načrtnutými vyššie? Ľudia sa tiež pýtajú: "Prečo sú všetky rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN požadujúce odsúdenie Izraela vetované?"

Pán prezident,

ako dobre viete, žijem medzi ľuďmi a som s nimi v neustálom kontakte - skontaktovali sa so mnou aj mnohí ľudia z okolia Blízkeho východu. Ani oni nedôverujú týmto pochybným metódam. Sú dôkazy o tom, že ľudia v tejto oblasti majú voči takejto politike neustále narastajúci odpor.
Nie je mojím zámerom nastoliť priveľa otázok, ale potrebujem spomenúť aj iné záležitosti.

Prečo je akýkoľvek technologický a vedecký pokrok dosiahnutý na Strednom východe vykresľovaný ako hrozba sionistického režimu? Nie je vedecký výskum a vývoj jedným zo základných práv národov?

Poznáte históriu. Okrem stredoveku, kedy v histórii bol vedecký a technologický pokrok zločinom? Je možnosť, že vedecké výskumy budú použité na vojenské účely dostatočným dôvodom na potláčanie vedy a technológie zároveň? Ak je tento predpoklad pravdivý, potom všetky vedecké disciplíny, vrátane fyziky, chémie, matematiky, medicíny, inžinierstva atď. musia byť zakázané. O Iraku boli povedané lži. Aký bol výsledok? Nemám pochýb o tom, že klamanie je opovrhnutia hodné v každej kultúre a ani Vy by ste neboli rád, keby ste boli klamaný.

Pán prezident,

nemajú latinskí Američania právo pýtať sa, prečo ich zvolené vlády sú zavrhované a vodcovia vojenských prevratov podporovaní? Alebo prečo musia neustále byť zastrašovaní a žiť v strachu?

Ľudia v Afrike sú pracovití, tvoriví a talentovaní. Môžu zohrať dôležitú a cennú úlohu v poskytovaní potrieb ľudstvu a prispieť k jeho materiálnemu a duchovnému pokroku. Bieda a chudoba v obrovských častiach Afriky tomuto zabraňujú. Nemajú právo pýtať sa, prečo ich ohromné Bohatstvo - vrátane minerálov - je rozkrádané napriek tomu, že ho potrebujú viac ako ostatní? A opäť, korešpondujú tieto akcie s učením Krista a doktrínou ľudských práv?

Statoční a čestní ľudia Iránu majú tiež mnoho otázok a sťažností: štátny prevrat v roku 1953 a následné zvrhnutie legitímnej vlády, opozícia voči islamskej revolúcii, premena ambasády na ústredie podporujúce aktivity odporcov islamskej republiky (toto tvrdenie dokladajú tisíce strán dokumentov), podpora Sadáma vo vojne vedenej proti Iránu, zostrelenie iránskeho civilného lietadla, zmrazenie majetku iránskeho národa, narastajúce vyhrážky, hnev a nespokojnosť s vedeckým a jadrovým pokrokom iránskeho národa (práve vtedy, keď všetci Iránci jasajú a oslavujú pokrok svojej krajiny) a mnohé ďalšie mrzutosti, ktoré v tomto liste nebudem spomínať.

Pán prezident,

jedenásty september bol hroznou udalosťou. Zabíjanie nevinných je úbohé a hrozné v každej časti sveta. Naša vláda ihneď vyjadrila znechutenie nad páchateľmi, ponúkla sústrasť s postihnutými a vyhlásila svoje sympatie.

Všetky vlády majú povinnosť ochraňovať životy, majetok a postavenie svojich občanov. Vaša vláda údajne využíva systém rozsiahleho zabezpečenia, ochrany a spravodajské služby a dokonca naháňa svojich odporcov v zahraničí. Jedenásty september nebol jednoduchou operáciou. Mohol byť plánovaný alebo vykonaný bez koordinácie so spravodajskými a bezpečnostnými službami, alebo ich širokej infiltrácie? Samozrejme, toto je len domnienka. Prečo sú ale potom rozličné okolnosti útokov zatajované? Prečo nám nie je povedané, kto zanedbal svoje povinnosti? A prečo nie sú tí, ktorí sú za to zodpovední, identifikovaní a súdení?

Všetky vlády majú povinnosť zaistiť bezpečnosť a pokoj v mysliach svojich občanov. Už po niekoľko rokov ľudia vo Vašej krajine a ľudia žijúci na miestach svetových nepokojov, nemajú v mysliach pokoj. Po 11. septembri, namiesto hojenia a ošetrovania citov tých, čo prežili a amerického ľudu - ktorý bol útokmi ohromne traumatizovaný - niektoré západné médiá len posilnili toto ovzdušie strachu a neistoty, neustále hovoriac o možnosti nových teroristických útokov a tým držiac ľudí v strachu. Toto je služba americkému ľudu? Je možné vypočítať škody spôsobené strachom a panikou?

Americkí občania žili v neustálom strachu z nových útokov, ktoré sa mohli odohrať hocikde a hocikedy. Cítili sa neistí na uliciach, v práci a doma. Kto bol spokojný s takouto situáciou? Prečo médiá, namiesto poskytnutia pocitu bezpečia a pokoja mysle, podporovali rast pocitu neistoty? Niektorí ľudia veria, že toto ovzdušie malo byť zľahčením a ospravedlnením pre útok na Afganistan. Opäť musím spomenúť dôležitosť médií.

V stanovách médií sú šírenie pravdivých informácií a nestranné vykladanie faktov zaužívanými zásadami. Vyjadrujem svoju hlbokú ľútosť nad neúctou k týmto princípom vykazovanou určitými západnými médiami. Hlavnou zámienkou útoku na Irak bola existencia zbraní hromadného ničenia. Toto bolo nepretržite opakované - a nakoniec verejnosťou uverené - čím boli položené základy pre inváziu do Iraku.

Nestratí sa pravda vo vymyslenom a klamlivom ovzduší? Ak bude dovolené, aby pravda niekam zmizla, bude to môcť byť uvedené do súladu s vyššie uvedenými hodnotami? Je pravda známa Všemocnému stratená tiež?

Pán prezident,

v krajinách po celom svete občania poskytujú vláde prostriedky, za čo sú im vlády schopné slúžiť. Otázka znie: "Čo pre občanov priniesli stovky miliárd dolárov, ktoré sú každý rok míňané na financovanie irackého ťaženia?" Ako si je Vaša excelencia vedomá, v niektorých štátov vašej krajiny ľudia žijú v biede. Tisíce z nich sú bez domova a nezamestnanosť je veľkým problémom. Samozrejme, tieto problémy existujú - vo väčšej alebo menšej miere - aj v iných štátoch. Avšak, s týmito ťažkosťami na mysli, môžu byť obrovité výdavky ťaženia - platené z verejnej pokladnice - byť vysvetlené ako zodpovedajúce hore uvedeným princípom?

To, čo bolo povedané, predstavuje niektoré ťažkosti ľudí na svete, v našom regióne a v našej krajine. Ale mojím hlavným tvrdením - s ktorým, dúfam, budete do istej miery súhlasiť, - je: Tí, ktorí sú pri moci, majú na svoj úrad špecifický vyhradený čas a nevládnu navždy, ale ich mená budú zaznamenané v histórii a budú neustále posudzovaní v bezprostrednej, ale aj ďalekej budúcnosti. Ľudia podrobne preskúmajú naše prezidentské úrady.

Podarilo sa nám priniesť mier, bezpečie a prosperitu pre ľudí alebo len neistotu a nezamestnanosť?
Chceli sme zaviesť spravodlivosť alebo len podporiť isté záujmové skupiny a spraviť zopár ľudí bohatými a mocnými tým, že sme mnohých ďalších uvrhli do biedy a núdze - teda vlastne obchodovať s týmito špičkami v mene ľudí a Najvyššieho?
Bránili sme práva chudobných alebo sme ich ignorovali?
Ochraňovali sme záujmy všetkých ľudí na svete alebo sme ich uvrhli do vojen, nelegálne sme zasahovali do ich záležitostí, založili pre nich pekelné väznice a uväznili niektorých z nich?
Priniesli sme svetu mier a bezpečie alebo sme pozdvihli hrozbu zastrašovania a vyhrážok?
Povedali sme nášmu národu a iným po svete pravdu alebo sme prezentovali jej naruby obrátenú verziu?
Boli sme na strane ľudu alebo na strane okupantov a utláčateľov?
Podporovali naše vlády rozumné správanie, logiku, etiku, mier, dodržovanie záväzných dohôd, spravodlivosť, službu ľuďom, prosperitu, pokrok a bratie ohľadu na ľudskú dôstojnosť alebo silu zbraní, hrozieb, neistotu, neúctu k ľuďom, zdržovanie pokroku a rozvoja iných národov a šliapanie po právach iných?
A nakoniec, posúdia nás podľa toho, či sme ostali verní prísahe, ktorú sme pri nástupe do úradu skladali - slúžiť ľuďom, čo je našou hlavnou úlohou a dodržiavať tradície našich prorokov - alebo nie?

Pán prezident,

ako dlho bude môcť svet tolerovať túto situáciu?
Kam ho dovedie tento trend?
Ako dlho budú musieť ľudia na svete platiť za nesprávne rozhodnutia niektorých vládcov?
Ako dlho bude na svete strašiť prízrak neistoty v podobe skladov zbraní hromadného ničenia?
Ako dlho bude na uliciach prelievaná krv nevinných mužov, žien a detí a príbytky ľudí ničené nad ich hlavami?
Ste potešený súčasným stavom sveta?
Myslíte si, že dnes prevládajúce postupy môžu pokračovať?
Ak by boli miliardy dolárov vynaložené na bezpečnosť, vojenské ťaženia a presun jednotiek namiesto toho minuté na investície a pomoc chudobným krajinám, podporu zdravotnej starostlivosti, boj s rozličnými chorobami, vzdelanie a zdokonalenie duševného a telesného zdravia, pomoc obetiam prírodných katastrof, vytvorenie pracovných príležitostí a produkciu, rozvojové projekty a zmiernenie chudoby, podporu mieru, sprostredkovanie medzi znepriatelenými štátmi a hasenie plameňov rasových, etnických a ďalších konfliktov, kde by bol svet dnes? Nebola by Vaša vláda a Vaši ľudia právom hrdí? Nebolo by politické a ekonomické postavenie vašej vlády silnejšie? Najviac ma mrzí sa spýtať, či bude existovať stále narastajúca globálna nenávisť voči americkej vláde?

Pán prezident, nie je mojím zámerom kohokoľvek haniť. Ak by proroci Abrahám, Izák, Jakub, Izmael, Jozef alebo Ježiš Kristus (pokoj s ním) boli dnes s nami, ako by súdili také správanie? Bude nám daná úloha v zasľúbenom svete, kde zavládne všeobecná spravodlivosť a kde bude Ježiš Kristus (pokoj s ním)? Prijmú nás vôbec?

Mojou základnou otázkou je: Neexistuje lepší spôsob ako interagovať s okolitým svetom? Dnes sú na svete stovky miliónov kresťanov, stovky miliónov moslimov a milióny ľudí nasledujúcich učenie Mojžiša (pokoj s ním). Všetky posvätné náboženstvá zdieľajú a uctievajú jedno slovo a tým je "monoteizmus" alebo viera v jediného Boha na svete a žiadneho ďalšieho. Svätý Korán zdôrazňuje toto spoločné slovo a prevoláva k nasledovníkom všetkých posvätných náboženstiev, hovoriac: [3.64] Povedzte: Ó, nasledovníci Koránu!, pristúpte na spravodlivý návrh medzi nami a vami, že nebudeme slúžiť nikomu, len Alahovi a že nebudeme čokoľvek spájať s Ním a niektorí z nás nevezmú za pána iného okrem Alaha; ale ak sa obrátia chrbtom, povedzte: neste poznanie, že my sme moslimovia. (Rodina Imrána)

Pán prezident,

podľa posvätných veršov sme boli všetci povolaní uctievať jedného Boha a nasledovať učenie božích prorokov.

"Uctievať Boha, ktorý je nado všetky sily na svete a môže robiť všetko, čo chce." "Pán, ktorý vie, čo je skryté a čo viditeľné, minulosť a budúcnosť, vie, čo sa odohráva v srdciach Jeho nasledovníkov a zaznamenáva ich skutky."

"Pán, ktorý je vlastníkom nebies, zeme a celého vesmíru na Jeho dvore" "Plánovanie vesmíru je dané Jeho rukami a dáva Jeho následníkom radostné zvesti spásy a odpúšťania hriechov" "Je spoločníkom utláčaných a nepriateľom utláčateľov" "On je súcitný a milosrdný" "Je oporou svojich verných a vedie ich k svetlu v temnote" "Je svedkom činov Jeho služobníkov" "Povoláva k svojim služobníkom a žiada ich, aby boli poctiví a robili dobré skutky a tiež žiada od nich, aby zotrvali na pravej ceste a zostali neochvejnými" "Povoláva k svojim služobníkom, aby mali v úcte Jeho prorokov a je svedkom ich skutkov" "Zlý koniec patrí len tým, ktorí si zvolili viesť život tohto sveta, neposlúchať Ho a utláčať jeho služobníkov" a "Dobrý koniec a večný raj patria tým, ktorí majú bázeň pred Jeho vznešenosťou a nenasledujú ich nemravné ja."

Veríme, že návrat k učeniam svätých prorokov je jedinou cestou vedúcou k spaseniu. Bolo mi povedané, že Vaša excelencia nasleduje učenie Ježiša (pokoj s ním) a verí v posvätný sľub vlády spravodlivých na Zemi. Taktiež veríme, že Ježiš Kristus (pokoj s ním) bol jedným z veľkých prorokov Všemohúceho. V Koráne bol opakovane chválený. Bol v ňom aj citovaný: [19.36] A určite Alah je mojím pánom a vaším pánom, preto Mu slúžte; toto je správna cesta. Posmrtný život a poslušnosť k Všemohúcemu je krédom všetkých božích poslov. Boh všetkých ľudí v Európe, Ázii, Afrike, Amerike, Pacifiku a zvyšku sveta je jeden. Je Všemocný a chce viesť a dať dôstojnosť všetkým jeho vyznávačom. Dal ľuďom veľkosť a silu.

V Svätej knihe ďalej čítame: "Všemohúci Boh vyslal svojich prorokov so zázrakmi a jasnými znakmi, aby viedli ľudí a ukázali im božie znamenia a očistili ich pred hriechom a znečistením. A On poslal knihu a rovnováhu, aby ľudia praktizovali spravodlivosť a vyhli sa neskrotnosti."

Všetky z hore uvedených veršov možno nájsť aj v Biblii.

Boží proroci sľúbili: Príde deň, kedy sa všetci ľudia zhromaždia pred dvorom Všemohúceho a ich skutky budú prehodnotené. Dobrí budú privedení k nebu a zlí okúsia posvätnú odplatu.

Verím, že obaja z nás veria v taký deň, ale nebude ľahké zhodnotiť činy vládcov, pretože musíme byť zodpovední k našim národom aj všetkým ostatným, ktorých životy boli priamo alebo nepriamo ovplyvnené našimi skutkami.

Všetci proroci hovoria o mieri a pokoji pre ľudstvo - zakladajúc na monoteizme, spravodlivosti a úcte k ľudskej dôstojnosti.

Nemyslíte si, že ak všetci z nás uveria a budú sa držať týchto princípov, teda monoteizmu, uctievania Boha, spravodlivosti, úcte k ľudskej dôstojnosti a viery v Posledný deň, môžeme prekonať súčasné problémy sveta, ktoré sú výsledkom neposlušnosti k Všemohúcemu a odklonu od učení prorokov, a zlepšiť naše výkony?
Nemyslíte si, že viera v tieto princípy podporuje a zaručuje mier, priateľstvo a spravodlivosť?
Nemyslíte si, že skôr uvedené písané alebo nepísané princípy sú všeobecne uznávané?
Neprijmete túto pozvánku? To znamená: pravý návrat k učeniu prorokov, monoteizmu a spravodlivosti pre zachovanie ľudskej dôstojnosti a poslušnosť k Všemohúcemu a Jeho prorokom?

Pán prezident,

história nám hovorí, že kruté a represívne režimy neprežívajú. Boh ich potrestal osudom človeka. Všemohúci neponechal vesmír a ľudstvo ich vlastnému osudu. Veľa vecí sa stalo naproti želaniam a plánom vlád. Tieto nám hovoria, že tam zasahuje vyššia sila a všetky udalosti sú riadené Ním.

Môže niekto poprieť znaky zmeny v dnešnom svete? Je dnešná situácia vo svete porovnateľná s tou pred desiatimi rokmi? Zmeny sa dejú rýchlo a často prichádzajú zúrivým tempom.

Ľudia na svete nie sú spokojní so statom quo a berú malý ohľad na sľuby a komentáre niekoľkých vplyvných svetových vodcov. Mnohí ľudia na svete sa cítia neistými a odporujú šíreniu neistoty a vojny a neschvaľujú a nepripúšťajú pochybné metódy. Ľudia protestujú proti narastajúcej priepasti medzi Bohatými a chudobnými krajinami. Sú znechutení narastajúcou korupciou.

Ľudia mnohých krajín sú rozhnevaní útokmi na ich kultúrne základy a rozklad rodín. Sú takisto zdesení úpadkom starostlivosti a citlivosti. Ľudia na svete neveria medzinárodným organizáciám, pretože tieto nezastupujú ich práva.

Liberalizmus a západné demokracie neboli schopné pomôcť uskutočneniu ideálov humanity. Dnes je jasné, že tieto dva koncepty zlyhali. Tie, ktoré sú ochotné nahliadnuť do seba, už počujú zvuky trieštenia a pádu ideológie a myslenia západných liberálnych systémov.

V stále narastajúcej miere vidíme, že ľudia na celom svete sa zhromažďujú smerom k jednému hlavnému bodu - a tým je Všemohúci Boh. Nepochybne cez ich vieru v Boha a učenie prorokov ľudia prekonajú svoje problémy. Moja otázka pre Vás je: "Nechcete sa k nim pridať?"

Pán prezident,

či sa nám to páči alebo nie, svet smeruje k viere vo Všemocného a spravodlivosť a vôľa Boha preváži všetky ostatné veci.

Vasalam Ala Man Ataba'al hoda
Mahmood Ahmadi-Nejad
Prezident Iránskej islamskej republiky

Blisty.cz
Beo.sk
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.