Zisti kto si a rob to úmyselne.

Připravme se na nejhorší aneb Barack Obama u moci

11. ledna 2009 v 21:24 | afinabul |  Ponerológia
Mnozí, kteří ve volbě Baracka Obamy viděli potenciál změny k lepšímu, budou brzy zklamáni. Tedy alespoň doufám, že budou zklamaní. To je na tom totiž to nejhorší. Pokud mu budou lidé důvěřovat nadále.
Jeho volbou došlo sice podle mne k té lepší variantě budoucnosti než zvolením řekněmě Johna McCaina, který by vlastně znamenal, že Američané zvolili, že žádnou změnu nechtějí. Je na tom tedy něco hřejivého na srdci, že byla zvolena právě "změna" (ponechám stranou mou celkovou nedůvěru v důvěryhodnost k technice amerického volebnímu systému, haha).
Stejně tak, že byl zvolen černoch - zástupce etnika, které ještě před nedlouhou dobou patřilo mezi otroky této země - je dost zajímavé. Popravdě mne to k mému překvapení poměrně dost dojalo a zdálo se, že je stejně tak rád celý svět.

New world order (NWO) - Nový světový řád
Nicméně si politiku nemůžeme představovat jako Hurvínek holokaust. Specialitou pana Obamy je public relations - je to imagemaker, který ve skutečnosti žádný vlastní názor nemá. Jeho poradce, pan Zbigniew Brzezinsky, je právě jeden ze skutečných mozků, který skrze Obamu bude promlouvat. Což je zajímavé, protože pan Brzezinský je přímo osobně zodpovědný za vytvoření Al Kaidy. On byl tím člověkem, který tehdy jako poradce Jimmyho Cartera osobně zařídil financování a cvičení Muhadžínců proti Sovětskému svazu. Nicméně toto asi všichni dobře víte a pana Brzezinské velmi dobře znáte, tak to již nebudu dále rozmazávat.
Snahy to popírat samozřejmě jsou směšné a budou směšné. Realitu popřít možné není. Je možné ji pouze ignorovat. Al Kaida musí zůstat mýtem, kterého se máme bát, ale nemáme o něm vědět nic konkrétního.
Nicméně to, že má Barack Obama jako svého poradce defakto zakladatele Al Kaidy, je poměrně úsměvné. Nemyslíte? Tato informace byla již dobře známá před americkými volbami. Nikoho to neodradilo. Pravda je, že masmédia o tom pomlčela.
Obama jako kanditát také již hovořil o jeho plánech případně i zaútočit na Pakistán. On není žádný pacifista a ve skutečnosti je přívržencem politiky New World Order mnohem více, než byl George Bush. I když teď si trochu protiřečím, si možná říkáte, protože jsem přeci psal, že je to pouze image maker, a tedy že nemá sám o sobě žádný názor. Ale abych snadněji vyjádřil podstatu věci a i to, jak se nám to bude v důsledku jevit, tak o něm hovořím ve stylu, že je přívrženec NWO.
To bylo zřejmé, jak před volbami, tak po jeho zvolení. Však se nyní dívejte, jak bude prosazovat socialistickou pseudo-zelenou politiku redukce CO2 (oxidu uhličitého), NGO (nevládní organizace), rozpouštění suverenity atd. Je mnohem více nakloněn OSN. George Bush byl známý odpůrce Kjoto protokolů o rodukci oxidu uhličitého. Obama je v tomto opakem a prosazování politiky OSN (kam spadá "boj proti globálnímu oteplování" i řešení finanční krize dle Sarkozyho a jiných) je právě ono nastolování NWO. Onou výslednou celosvětovou vládou má být totiž právě OSN. Cestou k tomu jsou různé postupné harmonizace zákonů v souladu s EU (u nás v Evropě) potažmo OSN v USA resp. skrze SPP/NAU a novou měnu Amero.
Zbigniew Brzezinsky ve své knize "Velká šachovnice" píše podrobně černé na bílém o jeho plánu nastolit New World Order, což je přesně terminus technicus, který v této knize použil. Celá kniha pojednává o postupné sérii geopolitických změn a manipulací vedoucích k podle něj utopické celosvětové hegemonii jedné jediné vlády a finančního systému. Všem na očích! Nicméně lidé již v 21. století neradi čtou knihy, tak to asi mnoha lidem uniklo.
Ani sám Barack Obama možná netuší, co ho přesně čeká. Svět je řízen, ale ne možná tak dokonale, jak si někdo chce myslet. Je to hra, která je velmi o lobbingu a podobných principech.
Jinak, pokud někdo chtěl opravdu skutečnou změnu, tak neměli volit toho, kdo o změně jen hovořil, ale Rona Paula, který jako jediný skutečnou konkrétní změnu nabízel. A týkala se právě bankovního sektoru.
Vysvětlení této manipulace vězí v hegeliánské syntéze teze a antiteze, kdy máte pod kontrolou zástupce obou stran, a tedy vždy i výsledek
George Bush byl "zlý" primitivní politik s neschopností se vyjadřovat a agresivní rétorikou. Jeho politika byla také velmi tvrdá, až si vysloužil antipatie celého světa.
Jakýkoliv jiný prezident, po něm následující, by působil jako osvobození a úleva.
Barack Hussein Obama je dokonalý protipól. Má sexy image, umí se vyjadřovat a hovořil o změně. Navíc je to afroameričan a tedy působí jako naděje pro rozvinutí celosvětové tolerance. Je to zajímavý precedens, který se nestal náhodou. Ze stejného důvodu, proč Ron Paul nemohl vyhrát.
Může být někdo jiný než Obama dokonalejším startem multikulturní politiky OSN? Je to výborný hráč.
Obama bude prozměnu "hodný" diktátor a jeho politika mě děsí již teď. Bush vytvořil krizi (teze) a Obama bude řešením (antiteze). Vytvoření antipatií k USA bylo záměrné. A OSN má velmi antiamerické názory. Stejně tak byly záměrně podporovány antiamerické názory po světě, aby byl důvod hledat jiné jíž dávno desítky let připravovaná řešení vedoucí k syntéze problému. Proto také Bush podporoval finanční krizi svou ekonomickou i vojenskou politikou, aby prohloubil problém. V politice se neděje nic náhodou. Stejně jako se nikdo do vysokých pozic politiky nedostane náhodou.
Mohu si dovolit prorokovat, že Obama udělá mnoho různých nepopulárních rozhodnutí (v souvislosti s finanční krizí a jinými krizemi), které bude veřejnost ochotna akceptovat, protože ho tolik lidí tak miluje, že úplně ztratili rozum. Doufejme tedy, že lidé vystřízliví a dojde jim, že nehájí a nebude hájit ani zájmy černochů.

REVOLUCE! Obamo, milujeme tě!!!
Největší problém Obamy je právě tato nekritická podpora od veřejnosti. Tato jeho nesmyslná popularita, kde ho někteří považují za mesiáše/Boha. On hlásal pouze hesla a neustále opakoval to samé dokola. ZMĚNA, ZMĚNA a zase ZMĚNA. Věděl, že všichni touží po změně a o tom to je. Webster Tarpley zajímavě vysvětluje, že tato jeho podpora veřejnosti stojí typicky za každým fašismem, kde fašismus ve skutečnosti dle své definice nespočívá ani tak v agresivní politice, ale v principu revoluce směrem od lidu. Obama je podobně jako Hitler onou revolucí "lidu".
Každá revoluce byla vždy řízena s cílem využít touhy lidí a dát jim zdánlivě to, co chtějí.
Obama i Hitler přinášeli zásadní změny a tyto změny budou právě onou revolucí OSN, která směřuje proti státní suverenitě podobně jako Evropská unie, která je nepřekvapivě sama produktem OSN. Revolucí Jednoty, svobody, bratrství a míru. Neboli New World Order. To se sice příliš nelíší od politiky G. Bushe, ale bude se to lišit tou větší měrou. Bude to další fází. Zatímco samozřejmě Patriot Act zrušen nebude, Guantanámo pravděpodobně také ne, a obecně dobrá práce (zákony, které zavedl G. Bush) bude zachována.
Obamova politika bude myslím více zaměřená na socialismus - zásahy do osobního života lidí. Právě kvůli globálnímu oteplování a nesmyslné redukcí oxidu uhličitého, finanční krizi a jinými "náhodnými" krizemi. Stejně tak Obama již před volbami řekl, že bude podporovat Global education fund OSN. Evidentně tedy uvidíme více politiky ala Al Gore. Obecně půjde o omezování svobody v zájmu společného Vyššího dobra Lidu, kde hlavním nepřítelem nebudou ani tak teroristé, jako spíše samotní američtí občané. V zájmu Vyššího Společného Dobra Lidstva bude chtít Obama dělat mnoho zla, i když jeho slova budou znít uklidňujícím nadějným dojmem.
Již čerstvě po volbách se o jeho zvolení hovořilo jako o nadějích, že Barack Obama změní svět. Nikoliv pouze USA, ale celý svět. Doufejme, že mu v tom Američané zabrání. V jejich vlastním zájmu a v zájmu nás všech. Nenechme se zblnout nesmyslnými frázemi.

Povede politika Obamy k válce s Ruskem nebo Čínou, jak někteří tvrdí?
Pokud si přečtete zmiňovanou knihu pana Brzezinského (mimochodem silného kritika Bushovy války v Iráku a neokonzervatistů), dočtete se o jeho touze po geopolitických změnách majících za cíl, cituji "imperiální mobilizaci USA", kde žádné zemi nesmí být dovolena schopnost konkurovat USA (vojenským vlivem či ekonomicky) jakožto jedinému hegemonu zajišťujícího světový mír.
To má trvat po určitou dobu, než se USA řízeným způsobem vzdá své suverenity ve prospěch celosvětového subjektu Nového světového řádu. To je stručně řečeno to, co je podrobně rozepsáno v jeho knize "Velká šachovnice", a není nic snadnějšího, než si ji přečíst, pokud mi nevěříte. ;-) Obsahuje mnoho šokujících vět.
To jsou v kostce názory jednoho z poradců nastupujícího prezidenta Obamy z jeho knihy "Velká šachovnice"/ Grand chessboard.Barack Obama oznámil, že jmenuje právníka RIAA do důležité pozice min. spravedlnosti
K překvapení těch, kteří ho před volbami podporovali a vyjadřovali podporu a naděje k jeho zvolení (včetně lidí z firmy Google), se po jeho zvolení nyní Obama rozhodl vybrat jako jednoho z hlavních lidí ministerstva spravedlnosti USA toho, kdo je pravým opakem, v koho doufali. Více viz článek níže! (pouze v anglickém jazyce bohužel).
Opravdu je to překvapením, že mají po volbách konkretizace jeho ZMĚNY jinou podobu, než někteří doufali?
RIAA je organizace sdružující nahrávací průmysl a jejich činnost je dohlížení na respektování autorských práv.
Něco jako americká obdoba české OSA, která také rovněž svou činností zastupuje zájmy lidu. Změna, ve kterou jsme doufali.
Tyto organizace prosazují a prosadili podobné nesmysly, jakým je příplatek za prázdné CD, které jde do jejich kapsy. Proč koupením prázdného CD musím někomu platit za autorská práva mi není vůbec jasné. Ale budiž. Změna, která se ti musí líbit.

Evropa půjde cestou "mravného" kapitalismu
Předáci Francie a Německa Nicolas Sarkozy a Angela Merkelová vyslali strohé varování Washingtonu a globálnímu finančnímu společenství, že Evropa bude směřovat k restrukturalizaci finančního systému do "mravnější" podoby kapitalismu.
Na mezinárodní konferenci v Paříži věnované budoucnosti kapitalismu oba zdůraznili nutnost, aby Evropa hrála důležitou roli na summitu G20, který se uskuteční v dubnu v Londýně. Nicolas Sarkozy přitom nabídl tradičně otevřený pohled na roli, kterou při tom budou hrát USA: "Řekněme si to jasně: v 21. století už není jedna jediná země, která by nám říkala, co máme dělat, co si máme myslet." Podotkl přitom, že pozice Británie v ekonomických diskusích se blíží evropským partnerům a "nejen Spojeným státům".
Sarkozy dodal, že se EU shodla na potřebě dlouhodobých změn starého finančního systému, který se podle jeho slov v důsledku "amorální" formy neomezeného finančního kapitalismu "zvrhl". Vyjádřil přitom naději v "návrat státu" a ve vznik odpovědnějšího modelu, který vzejde z trosek nynější krize.
Angela Merkelová k tomu navíc zdůraznila, že "bude reagovat velmi tvrdě", pokud se někdo pokusí postavit se přísnějším regulacím trhu. "Budu na tom trvat, nesmíme opakovat chyby z minulosti."
Německá kancléřka se vyslovila pro vytvoření nové ekonomické rady, která by fungovala souběžně s Radou bezpečnosti OSN, a pro "světovou chartu" udržitelné ekonomiky. "Žádná země dnes nemůže fungovat sama o sobě, ani Spojené státy, byť by byly sebesilnější," zdůraznila.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 kathy kathy | Web | 11. ledna 2009 v 21:33 | Reagovat

zajimavé to tu máš

2 gamulka gamulka | 13. ledna 2009 v 17:52 | Reagovat

widea z youtube od toho historika sou husty,teda jestli umis anglicky...hhlawne ta druha cast we ktere se mluwi o cr a polsku cca 5:10 minuta

3 PeeBee PeeBee | 10. února 2009 v 17:09 | Reagovat

to je neštěstí. semleto vše do jedné spiklenecké sekané, mě to příjde na úrovni mlžení placeného tajnými službami.

alespoň pravopis a ustálená pojmenování by mohly být v pořádku, nicméně nejsou. zřejmě ve snaze, za každou cenu nás ochránit před ďábelským socialismem ze strany všemocné osn. nicméně, je to tam přimontováno tak trochu násilně, ne? chápu, že inspirační zdroje ala ron paul z podobných pozic vycházejí, ale osobně se necítím být průměrným američanem s iq 90 toužícím po pravdě od jiného, nicméně stále jen "mesiáše", na kterého automaticky platí diktatura? socialismus! nebezpečí? federální vláda! nesvoboda? osn a spiknutí proti prostým, pracovitým američanům!

bylo by opravdu žádoucí, kdyby lidé četli pokud možno přímo originální texty i se zdroji a také si zjišťovali, kdo je autorem, jakou má minulost, odbornost, případně odkud jdou jeho příjmy.

ale abych nebyl nespravedlivý, docela jsem se pobavil, díky.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.