Zisti kto si a rob to úmyselne.

Část I. Václav Havel

24. května 2009 v 23:17 | afinabul |  Bratia
Václav Havel byl zasvěcen do lóže svobodných zednářů v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Milerem, prezidentem světového PEN-klubu, židem, bývalým americkým komunistou, spisovatelem a dramatikem.
Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže Bohemia. Otec stavěl své objekty výhradně pro židovské investory (kupříkladu obchodní dům ASO - nyní Perla, Barrandovské terasy, palác Lucerna, obchodní dům Brouk a Babka, atd.) a výhradně pro židovské majitele. Strýc Václava Havla vlastnil s židovskou kapitálovou účastí filmové ateliéry Barrandov. Oba financovali Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub, oba byli členy Rotary klubu.
PEN-klub je zednářská a židovská světová organizace sdružující úspěšné spisovatele a vydavatele. Byl založen v roce 1921 v Londýně. Jeho činnost byla v dobách stalinského režimu zakázána. Po jeho obnovení v prosinci 1989 byl Václav Havel zvolen jeho čestným předsedou. Rotary klub je obdobou PEN-klubu, sdružující úspěšné podnikatele, finančníky a průmyslníky. Václav Havel obdržel mezinárodní cenu Rotary.
Svým stupněm zasvěcení byl Václav Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli, která se zcela nenaplnila jeho zvolením prezidentem Československa. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcení v celém světě však věděli, že patří králi bosáků - služebníků Židů.
Mezi jeho první rozhodnutí patřilo odřeknutí všech pomocí Palestincům a navázání diplomatických styků s Izraelem. Všechny politické změny v současném komunistickém světě souvisejí s židovským plánem na vybudování velkého Izraele, který předpokládá likvidaci odporu na straně Arabů. Proto se Václav Havel nabídl jako zprostředkovatel v palestinsko-židov­ském konfliktu na středním východě.
Obnovil všechny židovské společnosti ve státě a přislíbil transfer Židů z Ruska přes Československo, obnovil zednářské lóže, její členy se stali téměř všichni předurčení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří jsou povoláni pro budoucnost k vybraným rolím. Krátce po svém zvolení navštívil Izrael, kde s rabínskou čapkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský "Kurier" přinesl Havlův obrázek, na němž s židovskými modlicími řemínky na hlavě, opřen o Zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu (sarkastická poznámka v textu pod obrázkem konstatovala, že Václav Havel přestoupil na židovskou víru. Poznámka je nepravdivá). Václav Havel navštívil Masarykovo muzeum, které Židi postavili v Izraeli na památku svého velikého příznivce a spolupracovníka (TGM byl svobodný zednář 28. svěcení francouzského rituálu Chevalier Rose-Croix - Rytíř růžového kříže, zkráceně rosikrucián). Židé a jejich světový propagační aparát prohlásili Václava Havla za pokračovatele a následovníka TGM, čímž byla symbolicky stvrzena úloha Československa v evropské politice, navazující na jeho poslání z roku 1918. V kuloárech byla zaregistrována zpráva, že Václav Havel byl během své návštěvy v Izraeli predestinován pro funkci prvního prezidenta sjednocené Evropy v roce 2000. Václav Havel se rovněž poklonil u hrobu zakladatele sionismu Theodora Herzla a zakladatele Izraele Weizmanna.
Ihned po svém zvolení prezidentem v prosinci 1989 vzal Václav Havel pod ochranu komunistickou organizaci (KSČ) a její členy a dříve než se občanská veřejnost vzpamatovala, nechal v parlamentu odhlasovat zákon č. 15/1990 z 3. ledna 1990 o politických stranách, jímž byla zajištěna legalita existence KSČ pro budoucnost a právo na účast ve volbách. Svůj postoj odůvodnil thesemi politiky národního porozumění, humanitou, lidskými právy, odpuštěním a láskou k bližnímu. Tento jeho základní akt prokazuje, že komunismus nebude odstraňován. V intencích svého poslání vytvořil Václav Havel prezidentský režim a obklopil se poradci, jejichž počet kolísá mezi 43 a 52. Z nich ke kontaktům se zahraničím je určeno 16 a z nich je 9 Židů (Kohout, oba Pelikánové, Tigrid, atd.). Zahraniční politiku svěřil třem Židům - Jiřímu Dientsbierovi - ministerstvo zahraničí, Rudolfu Slánskému - velvyslanectví v Moskvě a Ritě Klímové - velvyslanectví v USA, všichni tři bývali komunisty. Kontrolu nad parlamentem a nově přijímanými zákony svěřil Židu Zdeňku Jičínskému, rovněž bývalému komunistovi a zkušeným komunistickým manipulátorům Ladislavu Lisovi, Jaroslavu Šabatovi, Alexandru Dubčekovi, atd. K pomoci jim přisoudil svobodné zednáře: Miloše Zemana, Petra Kučeru, Stanka atd. Českou vládu svěřil do rukou bývalému komunistovi a svobodnému zednáři Petru Pithartovi. Koncepce veřejné správy byla svěřena Židu Oldřichu Černíkovi, bývalému předsedovi vlády z roku 1968 a členu ÚV KSČ od roku 1960. Vede Sdružení měst a obcí, které připravuje organizaci komunálních voleb na podzim 1990. Předsedou svých zahraničních poradců jmenoval protiústavně Václav Havel knížete Johana Karla von Schwarzenbergra, svobodného zednáře, v jehož vídeňském paláci (z něhož učinil hotel, herny, atd.) byla uskutečňována jednání zainteresovaných tajných služeb o poslání Charty 77, schvalovány osoby pro vládní funkce, atd. Odtud byla také kontaktována Rada svobodného Československa v USA, jejíž předseda Povolný (nyní rovněž jeden ze zahraničních poradců prezidenta) připustil komunistickou emigraci do jejích vedení už v roce 1975 v intencích koncepce, připravované pro změny v Evropě (kupříkladu Žid Arnošt Lustig jako místopředseda České akademie pro vědy a umění v USA atd.). Za své osobní přátele prohlásil Václav Havel mj. Židy jako Ludvík Vaculík, komunista, který v padesátých letech psal projevy a knihy pro Antonína Zápotockého, či Žida a trockistu Petra Uhla, kterému svěřil ČTK a kontrolu nad tiskem. Jiným jeho přítelem a příležitostným poradcem je Žid Eduard Goldstüker. Hospodářská reforma byla svěřena jinému Židu - Waltru Komárkovi.
Téměř hromadné nasazení Židů v prezidentském režimu Václava Havla neumožňuje pochybovat o orientaci jeho politiky a jejích cílů.
Charta 77
Z prvních 217 signatářů Charty 77 z 1. 1. 1977 bylo 156 bývalých komunistů, mezi nimiž se nalézají jména osob, zkompromitovaných terorem v padesátých letech, jako například:
František Krigel, žid, v roce 1948 ředitel kádrového odboru Lidových milicí, který posílal kádrové naděje do StB
Ladislav Lis, bývalý místopředseda ČSM, později mnohaletý funkcionář ROH a fanatický vyznavač marxismu
Ludmila Jankovcová, členka všech komunistických vlád v prvním dvacetiletí vlády KSČ
Gertruda Sekaninová-Čekrtová, náměstkyně ministra zahraničí, židovka, fanatická komunistka padesátých let
Jiří Hájek, jeden z nejtvrdších ministrů školství a v roce 1968 ministr zahraničí
Zdeněk Šilhan, bývalý tajemník městského výboru KSČ (nyní rektor VŠZ)
Miroslav Kusý, v roce 1968 vedoucí ideologického oddělení ÚV KSČ (nyní rektor bratislavské univerzity)
Jarmila Taussiová, v roce 1948 ředitelka kádrového oddělení ÚV KSČ
Rudolf Slánský, syn bývalého generálního tajemníka KSČ, po popravě svého otce fanatický komunista a spolupracovník StB
Pavel Kohout, žid, básník, v padesátých letech fanatický komunista a svazák
Jaroslav Šabata, fanatický svazák a komunista (v padesátých letech vyloučil ze studia a poslal do táborů nucených prací mnoho studentů v Brně)
Luděk Pachman, šachista, v padesátých letech fanatický komunista a svazák
Chartu řídilo přibližně 70 až 85 lidí, především mluvčí Charty. Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými a podobnými svazky. Jsou to především rodiny: Havlových, Dientsbierových (Jiří Dientsbier je manželem první ženy Ivana Havla. Věra Čáslavská je sestřenicí Olgy Havlové), Šabatových (dcera J. Šabaty Anna je manželkou Petra Uhla), Němcových (jedna z dcer je provdána za Martina Palouše, syna Radima Palouše, rektora UK), Paloušových, Hromádkových a Šternových. Všechny tyto rozvětvené rodiny (nebyly jmenovány všechny), jsou potomky svobodných zednářů, židů a bývalých komunistů a jejich členové zaujali nyní nejvyšší státní funkce. Tato skupina byla pro své dnešní poslání schválena KGB (prostřednictvím StB) a americké CIA. Souhlas vyslovovali také zednářské lóže, židovské mezinárodní organizace a tajná služba Izraele (v některých případech).
O rozkrádání českého majetku si můžete přečíst více ZDE
 

17 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 ZGELLRICH ZGELLRICH | E-mail | 12. února 2011 v 22:03 | Reagovat

TOTO PŘECE NEPOTŘEBUJE DALŠÍ KOMENTÁŘ

2 afinabul afinabul | 11. března 2011 v 23:54 | Reagovat
4 Mosad Mosad | 19. prosince 2011 v 20:00 | Reagovat

Kdo psal tento článek, tak neví o čem mluví!

5 Havel Havel | 30. září 2014 v 8:37 | Reagovat

Mosad je mimo

6 Martin Burdík Martin Burdík | 4. prosince 2014 v 6:57 | Reagovat

seru na ne na politiky,,,kdo se vtom má už vyznat, a hlavně k čemu to je??? u moci musí být lidé s pevnou Morální,hlavě Lidskou silou.Otázka zní- je to v jakékoliv vládě kdy vůbec možné?/omlouvám se že reakce je trochu z kontextu,,,,co tu je,,

7 Jiří Wolf Jiří Wolf | E-mail | 7. června 2015 v 18:07 | Reagovat

Docela by mne zajímalo, z jakého seznamu se čerpalo; Kdo je žid? Ono to pak vypadá tak, že všechno před rokem 89 a po sametu měli v ruce výhradně jen Židé!

8 Jiří Wolf Jiří Wolf | E-mail | 10. června 2015 v 0:41 | Reagovat

Zapomnělo se dodat, že po roce 1989 nalezli do Rotary klubu snad všichni důstojníci StB, největší zloději a  zločinci - bolševici. Byl to ten nejhorší morální odpad- "výkvět"  zla z tehdejšího Československa!

9 Pavel Pavel | 22. listopadu 2015 v 14:28 | Reagovat

Tak ten kdo tohle napsal musí ujíždět na hodně kvalitním materiálu. Máte nějaké věrohodné zdroje, které podkládají vaši konspirační teorii?

10 Pavel Pavel | 22. listopadu 2015 v 14:32 | Reagovat

Ale hlavně, že za všechno můžou komunističtí židé z USA :D

11 Olga Olga | 20. února 2016 v 16:07 | Reagovat
12 OLGA OLGA | 20. února 2016 v 16:07 | Reagovat

chce se mi z těch blábolů zvracet,jen Goebles ze záhrobí tleská,ale myšlenka,že za všechno můžou Židé je stará jak lidstvo samo,

13 židovská kurva židovská kurva | 24. května 2016 v 12:31 | Reagovat

Zkurvení zasraní židáci,ten Hitler věděl moc dobře,když ty krysy chtěl eliminovat

14 Kač Kač | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 11:13 | Reagovat

[13]:s plnou odpovědností souhlasím s "židovskou kurvou". argumenty pro tvrzení "židovské kurvy" jsou masivně prokazatelné. Židi jsou to samé nebezpečí co muslimové ! proto je tady východní blok Čr, Polsko, Maďarsko nechce - byla by z toho válka zájmů žiďáků a muslimů ! ! ! ! A Židáci si tady v Čr vytvořili své řídící strategický pozice pro vyhlazování lidí jiného vyznání než maj sami ! ! ! ! Žiďákama je prolezlá celá Justice s VIP Richetskym, Šabatovou a spol dalších z té rádoby Charty77 ! ! ! ! Srdečně zdravím "židovskou kurvu" :)

15 Bob Bob | E-mail | 27. listopadu 2017 v 17:18 | Reagovat

To bych chtěl vidět ty materiály, z nichž autor tohoto textu čerpal. Něco sedí, ale že by za vším byli Židé a komunisti, svědčí o černobílém myšlení. Nezapomínejte, že jestliže někdo byl někdy komunista a nikomu neuškodil a potom se z tohoto světonázoru probral a působil pak pozitivně pro naši zem, tak to není tak strašné jako korouhvičky, které se v r. 89 prekabátily a z komunisty byl najednou ODSák.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.