Zisti kto si a rob to úmyselne.

Rakovina je obrovský biznis a podvod: chorí pacienti sú výhodní, zdraví nie

18. července 2010 v 20:46 | afinabul |  Ponerológia


...krátené...

Ako to všetko začalo...
Nasledujúce fakty pomôžu čitateľovi pochopiť obludnosť súčasnej svetovej politiky s vývesným štítom Démo(n)kracia... Johannes Rockefeller založil v USA na prelome 19. a 20. stor. kapitálové impérium a financoval "Nacistickú revolúciu" v Nemecku. Jeho rodinný podnik neskôr inicioval fúziu svojej firmy "Standart Oil Company" (dnes Exxon) s nacistickou IG-Farben, chemickou spoločnosťou. Od roku 1934 obe firmy finančne zaisťovali nielen Hitlerovu kampaň k moci, ale intenzívne Nemcov podnecovali aj k rasovej nadradenosti a eugenike.

Tiež financovali výstavbu koncentračných táborov a IG-Farben dodávala do táborov sérologicko-bakteriologické lieky pre výskum týfu, vírusových ochorení a na experimenty s novými hormonálnymi prípravkami a vakcínami. Otto Armbrust - člen rady IG-Farben (14.04.1941) oznámil svojim kolegom: "Naše nové priateľstvo s "SS" je požehnaním. Zistili sme všetky možnosti a spôsoby spojenia koncentračných táborov pre obohatenie našej spoločnosti." Testované preparáty neboli podávané iba chorým väzňom, ale aj zdravým jedincom. Týmito pokusmi sa "preslávil" Dr. Joseph Mengele, ktorý úmyselne infikoval ľudí tabletkami, látkami vo forme práškov, injekciami a novými neznámymi vakcínami. Farmaceutická časť IG-Farben používala obete koncentračných táborov k svojim vlastným účelom; tisíce z nich zomreli pri pokusoch s neznámymi vakcínami. A napokon začala IG-Farben dodávať do koncentrákov kyanidový plyn Cyklon "B" na likvidáciu väzňov.)


Väčšina ľudí nevie, že II. svetová vojna bola plánovaná, spustená a vedená práve od plánovacích stolov IG-Farben. Ich spoločným cieľom bolo dobytie Európy a sveta. IG-Farben bola materskou firmou IC-Auschwitz, najväčšieho priemyslového závodu tohto chemického kartelu za hranicami Nemecka. Veľká časť majetku tohto kartelu pochádza z práce, krvi a utrpenia otrokov - vrátane tých z koncentračného tábora Auschwitz.
Tesne pred ukončením 2. svetovej vojny (21. marca 1945) prevzal od Marsu (symbol vojny) nad svetom vládu Jupiter (symbol veľkého šťastia) a zastavil expanziu fašizmu...
Novými "pánmi" sveta po vojne sa stali víťazné mocnosti (ZSSR, USA, Anglicko). Svet bol rozdelený na demokratický a pokrokový Západ a na komunistický a zaostalý Východ... Len málokto si uvedomoval, že obe polarity svetovej moci sú v rukách "vyvolenej rasy" - temných síl, ktoré si s ľuďmi začali robiť, čo uznali za vhodné v zmysle vyznávaných doktrín.
Norimberský vojnový tribunál v roku 1947 uznal 24 úradníkov a manažérov kartelu IG-Farben vinnými z masového zotročovania, plienenia, vraždenia a ďalších zločinov proti ľudskosti. Telf ord Tailor, hlavný žalobca USA prehlásil: "Tieto spoločnosti - nie šialení nacistickí fanatici, sú hlavni vojnoví zločinci. Pokiaľ ich vina nevyjde najavo a nebudú potrestaní, stanú sa oveľa väčším nebezpečenstvom svetového mieru, než ktorým by bol Hitler, pokiaľ by zostal nažive. "Postupne však už v rokoch 1951/1952 boli všetci prepustení...
Kartel IG-Farben bol demontovaný na dcérske spoločnosti Hoechst (dnes Aventis), Bayer a Basf. V súčasnosti je každá z nich 20 krát väčšia, než bola pôvodná IG-Farben v roku 1944.

IG-Farben bola najväčším akcionárom Rockefellerovej Standard Oil s ambíciami stať sa hlavným farmaceutickým a petrochemickým konglomerátom na svete, avšak jej plány ukončilo víťazstvo spojeneckých vojsk nad nacistickým Nemeckom. Odvtedy sa stal riadiacou finančnou skupinou tohto priemyslu Standard Oil a ďalšie farmaceuticko-petrochemické korporácie Rockefellerovho konzorcia, a tak to zostalo dodnes.
Potomkovia IG-Farben - (Basf, Bayer a Hoechst) pokračovali v podpore politikov reprezentujúcich ich záujmy. Investovali do politickej kariéry mladého Helmuta 
Kohla... V rokoch 1957/1967 bol plateným lobistom (Verband Chemischer Industrie) organizácie nemeckého chemicko-farmaceutického kartelu, ktorý si vychoval svojho vlastného politického zástupcu. Helmut Kohl bol 16 rokov nemeckým kancelárom a nemecký farmaceutický a chemický priemysel sa stal hlavným svetovým vývozcom chemických produktov, s pobočkami vo viac ako 150 štátoch sveta, čo je oveľa viac, než mala IG-Farben.

Astromedicína vypovedá: Medzi rokmi 1957 až 1972 tranzitovalo retrográdne Pluto znamením Panny. Bolo to významné obdobie, lebo práve vtedy sa začínala "posvätnej medicíne" ovplyvnenej L. Pasteurom kývať pôda pod nohami. Francúz Pasteur a Nemec Koch vo svojej dobe hlásali teóriu, že každý zdravý organizmus je bez mikroorganizmov, a že keď sa tento infikuje - ak sa do tela dostanú choroboplodné zárodky, telo ochorie a zomrie. Oba národy to vtedy brali ako politicko presťižnu záležitosť. Obaja ctižiadostiví vedci sa veľmi snažili, aby v prestížnom zápase o vedecký pokrok to bol práve On a jeho štát, kto získa prvenstvo. Napríklad vedci - Pettenkoffer a Virchow sa týchto dostihov nezúčastnili. Nešlo im o prvenstvo, ale o dôkladné vedecké preskúmanie všetkých faktorov a možných príčin. Dospeli k názoru, že mikroorganizmy nie sú hlavnou príčinou ochorenia - dokazovali, že hlavnú úlohu hrá spôsob života, hygienické podmienky a kvalita výživy. Vo vedeckých kruhoch však prevládalo nadšenie pre teóriu mikróbov, lebo sľubovala vedeckú prestíž, ekonomické využitie. Rátalo sa s tým, že až sa nájde zlý mikrób - nájde sa aj príslušný prostriedok na jeho zničenie, a ten sa dá predávať, a na tom zarábať...
A vedec Max Pettenkoffer zašiel vo výskume tak ďaleko, že si u Kochá objednal čistú kultúru s cholerou, ktorú 7. októbra 1892 (mal vtedy 74 rokov) pred svojimi zhrozenými kolegami vypil. Chcel tým všetkým ukázať, že baktérie nie sú jedinou príčinou ochorenia - ale jeho prejavom či jednou z viac príčin - a to aj dokázal. Nezomrel, ako mnohí očakávali, ale mal iba štyri dni hnačky.

Napokon z rôznych osobných, finančných a mocenských dôvodov bola presadená nepravdivá hypotéza pána Pasteura a Kocha s výsledným zameraním sa na školskú medicínu, ktorá sa tak stala veľmi výnosnou pre vznikajúci chemický a farmaceutický priemysel, ktorý čoskoro zaznamenal priam raketový vzostup. Žiaľ, účinok antibiotík, umelých vitamínov, hormónov a vakcín začal byť spochybňovaný a nie bezdôvodne! Na Západ prišli, resp. boli importované nové formy medicíny -Auriculoterapia, hudobná terapia, skupinová terapia, rastlinné preparáty, atď. Tisícročia stará akupunktúra, akupresúra dovtedy obmedzovaná len na územie Číny, sa rozšírila do celého sveta a starodávna homeopatia tiež zažila svoju novú renesanciu...

Farmaceutické korporácie Rotschilda a Rockefellera sa cítili ohrozené a začali konať.
To nie je náhoda, že práve počas prechodu Pluta znamením Panny sa výrazne začali u ľudí prejavovať depresie a zároveň používanie upokojujúcich prostriedkov (liekov) začalo enormne narastať. Ľudia, ktorí sa narodili pod týmto tranzitom (1957 -1972), sú karmicky predurčení k tomu, aby boli uvedomelí v medicínskej oblasti tým, že budú bojovať proti chorobe v sebe (viď Chiron v horoskope) a chápať vzťah medzi telom, dušou a duchom, alebo budú hľadať nové formy, ako sa obrátiť proti školskej medicíne! Táto konštelácia tiež poukazuje, že títo zrodenci boli v minulých životoch doktori, alchimisti, lekárnici, olejkári alebo bylinkári. Preto môžu často splácať svoju karmu v súvislosti s vlastným telom. Kľúčovým slovom tejto periódy je terapia a hlavne psychoterapia, na ktorú sú títo ľudia veľmi citliví.

Od vojny uplynulo 63 rokov a Saturn začal svoj tretí cyklus (je vládcom času, smrti, karmy a planétou Židov. Symbolizuje viditeľný materiálny svet, ľudí obmedzuje formou sebauvedomenia, správania, kultúry a tradícií, i formou tela).
Dnes farmaceutické koncerny financujú väčšinu všetkého výskumu, ktorý sa na Zemi robí, vrátane dotácií vysokých škôl. Kvôli ich silnému finančnému vplyvu sa skúma a učí len to, čo vyhovuje ich ekonomickým a mocenským plánom. Slepo sme sa dostali do situácie, keď lekári sú vychovávaní a vzdelávaní tak, že sa stávajú zástupcami farmaceutických koncernov, ktoré sú po zbrojárskom priemysle najmocnejším priemyslom na svete.

Chemicko-farmaceutický kartel, ktorý pomáhal nacistom k moci, si už podmanil aj EÚ
V súčasnosti vedú svetový export farmaceutických produktov USA a Veľká Británia. Ich snaha na medzinárodnej úrovni viedla k preniknutiu do Európskeho parlamentu a zneužívaniu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ďalších inštitúcií OSN. Keďže bol farmaceutický priemysel na Zemi odhalený ako organizovaný podvod "obchodu s chorobami" - tak "biela mafia" nasadila všetky páky k presadzovaniu globálnych zákonov na ochranu tohto priemyslu a zaistenie si celosvetovej trvalej kontroly nad ľudským zdravím!
Tieto ďalekosiahle ochranárske zákony v prospech organizovaného zločinu a podvodu vedú k okliešteniu občianskych práv a ďalším drastickým opatreniam, ktoré nemôžu byť realizované v dobe mieru - avšak zavedenie týchto opatrení vyžaduje vystupňovanie medzinárodnej krízy, a vojenské konflikty s možnosťou použitia zbraní hromadného ničenia a spustenie 3. svetovej vojny.

História sa opakuje - farmaceutický priemysel sa stal najväčším prispievateľom k voľbám George W. Busha, aby mohol uplatniť priamy vplyv na najmocnejšie vojensko-polľtické centrum sveta. Bushovým zvolením získala Rockefellerova investičná skupina priamy prístup do Bieleho domu, Pentagónu, a tým aj k politickým rozhodnutiam. Rovnaké ovplyvňovanie uplatnila aj Rothschildova skupina v Blairovej vláde vo Veľkej Británii.

Došiel som k poznaniu, že slová, ako humanita, láska k blížnemu, vyšší princíp sú dnes prázdne slová a používajú sa len na oklamanie más obyčajných ľudí a následne pre zabezpečenie ich poslušnosti a viery v túto "úžasnú", tzv. démo(n)kraticko-liberálnu-trhovú spoločnosť. Na rakovine profitujú nielen farmaceutické firmy a korporácie, ale zárove
ň aj rôzne Ligy proti rakovine a Nadácie zaoberajúce sa vraj poskytovaním pomoci pacientom a ich rodinám... Hoci to môže pre mnohých čitateľov znieť šokujúco, ale ani tieto "humanitné" subjekty nemajú skutočný záujem na odstránení rakoviny - pretože Ony z nej totiž žijú, a to veľmi slušne...! Dostávajú miliónové dotácie od vlád, firiem a aj priamo od naivných občanov (viď každoročné vyberanie "desiatku" po uliciach).
Preto je potrebné bližšie sa pozrieť, čo také "Ligy a Nadácie proti rakovine" v skutočnosti robia! Jedna z ich významných činností je propagácia chemoterapií, povzbudzovanie žien podrobovať sa preventívnym vyšetreniam na nebezpečných mamografoch a strašenie ľudí, aby dali svoje deti očkovať proti rôznym chorobám, ktoré však "biela mafia" - práve tými vyrobenými vakcínami rozširuje po svete v zmysle intencií RÍMSKEHO KLUBU - na redukciu svetovej populácie!

Aaron Russo (Hollywoodsky režisér a dokumentarista) vyšiel na verejnosť s prekvapujúcim odhalením, že Nick Rockefeller pred ním osobne priznal, že elity hodlajú v konečnom dôsledku každého vybaviť mikročipom, a že vojna proti terorizmu je falošný podvod. Jedenásť mesiacov pred 9/11 "predvídal", že dôjde k "udalosti", ktorá bude mať za následok inváziu do Iraku a Afganistanu. Ďalej prezradil, že nadácia ich rodiny vytvorila a financuje hnutie za práva žien, aby tak zničili rodinu a "že fundamentálnym cieľom globálnej elity je zredukovať počet obyvateľov tejto planéty a zvyšok ľudí očipovať..!" Russo bol známym
producentom relácie Trading Places a upútal na seba pozornosť dokumentom pod názvom Amerika: od slobody k fašizmu, kde odhaľuje zločinné praktiky federálneho bankovníckeho systému kvôli ziskom. Rockefeller ho vraj do týchto vecí zasvätil v snahe získať ho k spolupráci...

Očkovanie je zločin - hoci je propagované ako záchrana ľudstva. Vo Veľkej Británii dostávajú podlá rozhodnutia ministerstva zdravotníctva batoľatá v veku 2, 3, a 4 mesiacov opakovanú trojvakcínu - proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašlú, ktorá obsahuje ako konzervačný prostriedok ortuť. Za posledných 20 rokov však v Británii vážne stúpol počet prípadov autizmu a porúch nervového vývoje mozgu. Forma tohto ochorenia sa vyskytuje u každého päťstého dieťaťa. Londýnsky lekár Dr. Richard Halvorsen vyrátal, že po troch injekciách majú batoľaťa v tele mnohonásobok minimálnej dávky ortuti odporúčanej britskou vládou pre tehotné matky. Dr. Halvorsen zistil, že prvá injekčná dávka obsahuje 43-krát viac ortuti, než je odporúčané minimum pre tehotné matky, druhá 38-krát viac a tretia 34-krát viac ortuti. K podobnému výsledku sa dopracovali aj vládne úrady v USA a vznikol o tejto veci spor. Zároveň sa objavila aj správa, že výrobca ortuťového konzervačného prostriedku pre injekcie varoval ešte v roku 1935 (!), že substancia nebola dostatočne preskúšaná a je nebezpečná aj v injekciách pre psov! Výbor amerického kongresu teda odporučil, že žiadne injekcie pre deti by nemali obsahovať ortuť. Britské ministerstvo zdravotníctva naďalej zastáva názor, že neexistuje kauzálna príčina medzi ortuťovým konzervačným prostriedkom a radikálne zvýšeným výskytom autizmu! Že malé deti po očkovaní umierajú, a že sa často ich správanie a schopnosti menia k horšiemu, je už menej známe. A už vôbec nie je známe, že boj proti mikróbom sa vedie v medicíne na základe dogiem, ktoré nemajú žiadne skutočné vedecké podklady. Keďže tieto dogmy sú na fakultách vštepované budúcim lekárom už niekoľko generácií, slepo im verí a akceptuje aj laická verejnosť- na vlastnú škodu a ohrozenie svojho zdravia! Len preto môžu farmaceutické firmy predávať neúčinné, smrtiace lieky a vymýšľať choroby, ktoré sú napojené do cielených marketingových kampaní...
Kto neverí, nech si pozorne prečíta nasledujúce riadky až do konca a vážne sa nad nimi zamyslí Práve prebieha "veľké záchranné bu bu búú" pod názvom:

EUROPEAN IMMUNIZATION WEEK-EIW (EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ)
ako kampaň Euroregiónu SZO - Slovenská republika sa rovnako ako iné krajiny EÚ zapája do aktivít EIW. Hlavné posolstvo kampane znie: "Očkovanie každého dieťaťa je nevyhnutné pre prevenciu ochorení a ochranu životov!"
Táto kampaň straší, že rakovina krčku maternice je závažným zdravotným, sociálnym, spoločenským a ekonomickým problémom. Vraj je 3. najčastejším onkologickým ochorením u žien, postihujúcim hlavne mladšie vekové kategórie medzi 35. - 50. rokom. Prvýkrát vôbec bude v roku 2007 registrovaná vakcína kauzálne ovplyvňujúca onkologické ochorenie. Tento prelomový objav vakcinácie proti HPV vírusom pre ženy vo veku medzi 9 -55 rokov dokáže spolu so skríningom výrazne znížiť výskyt a mortalitu u rakoviny krčku maternice. Preto sa zavádza do plošného očkovania vakcína pre dievčatá pred prvým sexuálnym stykom (optimálne teda ide o 12. rok života). Pod tlakom atmosféry strachu, ktorú u nás rozsiahlymi kampaňami vytvárajú farmaceutické firmy a poplatní lekári, dnes mnohí rodičia zaplatia tisíce korún, aby svoje deti zaočkovali aj nepovinnými vakcínami.

K tejto kampani sa vehementne hlási tiež náš "odborník skrývajúci sa za reči "kapacít" a nie za svoju habilitáciu" MUDr. Peter Lipták, ktorý opätovne tvrdí, že očkovanie je v kruhoch medicínskych autorít na celom svete považované za vynikajúci spôsob ochrany - prevencie pred infekčnými ochoreniami, a že v poslednej dobe sa vyrobili aj vakcíny proti rakovine krčku maternice. Tomuto doktorovi však neslúži ku cti, že nevie o základných faktoch tejto očkovacej vakcíny nič vierohodné. Táto vakcína bola totiž testovaná len 3,5 roka a hneď bola vyhlásená za veľký...! Tejto "ilúzie" sa zmocnili aktivistky ženskej organizácie Women in Gouvernement, ktoré organizovali a usilovali sa v 39 štátoch USA o štátny sponzoring všeobecného očkovania. Problém je ale v tom, že počet úmrtí a komplikácií v praxi nezodpovedá deklarovanej štatistike počas testov. Preto sa do toho vložila organizácia verejno-právnej služby Judícial Watch, ktorá žiada o možnosť prešetrenia komunikácie medzi FDA (úrad pre schvaľovanie liekov) firmou Merck a Sanofi Pasteur


Aj v Českej republike prebehla médiami silná kampaňza očkovanie proti rakovine krčku maternice herpes vírusmi. Aká je však pravda o tejto vakcíne skutočne?! U žien a dievčat, ktoré využili ponuku očkovania proti rakovine krčku maternice, sa objavujú silné vedľajšie účinky a choroby! Neetické a zarážajúce je, že profesor MUDr. Koza DrSc. "pozabudol" upozorniť na dôležité zdravotné a životu nebezpečné riziká spojené s touto vakcínou. Avšak ten istý profesor Koza nezabudol vyzdvihnúť pokrok istej (viď Merck a Sanofi Pasteur) multimiliardovej farmaceutickej spoločnosti, ktorej v roku 2006 Federálna agentúra pre lieky v USA (FDA) schválila prvú vakcínu na prevenciu infekcie ľudským papiloma vírusom, ktorý sa vraj zúčastňuje na vzniku karcinómov krčka maternice, čo je ochorením žien v strednom a vyššom veku a predstavuje výrazný zdravotnícky problém.
Prečo profesor Koza nepovedal, že ochorenie krčku maternice je až na 9. mieste rakovinových ochorení. Nie je toto jeho vyjadrenie výsledkom agresívneho marketingu istých korporácií?! Je skutočným cieľom tejto geneticky upravenej vakcíny (proti HPV) zachrániť naše dievčatá pred zhubnou pliagou, alebo ide skôr o záchranu a udržanie si zisku a postavenie farmaceutického gigantu na obchodnom trhu?!


Pozrime sa pravde do očí
Prestížny britský denník Telegraph totiž v októbri 2007 priniesol šokujúce zistenia o smrti troch mladých dievčat po podaní vakcíny Gardasil (na Slovensku sa propaguje pod menom Silgard).

Asi 1 700 dievčat vo veku od 12 do 22 rokov bolo postihnutých silnými neočakávanými reakciami - ako sú infarkt a krvné zrazeniny (trombózy). Tieto šokujúce zistenia vyšli najavo, keď istá kampaň požiadala americkú vládu o uvoľnenie týchto informácií na základe zákona o prístupe verejnosti k verejným informáciám.

Dievčatá zomreli ako pokusné králiky.
Tom Fitton sa k tomu vyjadril: "Čítať tieto spisy bolo pre mňa ako čítať katalóg hororových príbehov. "Táto šokujúca správa vyšla na verejnosť krátko po tom, ako sa výrobcovi tejto vakcíny akosi prirýchlo podarilo zaradiť ju na zoznam štandardného očkovacieho programu v niektorých krajinách (viď Slovensko, Česko...). Očkovanie je jediná príležitosť, ako niečo umelo "vsadiť" do ľudskej krvi!
Viera Tomanová - Pravda 7. marca 2008:"Starnutie obyvateľstva na Slovensku bude jedno z najintenzívnejších v rámci celej EÚ. Ešte pred rokom 2025 bude prvý raz v histórii Slovenska viac dôchodcov ako deti Ubudne nádejných matiek rodičiek..." (aj vďaka tejto "humánnej" očkovacej kampani celkom určite pani ministerka - pozn. F.Š.).
Žena žijúca v ekonomickej a sociálnej neistote, z čoho zákonite vznikajú duševné šoky a stresy, taká žena narodenie potomka odkladá, alebo stráca oň záujem. Toto je vizitka našich ponovembrových politikov, ktorí tvoria odpad slovenského národa. Tieto zločiny proti ľudskosti voči našim ženám robili a robia cieľavedome, dokonca v spolupráci s cudzou štátnou mocou.
Nicholas Kitchin, zamestnanec výrobcu, ktorý túto vakcínu vyrába prehlásil, že nie sú jasné dôkazy, že úmrtia a fatálne reakcie boli priamym následkom vakcíny (čo iné možno očakávať z úst výrobcu).
Jackie Fletcher,
člen skupiny na podporu poškodených dievčat tvrdí, že výskum tejto vakcíny bol robený len na dospelých, a tak nemáme poňatie o tom, aké následky to môže mať na deti a mladé dievčatá.
Dr. John Oakley, známy anglický všeobecný lekár tiež vyhlásil, že výskum tejto drogy bol taký biedny a urýchlený, že aplikovať ju deťom by bolo urobiť z detí pokusné králiky!
Prevencia karcinómu krčku maternice
Možnosť prevencie dáva nádej na včasné odhalenie a liečbu tohto ochorenia. V rukách lekárov je včasná diagnostika a účinná liečba, avšak prevencia je predovšetkým vecou zodpovednosti každej ženy za svoje vlastné zdravie. (nič vám však nezaručuje - okrem vyprázdnenia peňaženky! Je to lotéria a diabolsky vyšpekulovaný ťah "bielej mafie", ako vyžmýkať peniaze z vášho strachu - pozn. F.Š.)


TEXT POD REKLAMOU ZNIE:
Každých 44 hodín zomrie na Slovensku jedna žena na rakovinu krčku maternice. Rakovinu spôsobujú určité typy vírusu - ľudského papilomavíru (HPV). Iné typy HPV spôsobujú genitálne bradavice. Dobrou správou je, že teraz už môžete urobiť niečo, čo vám pomôže ochrániť sa - dať sa zaočkovať vakcínou SILGARD (chce niekto oponovať, že to nie je strašenie a naštartovanie psychiky žien pre vznik skutočnej choroby?! - pozn. F.Š.).
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 evina čr evina čr | 19. července 2010 v 21:03 | Reagovat

Jsou to kurvy kurevské

2 tomi tomi | 12. dubna 2011 v 15:09 | Reagovat

tak toto je dobra kokotina ! neverte tomu je to fake ! vlastne onko pacienti to vedia

3 Maja Maja | 1. května 2011 v 16:46 | Reagovat

ak budeš onko pacient uveriš aj v zazrak nie len "Bielej mafi"

4 KasiaW KasiaW | E-mail | 29. února 2020 v 9:56 | Reagovat

Neco pro chlapce, potkejte divky z oblasti: http://girlssnapshots.com

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.