Zisti kto si a rob to úmyselne.

PsyOp 911

12. září 2010 v 17:45 | afinabul |  Ponerológia

CIA se připravuje na manipulaci evropského veřejného mínění


Psychologické operace jsou staré jako lidstvo samo. I přesto, že mnohokrát změnily tvář i jméno, účel zůstává stejný: mají zapůsobit na nepřítele tak, že změní své postoje i celkovou strategii. Obecně lze přitom říct, že dějiny válek jsou současně i dějinami PSYOPS - vždyť psychologický dopad na nepřítele mělo každé vojenské tažení.
V rámci konkrétních psychologických operací se setkáváme s nejrůznějšími metodami. "Historie zná spoustu příkladů," říká podplukovník Eduard Stehlík z Vojenského historického ústavu. "Legendární je například zahnání křižáků zpěvem chorálu 'Ktož sú boží bojovníci' před bitvou u Domažlic. Nebo nápad podplukovníka Šnejdárka převléknout české vojáky za "krvežíznivé" Araby během bojů na Slovensku proti Maďarské republice rad v roce 1919."
Pro další příklad můžeme jít do období druhé světové války. Konkrétně - psychologický teror, který spustili nacisté po atentátu na Heydricha. Plakáty barvy krve s černě vytištěnými jmény popravených visely v dlouhých řadách po ulicích, rozhlas a tisk bez přestávky vyhrožoval likvidací všech, kdo by atentátníkům poskytl pomoc, a to včetně rodinných příslušníků. Samozřejmostí byly domovní prohlídky a popravy, lidé žili v permanentním strachu. "Svůj účel takový nátlak splnil. Našli se lidé, kteří tlak nevydrželi a začali mluvit," dodává Eduard Stehlík.
Jenže takové metody se ukazují být z dlouhodobého hlediska sporné, neefektivní. "Když máte zbraň, výsledek vidíte hned. Otázkou je, jak dlouho dokážete vítězství udržet a jestli jste si tím proti sobě nepopudili místní. Když ale na člověka působíte tak, že ho přesvědčíte, že mu vámi nastolený stav vyhovuje, bývá účinek dlouhodobý a o mnoho levnější," vysvětluje podplukovník Jaroslav Moravčík, který stál u zrodu české jednotky PSYOPS.

Pokud chcete ovlivnit myšlení lidí a nahlížení na vojáky, něco to samozřejmě stojí. Letáky, plakáty, školní potřeby, zdravotní péče, přednášky, časopisy nebo televize. "Nejlepší systém mají Američané, jejichž 4. PSYOP Group je součástí speciálních sil a má téměř 1300 příslušníků.

Podle platných západních doktrín jsou psychologické operace v rámci informační války definovány jako plánované komunikační akce zaměřené na auditorium, které se skládá výhradně z nepřátelských politických sil, obyvatelstva pod jejich kontrolou či obyvatelstva neutrálního. Tím se psychologické operace zřetelně odlišují od operací "public relations" (PR).
V USA jsou psychologické operace (Psyops) součástí "války velení a řízení" (Command and Control Warfare), která je považována za vojenský aspekt informační války. Opírají se o velmi jasnou vševojskovou doktrínu psychologických operací (Joint Doctrine for Psychological Operations z 10.7.1996 - JDPO), která dále zahrnuje:
- bezpečnostní operace,
- elektronickou válku,
- fyzické ničení prostředků velení a řízení,
- válečná lest bránící protivníkovi zasahovat skutečné cíle.
Tato doktrína byla významně posílena za války v Perském zálivu, i když USA důsledně rozvíjely své síly "psyops" už od konce 2. světové války. Ze dvou souběžných misí, které JDPO zohledňuje (boj proti východnímu bloku a podpora vojenských nasazení v menších konfliktech), nabyla po skončení studené války a rozmnožování regionálních konfliktů rozhodujícího významu ta druhá. JDPO velmi jasně odlišuje psychologické operace od zpráv tisku a jiných médií. Proto je přísně zakázáno, aby jednotka "psyops" používala média, např. CNN, a zveřejňovala tak svá poslání určená cílovému auditoriu.
Operačním srdcem "psyops" je Velení psychologických operací a civilních záležitostí, které je součástí Velení zvláštních sil. Má asi 4000 příslušníků rozdělených mezi 4. skupinu psychologických operací (4th Psychological Operation Group), jednotku vojáků činné služby o síle 1500 příslušníků a dvě záložní skupiny. Vysílací prostředky se člení na prostředky pozemní a vzdušné. Důležité je Programovací středisko psychologické války TV-T5 (TV-T5 Psychological Warfare Programming Center), tvořené stanicemi pro programování a vysílání audiovizuálních programů. Jako systém pro expediční síly bylo TV-T5 rozvinuto během války v Perském zálivu, kde vysílalo program Hlas Zálivu (Voice of the Gulf). V poslední době se k tomu přidalo lehčí SOMS-B, sestávající z televizních a rozhlasových vysílačů na vozidlech Hummer. Sílu amerického potenciálu symbolizuje šest letounů "EC-130H Commando Solo" (palubní studio rozhlasového a televizního vysílání), připravených k akci z výšky. "Psyops" se uchylují také k méně sofistikovaným metodám: shazování letáků, tlampače na vrtulnících, na vozidle či na zádech člověka.
Tyto nosiče jsou kombinovány s pomocnými nástroji pro výrobu sdělení, opírajícími se o informatiku a příslušné databáze POAS (Psychological Operation Automated System) a PMIS (Psyop Management Information Subsystem). Ty umožňují uspořádat sdělení, text a obrazy podle cílového auditoria a opravovat je v souladu s pozorovanými reakcemi. Všechny uvedené systémy se v současné době modernizují. Brzy budou dodány nové letouny "EC-130J Commando Solo". Jednotky "psyops", včetně uvedených "Commando Solo", budou navíc napojeny na satelitní systém "Digital Video Distribution System", aby mohly chytat na válčišti programy určené k vysílání v reálném čase.
Jako doplněk pozemních prostředků psychologických operací poskytuje nasazení letounů pro informační válu a "psyops" zřejmé výhody. Jde zejména o rychlost přesunu ke vzdálenému válčišti a o rozsáhlost zóny pokrytí. V dnešní době jsou k podobnému způsobu boje nejuspokojivěji vybaveny vzdušné síly USA, které mají k dispozici právě letouny "6EC-130-E Commando Solo" a "14EC-130H Compass Call".
"Commando Solo" má na své palubě televizní a rozhlasové studio obsluhované 5 operátory. Může blokovat nepřátelské vysílání, vysílat předtočené programy, přenášet programy vysílané ze země v reálném či odloženém čase, nebo také zajišťovat přímé přenosy. V užívání telekomunikačních prostředků amerických vzdušných sil má nepříteli zabránit "14EC-130H Compass Call", letoun C-130 zaměřený na rušení vojenských spojů a proniknutí do rozhlasových sítí.
Na vlastních ofenzivních elektronických letounech, které mají kumulovat úkoly "Commando Solo" a "Compass Call", pracuje i Francie. Jedna z pracovních hypotéz předpokládá použití článků z letounů "Transall Astarte" po jejich stažení z jejich původního poslání v rámci útočné síly. Tak se bude moci francouzský potenciál srovnat s americkým a posílit evropský pilíř NATO ve strategické oblasti informační války.

Nové studie

Projekt "Sun'c"
Velení vojenských operací bude při plánování a koncepci psychologických manévrů (v rámci budoucích systémů C3I) disponovat příslušnou počítačovou podporou umožňující vytvářet postupy mystifikace, dezinformace, klamání a rozčarování. Tyto válečné úskoky povolené Ženevskými úmluvami budou moci být předem simulované, aby pak mohlo velení upravovat konečné koncepce v souladu s nejnovějšími poznatky o spřátelených a nepřátelských silách. Simulace těchto válečných úskoků budou postaveny na technice "válečných her".
Projekt "Husserl"
Tento projekt se týká vytváření základen pro údaje psychologického charakteru a získané z podpůrného software umožňujícího pochopit způsob, jakým vnímá "realitu" obyvatelstvo vystavené sdělením "psyops". Zdá se, že americký POAS je pro tento účel příliš těžkopádný a že by jej bylo možno jen stěží spojovat s počítačovou podporou. Totéž platí o počítačových prostředcích Bundeswehru z 950. praporu. Informace obsažené v těchto systémech pokrývají prostředí cílového auditoria (zeměpis, dějiny, komunikace, kultura, věda a technologie, komunikační prostředky, sociální podmínky, vláda a politikové, vztahy se zahraničím, bezpečnostní síly), politickou dynamiku (dělba moci, vztahy mezi institucemi, nátlakové skupiny...).
Podle Chaima Perelmana je totiž auditorium charakterizováno spíše způsobem, jakým hierarchizuje své "hodnoty", a proto dokonce i dobře konstruované politické a sociální informace nejsou pro vypracování přesvědčivých argumentů dostatečné, nebo jsou dokonce téměř zbytečné.
Na hierarchii hodnot stavějí argumentaci vedoucí k určité volbě a jejímu opodstatnění i nejpokročilejší univerzitní práce. Jsou na tom založeny např. francouzské práce na systémech počítačové podpory hledání přesvědčivé argumentace, která je pro informační válku a psychologické operace nezbytná. Vymanit se z ní bude znamenat hledání nové argumentace (a připuštění jiných hodnot). Můžeme např. vydělovat abstraktní hodnoty (spravedlnost, pravdivost, ctnost) a hodnoty konkrétní (vlast, živý tvor...). Proto budeme odlišovat hierarchie konkrétních hodnot (Bůh>lidé>zvířata) a hierarchie abstraktních hodnot (správný>užitečný).
Auditorium vystavené "produktu psyops" je tedy více než hodnotami, které uznává, charakterizováno způsobem, jímž jsou tyto hodnoty hierarchizovány. Navíc se způsob, jakým cílové auditorum vnímá události, a tedy sdělení "psyops", liší v závislosti na různých faktorech, např. na prožitku jedinců a jejich zaměřenosti. Sdělení tak musí být zpracována v souladu s tím, jak může "realitu" vnímat obyvatelstvo ve víru událostí. Vnímání skutečnosti je předmětem vědy zvané fenomenologie, kterou založil Edmund Husserl. Podle této vědy je třeba se zdržet uspěchané interpretace získané informace a bez jakéhokoliv předsudku se pustit do analýzy toho, co objektivně vnímáme. Za těchto podmínek je možné uvažovat o matematické formalizaci fenomenologie vnímání a tedy o realizovatelnosti software pro vytváření sdělení "psyops".
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.