close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Zisti kto si a rob to úmyselne.

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Edward Hendrie: Odhalenie tajomstva veľkého Babylonu

25. března 2011 v 16:18 | afinabul |  Knihy
...možno to tu rozhádže úpravu, tak chodte na zdroj

Nová kniha Edwarda Hendrieho "Odhalenie tajomstva veľkého Babylonu"
.
Vladimír Pavlík požiadal o preklad základných informácii tejto šokujúcej publikácie, ktorú si zatiaľ len v angličtine môžu záujemcovia objednať na internete.
http://www.texemarrs.com/032011/solving_mystery_babylon.htm
http://www.texemarrs.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=catalog&Product_Code=bboa_solving_mystery_babylon
http://www.lulu.com/product/paperback/solving-the-mystery-of-babylon-the-great/15160274
http://www.lulu.com/product/ebook/solving-the-mystery-of-babylon-the-great-%28epub-format%29/15160262
http://antichristconspiracy.com/
http://www.mysterybabylonthegreat.net/
http://www.texemarrs.com/

Bývalý katolík, Rdward Hendrie je absolvent University Notre Dame a jezuitskej právnickej fakulty odhaľuje skryté sprisahanie pápeža, Vatikánu, jezuitov a sionistickej Elite prero Nový svetový poriadok a koniec všetkých vecí
Hendrie je ex-katolík a právnik

Kto je Edward Hendrie a čo ho donútilo napísať túto úžasnú knihu? Hendrie je úspešný právnik, ústavný expert. Je autorom ďalších troch kníh. Pre tých ktorí ho obviňujú z rozvracania katolíkov, je potrebné uviesť že Hendrie je bývalý katolík. Vyrástol v katolícky veriacej rodine, chodil do katolíckych škôl a dokončil štúdium v najprestížnejšej americkej Rímsko Katolíckej Univerzite Notre Dame. Takto získal právnický titul na Jezuitskej inštitúcii Univezity v Detroite.
Predstavte si: Kniha ako táto odhaľuje Rím, Jezuitov, pápežstvo okázalým spôsobom, nenapísaná protestantom s nabrúsenou sekerou, ale nadaným človekom ktorý bol cely život omotaný falošnými tvrdeniami Ríma a Jezuitského poriadku - do dňa kým sa stretol s Ježišom. Edwardovi Hendrieovi patrí úcta za úctyhodný obraz do predpokladanej budúcnosti sveta ktorá nás všetkých čaká, a odporúčam vám aby ste túto knihu mali ešte dnes. Zaručujem vám, že nebudete sklamaní.
Sionisti a Vatikán konšpirujú spoločne

Hendrie predstavuje horu dôkazov, posilnených faktickými dôkazmi preukazujúcimi, že "Odhalenie tajomstva veľkého Babylonu" patrí spoločne sionizmu a Rímu.

Dôkazy, hovorí Hendrie, vedú k nevyhnutnému záveru, že rímsko-katolícka cirkev bola založená krypto Židmi ako falošné "náboženstvo - predmostie pre židovsko -babylonské náboženstvo." Okrem toho, "toto náboženstvo je jadrom svetového sprisahania proti človeka a Bohu."

Môže to tak byť? Mohol by byť Vatikán a jeho najvyšší predstaviteľ - pápež, páchateľom najväčšieho a najviac ohlupujúceho podvodu a zla na svete? Sú zlovestnými vodcami skrytých majstrov hadej synagógy Satana, ktorí ťahajú za nitky pápežstvo?

V týchto významných dňoch , v ktorých Satan pripravuje Ameriku a svet na konečný, megalomanský útok na naše ľudské práva, našu slobody a naše duše, sú sionistické elity Iluminatov a muži Ríma v čierno- červenom rúchu ochotní spoločne konšpirovať na našej záhube?
Odhalenie tajomstva veľkého Babylonu
Je toto pápež a katolícka cirkev?

Ako mladý muž, som počúval veľa kazateľov a učiteľov biblických proroctiev, ktorí varovali, že "Tajomstvo Veľkého Babylonu" nie je nikto iný ako pápež a rímsko-katolícka cirkev. Z čias Martina Luthera, ktorého hrdinstvo a oddanosť inšpirovali protestantské hnutia a reformáciu, ktorej vedúci predstavitelia poukázali na Rím ako na centrum svetového zla v posledných dňoch. Mnohí verili, že pápež je Antikrist, človek hriechu, ktorého číslo je 666.

Avšak, v rozpätí len jednej generácie celoživotné ekumenické hnutie a tendencie učiteľov biblických proroctiev zvlažneli a ochladli. Už viac nekritizujú falošné učenie a ohavnosti pápežstva. Miesto toho si líhajú do postele s pápežom a prehltávajú toxíny a jedy pochádzajúce z prameňa baziliky Svätého Petra vo Vatikáne.

Odpadlíctvo z katolíckej cirkvi nemení prorocké pravdy Biblie. Táto otázka vyvstáva stále v srdciach veriacich : "Tajomstvo Veľkého Babylonu" je Vatikán a pápežstvo bez ohľadu na to, že otupili duchovenstvo a čo tvrdia ohrození cirkevní hodnostári. To však odhalí len Božie slovo.

Pápež Benedikt XVI sa pravidelne stretáva so židovskými rabínmi a nariadil všetkým katolíckym kňazom, aby plne spolupracovali s ich "staršími židovskými bratmi." Podľa Vatikánu, Nový zákon je chybný, a Židia majú svoju vlastnú "večnú zmluvu", a nepotrebujú Ježiša.

Pápež sa víta s vrchným rabínom Ríma, ako pred jeho prihovorom k zhromaždeným rabínom. Pápež ubezpečil Židov, že katolícka cirkev sa zmenila a teraz podporuje doktrínu judaizmu, že Ježiš neprišiel ako Mesiáš, a Starý zákon je stále v platnosti.


Pápež Benedikt XVI pri podávaní tajným slobodomurárskym spôsobom s vrchným rabínom Lau v Jeruzaleme.

Rabínske napomenutie pápežovi Jánovi Pavlovi II. v Poľsku. Vydesený pápež dal zvesiť kríž po rabínovej sťažnosti.

Peniaze a náboženstvo sa spojili aby katapultovali satanove kráľovstvo k ovládnutiu sveta.

A čo Synagóga satana?
Zatiaľ čo musia byť zodpovedané otázky o pápežovi a jeho rímskej cirkvi, tu vznikol ešte ďalší veľký konkurent pre neslávny titul "Tajomstvo Veľkého Babylonu". Mám na mysli, samozrejme, synagógu Satana (Zjavenie 2:9 a 3:9). V našej generácii, sa monolitická sila svetového židovstva dostala do popredia. Klenby ich bánk praskajú vo švíkoch ukradnutou hotovosťou, ich bilancia vyplieneného bohatstva a prírodných zdrojov je obrovská. Ich Izraelský národ využil všetko, lesť a klam, vojenské svaly, zastrašovanie, silu diplomacie a armády najväčších svetových superveľmocí, židovstvo ovládlo Spojené štáty americké, synagóga Satanova dnes sedí na vrchole pozemského panstva. Sionistické elity majú ohavný plán, ktorým chcú dostať na scénu ich židovskú utópia. Ich Mesiáš, Antikrist, bude na ich čele. A ako náhle bude tento plán realizovaný, budú sa pohania všade chvieť strachom a nervozitou. Nenechajte sa mýliť, že tomu tak bude.
Takže, ktorý satanský kult uskutoční "Tajomstvo Veľkého Babylonu"? Bude to Rím, alebo to bude os Jeruzalem / Washington, DC, ktorá vedie vojnu o svätých zatiaľ čo sa ľudská krv rozlieva po mestách sveta a celé ľudstvo chce dostať do globálnej železnej čeľuste, policajného štátu -veľkého brata? Čo na to hovorí Biblia?

Podľa židovskej encyklopédie, lord Nathan Mayer Rothschild sa stal "Strážcom pápežských pokladov" a Vatikánskym bankárom v roku 1823. Takto sa napokon spojila strašná sila peňazí a náboženstva.

Vatikán v Ríme

Torquemada (vľavo), "konvertovaný" Žid, bol poverený pápežom k mučeniu, a zabíjaniu, nespočetných tisícov počas španielskej inkvizície. Žid, Adam Weishaupt (vpravo), založil krvavý Rád Iluminátov v Bavorsku v roku 1776.

Lord Nathan Mayer Rothschild

Solving the Mystery of Babylon the Great Pracujú pápež, Rímsko-katolícka cirkev, jezuitský poriadok a sionistické elity spoločne na strašnom sprisahaní proti Boju a človeku?
To je presne to, čo právnik a kresťanský bádateľ Edward Hendrie skúma a teraz zobrazuje v jednom z najväčších odhalení všetkých čias. Odhalenie tajomstva veľkého Babylonu je kniha, ktorú by ste si nemali nechať ujsť. Nikdy predtým neboli krypto Židia, ktorí uchopili opraty moci v Ríme podrobený takejto intenzívnej kontrole.

Objavte, ako sa Rothschildovci stali bankármi Vatikánu, ako Židia založili vražedne, mlčanlivý konšpiračný jezuitský poriadok a dodnes riadia jeho globálne aktivity. Prečítajte si, ako boli Židia založili vražedne, mlčanlivý konšpiračný jezuitský poriadok a dodnes riadia jeho globálne aktivity. Prečítajte si, ako boli praktiky a dogmy starovekého Babylonu a slobodomurárskej lóže integrované do katolíckeho katechizmus a ako zlovestný pápež urobil z dnešnej jednej miliardovej-silnej katolíckej cirkvi baštu židovskej zrady a Babylonského kúziel. Pozrite sa tiež, ako sa komunizmus vyliahol z psychopatickej mysle Židov ako Marx, Lenin, Trockij a ako bol šírený po celom svete jezuitskými kňazmi.

Zistite, ako učenie Ježiša a apoštolov boli odstránené z katolíckeho učenia, zatiaľ čo démonické rituály a dogmy židovskej kabaly a Talmudu boli povýšené a podporované, a ako boli verní a lojálni katolíci oklamaní a privedení k satanskému uctievaniu kabalistického čarodejníctva. Pozrite sa, ako krypto-Židia infiltrovali Vatikán a ako teraz učia kardinálov a biskupov tlieskať judaizmu, a ako oba náboženské systémy menia na modly. Prečítajte si o pedofílii sexuálne perverzných kňazov a rabínov a o doktríne tajomstva Lucifera adoptovaného Židmi a prijímaného pápežom.
Židovské prepojenie do Ríma už nemôže byť spochybnené. Rímsko-katolícka cirkev nie je nič iného ako "kresťanská služba" pre židovsko-babylonské svetové náboženstvo. Monštruózne chápadlá tejto globálnej šelmy teraz priľnuli na Bielom dome a hlavných mestách Európy. Zatiaľ Judeo / katolicizmus je používaný americkou mocou na pohltenie islamských národov a krádež ich ropy.

Rabbis Over the Vatican
Rabíni ovládajú Vatikán.
Pápež Benedikt XVI odovzdáva kľúče od kráľovstva sionistickým votrelcom. Necháva miliardu katolíkov aby ich pohltil mrak židovského podvodu:
Udivujúce otočenie nového pápeža, Benedikta XVI, umožnilo ovládnuť Vatikán sionistickým agentom. Nedávno, vrchný rabín prišiel do Ríma a školil v konkláve katolíckych kardinálov a biskupov. Pozvaný pápežom, tento rabín poveril katolícke duchovenstvo tým, ako majú interpretovať Starý a Nový zákon. Medzitým na vysokej úrovni rabínska rada tajne dohliadala na všetky Vatikánske operácie, vrátane dozoru každej literatúry kostola a pápežských encyklík, aby sa uistili, že sionistické preferencie a tradície sú zachované. Svätá stolica totálne upadla k Judaizmu.

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jaroslav Kukla Jaroslav Kukla | E-mail | Web | 14. ledna 2016 v 21:18 | Reagovat

Posielam Vam emailom clanok-Krvave Slobodomurarske odtlacky prstovna utokoch z 11.septembra 2001. A ine,k zverejneniu.

2 Jaroslav Kukla Jaroslav Kukla | E-mail | Web | 14. ledna 2016 v 21:27 | Reagovat

Je to uz piaty v poradi,zidomurar a rabin na  papezskom stolci. je to asi Posledny papez,Cierny Peter. Bergoglio,zid z Argentiny(Strieborna zem a symbol zenskej kozmickej brany),si vzal pseudonym ako Frantisek I,po Franciscovi z Assisi,ktory sa volal pravym menom: Giovanni di Pietro Bernardone-di Pietro,ako Petrov nasledovnik ci potomok...Aj zid Bergoglio(Syn Hory ci Hor-symbol muzskej kozmickej brany) si tiez takto prisvojil meno Petrovho nasledovnika,podla "tajomstiev tejto loze",ktoru uz davno Irsky mnich Malachi vyzradil,ako aj ich pseudonymne mena ktore si preberaju,ako mal zidonemec ratzinger,ale aj zidopoliak Wojtyla,ci zidotalian Monticelli...Pouzivaju astronomicke cykle a CISLA!!!Matematika-CISLA su KLUCOM k rozsifrovaniu ich "zido-tajomstiev" !

3 Jaroslav Kukla Jaroslav Kukla | E-mail | Web | 15. ledna 2016 v 22:48 | Reagovat

Zijeme v DUALNOM a DVOJPOLARNOM SVETE.Aj zidomurarska Biblia ma DVOJE vysvetlenia:
Pre mozgovo postihnutych obcanov co nevedia za seba rozmyslat,je to "u to ovce a ovcania co musia vzdy niekoho,aj ked slepo nasledovat.V tomto pripade su to farizejski farari a ich zotrocujuca doktrina "Krestanstva"...Pre zidomurarskych slobodomurarov a cirkevnu lozu-hierarchiu(kuriu),je to ASTRONOMIA,kedze vedia ako tuto knihu citat,cez symboliky a CISLA v nej...A ja mam dokazy ako ju citaju ! Navstiv na Google-Krvave slobodomurarske odtlacky prstov na 9/11 utokoch,slovensky,a po anglicky-Bloody Masonic Fingerprints Left On 9/11 Crime Scene.

4 Jaroslav Jaroslav | E-mail | Web | 9. února 2016 v 22:57 | Reagovat

Noveho rabina-papeza vzdy symbolicky voli v
Sixtinskej(16-ej)kaplnke,117 kardinalov v ruzovych jarmulkach,pod vek 80 rokov. Cislo 117 je nielen zakladnym cislom Mayskeho kalendara,ako aj cyklov slnecnych skvrn,ale aj samotny nasobok,117 x 80 = 9360,co je polovica Mayskeho cyklu o 18720 dnoch. Aj ta ich kockova,16-ta kaplnka ma presne 9360 kubickycm metrov. Jej hlavna osa ma sklon 15°28'SV-JZ,co je uhlom Cesty Mrtvych v Teotihuakane! A Teotihuacan znamena to iste co Vatikanska hlavna cesta,Via della Conziliazione,ako aj meno Vat-i-Kan,muz a zena v sexualnej unii Prokreacie! V tej kockovej kaplnke na Maysky vzor Kab a Kabah,symbolizuje Krcah-galakticku Maternicu,kam putuju duse mrtvych k ociscu a vzkrieseniu! Na lavej strane-mure je Ukrizovanie Krista-Slnka,teda Posledny sud, a vpravo jeho Vzkriesenie z Ciernej diery,s ktorou sa prave zacina uplne prekryvat,a bude z neho Cierne slnko, ake ma aj Prazske slobodomurarstvo. A o tom je aj zidomurarska zastava EU od zidovskeho autora Levyho z Bruselu: 12hviezd-domov zodiaku,a 13.dom je ten KRUH,ako symbol Ciernej dirry a Slnka spolu,ako je kruh aj symbolom Stvoritela-Vodnara-Hrnciara! A Hrnciar zacina na Vysehradskej ceste od Cihelnej brany,na ktoru treba cervenkasty il-hlinu. Vysehradska cesta m
a ten isty uhol ako Cesta Mrtvych,ci uhol Bethlehem-Jerusalem,ako aj Luxor-Karnak,ci Biely dom-Pentagon...Potom nase plodne,falicke slnko prechadza cez Leopoldsku branu,ako Lev,az sa po polovicke Velkeho roku dostane k Taborskej brane,co je Tav,falicky Pas Oriona,tak ako je zakodovany aj v mene Vl-TAV-a,ktora symbolizuje v kedysi zidovskej Prahe(Josefov)nasu kozmicku rieku,Mlicnu drahu,cez ktoru sa prave teraz brodi nase Slnko,cez jej Mezopotamiu a v nej Ciernu dieru,CygnusX1=LABUT,ako posvatne biele zviera,kedze biela farba znamena ocistu a ocistec,ako aj kojenecku ci panensku nevinu a zaciatok novej zibotnej pute na Zemi! (Aj preto sa zidovsky slobodomurari a paraziticky zbohatlici usadzaju v zahyboch lokalnych riek,v tvare zenskeho ci materinskeho lona-Babylon=Babie lono!Vid zidovske Canary Wharf a City of London,v zahybe Temze,atd.)Nad Vltavou sa klenie 7 klenbovy Karlov most,na ktorom je zname cislo KONCA A ZACIATKU SVETA A VELKEHO ROKU: 531797135...135 JE KONCOM VEKU,TAK AKO AJ CISLO 9,A 7,AKO AJ 531,JEHO ZACIATKOM! No a 7+9= 16-Sixtinska kaplnka zidomurarov Vat/ Tav - i - Kanu,co je HAD A DRAK V Semitickych jazykoch,vratane Indianskych jazykov Ama-riky,Matky vsetkych Hadov...Na Karlovom moste je socha Krista-Slnka,a na nej je IHVH+INRI,v zidovskej gematrii ma IHVH hodnotu 26 a INRI je 270: 26×270=7020' oblukovych minut,vo je 117° a zasa Maysky kalendar...Tolko v kratkosti o  zidovskej lozi Vatikanu,ako aj zidomurarskych tajomstvach Prahy,ktorej meno znamena PRAH MEDZIVEKOV...Zlate hbiezdy EU,ako aj chramy ci ZLATA 100 VEZATA PRAHA NA 7 KOPCOCH SYMBOLIZUJE ZLATY VEK CO PRIDE PO DNESNOM VEKU SATANA(Sata-yuga),a po OCISTCI NASHO SKORUMPOVANEHO SVETA,PO APOKALYPSE SVETA,KDESI MEDZI 2019 AZ 2033!!!

5 Jaroslav Kukla Jaroslav Kukla | E-mail | Web | 9. února 2016 v 23:09 | Reagovat

[4]:Aj zidomurarska zastava USA nasleduje Maysku sanlonu
Mezoameriky: Ma 9 radov a 11 stlpcov hbiezd,ako symnol Dvojcentra nasaj galaxie,na vzor Kodexu Mendoza s 9 hviezdym KRCAHOM v ktorom je dalsich 11 hviezd= 9/11,ako aj zaklad
Mayskej Dvaddiatkovej sustavy na cisle 20.Zidozastava USA ma plus 13 Cerveno-bielych prujov,ktore symbolizuju 13.dom zodiaku(Mayovia poznali spolu 13 domov zodiaku),a tym 13.domom je Cierna diera-Labut!A prave tato Cierna diera(je aj Biely tunel),ktora vedie do Dbojcentra,teda nasej galaktickej Maternice! A cez nu aj zostupuju znovuzrodene duse na Zem do novorodencov...

6 Jaroslav Kukla Jaroslav Kukla | E-mail | Web | 12. února 2016 v 23:19 | Reagovat

Rujana-staroslovansky ostrov PLODNOSTI,kde bol najvyznavanejsim bohom SVANTOVIT,teda Vitazna LABUT=CIERNA DIERA,CYGNUSX1,ako zenska kozmicka brana.Bol to vlastne DUALNY BOH v nasom DUALNOM a DVOJPOLARNOM svete.Mimo Jarovita a Svarovita ,slovansky Ranovia tam vyznavali aj Triglava,ktory iste nie je "krestansky",kedze ZORADENIE SA GALAKTICKEJ TROJICE CI TROJKY JE ZNAMA UZ ODPRADAVNA,TISICE ROKOV PRED ZNICUJUCIM KRESTANSTVOM! Na Kodexe Mendoza su jasne znazornene obe galakticke brany,muza a zeny,a s nimi nase plodne a potentne Slnko-TROJICA!
Triglav,ako horu,(ktora je aj v slobodomurarskej biblii symbolom muzskej,falicjej brany),si priniesli so sebou migrujuci Slovinci,hora TROJICE,ktora je na ich statnej zastave aj s istym suhvezdim...Na SZ strane Triglavu (SZ je smerom Zimneho slnovratu na konci casov)prameni rieka SAVA,ktorej meno znamena SEDEM,a aj ma 7 pritokov,jaoz po MEDZIRIECIE,v ktorom sa vliva do Dunaja,kedysi znamy ako Ister,Vychod(na rieka)... V tomto sutoku,ktory je aj najznamejsou slovanskou kopiou MEZOPOTAMIE=MEDZIRIECIA,sa nachadza Srbsky Belehrad=Biely hrad/mesto,lkako symbol galaktickeho ocistca v galaktickej MATERNICI...(Vcudzich jazykoch,Saba,Shebah,Sava s prehlaskovanim b na v,ako tomu je v spuste jazykov sveta,aj Chiba ci Xiba Mayskej Xibalby,ako aj Indicky Shiva,je radova cislovka,SEDEM! Asedmicka symbolizuje zaciatok noveho cyklu noveho Velkeho roku,zacinajuceho Vodnarom)!

7 Jaroslav Kukla Jaroslav Kukla | E-mail | Web | 4. srpna 2016 v 0:10 | Reagovat

Objavenim Gobekli Tepe,kde je zachyteny zaciatok nasho Veku,ako aj jeho koniec,Graham Hancock,v jeho knihe,Magicians of the GODS,jasne pise ze nas vek a civilizacia skoncia pocas uplneho zoradenia sa nasho Slnka s Ciernou dierou pocas Zimneho slnovratu,co on udava od roku 1960 do roku 2040,kedy sa budu uplne prekryvat.Tvrdiac ze sa nepozna presny priemer Slnka a datum jeho prekrytia sa s Ciernou dierou...Je to anglicky(skotsky)archeoastronom a autor desiatky knih na anticke astronomie.Je zaroven aj vysoky slobodomurar,ktory dobre vie ze ten DATUM KONCA NASHO SVETA JE ZAZNAMENANY NA ROK 2033! Cislo 33 je najvyssim cislom zidomurarstva,ako aj vek UKRIZOVANIA KRISTA-SLNKA...A v roku 2033 bude presne 2000 rokov od jeho udajneho ukrizovania v Ciernej diere...Liberty Street 33 je dolezitou zidobankarskou ulicou,iba 5 blokov od zdemolovanych Dvojiciek(dve kockove diery=8,cislo vzkriesenia a znovuzrodenia),ktore sa nachadzali na Manhattane,ktory je lokalnou sionistickou kopiou Mezopotamie v Mliecnej drahe,Mayvia udajne nazyvali ako Dark Rift-Tmava roklina...Takze,pan Hancock,aj vase kodovane Britske biblie jasne poukazuju v ich kodoch na rok 2033,kedy pride aj k prepolovaniu sa Slnka v Ciernej diere,a teda aj k prepolovaniu sa planet v solarnom systeme,kam patri aj nasa Zem!

8 Jaroslav Kukla Jaroslav Kukla | E-mail | Web | 4. srpna 2016 v 0:26 | Reagovat

Statne zastavy a symboly su anticke astronomie...Zastava EU gulagu je galakticke prekryvanie sa Slnka s Ciernou dierou,teda ten KRUH,vytvoreny z 12 hviezd-domov zodiaku...Kruh je symbolom Stvoritela,Hrnciara co pretvory svet na jeho Hrnciarskom KRUHU...Tuto zastavu vytvoril zidomurar Levy z Belgicka.A tie zlate hviezdy symbolizuju zlaty vek Krista co ma prist lo tomto Satanovom veku(Sata-yuga),pride Krita_yuga,Kristov vek...USA zednarska vlajka ma 9 radov a 11 stlpcov hviezd,Maysky symbol Dvojcentra(KRCAHU HRNCIARA-VODNARA-STVORITELA)nasej galaxie...13 pruhov jasne dokazuje,ze Cierna diera co vedie do Dvojcentra je 13.dom zodiaku...Ruska zastava Dvojhlaveho ORLA symbolizuje muzsku a zensku branu zoradene v UNII PROKREACIE,teda obojpohlavneho Boha-Trojicu v JEDNOM(ODIN)...Dvojhlavy OROL zviera zlate JABLKO,symbol sexualneho hriechu,ako aj zenskej brany,teda Ciernu dieru...A v druhych drapoch zviera zlaty mec,symbol muzskej,falickej brany,Slnko a Pas Oriona...No najdolezitejsim symbolom je v strede ORLA, JURAJ-STINAC DRAKA,takze Rusko zotne USA Draka-Hada,a teda aj Satana...Vychod porazi Zapad!

9 Jaroslav Kukla Jaroslav Kukla | E-mail | Web | 24. dubna 2017 v 22:24 | Reagovat

Tu su datumy Novus Ordo Seclorum a Konca Casov,ked vypukne 3.svetova-Armageddon:

Ich skulavy a holohlavy orol(zboku-nie z profilu)ma 32 brk na lavom kridle a 33 na pravom kridle. Ta Davidova Hviezda na ich znaku ma 13 hviezdiciek obkolesenych 20 mracnami(magnetoplazmy),teda 33...Icvh 13 radova pyramida nesie datum 1776,od ktoreho ich Modra Loza rata poslednych 13 Katunov,kedze nasleduju Cislenu sablonu Mezoameriky! Aj preto ma ten ich skulavy orol spolu 65 brk,co je Velky lunarny rok Mayov a Modrej Loze(Anno Magnus-A.M.),ako 65 Bak'tunov...Tych 13 Katunov konci v rokoch 2032-2033,kedy bude aj najkrvavejsi Tetrad Mesiaca na obeznici okolo Zeme...Ich vyhviezdickovana zastava ma 9 radov+11 stlpcov hviezd,ako 9/11 a 20.Plus 13 pruhov(6+7),co je spolu 33,najvyssi stupen zidomurarstva Synagogy U.SAtana,ako aj rok 2033,vratane vek ich ukrizovania Krista,ked v roku 2033,budu oslavovat tento Judassky cin aj po 2,000 rocnom Jubileu...To co je na ich zastave(galakticke Dvojcentrum 9/11 cyklov a 13.dom zodiaku,Cierna diera,ktora vedie do Dvojcentra-galaktickej Maternice) Modra Loza zakodovala aj do Al Kaidy=Databazy,vydanej kratko po demolicii Dvojiciek a WTC7...9+11 a 6+7,mali tie "unesene lietadla" v pocte posadok.Prve dve do Dvojiciek,a druhe dve do Pentagonu(skor cruise missile)a UA93...Co je zasa 33,rok 2033,zakodovany aj na Liberty Street 33,v tesnej blizkosti zdemolovanych Dvojiciek,kockovej a stvorcovej architektury...Stvorec+Stvorec+Pentagon=13 + WTC7=20&13 dookola,takze zasa 33 a rok 2033,na ktory nam nahlasili Novus Ordo Seclorum-Novy poriadok zaruceny/isty...Potom s Annuit Coeptis-Nebesko-Zemske pocatie(v stanoveny rok,kedze Annuit je aj stanoveny rok,pomimo pocatie),no a E Pluribus Unum-Mnohi v jednom...Mnohi mrtvy a ich duse v jednom momente vystupia na nebesia,kedze 3.svetova bude kratka,ale najznicujucejsia vojna,kde miliardy zahynu do par hodin...

A je to Rusko,dnesne Krestanske Rusko,komu pripadla uloha Stinaca Americkeho Hada-Draka-Satana! Vid ich Orla s Dvomi Hlavami(nas Dualny Stvoritel),v strede je znazorneny SV.JURAJ-STINAC HADA-DRAKA,ktory sedi na sedom koni Apokalypsi a stina velkeho U.SAtana!!! A ta ich Sarlatova Stetka,ktora  Oslobodi ich duse,tiez oznamuje v jej cislach,ze je to rok 2032-2033, kedy podpali nas svet a zoberie si k sebe 7 milirad ludskich dusi,ked nas ta ich Synagoga strhne na cestu do IsraHell-pekla....

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.