close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Zisti kto si a rob to úmyselne.

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Ľudia proti rasizmu: Extrémizmus na Slovensku rastie

29. září 2012 v 7:24 | afinabul |  Z domova
Vláda si v rámci boja proti extrémizmu naplánovala aj viacero krokov. V pláne je napríklad novela Trestného zákona, ktorá by mala sprísniť postihy páchateľov trestných činov extrémizmu a doplniť trestný čin z nenávisti pre rozdielnosť pohlavia, príslušnosti k odlišnej kultúrnej a sociálnej skupine. Zlepšiť by sa mala aj spolupráca medzi ozbrojenými a bezpečnostnými zložkami.

Podľa Biháriovej v rámci boja proti rasovej nenávisti by sa polícia mala zamerať aj na kriminalitu na internete. Navyše extrémisti majú zjavne dobré ekonomické zázemie. "Majú zdroje na to, aby mohli chodiť po Slovensku, robiť pochody, vytvárať na internete videá," upozorňuje Biháriová. Aj preto by sa polícia podľa nej mala zamerať aj na ekonomické zázemie nebezpečných extrémistických skupín. http://spravy.pravda.sk/extremizmus-na-slovensku-rastie-d4b-/sk_domace.asp?c=A120928_191127_sk_domace_p12

Rasizmus v antirasistickom rúchu


autor: Iva Rojková
Múdry gazda si s burinou poradí. Ozajstný problém však nastáva, ak urobíme capa záhradníkom. Neskoro je potom plakať, že napáchal oveľa väčšie škody než burina, ktorú sa hotoval vyničiť. Keďže na Slovensku sa práve toto deje, a obrazne povedané, capy boli nominovaní do funkcií záhradníkov, pričom verejnosť to toleruje, upozorňujeme na tento fakt skôr, než sa napáchané škody stanú nenapraviteľnými.

Pokoj ako nedostatok


Slovensko, zákulisnými nadnárodnými silami tak očierňované a obviňované z údajného rasizmu šovinizmu, až k fašizmu, diskriminácie menšín a netolerancie, má v očiach týchto "spravodlivých" jednu veľkú chybu: na podloženie vznesených obvinení u nás chýbajú skutky, čiže trestné činy. Zatiaľ čo v západných demokratických štátoch sú rasovo motivované trestné činy na dennom poriadku - v Nemecku rasové násilie ústi až do podpaľovania domov obývaných prisťahovalcami, v ďalších západných štátoch sa s rasovým úmyslom využívajú bomby. Rakúsko okrem toho vykazuje len v samotnej Viedni 60 zneuctení židovských cintorínov ročne, ba dokonca v Česku sa scéna radikalizuje - na Slovensku je v tomto smere stále relatívny pokoj, a viaceré spáchané trestné činy s údajným rasovým podtextom majú známky mediálneho zveličovania alebo zaplatenej provokácie. Cudzie zákulisné sily majú ešte jeden problém, ktorý im znemožňuje úspešne urobiť zo Slovenska rasistický štát: chýba im tu dobre zorganizovaná radikálna sila na strane údajných rasovo diskriminovaných, najmä Rómov. Pre tieto zahraničné sily sú naši Rómovia málo radikálni. No čo nebolo, môže byť, a už nám to tu aj klíči. Prvý z "nedostatkov" sa zvláda zvádzaním mladých ľudí, ktorí sa búria proti patologickým prejavom v spoločnosti, akými sú napríklad rozmáhajúca sa narkománia, príživníctvo, krádeže a kriminalita, nečinnosť či neefektívnosť polície, klamanie zo strany médií a politikov, násilné deformovanie súčasnosti i histórie atď. Namiesto podchytenia týchto ľudí, ich nasmerovania k pravým národným a kresťanským hodnotám, k hľadaniu účinných a zákonných ciest, ktorými môžu byť prospešný spoločnosti, sú títo mladí usmerňovaní naočkovaním cudzích vzorov ideológií, či vštepovaním násilia a radikalizácie (vo forme rasovej nenávisti alebo nenávisti a násilia súvisiaceho so športovými zápasmi). Druhý zo spomenutých "nedostatkov", ktorý kole oči deštruktívnym zahraničným zákulisným silám, čiže "príliš umiernení" alebo úplne absentujúci "bojovníci proti rasizmu", má odstrániť ideologické centrum - medzinárodná rómska univerzita v Košiciach s vyučovacími jazykmi rómštinou a angličtinou a so zahraničnými lektormi, ako aj rôzni komisári a pozorovatelia. Tí nám kočujú po Slovensku a spisujú prípady údajného porušovania ľudských práv či rasistických prejavov, posmeľujú našich Rómov, že sa majú brániť a poučujú ich, ako na to.

Bude tu "Romistan"?


S takto posmelenými Rómami sa potom môžeme stretnúť napríklad v bratislavskej MHD, kde mladá Rómka, pristihnutá pri tom, ako rozopínala zips na cudzom ruksaku, začne na celý trolejbus kričať: "Na mňa si dovoľujete, že! To len za to, že som čierna". A zastrašení ľudia, ktorí nechcú byť obvinení z rasizmu, nechajú zlodejku zlodejkou, mlčia, odvracajú zrak a dievča, ktoré sa odvážilo na krádež upozorniť, prehĺta slzy ostávajúc samé bez obrany v spŕške nadávok zlodejky a jej náhle sa vynoreného priateľa. Súčasťou tohto tzv. bloku proti rasizmu na Slovensku je vytvorenie antirasistických sympatizantov zahrňujúce ideologickú centrálu, činorodých aktivistov, aktívne podchytenú masu "horúcich hláv" a mlčanlivý súhlas početných, inak neaktívnych názorových sympatizantov. A napokon, nevyhnutnou súčasťou celého projektu zameraného proti Slovensku, ktorý môže vyústiť do zopakovania kosovského scenára a vytvorenia "Romistanu" na našom území, je postavenie spomínaných dvoch skupín proti sebe a ich provokovanie do radikálnych akcií. Mnohé preukázateľné fakty svedčia o tom, že sa na Slovensku práve takýto projekt realizuje. Dnes sa zameriame na jednu z jeho zložiek, ktorej činnosť výrazne zvyšuje naakumulované napätie, nevraživosť a agresivitu, a to občiansky iniciatívu, ktorá si uzurpovala právo rozhodovať o tom, čo je a čo nie je prejavom rasizmu a pasovala sa za bojovníkov proti rasizmu, a to s podporou vlády Georga Sorosa. Niekoľko mesiacov sa pretláča do nášho vedomia všadeprítomnou reklamou a aktivitami, v snahe získať sympatie verejnosti. Kto by ich už dnes poznal - tzv. ľudí proti rasizmu? Inou vecou však je, akú máme s nimi skúsenosť.

Ďurkovič záhradníkom


Pamätáte si na bilboardy s nahým bábätkom s ručičkami skrútenými za chrbát a navlečenými do pút, ktorým pred rokom tzv. ľudia proti rasizmu zaplavili Slovensko? Aké pocity vo vás vyvolali? Ja osobne som bola hlboko pobúrená tým, že si niekto vylepí na čelo protirasistickú nálepku, a tým sa stáva nedotknuteľným a smie si dovoliť všetko - aj veľkoplošnú propagáciu násilia páchaného na deťoch. Byť horkokrvným mladíkom, mala by som sto chutí zmlátiť niekoho, kto tieto bilboardy vyvesil. Ale to bol len začiatok. Ľudia proti rasizmu sa výrazne zaktivizovali tohto roku na jar. Dvojtýždenne začali vydávať prílohu "Tolerancia" v týždenníku Slovo. A v ňom začali odhaľovať svoju skutočnú tvár, ktorá má podstatné "chybičky krásy". Už úvodné slovo prvého čísla "Tolerancie" vyslovené Ladislavom Ďurkovičom, koordinátorom aktivít tzv. Ľudí proti rasizmu vzbudzuje obavy, že sa na poli boja proti rasizmu stal cap záhradníkom. Prečo? Také vážne veci ako je rasová neznášanlivosť, totiž možno riešiť iba pokojne. Každá iná cesta je slepou uličkou a spôsobuje rozdúchavanie vášni ústiacich do násilia. L. Ďurkovič však rozhodne nezvolí pokojný tón, argumentáciu, presvedčenie. V titulku zvolal: "Prišiel čas kričať!!!" a bezočivo nás obvinil, že vraj väčšina verejnosti má rasistický postoj. Bez akejkoľvek snahy pochopiť celý jav údajnej rasovej nenávisti, bez pokusu vyzvať k diskusii, vyzýva na prekrikovanie sa: "Tolerantní až pričasto mlčia, kým hulváti majú plné ústa "jednoduchých riešení". Musíme ich prekričať!" Boj proti rasizmu však nemôže brať do rúk človek, ktorý používa agresívne metódy a nenachádza vnútorný pokoj. A navyše šéf "antirasistov" Ďurkovič ako vydavateľ tlačoviny "Ži a nechaj žiť" spropagoval časopis Zdola, ktorý dáva naroveň fašistického pohlavára, katolíckého kňaza a ozbrojeného mladíka s keltským krížom. Časopis, ktorý otvorene vyzýva na násilie. Sú to heslá ako "Vykopme nacistov z ulíc!", ktoré sa nedávno na plagátoch objavili po Bratislave.

Tretie poschodie problému


Krik a zúrivosť rozhodne nie sú jedinou z absolútne nevhodných praktík, ktoré tzv. Ľudia proti rasizmu používajú: Na plagátoch i vo svojej "Tolerancii" zverejnili vlastnú infolinku a e-mailovú adresu vyzývajúc verejnosť, aby sa ozvala či nechala odkaz. Vieme dobre, že e-mailové odkazy horúcich mladých hláv, ktoré chcú všetko zmeniť k lepšiemu a to hneď, bývajú všelijaké, niekedy sú len vychrlením spŕšky nadávok. Lenže, ak niekomu ide o vec, mal by byť rád, že sa takýto mladý človek vôbec ozve, pretože to je prvý predpoklad na to, aby sa s ním dal naviazať rozhovor, aby sa postupne začala hľadať spoločná reč. Ale čo robia tzv. Ľudia proti rasizmu? Mladých ľudí, ktorí sa v rámci svojej optiky problému snažia dovolať spravodlivosti, namiesto vypočutia, podrazia. Ako sa tzv. Ľudia proti rasizmu chvália v "Tolerancii" 3/2002, takéto e-maily zaznamenávajú a postupujú polícii. Takže namiesto výchovy nasleduje podraz a represia. Mladí ľudia s iným názorom než majú tzv. antirasisti to vnímajú ako provokáciu. Myslí si azda niekto, že takýmto spôsobom sa situácia upokojuje?! Tu už ozaj vzniká podozrenie, že olej do ohňa lejú úmyselne, a že skutočným cieľom tzv. Ľudí proti rasizmu je zapáliť neuhasiteľný požiar. Svedčí o tom viacero dôkazov chýbajúcej dobrej vôle, netolerantnosti k inému zmýšľaniu, zlosťou zaslepenej útočnosti a nezáujmu hľadať skutočné príčiny napätia medzi jednotlivými skupinami ľudí. Začnime od konca: "Tolerancia" 1/2002 informuje o Iniciatíve za posilnenie bezpečnostných zložiek na úseku pravicového extrémizmu. Podpísaní páni a dámy ako Ľ. Ďurkovič, J. Hrubala, C. Igboanusi, K. Orgovánová či Š. Pufflerová v úvode vyhlasujú: "Z dôvodu rozmáhajúceho sa rasového násilia a aktivít neonacistického hnutia na Slovensku, my, Ľudia proti rasizmu, podnecujeme iniciatívu, ktorej výsledkom by malo byť posilnenie policajných zložiek odborníkmi a technickým vybavením na úroveň, ktorá by sa približovala okolitým krajinám, aktívne bojujúcim s extrémizmom." Je vrcholne nerozumné snažiť sa odstraňovať dôsledky namiesto toho, aby sa odstránili príčiny. Veď čo je prvotnou príčinou agresivity niektorých mladých ľudí, voči komu a prečo? Je ňou nečinnosť polície a iných inštitúcií v boji s narkomániou, kriminalitou, príživníctvom atď. Posilniť preto treba políciu v boji proti prvotnému zločinu, podporiť boj proti drogám, nasadiť armádu na ochranu úrody atď., a nie prvorado riešiť tretie poschodie problému! Vo vyhlásení taktiež chýba zmysel pre proporcionalitu. Pretože v porovnaní s Nemeckom či Českom u nás nemožno hovoriť o rozmáhajúcom sa rasovom násilí a aktivitách neonacistického hnutia. Tzv. Ľudia proti rasizmu to však tvrdiť môžu, a to preto, že medzi pravicových extrémistov zaradili aj tzv. nacionalistický prúd.

Čo je extrémizmus?


V "Tolerancii" 8/2002, týchto tzv. extrémistov charakterizujú nasledovnými znakmi: "Príklon k ľudáctvu, myšlienkam a ideológií vojnového slovenského štátu ako slovenskej verzii fašizmu, snaha o rehabilitáciu jeho predstaviteľov (tzv. ĽPR v tejto otázke na čele s historikom Kamencom účelovo vytŕhajú a prekrúcajú fakty, nemajú záujem pochopiť pravdu, čomu zodpovedá aj ich rétorika - pozn. red.), silný odpor voči Maďarom, ktorých obviňujú z úmyslu odtrhnúť južné územia Slovenska (ako by tu takéto snahy neboli - pozn. red.), antisemitizmus absentuje, alebo nie je taký zrejmý ako ostatných prúdoch, dôraz na morálku a kresťanské hodnoty, ktoré podľa nich moderná kultúra ohrozuje a ničí, odmietanie násilia ako riešenia problémov, odmietanie Hitlera a nacizmu, snaha o vstup do politiky". Tak toto má byť extrémizmus!? Národne a kresťanský orientovaný mladý človek, ktorý pozná, váži si vlastnú históriu, ktorý pozná a váži si vlastnú históriu, ktorý chráni celistvosť slovenského územia pokojnou cestou - je podľa tzv. Ľudí proti rasizmu extrémista!? Za normálnych potom zrejme považujú tzv. alternatívnu mládež - charakteristickú tým, že pričasto býva obklopená marihuanovým dymom, uctieva tzv. voľnú morálku so všetkými protikresťanskými úchylkami - ktorá často býva druhou stranou v konfliktoch, ktoré sa v "Tolerancii" spomínajú. Takže aby bolo jasné, mnohé z prejavov považované tzv. Ľuďmi proti rasizmu za antirasistické sú v skutočnosti prejavy antinarkomanské a antinemorálne. A skupiny kritizované tzv. antirasistami majú svoj protipól v skupinách rovnakej farby pleti. Rozdielne sú však hodnoty, ku ktorým sa prikláňajú. Za svojich spriaznencov pritom tzv. Ľudia proti rasizmu pokladajú napríklad Mladú demokratickú ľavicu, gajov a lesbičky z HABIO, fanúšikov bosoráctva z Urobos, Slovenský helsinský výbor. Ligu aktivistov pre ľudské práva... - ich svet je pestrý.

Pestrý mix: rasy s úchylkami


Áno, poslednou vetou narážame na údajný "veľký kultúrny projekt iniciatívy Ľudí proti rasizmu" ("Tolerancia" 2/2002) zahrňujúci primitívnu pieseň Jána Štrassera, dvojtýždenník "Tolerancia", webovú stránku atď., na ktorom podľa "Tolerancie" 2/2002 spolupracovali "rôzni umelci, černosi, Rómovia, Židia a homosexuáli". Áno, ich svet je pestrý. Hrušky zmiešané so slivkami - rasy s úchylkami. Vedia vôbec umelci účinkujúci v piesni "Náš svet je pestrý", ktorú nám tzv. Ľudia proti rasizmu nasladlo vnucujú z televíznej reklamy - tvrdiac, že "iba hlupáci sú jednofarební" - komu a čomu slúžia? Pochopili, že údajný boj proti rasizmu je len pláštikom skrytých záujmov? Pretože podľa podsúvaných hodnotení je "jednofarebným hlupákom" aj kresťan s pevnými morálnymi zásadami, ktorý považuje homosexualitu za zvrátenosť a hriech, tak ako to čítame v Biblii! Navyše, tzv. Ľudia proti rasizmu sa napriek deklarovanej tolerantnosti tvrdo a netolerantne miešajú do politiky. Po zvolení Pavla Kandráča za ombudsmana "tolerantná" "Tolerancia" 3/2002 zhodnotila nezvolenie svojho obľúbenca Hrubalu nasledovne: "Poslanci zmarili desaťročnú snahu, aby na Slovensku fungoval ombudsman, ktorý pomáha jednoduchým ľuďom ochraňovať ich ľudské práva". A čo znamená oná pomoc jednoduchým ľuďom? Ich kandidáta Hrubalu som osobne zažila pri jednom procese s rasovým podtextom, kde dôkazom viny istého mladíka mal byť fakt, že sa 14. marca zúčastnil spomienkového zhromaždenia k vzniku prvej Slovenskej republiky. Okrem toho si tzv. Ľudia proti rasizmu vzali na mušku SNS.

21. 6. krajskú predsedníčku Mládeže SNS v Košiciach Zuzanu Papugovú obvinili z tvorby neonacistických internetových stránok. Ako dôkazy polícia zaistila knihu o stalinizme a fotku s keltským krížom. Predsedníčka SNS Anna Malíková podala trestné oznámenie na SIS pre nezákonné sledovanie akcií MSNS (napr. demonštrácia proti bombardovaniu Juhoslovanskej zväzovej republiky). L. Ďurkovič vyzval A. Malíkovú, aby sa SNS zbavila neonacizmu (7. 6. 2002 TA3). A. Malíková označila Ďurkoviča za "názorového rasistu" a kauzu za umelo vytvorenú políciou a SIS. Len celkom nedávno bola Z. Papugová zbavená obvinení a oslobodená.

Začiatkom júla sa tzv. ľudia proti rasizmu postarali o to, aby televízia TA3 odvysielala rozsiahly príspevok o boji proti rasizmu. Sorosová nadácia Open Society Foundation financovala výrobu kartičky obsahujúcej údajnú "pomôcku na identifikáciu nacistických symbolík". Dostal ju každý policajt, pričom obsahuje aj keltský križ, ktorý s nacistickou symbolikou nemá nič spoločné a za nacistický symbol považuje číslo 88, pričom stíhanie za toto číslo vedie k absurdností. Zakážeme azda autobus č. 88? V praxi to však až tak humorné nie je, pretože práve za uvedenie tohto čísla v titulku interného materiálu mladých SNS-károv bolo vznesené trestné obvinenie za podporu a propagáciu hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov na krajskú predsedníčku Mládeže SNS v Košiciach, vykonali u nej domovú prehliadku a pri vyšetrovaní na polícii sa stala terčom nechutných poznámok so sexuálnym podtextom. Keď sa predsedníčka SNS Anna Malíková bola sťažovať na polícii v Košiciach za postup proti Zuzane P., a keď sa jej zastala v médiách, tzv. Ľudia proti rasizmu zaútočili aj na ňu. A. Malíkovej vyčítali, že označila Ľ. Ďurkoviča za "názorového rasistu a chorého človeka, ktorý si musí liečiť svoje komplexy". "Tolerancia" 8/2002. tento výrok zhodnotila takto: "Jej vyjadrenia svedčia o tom, že na ňu a jej stranu majú vplyv neonacisti". Svedčí to o chorobnom antinacistickom stihomame, ktorým tzv. Ľudia proti rasizmu zjavne trpia.

Strach z "tolerantných"

Vráťme sa však k príspevku televízie TA3. Propagáciu Sorosovej "protirasistickej kartičky" nehorázne doplnili zábermi na heslá proti NATO a na pochod proti NATO, ktorý sa konal na jar v Košiciach. Odsudzovanie zločinov NATO bolo takto zaradené medzi prjavy nacizmu. Ak sa však už u nás má rozpútavať hon na nacistov na základe používania symboliky z kartičky, prečo ostáva mimo pozornosti symbolika satanistov, ktorá sa otvorene propaguje aj tzv. mládežníckych časopisoch či dokonca na displejoch mobilných telefónov (obráteného kríža, čísla 666, pentagramu atď.), pričom satanizmus je zjavne hnutím potláčajúcim práva a slobody občanov a uctievanie satana vedie až k ľudským obetiam. Osobne som podala na prokuratúru podanie zahrňujúce aj podnet proti propagácii satanizmu a rasizmu, keď napríklad Bravo netfun máj-jún/2001 uverejnilo černošku v bikinách, ktorej posmešne vymenili ľudskú hlavu za hlavu opice, prokurátor Generálnej prokuratúry JUDr. Ladislav Hausletner "porušenie zákona nezistil" a skonštatoval, že moje "tvrdenia... sú neodôvodnené". Aby ma na prokuratúre brali vážne, to by som musela byť z tzv. Ľudí proti rasizmu a mať za sebou Sorosové peniaze. V aktivite tzv. Ľudí proti rasizmu treba upozorniť na jeden ešte nenápadný, ale psychologicky prepracovaný ťah. Uvádzaním neonacistických hudobných skupín, textov a piesní, nacistickej symboliky, ich aktivít atď. oboznamujú široké vrstvy mladých ľudí so scénou, ktorá nie je verejne známa a propagovaná. Vedie to k usmerňovaniu a militarizácii skinheadskej scény na Slovensku. Samozrejme, že tzv. Ľudia proti rasizmu si môžu pokojne "umyť ruky", že oni len informujú. No prečo títo "spravodliví" mlčia o tom, že nimi kritizované skupiny majú svoj protipól v skupinách vyzývajúcim k násiliu proti skínom? Mlčia o tom, že útoky na tzv. alternatívnu mládež na jej koncertoch sú spôsobené práve touto otvorenou provokáciou. Aj preto je podozrenie, že o tejto "druhej strane" mlčia práve preto, že s ňou jestvujú spojenia. Čiže, zhrnuté a podčiarknuté, podľa tzv. Ľudí proti rasizmu je rasistom ten, kto nezdieľa ich myšlienky. A to je vskutku názorový rasizmus, ktorý nemá nič spoločné s proklamovanou toleranciou, demokraciou a s právom na vlastný názor. A navyše, na tých, čo sa postavia proti nim, ostro útočia. Priznám sa, že práve z toho dôvodu som vážne rozmýšľala, či sa pod tento článok podpísať vlastným menom. Tzv. ľudia proti rasizmu totiž vzbudzujú strach a obavy. A to nie je práve najlepším vysvedčením pre tých, čo sa vyhlasujú za hlásateľov tolerancie. Zamyslime sa, či sa budeme len slepo prizerať, ako u nás s podporou vlády a Sorosa vyrastá provokujúca militantná skupina. Nemali by sme ako dobrý záhradník poľa národného vytrhať burinu, kým nám neprerastie cez hlavu? Alebo dovolíme, aby u nás boli záhradníkmi capy?
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

3 Deratizér Deratizér | 29. září 2012 v 12:16 | Reagovat

Mor ho!!!

4 Jamiessug Jamiessug | E-mail | 12. ledna 2019 v 20:04 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/co40y
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.