Zisti kto si a rob to úmyselne.

"Pan Nikdo"

7. ledna 2013 v 7:59 | afinabul |  Ponerológia
4. ledna 2013 sdělovací prostředky informovaly, že v žebříčku časopisu Foreign Policy nejmocnějších lidí světa v roce 2012 zaujal V. V. Putin první pozici obsazením druhého místa. Je pozoruhodné, že první místo časopis přisoudil "nikomu" nebo budoucímu líderu, kterého všichni čekají a který na sebe vezme zodpovědnost za "nejtěžší a nejbezpečnější výzvy ve světě". S plným textem je možné seznámit se zde (česky - v literárních novinách).

Pročtením textu se lze přesvědčit o tom, že text obsahuje mnoho zamlčení, které rozkryjeme a okomentujeme níže.

Jak známo, na jednodolarové bankovce je zobrazena pyramida, v základě které je napsáno "Novus Ordo Seclorum", což se překládá jako "nový světový pořádek" nebo "světový pořádek navždy". Zobrazení zednářské "pyramidy s okem" i sám text v jejím základě jsou přímo spojeny se strategií zavedení Nového světového řádu na planetě Zemi s tajnou "světovou vládou" v čele. A pokud ještě před několika lety o tom různí "experti s autoritou", "politologové" a "sociologové" psali s posměchem, dnes masmédia o existenci "světového zákulisí" a zavedení "nového světového pořádku" hovoří už prakticky otevřeně.

I z DOTU (dostatečně obecná teorie řízení) je známo, že pokud existuje objekt řízení - například lidstvo, pak musí být i subjekt řízení (ten, kdo řídí). Je očividné, že takovým subjektem je "světové zákulisí", neboli globální prediktor (GP), který, využívaje bezstrukturní způsob řízení, působí jako "neviditelná síla" neboli "nikdo". Právě v tomto kontextu je třeba chápat text zprávy: "první místo časopis přisoudil "nikomu" nebo budoucímu líderu, kterého všichni čekají a který na sebe vezme zodpovědnost za "nejtěžší a nejbezpečnější výzvy ve světě".

Média usilovně připravují informační prostředí pro objevení se globálního nadstátního vůdce, který se stane zosobněním "světové vlády" (představitelem onoho "nikdo") a může "údajně" řešit všechny problémy lidstva, překonav "nejtěžší a nejnebezpečnější výzvy ve světě".
Z některých informací, například od experta Michaila Chazina vyplývá, že v současné době "americká a světová elita už není dále ochotna brát na sebe odpovědnost za události ve světě, konkrétně, předkládat pravidla hry společné pro všechny." Fakticky Chazin tvrdí, že tzv. světová "elita" ("světové zákulisí", GP), která je subjektem řízení globální úrovně významu:
  • za prve, zanechává lidstvo tváří v tvář k problémům globální systémové krize (ekologické, ekonomické, demografické, sociokulturní atd.), to jest, odkazuje se od globálního vládnutí;
  • za druhé, po zamlčení ta samá "elita" přiznává svou neschopnost řídit a plnou morální degradaci;
To potvrzuje i ten fakt, že všichni současní veřejní lídři jsou zaujati řešením regionálních problémů a čekají, až na sebe odpovědnost za osud světa vezme někdo jiný.

Zde je zajímavá hra slov, použitá sdělovacími prostředky:
"Putin byl jako nikdo na planetě schopen konsolidovat vertikálu moci (myšleno je činitele "na místech" pozn.)" - je očividné, že fráze je dvousmyslná a Putina v ní v schopnosti řídit srovnávají s "nikým".
Mimochodem stupeň vlivu experti Foreign Policy hodnotili podle způsobilosti člověka "samotnému dosáhnout změn, které významně ovlivní osudy velkého množství lidí". Vyšlo najevo, že k tomu dnes není způsobilý nikdo kromě V. Putina. Vladimir Putin je charakterizován jako "ten, se kterým je třeba počítat".
My máme daleko do názoru, že "světové zákulisí" jsou extremisté nebo sebevrazi, a nechápou nebezpečí vznikající v důsledku zřeknutí se globálního řízení, vždyť "Situace zavazuje, a pokud nezavazuje, pak i zabíjí. Ze zažátku morálně, nakonec i fyzicky." Proto jestli je tvrzení M.Chazina správné, je rozumné předpokládat, že světová "elita" dopředu naplánovala cesty a způsoby návratu.

Je zajímavé, že v seznamu se za V. Putinem umístil šéf centrální banky USA (FRS) Ben Bernanke, "jako člověk, který disponuje největšími možnostmi postavit na nohy americkou ekonomiku."
Obrátíme pozornost ještě na něco. Umístění Putina na vrchol seznamu nejvlivnějších lidí světa je ještě i apel k samotnému V.Putinovi. Tímto způsobem "neviditelná síla" dává z jedné strany Putinovi "bianco šek" na další pokračování jeho strategie ve vztahu k Rusku i všemu lidstvu (o tom, že rozsah činnosti V.Putina má globální charakter, už není na místě pochybovat), a z druhé strany ukazuje hierarchii vzájemných vztahů v globální "elitě", kterou by "elita" měla dodržovat:
1. "Nikdo"
2. V. Putin
3. B. Bernanke
4. A. Merkel
5. B. Obama
Zde bychom chtěli připomenout ještě to, že s pozice KOB je zdrojem vzniku "biblického projektu" staroegyptské, nikoliv staroruské žrečestvo. Příčinou jeho zrodu byla v ty dávné časy rozdílná sociální situace v Egyptě a na Rusi. Je také známo, že staroruské žrečestvo se zřeklo mise globalizace, která mu byla předložena Seshora, ve důsledku čehož upadla Rus do dlouhého procesu smuty, kterou do dnešní doby nepřekonala. Proto umístění V. Putina na vrchol nejvlivnějších lidí světa, se současným zřeknutím západní "elity" nést dále tíhu globální odpovědnosti atd., je možné považovat za opakovanou nabídku Seshora vést globalizaci představitelům staroruských klanů. A oni nyní, bez patnácti let po tisíci letech, nemají právo nepřijmout. Ruská civilizace v čele s V.V.Putinem, ozbrojena Koncepcí, se nezřekne své globální civilizační mise.

Globalizace je proces objektivní. Řízení globalizace je vždy subjektivní a realizuje se podle jedné ze dvou koncepcí: spravedlivé, morální, božské nebo nespravedlivé, amorální, satanistické. Pro nás je očividné, že prezident Putin všechnu svou činnost vede v rámcích Koncepce spravedlivého uspořádání života. Proto budoucí rozvoj lidstva leží právě v rámcích vysoké morálky a spravedlivosti, ačkoliv bude třeba překonat ještě mnoho překážek.

Informačně-analytická služba KPE

Doplnění:

6. ledna média informovala o tom, že francouzský herec, "člověk světa" Gerard Depardieu se stal občanem Ruské federace.

"Herec Gerard Depardieu přiletěl charterovým letem do Soči, aby dostal ruský pas. Oznámila o tom večer 5. ledna AFP s odvoláním na tiskovou službu Kremlu.
Tiskový tajemník Vladimira Putina Dmitrij Peskov tuto informaci potvrdil. "To je soukromá cesta. Možná, že se setká s prezidentem. Není vyloučeno, že v průběhu tohoto setkání bude Depardieuovi odevzdán ruský pas", řekl Peskov.
Putin podepsal pokyn o poskytnutí Depardieuovi ruského občanství 3. ledna 2013."
"Jednoho dne se prostě probudíte a pochopíte, že jste Rus"

O dva dny dříve média informovala, že legendární francouzská herečka Brigitte Bardot prohlásila, že může následovat příklad Depardieu:
"Legenda francouzského kinematografu a odvážná ochránkyně zvířat Brigitte Bardotová hodlá podat žádost o ruské občanství.

Jak se praví v zveřejněném v Paříži prohlášení hereččina fondu, splní svoji hrozbu v případě, že správa lyonské zoo umrtví dva nemocné tuberkulózou slony. "Požádám o ruské občanství, abych odešla z této země, jež se změnila na hřbitov zvířat," prohlásila Bardotová. "

Vzniká řada otázek:
Jsou to vše náhody?
Co se ve skutečnosti skrývá za těmi událostmi, které vybočují z řady? Jedná se o první krok v oficiální migraci světové "elity" (pod různými záminkami) do Ruska?
Obecně, je zde nad čím přemýšlet.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Reálskutečnost Reálskutečnost | E-mail | 7. ledna 2013 v 22:32 | Reagovat

Jméno nejmocnějšího člověka na naší planetě může být neuvedeno záměrně, protože to může být člověk, který uplatňuje svou moc ze zákulisí globální politické scény. Vyjdeme-li ze základního faktu, který bohužel na světě v podstatě sále platí, "moc = peníze", potom lze v rámci dostupných informací odhadnout, někdy poměrně věrohodně, kdo je ten mocný v pozadí konkrétního politického dění. Někdy to lze odhadnout i v globálním měřítku. Uvedený žebříček nejmocnějších lidí planety je  v podstatě fiktivní seznam pořadí hlavních rolí v mystifikačním neustále pokračujícím globálním "televizním seriálu". Realitě odpovídají žebříček nejmocnějších lidí planety je spíš ekvivalentní žebříčku nejbohatších lidí světa.
Mocenskou strukturu lidstva je možné znázornit pyramidou, která má širokou základnu, přičemž je tato pyramida velmi vysoká a ostře špičatá. Na vrcholu pyramidy se počet nejbohatších lidí počítá na desítky. Počet lidí ve vrstvě základny pyramidy se určuje v miliardách. Tato mocenská struktura lidstva má za následek to, že nepatrné množství nechutně bohatých lidí vládne světu, přičemž více než miliarda lidí hladoví a značná část z nich umírá hlady a neléčenými nemocemi. Průvodními jevy tohoto mocenského uspořádání světa jsou drancování surovinových zdrojů a devastace přírody. Je nejvyšší čas tento neudržitelný stav změnit tak, aby mocenská pyramida změnila tvar do podoby známé hory Říp, přičemž by bylo žádoucí, aby výška této mocenské pyramidy byla pokud možno co nejmenší. Jeden možný návod na realizaci naznačené změny mocenského uspořádání světa je popsán a vysvětlen v přikladu použití Teorie vševývoje reálskutečnosti .
Zájemce o problematiku změny politické mocenské struktury lidstva odkazuji na: inzenyrmiloslav .blog.cz/archiv ... Před časem byl článek s názvem "Teorie vševývoje reálskutečnosti a příklad jejího použití" publikován také v AC24 v části Blogy. Zájemcům, kteří chtějí získat informace o souvislostech a reakcích na zmíněné navrhované globální politické uspořádáni světa, doporučuji hledat je pomocí vyhledavače Google. Do vyhledávacího pole stačí napsat název zmíněné teorie nebo slovo "reálskutečnost".

2 Pravda sub. Pravda sub. | 8. ledna 2013 v 10:18 | Reagovat

Tento článok čitateľa trošku uvádza do problematiky reality, ako funguje Globálna vláda na Zemi:

Nikto = Globálna vláda = Globálny prediktor (výraz používaný v odb. literatúre → pracuje podľa schémy prediktor - korektor)

Nie je to jeden človek, ale tandémová štruktúra: 2 x 11 alebo presnejšie 2 x (1 + 10)
Čiže 2 futbalové jedenástky so svojimi kapitánmi (teraz aspoň viete, prečo je futbal tak popularizovaný a je do neho pchané toľko peňazí...☼).

Samozrejme otázkou každého rebríčka je, že niekto ho musel vytvoriť, a ten niekto to neurobil len tak z vlastného popudu (obyčajne ide o tím "zasvätených ľudí"). Preto by bolo zaujímavé vedieť, komu patrí časopis Foreign Policy a čo  sleduje s vytiahnutím Putina na 2. miesto, aj keď je viacej mas-médealných náznakov, že GP (jeho pragmatickejšia časť) chce, aby sa svet v budúcnosti usporiadal viac spravodlivejšie, čo má symbolizovať politika Putina...

Ďalším zaujímavým v článku uvedeným faktom je, že riadenie globálnych politikov sa realizuje na diaľku cez globálne prepojené média.
Podľa schémy: Kto vie (je zasvätený) ten pochopí, kto nie - je to jeho problém.
Čiže nikde nesedí na zlatom tróne nejaký globálny Führer, ktorý dvihne zlatý telefón a vydá direktívne príkazy Putinovi alebo Obamovi...☼

Masmédia sa používajú na globálne riadenie oviec i "elít" ! Veľmi dobre si pozrite napr. prvé stránky globálnych i domácich novín a zamyslite sa nad tým - čo vám globalizátori a malí výkonní aparatčíci (povedzme zo SME) chcú vlastne povedať, resp. odkázať...☼

Aj ďalšie úvahy v článku sú veľmi zaujímavé. Uvidíme ako to bude s presunom "elít" do Ruska, ktoré má jednu z najnižších daní z príjmu - 13 %, keď napr. teraz Francúzsko pre najbohatších zdvihlo dane na 75 %! a povedzme Nemecko má 47,5%.
Vo Francúzsku je ináč globálne centrum masonských internacionalistov- socialistov, ktorých teraz reprezentuje Holland. Fico&Co. iste veľmi pozorne sledujú jeho kroky...☼

Re:Reálskutečnost

Čo som si trošku pozrel tu piárenú Teoriu vševývoje reálskutečnosti - tak sa tam dajú nájsť určité pozitívne úvahy, ale sú tam aj mnohé bludy a dokonca aj pre ľudstvo nebezpečné prvky!
Doporučujem pánovi Ing. Miloslavovi Dědekovi si naštudovať aspoň základy dnešnej politológie, kde sa už pomaly objavujú aj reálnejšie pohľady na Zem, aj keď ešte dosť ďaleko za realitou Života...

Napr. http://www.sophia.sk/diplomove-ine-prace

Manipulácie más, vládnuce elity a politické centrá moci
Milan Maťaše
Diplomová práca
Katedra politológie, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín, 2010

3 Reálskutečnost Reálskutečnost | E-mail | 8. ledna 2013 v 20:03 | Reagovat

...trošku si pozrel tu piárenů Teorii vševývoje reálskutečnosti-......
Trochu si prohlédnout je možné noviny a vzápětí je možné dělat závěry. Teorie typu Teorie vševývoje musí člověk  důkladně prostudovat předtím než začne dělat závěry. Tvrdit, že v Teorii vševývoje jsou mnohé bludy a dokonce pro lidstvo nebezpečné prvky, a to bez jakéhokoliv zdůvodnění nebo alespoň uvedení přikladu, to je prostě zcela nesmyslné tvrzení.

4 Pravda sub. Pravda sub. | 8. ledna 2013 v 20:31 | Reagovat

[3]:

Žiaľ Reálskutečnost netreba veľa študovať...☼

Ale to chce mať viacej správnych informácii a chápať kde sa človek a svet nachádza.
Písať príklady by bolo mrhaním môjho času = až tak zlá a scestná je tá kváziteória...
Tá totiž nemôže byť ani hypotézou, lebo je postavená na základoch, ktoré neobstoja ani pri elementárnom hodnotení reality!

5 Reálskutečnost Reálskutečnost | E-mail | 8. ledna 2013 v 21:41 | Reagovat

Vaše druhé vyjádření lze charakterizovat jako používání nadávek místo argumentace. Že se nestydíte.
Čtenářům, kteří mají zájem o kvalifikované hodnocení Teorie vševývoje doporučuji přečíst si komentáře k článku "Teorie vševývoje reálskutečnosti a příklad jejího použití". Článek byl publikován v AC24 v časti Blogy 8.6.2012.

6 micha micha | 9. ledna 2013 v 1:13 | Reagovat

Nevím kdo je pan Nikdo, ale Pán JK je jistě jeho nadřízený.:-)

7 Pravda sub. Pravda sub. | 9. ledna 2013 v 10:25 | Reagovat

[5]:

Ak ste moje vyjadrenie Reálskutečnost (pán Dědek) pochopil ako nadávky, tak sa ospravedlňujem, nebolo to tak myslené.
Podobných "teórii" som si na blogoch už prečítal požehnane.
Načo vynachádzať nepravidelné hranaté koleso, keď normálne už bolo dávno vynájdené...
Pozitívna Zmena môže prísť len zdola, z prostredia bežného ľudu - skúste sa zahĺbiť do Koncepcie sociálnej bezpečnosti (KOB) Vnútorného prediktora CCCP. Chce to však naštudovať niekoľko tisíc strán textov, kde kolektívni autori sú z prostredia univerzít, RAN, armády, informačných služieb, psychológov, lekárov ai.

Možno zmeníte názor a pochopíte.

Bonne chance mon ami!

8 Reálskutečnost Reálskutečnost | E-mail | 9. ledna 2013 v 11:25 | Reagovat

Omluvu přijímám a zdravím:

"S vírou a optimálně volenými slovy
lze přemisťovat i největší velehory,
přičemž je jedno jak velkou máte roli."
(Jinak lapidárně řečeno: "Myšlenka může mít větší moc než ten největší balík peněz.")
  největší balík peněz

9 Reálskutečnost Reálskutečnost | E-mail | 9. ledna 2013 v 18:13 | Reagovat

Opravuji:

"S vírou a optimálně volenými slovy
lze přemisťovat i největší velehory,
ten kdo umí, ten může krátce řečnit
a zdánlivě nemožné může uskutečnit.

Jinak lapidárně řečeno: "Myšlenka může mít větší moc než ten největší balík peněz."[8]:

10 Milos Hurban Milos Hurban | E-mail | 10. prosince 2014 v 11:54 | Reagovat

Všetkým Vám patrí veľké poďakovanie za hľadanie alternatív vývoja. V diskusii sa hľadá pravda resp.priblíženie sa k pravde. Svet nejde dobrou cestou. Všetci sme ohrození bez výnimky a už bohužiaľ aj ekologicky nielen sociálne a fyzicky/myslím po globálnej vojne/.Sú príklady,že sa veci dajú riešiť aj humánne a nemusíme hnať ľudstvo na okraj priepasti. "Všetci dobrí a humánni ľudia spojte sa !"

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.