Zisti kto si a rob to úmyselne.

Boh a diabol

20. prosince 2013 v 20:36 | afinabul |  Ponerológia
...úryvok...

− Súdruhovia, dnes sa porozprávame o tajných spolkoch, ktoré sa v
súčasnosti označujú spoločným názvom ‒ slobodomurárstvo. Sami seba títo
ľudia nazývajú humanistami. Iní ich nazývajú satanistami. Čo to je?
− V našej špeciálnej knižnici nájdete najväčšiu v ZSSR zbierku kníh o
slobodomurárstve. Vo všetkých jazykoch. Prvú skupinu tvoria knihy napísané
samotnými slobodomurármi. Napríklad kniha Mystický život Ježiša od
Spencera Lewisa, 13. vydanie, California, 1959, v ktorej sa píše, že Ježiš
Kristus bol členom sekty essenov a Veľkého bieleho bratstva, s priehľadnými
narážkami, že to boli vtedajší slobodomurári.
− Taktiež tam nájdete aj slobodomurársky časopis Rosenkreutzer digest, na
každom čísle ktorého sa na obale skvejú portréty rôznych veľkých ľudí na čele
s Albertom Einsteinom. A opäť s priehľadnými narážkami na to, že všetci boli
slobodomurári. Ostatne, ak máme veriť slobodomurárskym publikáciám,
všetci dobrí ľudia od Ježiša Krista až po Alberta Einsteina boli slobodomurári.
− Všetky tieto publikácie sú plné sľubov, že v slobodomurárstve nájdete
svetovú harmóniu, šťastie atď. Ak sa však pokúsite prečítať si tieto
slobodomurárske knihy a časopisy pozornejšie, presvedčíte sa, že sú
pozoruhodne prázdne a je tam iba hmla. Skrátka, tajomstvo zostáva
tajomstvom.
− Potom máme druhú skupinu kníh: všeobecné dejiny tajných spolkov.
Kabala a mágia. Černošskí čarodejníci a sibírski šamani. Stredoveké
čarodejnice a tajný rád chrámových rytierov. Slobodomurárstvo:
rosenkreutzeri, iluminátori, karbonári. Stúpenci krvavej bohyne Kali z Indie.
Arabské tajné spolky teroristov závislých na hašiši. Ruské sekty skopcov a
chylstov. Anarchisti a komunisti. Ku- klux-klan. Sicílska mafia. Černošskí
teroristi Maumau v Keni. Až po teosofiu madam Blavatskej a antroposofiu
Steinera.
− Pri pozornej analýze všetkých tajných spolkov odhalíme nasledovné
zložky slobodomurárskeho tajomstva: psychické choroby, pohlavné
zvrátenosti, drogy, mánia velikášstva, komplex moci, komplexy ničenia a
samoničenia, sadizmus a masochizmus. A hlavným cieľom toho všetkého je
boj o moc. Ako vidíte, všetky tieto zložky sú nám už známe.
− Beriem do rúk knihu Normana MacKenzieho Tajné spolky, New York,
1968. Otvorene sa tam píše, že Marx a Engels vyrastali v týchto tajných
spolkoch. Doslova: "Boľševici boli najúspešnejší národný tajný spolok
všetkých čias, napriek ich tvrdeniam, že sú predstaviteľmi pracujúcej triedy".
− Ale Stalinova tajná polícia dobre vedela, čo sú to za tajné spolky. Práve
preto Stalin postrieľal všetkých leninovcov a práve preto Hitler musel
postrieľať všetkých vzbúrencov, ktorí ho priviedli k moci. Vtedy Hitler celkom
otvorene vyhlásil v tlači, že ak by ich nezlikvidoval, moc v Nemecku by sa
dostala do rúk homosexuálov. Vodcu vzbúrencov Ernsta Rema zatkli priamo v
posteli, kde spal so svojim šoférom. Počas potlačovania Removho puču v roku
1934, počas takzvanej Noci dlhých nožov, bolo zastrelených cca 7000
vzbúrencov.
− Teraz si vezmime knihu Arkona Daraula Dejiny tajných spolkov, New
York, 1962. V predslove sa píše: "Tajné spolky sa zvyčajne považujú za
antispoločenské, pretože obsahujú zložky, ktoré sú nepríjemné alebo škodlivé
pre spoločnosť ako celok... Mimochodom, je nemožné oddeliť dejiny
tajných spolkov od náboženstva, pretože dokonca aj naozaj zločinné tajné
spolky majú veľmi často náboženský pôvod alebo náboženské ašpirácie..."
− Nazrime ešte do knihy Maurica Bessyho Dejiny mágie a
nadprirodzeného, Londýn, 1964. Prečítam vám odtiaľ niektoré zaujímavé
úryvky. Napríklad sa tam píše o šamanoch: "Šamani sú zvyčajne na svoj post
volení v dôsledku ich nenormálneho psychického stavu. Často mávajú
mimoriadne neobyčajné sny, ku ktorým majú predispozície. Často sú to
homosexuáli postihnutí psychickými chorobami".
− Ale aj sionský mudrc Freud sa tiež zaoberal šamanstvom, napísal celú
knihu o psychológii snov. Mimochodom, v stredoveku sa vykladanie snov
oficiálne považovalo za čarodejstvo. V stredoveku by Freud zhorel v ohňoch
inkvizície.
− Zaujímavé je, že v Bessyho knihe popri kabale, stredovekých
čarodejniciach a čarodejníkoch, alchymistoch a fakíroch, hypnotizéroch a
neurotikoch, psychopatoch a parapsychológoch figuruje taktiež aj
slobodomurárstvo. Základné slobodomurárske helso znie: "Jeden za všetkých,
všetci za jedného!" A vy ste si mysleli, že toto heslo vymyslel Dumas alebo
sovietski pionieri?
− Teraz sa pozrime na tretiu skupinu kníh o tajných spolkoch: katolícke
knihy o slobodomurárstve. Treba povedať, že to sú najserióznejšie knihy na
túto tému z najhodnotnejším obsahom. Katolíci a slobodomurári boli vždy
nezmieriteľní nepriatelia. Hlavné obvinenie katolíkov proti slobodomurárom
znie: slobodomurári sa neprestajne zapájajú do všetkých buričských a
revolučných spolkov, ktorých cieľom je boj o moc. A keď sa im dostáva do
rúk moc, podkopávajú základy morálky, rodiny a celého spoločenského
zriadenia.
− Nazrime teraz do knihy kardinála Georga Dil- lona Slobodomurárstvo bez
masky (Tajná sila na pozadí komunizmu), Londýn, 1965. Citujem: "Napoleon
začal svoju kariéru ako slobodomurár a zostal ním až do konca života".
Porovnajte si to s ďalšími údajmi o Napoleonovi: homosexualita a agresivita.
"Slobodomurárstvo, dokonca aj v nevinnej forme, je kriminálna
organizácia... preto vždy slobodomurári sympatizujú so zločincami.
Slobodomurári nenávidia akékoľvek represívne tresty a robia všetko
možné pre to, aby bol zrušený trest smrti, dokonca aj za vraždu. Počas
revolúcie je zvyčajný postup slobodomurárov ‒ otvárať dvere všetkých väzení,
aby vypustili väzňov na nešťastie spoločnosti. Keď to nemôžu urobiť,
rozdúchavajú falošný súcit so zločincami".
− Práve preto prvé, čo urobil slobodomurár Kerenskij po februárovej
revolúcii, bolo to, že vypustil z väzení všetkých zločincov. Len v Petrohrade
vypustil z väzení desiatky tisícok zločincov a zároveň zlikvidoval cársku
políciu, čím spôsobil úplnú anarchiu.
− Ďalej kardinál Dillon píše o slobodomurároch toto: "Ako je dobre známe,
majú k dispozíciu takú silu, že s nimi musí počítať diplomacia všetkých krajín
sveta".
− Ďalej citujem: "Neexistuje krajina, kde by slobodomurárstvo prekvitalo
viac ako v Amerike". Mimochodom, v Amerike je aj najväčší počet Židov na
svete ‒ 6 miliónov. Dvakrát viac ako v Izraeli. A väčšina našich židovských
disidentov, ktorí do zachrípnutia kričia, ako chcú ísť do Izraela, potom
necestuje vôbec do Izraela, ale do Ameriky.
− V závere kardinál Dillon píše, že slobodomurárstvo zohráva kľúčovú
úlohu vo vláde väčšiny štátov Európy a Južnej Ameriky. Ale slobodomurárstvo
bolo zakázané v Nemecku za Hitlera a v Taliansku za Mussoliniho. Bolo
taktiež zakázané aj v Španielsku za Franca a v Portugalsku za Salazara, napriek
všetkým pokusom amerického NATO dosiahnuť povolenie slobodomurárstva.
− Beriem do rúk ďalšiu katolícku knihu o slo- bodomurárstve: vikomt Leon
de Ponsin. Tajné sily v pozadí revolúcií (slobodomurárstvo a judaizmus),
Londýn, 1929.
− Citujem: "V súčasnosti je vo Francúzsku okolo 50 000 slobodomurárov".
Dodám, že Norman MacKenzie vo svojej knihe Tajné spolky uvádza, že v
Anglicku je viac ako 750 000 slobodomurárov, v USA viac ako 4 milióny a v
ostatných krajinách ešte okolo milióna slobodomurárov. Ale celý fígeľ sa tu
skrýva nie v kvantite, ale v kvalite a v tých postoch, ktoré slobodomurári
zastávajú.
− Citujem: "Nikto nemôže pochopiť nevyhnutnosť strašnej prísahy, ktorá je
požadovaná od všetkých slobodomurárov, prísahy, ktorá je sprevádzaná
prekliatiami a vyhrážkami, aby neodhaľovali tajomstvo svojej organizácie".
− Tu je text tejto slobodomurárskej prísahy: "Ak čo len najmenším
spôsobom poruším túto prísahu, nech mi odrežú hlavu, nech mi vytrhnú srdce,
zuby a vnútornosti a hodia ich do mora, nech spália moje telo a rozptýlia popol
vo vetre, aby nič nezostalo zo mňa a mojich myšlienok medzi ľuďmi a mojimi
bratmi-slobodomurármi". Hm, a táto spoločnosť označuje samých seba za
filantropov?
− Ďalej: "Lož a pokrytectvo boli príznačné pre revolučné hnutia, počínajúc
od roku 1789 až po našu dobu. "Treba klamať ako diabol, ‒ písal Voltaire, ‒ nie
ostýchavo, nie raz, ale smelo a vždy". Mimochodom, Voltaire bol
slobodomurár a ideológ Veľkej francúzskej revolúcie, v dôsledku ktorej na
gilotíne zahynulo viac ako milión ľudí.
− Ďalej vikomt de Ponsin analyzuje rôzne revolúcie. Napríklad uvádza
pozoruhodný opis revolúcie v roku 1908 v Turecku. Rozpútali ju takzvaní
mladoturci. Takmer celé vedenie revolúcie pozostávalo zo slobodomurárov.
Všetko to je veľmi dobre dokumentované.
− Ďalej vikomt de Ponsin analyzuje revolúciu v rokoch 1918 - 1919 v
Maďarsku. Najprv sa tam udiala buržoázna revolúcia v roku 1918, kde veľkú
úlohu zohralo slobodomurárstvo. Čosi podobné ako naša februárová revolúcia.
V dôsledku toho v roku 1919 sa dostal k moci Béla Kun a nastolil červený
teror.
− Ďalej: "Čo sa týka účasti slobodomurárov v maďarskej revolúcii,
slobodomurári najviac pôsobili prostredníctvom tlače. Trpezlivou a
krvopotnou prácou sa im podarilo získať moc vo väčšine orgánov tlače..."
− Všetko to treba vedieť, ak chceme pochopiť sovietskych disidentov.
Všetci predsa spolupracujú so západnou tlačou.
− Ciele slobodomurárstva v estetike sú: "Kult ohavného a neprirodzeného
vo výtvarnom umení, literatúre, hudbe a dráme, modernizmus... degenerácia".
Mimochodom, počas Veľkej čistky čistili aj týchto modernistov-umelcov ‒
Mejerchoľda, Babela a im podobných. A teraz týchto modernistov vyháňame
do zahraničia.
− Pozrime sa teraz do ďalšej knihy, z tej istej série katolíckych kníh o
slobodomurárstve. Je to kniha od N.G. Webstera Tajné spolky a buričské
hnutia, 8. vydanie, Londýn, 1964. Jej autor je významný historik a napísal
množstvo veľmi serióznych kníh o revolúciách a tajných spolkoch.
− Na úplnom konci svojej knihy Webster cituje slávneho amerického
psychiatra, ktorý hovorí, že revolucionári a anarchisti sú v podstate šialenci
alebo psychicky chorí ľudia.
− Teraz beriem do rúk oficiálny časopis čestných otvorených
homosexuálov v USA One, z augusta roku 1958, ktorý si môžete kúpiť v každom
novinovom stánku v New Yorku. Tento časopis obsahuje článok s
názvom, ktorý hovorí sám za seba: Som rád, že som homosexuál. A v tomto
článku je takáto úprimná pasáž: "ZA PODMIENOK SÚČASNÉHO
SOCIÁLNEHO A KULTÚRNEHO SYSTÉMU SA KAŽDÝ HOMOSEXUÁL
AUTOMATICKY STÁVA ČLENOM MEDZINÁRODNÉHO
SLOBODOMURÁRSTVA..." Takže najväčšie tajomstvo slobodomurárstva
si môžete kúpiť na ulici za 50 centov.
− Podstata amerického protestantstva spočíva v tom, že je to takmer
sektárstvo, keď každá sekta si robí, čo sa jej zapáči. A týchto siekt je viac než
dní v roku a ich spektrum sa ťahá ako vejár od katolíctva k slobodomurárstvu.
V niektorých protestantských cirkviach USA farníci smú byť slobodomurármi,
ale kňazi nesmú. V ďalších kňazi smú, ale ich ovečky nesmú. A v tretích smú
byť slobodomurármi aj farníci, aj kňazi. Katolíci to majú prísnejšie: tam pre
tých, ktorí chcú byť slobodomurármi, existuje špeciálny rád Rytieri Kolumba.
− Ruská pravoslávna cirkev sa v zahraničí rozštiepila na niekoľko odvetví a
v podstate sa vydala cestou protestantstva. V USA existuje dokonca aj
"pravoslávne slobodomurárstvo", čosi ako "anjelská čertovina". A potom sa
stáva, že dcéra pravoslávneho kňaza si berie slobodomurára a otec ich sobáši.
Alebo vnučka slobodomurára si berie syna kňaza. Alebo jedna sestra si berie
kňaza, a druhá slobodomurára. A potom chodia do kostola a modlia sa: "Pane
Bože, zachráň nás, zmiluj sa nad nami!" Preto sa aj hovorí, že okolo svetského
človeka lieta jeden čert, a okolo kňaza desať čertov.
− V roku 1884 pápež Lev XIII. vydal listinu, v ktorej sa priamo hovorí, že
ľudský rod je rozdelený na dva protikladné tábory: jedni sú pod Bohom, a druhí
pod diablom. A slávny spisovateľ ‒ mních Rable hovorí, že polovica sveta
nevie, ako žije druhá polovica. O čom to hovoria? Čo sú to za dve polovice?
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Interbulo Interbulo | E-mail | 20. prosince 2013 v 23:39 | Reagovat

Tento článok nemá chybu! Všetko takto funguje, len nevidím východisko...Pmôže mejaký novodobý Voltaire?

2 drinc drinc | E-mail | 21. prosince 2013 v 8:11 | Reagovat

Voltaire bol jeden z nich, osvietený slobodomurár a dobré platený zionbankami rotschildovcov.

3 Klídek Klídek | 21. prosince 2013 v 18:58 | Reagovat

Prečo očakávame aby niekto pomáhal? A nie je nás viac ako ICH?

4 Pravda Pravda | E-mail | 21. prosince 2013 v 19:52 | Reagovat

Kdo patri Jezisi Kristu nemusi se niceho bat.

5 KennethApeft KennethApeft | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 23:10 | Reagovat

@
@
**Pictures, images and Video**

**Girls boys 12-18 years**

**** Download here: Link: https://lc.cx/M3m9

**** Download here: Link: https://301.li/8xz6b

@
@

6 Hectorkip Hectorkip | E-mail | 14. dubna 2018 v 23:10 | Reagovat

*
*
Pictures, images and Video  3 -5  -7 -9 -12 _15 years P0rno
*
Download here: Link1: http://minurl.ru/64o7N
Download here: Link2: https://go2cut.ru/ae5
*
*
*
*-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.