Zisti kto si a rob to úmyselne.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2005

22. prosince 2013 v 15:48 | afinabul |  Ponerológia
Když pohlédneme na literaturu o homosexualitě, vidíme, že enormní úsilí je věnováno právě oblastem, kde se objevují předsudky (homofobie ap.), ale jiné oblasti jsou zanedbávány. Jednou z těchto oblastí je otázka, zda hluboká citová deprivace či sexuální znásilnění (tedy rozhodně ne svedení) může vyvolat změnu sexuální orientace. Není to otázka tolik konfliktní, snad proto je opomíjena. Nicméně pro ni přesto v literatuře najdeme podporu. Z nedávné doby je možno zmínit Tomeo et al. (2001), která provedla výzkum na 942 dospělých. 46 % homosexuálů a 22 % lesbických žen uvádí homosexuální zneužití v dětství. S tím výrazně kontrastuje 7 % heterosexuálních zneužití u mužů a 1 % u žen. Nebo Johnson, Shrier (1985) zjistili, že homosexuální identifikace je téměř šestkrát vyšší u zneužitých adolescentů. Podobný názor má Finkelhor (1979), z novějších zdrojů Duncan, Williams (1998), Rekers (1995) a další.
Já osobně se k tomuto názoru v zásadě přikláním, protože jsem měl možnost poznat dva případy. Prvním byla dívka v šesti letech opakovaně znásilněná v dětském domově sedmnáctiletým klukem. U ní se vyvinula porucha sexuální identity, následně chtěla být klukem, zamilovává se do dívek a starších žen. Toho času žije s dívkou, kterou miluje. Též případ, který jsem citoval v zmíněném pořadu, měl podobnou genesi. Klient byl jako chlapec znásilněn svým bratrancem. Následně i díky jiným rodinným problémům se pravidelně zamilovával do podobných typů jako byl onen bratranec (Freud by zřejmě řekl tendence k opakování traumatu). I když žije v konfliktním manželství, přesto nedokáže přijmout něhu od ženy, ale pouze od mužů. Jak sám říká: "musím se každý měsíc alespoň jednou vyspat s chlapem." U těchto případů, pokud by se začalo s terapií včas, věřím, že by se dalo prožité trauma zpracovat jinak, a nevedlo by k rozvoji homosexuálního chování a orientace (McWhirter 1990). Takové případy měl podle mého názoru na mysli také vatikánský dokument.
Mějme na paměti sílu zneužívání. Jestliže při fyzickém zneužívání rodiče lámou dětem kosti, tak se analogicky není čemu divit, kdyby se při sexuálním zneužívání "lámala" sexuální orientace. Podle moderního pojetí totiž sexuální orientace nejsou dvě kategorie (homosexualita - heterosexualita). Mnohem spíše se jedná o více nezávislých proměnných a řadu komponent. Ty zajisté jsou různě citlivé na preadolescentní znásilnění či tolik diskutovanou reparativní terapii. Obávám se, že lpění na představě, že sexuální orientace je něco naprosto neměnného a neovlivnitelného socializací, terapií či traumaty, nejen neodpovídá zbývající psychologické zkušenosti, ale především strhává laickou veřejnost právě do předsudků a metafyzických škatulek, že člověk může být buď hetero nebo homosexuál, ale nic mezi tím. To je přece pravý opak toho, o co homosexuální societa usiluje.
Legenda: Ortogonální systém dvou nezávislých proměnných generuje čtyři kategorie. Pokud vektor - šipka ukazuje změnu, jakou může projít jedinec během svého života, například ve smyslu Kinsey (1948), pak ve většině případů nedojde ke změně orientace, ale za určitých podmínek ano.
Nejen mezi laiky, ale i mezi odborníky panuje takové tiché, leč mylné přesvědčení, že když má něco genetický původ, tak to není ovlivnitelné terapií, a když něco vznikne při ontogenezi (traumatem či citovou deprivací), tak to musí být pro změnu léčitelné. To je samozřejmě nesmysl. Když nám například přejede parní válec nohy, je to také negenetické trauma a přesto nám nohy nevrátí ani nejlepší orthoped. Podobně existuje vrozená, geneticky podmíněná cukrovka, a přesto je léčitelná. Tedy otázka genetického či ontogenetického, traumatického původu homosexuality nemá vcelku nic společného s otázkou, do jaké míry je homosexualita ovlivnitelná případnou terapií.
Pokud se budeme bavit o tzv. reparativní terapii, musíme si dát realistické cíle bez ohledu na to, zda homosexualita je vrozená či získaná. Na první lásku se nedá zapomenout, ať byla romantická nebo tragická, stejně tak na ní nezapomeneme, ať byla homosexuální či heterosexuální, proto jsou pomatené pokusy při reparativní terapii vyzmizíkovat člověku homosexuální minulost z hlavy. Ale naproti tomu jsem přesvědčen, že homosexuální muž, pokud je přiměřeně motivován - byť nábožensky, tak je schopen mít s heterosexuální ženou uspokojivý partnerský vztah a vést spokojený rodinný život. Pochopitelně sex asi nebude tou ideálně fungující stránkou vztahu, ale na rovinu, v kterém vztahu je vše ideálně fungující, v kterém vztahu nejsou krize, ve kterém vztahu se žádný z partnerů nezamiluje do někoho třetího? Je přeci úplně jedno, jestli tato zamilovanost je homo- či heterosexuální. Pokud chceme, aby naše vztahy uspokojivě fungovaly, musíme sklony k nevěře držet na uzdě, ať jsme homo-, bi-, či heterosexuálové.
K druhému bodu prof. Weisse - směšování pedofilie a homosexuality. Těžko bychom hledali i studenta psychologie, který neví, jaký je mezi tím rozdíl. Mrzí mě, že mi pan prof. podsouvá takovou ignoranci. Jde přece o něco jiného.
Zmíněná debata se týkala dokumentu Kongregace pro výchovu, tj. rozhodnutí Vatikánu přestat světit na kněze jedince s hluboce zakořeněnými homosexuálními tendencemi, praktikující homosexuály a sympatizanty s tzv. gay culture. Tento dokument je církevní, nelpí na čistě sexuologické terminologii, ale používá termín homosexualita v širších významech vymezených potřebami pastorální teologie.
Vatikán totiž zajímá, v jakém poměru kněží zneužívali ministranty a dívky, jakou měli preferenci ohledně sexuálního partnera, tj. sexuální orientaci, eventuálně chování. To je primární zájem Vatikánu. Sekundární jsou otázky, zda kněží měli homosexuální identitu (zda se sami považovali za gaye) či se jednalo o pravé pedofily (ve většině případů zřejmě ne).
Škoda, že jsem v tom pořadu neuvedl zdroj, ze kterého jsem čerpal, ale držel jsem tu modrou knihu v ruce: Józef Augustyn ed.: Hluboce zraněni. (Spoluautory byli mimo jiné i sexuolog MUDr. Slavoj Brichcín a já). Naši spoluautoři tam píší, že následné analýzy sexuálních skandálů kněží ukázaly, že "90 % případů mělo za sebou homosexuální pozadí." Tedy rozhodně se nejedná o směšování nozologických jednotek či něčeho podobného.
Prof. Weiss má pravdu, že jsem se soustředěně nezabýval homosexualitou jako takovou, ale tzv. celibátním selháním jsem se kromě zmíněné knihy věnoval i ve své diplomové práci (http://jeronymklimes.webpark.cz/mojeprace/diplomka.htm).
Čtenář si může udělat vlastní názor a podívat se na zmíněný pořad v archivu ČT (Události a komentáře 29. 11. 05), či v tomto přepisu. Bude mu zřejmé, že nešlo o žádné šíření předsudků či bludů.

Zde je, o co se vlastně zasazujete. Jeffrey Levi, bývalý ředitel National Gay and Lesbian Task Force: "Akt sodomie je jediné, co odlišuje aktivní homosexuály od heterosexuálů. Homosexuálové tedy chtějí, aby stát a společnost přijala sodomii jako morálně rovnocennou manželství."

Sodomie je pohlavní zvrácenost (pojmenovaná dle biblického místa, které bylo zničeno pro své hříchy). Za posledních pár let se krásné San Francisco vylidnilo a nežijí tam prakticky skoro žádné rodiny s dětmi. Má přezdívku "mrtvé město" anebo Sodoma a Gomorra Ameriky. Jen v samotném půlmiliónovém městě žije 24 procent nakažených homo z celých Spojených států, každý 25. obyvatel města je HIV pozitivní. Výzkum prokázal, že nákaza byla roznesena heterosexuálním stylem v jednom procentu případů, transfozí 0,8 procent, narkomanií 13,7 procent a homo 84,5 procent. Léčení vyjde více než 150 000 dolarů na osobu na rok, zatím se nikdo nevyléčil, nakažení dále žijí a víc to stojí. Máme tu dokázaný první přenos viru polibkem. Tzv. "bezpečný sex" je hloupost, prezervativy se prokázaly nespolehlivé, stejně jako chirurgické rukavice. Latexová guma totiž praská a její mikrostruktura má moc velké otvroy, virus je desetkrát menší! Ve střední Africe se nemoc šíří jako lavi, deset miliónů lidí je tam nakaženo, 5 miliónů na zbytku kontinentů a světový roční přírůstek je 1,5 miliónů. Kolik stojí výzkum se ani nerozepisuji. Dost vysoká čísla, co?

Vy navrhujete umístění dětí do homo svazků? To je absurdní myšlenka! Kdo by o tom rozhodoval? Za chvíli by se stejných práv dožadovali i pedofilové. Ti mají děti taky rádi. Viz pervert Allen Ginsberg, vůdce homosexuálů, dlouholetý člen NAMBLA (North American Man-Boys Love Association). Když byl dosazen na místo profesora na newyorské College, pochvaloval si: "Mám tolik rád mladé chlapce."

Zajímavá by byla statistika, kolik lidí by se přiklánělo na vaši stranu a kolik na mou. Každý vyvoláváme nějaké emoce, já podle vás negativní a co Vás vede k poznání, že vy pozitivní? Cituji z Vašeho dopisu: "My všichni jsme přinuceni vaši pokryteckou společnost tolerovat", nejenomže tím říkáte, že se necítíte být její součástí, ale tato věta vás usvědčuje z nenávisti k nám. Píšete, že nejste militantní homo, ale to, jakým způsobem uvažujete, a jak stavíte argumenty, je k nerozeznání od rétoriky militantů, jako jsou například "ACT UP".

My s vámi jen nesouhlasíme. Nesouhlas, odmítnutí, neznamená nenávist, pane Rees. Nesouhlasíme s vámi s vaším "alternativním" způsobem života a nebojíme se to přiznat. Nenávist si však namluváte vy. Vaše argumentace znovu odhaluje skutečný stav věci. Vy nechcete diskusi, vy chcete kapitulaci. Proto zobrazujete všechny vaše oponenty s takovou záští.

Lidí, kteří se za komunistů nedostali na školu, je hromada. Přestaňte s tím, "co by Vám bývali byli" - tím se oháněl po Listopadu každý a v uprchlických lágrech i sami aktivní komunisti. Je dojemné, že jste spoluzaložil Občanské fórum a vysvětloval lidem, čeho se na nich komouši napáchali. To snad věděl každý, ne?

S tou Kubou to bylo trochu jinak. Spojené státy souhlasily s přijetím politických vězňů a Castro poslal zásilku vrahů a těžkých kriminálníků, které prohlásil za politické vězně. Suše si vyšistil Kubu.

Platíme 30 procent daní. A jsme jen rádi, že od vlády můžeme očekávat méně, protože tím lépe pro nás. Daně by měly být co nejnižší a každý by měl být zodpovědný sám za sebe. Co si člověk vydělá, s tím by měl naložit dle svého uvážení a vědět, kam peníze z jeho daní jdou. Nebo vy snad dáváte rád své vydělané peníze někomu cizímu, aby rozhodoval za Vás, jak s penězi naložit?

Jmenovaný film jsem viděla až do konce už před časem, dojem na mě nudělal, jen ve mně utvrdil myšlenku, co jste zač.

Vykládat dětem o homosexualitě ve škole, jako o normálním vztahu - absolutně nesouhlasím. V pubertě se každý hledá. S takovým "brainwash" je ochoten uvěřit, že je homo, protože ještě neměl rande.

Úloha prezidentů není hlídat sebevraždy. To je starost rodiny, ne státu. Obvinit Reagana, že usiloval svojí politikou o nový "holocaust" ve vaší komunitě, je vysoce nezodpovědné tvrzení (doslovně jste to nenapsal Vy osobně, ale hlsají to homo hnutí). Vy sami, vaše homo komunita, jste nemoc rozšířili a jestli se někdo pokusil o holocaust, pak to byl isami homosexuálové svojí nezodpovědností. Měl byste si uvědomit, že o AIDS se začalo veřejně mluvit v roce 1983, protože nikdo nevěděl, o co se jedná. V tom roce byla napadena Reaganova administrativa kvůli AIDS. Bylo nahlášeno 1500 případů a během šesti měsíců se toto číslo zdvojnásobilo. MInistr zdravotnictví prohlásil AIDS za "prioritu číslo jedna" a bylo uvolněno 26 miliónů dolarů. Nevědělo se, že tomu předchází HIV, jak dlouho trvá, než se plně vyvine. Zjistilo se, že virus je přenášen rektálním pohlavním stykem. Epidemie propukla tím, že první nakažení měli okolo 1000 homosexuálních kontaktů za rok na osobu, což činilo 100 x víc než průměrně normální svobodní muži. V sedmdesátých letech "volné lásky" byla epidemie oparů (herpes virus) u hetero, sex kluby byly zavřeny a lidi se začali chovat ukázněněji a dbát o hygienu. Ne tak u homo. Militantní homosexuální vůdcové všechny tyto skutečnosti a data zatloukali, protože měli (celkem oprávněně) strach, že se zkompromitují. Nejčastější pohlavní nemocí u homo je rektální kapavka, syfilis, žloutenka a poruchy imunitního systému. Jen léčení těchto zbytečných nemocí stojí americké daňové poplatníky jeden milión dolarů denně!! Těsně před tím, než propuklo AIDS, Edmund White, autor "The Joy of Gay Sex", prohlásil: "Homosexuálové by měli být vyznamenáni za to, že mají pohlavní choroby a tím vyjadřují svou odvahu ve válce s protisexuální společností." To snad nepotřebuje komentář.

Přes všechna varování o AIDS, homo bordely nezaastavily provoz. San Francisco Chronicle o tom vydal článek v naději, že šokovaná společnost zastaví promiskuitu. Místo toho byli napadeni militantními homo, umlčeni a obviněni z "gay homofobie". Stonewall Gay Democratic Club hlásal: "Sex nezpůsobuje AIDS, AIDS způsobuje virus".

Je dokázáno, že sedmdesát procent teploušů navštěvuje homosexuální bordely (eufemisticky "bathhouse"). Tito teplouši mívají za noc v průměru tři pohlavní styky a 33 procent si odnese pohlavní nemoc. Překližkovými přepážkami s otvorem uprostřed pro anonymní sex se říká "Glory Holes" (Díry slávy). Homo aktivisti to nazávají "symbol volnosti teploušů". V roce 87 byl Gay March ve Washingtonu, kde homosexuální vůdci popřeli, že AIDS je problém a měli hesla, "Reagan ne! - Sodomie ano!" Reagan nebyl původcem nemoci, ani ji nerozšiřoval. National Aids Forum v Denveru prohlásilo: "Protestujeme proti jakémukoliv zákonu, který by omezil sexuální aktivitu a zavřel privátní kluby a homo bordely".

Kolik let uplynulo, co všechno se zjistilo, kolik peněz to stojí a lék stále nemáme. Reagan toho udělal za osm let víc než kdekterý prezident a s jeho pomocí padla "železná opona". Už za to si zaslouží úctu. Výzkum AIDS byl v tu dobu v plenkách. Nancy Reagan založila D.A.R.E. a přispěla k velkému snížení používání drog. To jsou hodně důležité věci a oba dva mají můj obdiv.

Čím kladným přispěl Clinton s Hilary? Nedávno soudruh Clinton poručil "větru a dešti", že do pěti let se musí najít vakcína proti AIDS - a co třeba prevence? Tím, že za jejich vlády vzrostlo používání drog na historické maximum, gratulují lesbám a Hillary obohatila svět kolektivistickou knihou s názvem "It Takes a Village to Raise a Child" (Chce to celou vesnici k výchově dítěte)?

Déja vu! Tohle přesně docílili komunisti. Maminky musely svěřit děti do jestlí a šupaly do práce. Dětem propláchli hlavinku komunistickou propagandou. A tady máte vysvětlení, proč je tolik problémových dětí a rodiny se rozpadají. Je třeba se zasadit o to, aby rodiny zůstaly pohromadě a matky postavily své děti na přední místo. Aby lidi dali přednost rodině před kariérou a penězma.

Chcete vědět, jak bych se zachovala, kdyby mé dítě bylo homo? Měla bych je stejně ráda, ale pokud by začalo zastávat stejně chorobné názory jako Vy, názory, s kterými nesouhlasím, pak bychom se rozešli. Hrajete si na city a rodiče si nikdo nevybírá. Pokud už zacházíme do extrémů, představte si, že nejsou žádní hetero. Pak co? Darujete sperma lesbám, aby se nechaly uměle oplodnit? A myslíte, že žena, i když lesba, která nosí v sobě dítě devět měsíců ho pak dá k výchově dvěma buzerantům? Pak začíná začarovaný kruh bez budoucnosti (viz Aldous Husley a jeho slavná kniha Brave New World). Proto to Bůh zařídil tak, jak to je.

Píšete, jak se firmy mohou přetrhnout, aby vás zaměstnaly, tak to s tím vyhazovem nebude tak horké.

Popíráte nervovou labilitu a k psycholožce chodíte řešit matčino (sic!) chování?! Ano, psycholožka věděla, co říká, protože kdyby Vám neřekla, co chcete slyšet, půjdete k jiné, než najdete tu pravou, která Vám řekne, co chcete slyšet, a ta stará přijde o zisk. Životní styl homo je extrémně nestabilní (studie Kinsey Institutu prokázala, že je jenom jedno procento mužských homo, kterým se podařilo udržet monogamní vztah). Prominentní homo, jako je Andrew Sullivan, přiznávají, že je pro ně slovo monogamie silně elastické. OStatně o tom píší i na web stránce, kterou jste mi Vy sám doporučil.

Nelíbí se Vám pojmenování homo, buzerant, teplouš, chcete si říkat gay. Tohle slovo se používá jako křestní jméno a jako přídavné znamená veselý, nevázaný, ale také nemorální, drzý, impertinentní. Vazba "go gay" znamená prostituci. Jaký je v tom tedy rozdíl?

Teplouši v public TV nepracují, ale pronajali si čas, promítali svoje sexuální touho a dožadovali se peněz na jejich podporu. Proto seděli i u telefonů.

Proč jste se nebránil zneužívání? Raději bych se nechala zmrzačit, než držet. Nemluvě už o tom, že jste vlastně nyní psychicky zneužívám svými homosexuálními přáteli a ani si to neuvědomujete.

Své informace mám z televizních zpráv, rádia, novin a v neposlední řadě vidím homosexuální chování na vlastní oči v San Francisku, kdykoli se tam octnu.

Lidé by se měli zaměstnávat podle schopností a ne pro zastoupení určité skupiny. Takové kádrování už jsme tu snad jednou měli. Komunista do každého podniku!!

Rovnoprávnost, práva můžete mít, ale také povinnosti. Respekt se nedá nařídit. Část Neff kontra Semerád ponechám bez komentáře.

Že by mne někdo házel do pytle s jinými by mi nevadilo, o to víc bych se snažila vyniknout. Mimo jiné mám k Cikánům blíže, než si umíte představit.

Pane Rees, inteligence se s hloupostí nevylučuje. Nepochybuji, že jste inteligentní, ale podporujete hlouposti. Zapojte svoji inteligenci užitečnějším směrem.

Názory pana Semeráda mi připadají rozumné. Opravdu jste tak naivní, že jste si myslel, že všichni milují Ellen Degnerovanou a podporují ji?

Informaci o tom, že Lincoln byl teplý, Vám prozradil kdo? Jeho babička? Nejlepší je použít jména mrtvých, kteří se nemohou bránit, že. Pane, ani z vraždy není člověka možno obvinit po smrti. A i kdyby byli teplí, tak to nevyřvávali na každém rohu a byli přínosem společnosti a ne její zkázou. Připojte si do seznamu Brežněva, měl přece takové huňaťoučké obočí.

Co se týká církve - ukažte mi důkazty. Musel byste mít statisticky významný vzorek kněží, kteří byli při aktu chyceni anebo se k němu přiznali. Váš dopis je sbírkou fňukání a obviňování lidí, kteří odmítají kapitulovat a jejichž charakter se vy snažíte pošpinit. Vaše argumenty samy o sobě neobstojí. Pláčete hezky, ale na cizím hrobě. Nepřesvědčil jste mě, že máte nárok na to, čeho se domáháte.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Hectorkip Hectorkip | E-mail | 14. dubna 2018 v 23:11 | Reagovat

*
*
Pictures, images and Video  3 -5  -7 -9 -12 _15 years P0rno
*
Download here: Link1: http://minurl.ru/64o7N
Download here: Link2: https://go2cut.ru/ae5
*
*
*
*-

2 Gregoryknito Gregoryknito | E-mail | 2. května 2018 v 21:39 | Reagovat

*
*
Pictures, images and Video  3 -5  -7 -9 -12 _15 years P0rno
*
Download here: Link1: http://minurl.ru/64o7N
Download here: Link2: https://go2cut.ru/ae5
*
*
*
*--

3 Gerardol Gerardol | E-mail | 8. srpna 2018 v 14:22 | Reagovat

Sex small tits sucking nipples
video, anal porn, Teen Porn

Sex kleine Titten saugen Nippel
Video, analer Porno, Teen Porno

Sexe petits seins sucer les mamelons
video, porno anal, Teen Porn

Girls Boys 10_12_15_18_20 years
-
-
-
-
Download here: Site; http://smssexygirls.com
-
-
Text Document: Links: https://pastebin.com/raw/UNkqHYyY
Text Document: Links: https://bpaste.net/raw/c3cf9a1a611a
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Sex small tits sucking nipples
video, anal porn, Teen Porn

Sex kleine Titten saugen Nippel
Video, analer Porno, Teen Porno

Sexe petits seins sucer les mamelons
video, porno anal, Teen Porn

Girls Boys 10_12_15_18_20 years
-
-
-
-
Download here: Site; http://smssexygirls.com
-
-
Text Document: Links: https://pastebin.com/raw/UNkqHYyY
Text Document: Links: https://bpaste.net/raw/c3cf9a1a611a
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.