Zisti kto si a rob to úmyselne.

Štát má málo možností ako zabrániť vykupovaniu pôdy

17. prosince 2013 v 22:54 | afinabul |  Z domova
Tisícky hektárov sú už v rukách cudzincov

"Nazdávam sa, že skutočne môže hroziť postupná strata kontroly občanov Slovenskej republiky nad nie za-nedbateľnou časťou svojho územia a práve jeho najcennejšej časti - poľnohospodárskej pôdy, ktorá by mala zabezpečiť sebestačnosť a riadne fungovanie štátu. Niektoré zdroje uvádzajú, že v súčasnosti je už v rukách cudzincov - fyzických osôb - viac ako pätnásťtisíc hektárov pôdy," upozornil v Národnej rade Slovenskej republiky poslanec "Obyčajných ľudí" Miroslav Kadúc.
Slovensko pri vstupe do EÚ uplatnilo moratórium na nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy cudzincom - fyzickým osobám - na sedem rokov, teda do apríla 2011. Toto obdobie bolo neskôr predĺže-né až do konca apríla 2014. Tým sa malo predchádzať predaju slovenskej pôdy do iných rúk, ako sú tie slovenské. Napriek tomu však čo-raz viac poľnohospodárskej pôdy končí v rukách zahraničných majiteľov.
"Zatiaľ nebolo nijakým spôsobom znemožnené, aby sa cudzinci - fyzické osoby - prostredníctvom právnických osôb, napríklad ako spoločníci spoločností s ručením obmedzeným, k poľnohospodárskej pôde dostávali a nadobúdali ju do svojej dispozície, pričom zabránením takéhoto stavu bolo nepochybne účelom moratória," konštatuje poslanec Kadúc.
ŠTÁT KRČÍ RAMENAMI
Keďže poslanec Kadúc v rámci práva na interpeláciu oslovil ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka, poznáme aj niektoré odpovede. Tie však nedávajú dôvod na optimizmus...
"Ministerstvo pôdohospodárstva neeviduje rozlohu pôdy, ktorej vlastníkmi sú cudzinci," tvrdí minister Jahnátek. "Evidencia pozemkov a vlastníckych vzťahov k nim je v kompetencii rezortu geodézie, kartografie a katastra," uvádza mierne nepochopiteľne minister pôdohospodárstva, pretože za slovo rezort si verejnosť vkladá ako synonymum ministerstvo. Zdá sa to skoro ako alibizmus, pretože riadiacim orgánom týchto inštitúcií by logicky malo byť ministerstvo pôdohospodárstva či vnútra. A ako riadiaci orgán by malo mať prístup k daným údajom. A nielen to. Aj prehľad o tom, na čo sa poslanec konkrétne pýta.

AJ MY SME ZVEDAVÍ
"Plánuje ministerstvo pôdohospodárstva vzhľadom na končia-ce sa prechodné obdobie prijať opatrenia na obmedzenie nákupu pôdy cudzincami, resp. obmedzenia, ktoré vlastníkom pôdy uložia povinnosť využívať poľno-hospodársku pôdu na účely pôdohospodárstva s cieľom garantovať potravinovú sebestačnosť Slovenska v budúcnosti?" pýta sa opäť poslanec NR SR Miroslav Kadúc. Ministerstvo prostredníctvom jeho najvyššieho predstaviteľa argumentuje, že odpoveďou je program Moja pôda, ktorý spomíname v inej súvislosti na tejto stránke.
Slovensko má svojou rozmani-tosťou pôdy od nivných dunajských úrodných pozemkov až po atraktívne a v Európe jedinečné tatranské lúky kapitál, ktorý inde vo svete má málokto. Pôda vždy bola zdrojom obživy obyvateľov tohto teritória a poskytovala aj priestor na voľno-časové aktivity, ako aj pre rozvoj spoločnosti.
"Súčasný korporatívny a liberálny kapitalizmus očami pôdnych jastrabov berie pôdu ako tovar: kúpiť - predať - zarobiť. Fetiš zisku nepozná etické, morálne ani iné zákony, len zákon priniesť zisk," myslí si poľnohospodársky odborník a niekdajší regionálny politik Jozef Fabián. A pokračuje: "Po roku 1989 sme na najúrodnejších pôdach Trnavskej tabule postavili škarnicľové haly - ako hovoria naši dedovia - a takto keby sme prešli Slovensko, zistíme, že investor u nás nevie stavať vo svahu v kamenistej pôde, ale len na černozemi. Osobne si myslím, že je to trestná činnosť, ktorou ubližujeme našim deťom vnukom a pravnukom."

PUTO NAJPEVNEJŠIE
Ján Fabián tiež tvrdí, že "v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke (ktorá garantuje program Moja pôda- pozn. red.) menia vedenie a krajských šéfov podľa politických nominácií a nie podľa odbornosti... Preto je pre roľníka istejšie a jednoduchšie radšej navštíviť súkromnú banku. ... Starý otec by povedal jabĺčko je pekné, len má vnútornú hnilobu. ... Tieto skúsenost i som získal od ri aditeľov poľnohospodárskych firiem, ako aj farmárov - je to riziko a treba na to upozorniť". A veru aj nad nasledujúcimi jeho myšlienkami sa treba zamyslieť: "V slovenskom poľnohospodárstve má slovenský roľník svoje opodstatnenie, ale len v spojení s pôdou. Od nej sa nedá odtrhnúť, je s ňou citovo a, žiaľ, už aj existenčne zviazaný. Fabriky a továrne po rozkrádačkách sme zatvorili, zahraniční investori opúšťajú hodinové haly a tiahnu ako ozajstní kolonizátori ďalej za lacnejšou pracovnou silou. Páni politici, poľnohospodárstvo je výroba potravín, a nie produkcia lacných topánok či stoličiek.
Záhumienky, humná a políčka majú slúžiť tým, čo si na pôde majú prilepšiť, a nie urobiť z nich nádenníkov. Roľník a pôda sú pevne prepojení nielen finančne, ale aj citovo, a preto treba k tomu aj tak pristupovať!"
Jan ČERNÝ
zdroj: Slovenské národné noviny 48/2013
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Sedliacky rozum Sedliacky rozum | 18. prosince 2013 v 9:27 | Reagovat

Paráda. Predajme všetku pôdu, všetky lesy, všetky vodné zdroje a posledný nech zhasne. Neuveriteľné čo sa v tomto štáte deje.

2 OldNoe OldNoe | 18. prosince 2013 v 17:06 | Reagovat

Potravinová sebestačnosť Slovenska v rámci EU je fantasmagória. A drobní vlastníci pôdu akože vlastnia, ale musia ju prenajímať za direktívne nadiktovanú cenu družstvám. Keby družstvá za prenájom platili trhovú cenu, asi by nikto pôdu nepredával. Samozrejme, okrem exekútorov. Tí ju predávajú za stotinu jej hodnoty.

3 valdo valdo | 18. prosince 2013 v 22:36 | Reagovat

Darmo je čítať poslancom ústavu, keď snívajú o kreslách Europoslancov. Mamon už dávno vrástol do ich mozgov. Jediným ich cieľom je zabezpečiť sa do konca ich života. A potom nech niekto aj zhasne. A tých sedem statočných v parlamente, ktorý ešte nesklamali to nevytrhne. Tí si neboli obíjať hlavu o stenu nárekov. A tak nemajú šancu niečo pre svoj národ urobiť!

4 metla metla | E-mail | 19. prosince 2013 v 9:09 | Reagovat

Súčastný stav, keď je veľká rozdrobenosť pôdy na Slovensku, túto pôdu vlastne chráni pred rozpredaním.
Pôda je vlastníkom scelaná do veľkých parciel, prostrednctvon tzv.Náhradného užívania. Túto môžu pohodlne obrábať, brať na ňu dotácie a platia za ňu dane.
Nemôžu ju však predať. Nie sú jej vlastníci, aj keď v rámci svojho územia tie metre majú-rozdrobené v množstve parciel.
Tragédiou je,že okresné úrady pri projektoch sceľovania sa snažia jednak pôvodných vlastníkov v zmysle zákona poškodiť na výmere i bonite. Je to uvedené rovno v zákone 330/1991 zatiaľ o 10 %, v pripravovanej novele sa navrhuje až 25%. Súčasne sa snažia, čím najlukratívnejšie parcely
vytvoriť pre Slovenský pozemkový fond.
Samotný štát pod pretvárkou ochrany pôdy, tak pripravuje veľké rozpredávanie
a kupčenie s pôdou. Minister toto samozrejme poprie. Ale realita nepustí.
Na vine sme my ľudia, že im to dovolíme a nepíšeme sťažnosti a petície. Ja v našej obci mám čerstvú skúsenosť a som zvedavá, koľkí poškodení vlastníci mi šťažnosť na prístup okresného úradu podpíšu. Ľudia sa tých čo im majú slúžiť
boja a ryba smrdí od hlavy.

5 clinton clinton | 20. prosince 2013 v 16:24 | Reagovat

Sedliacky rozum–ty si prečo nekúpil pôdu, les, aby si zabránil rozpredaju? Či len chceš prikazovať súkromníkovi, či vôbec môže, alebo komu má predať?
Ty obviňuješ vlastníka z Nemecka, že pôdu znečistí, vodu otrávi a lesy vyrúbe. Tvoje ohováranie druhých pramení z komunistického etatizmu, vrchnostenskej túžby riadiť ľudské životy? Alebo z nacistickej nenávisti voči občanovi zo zahraničia?

6 clinton clinton | 20. prosince 2013 v 16:36 | Reagovat

OldNoe–potravinová sebestačnosť je komunistická mantra, vyplýva z predpokladu severokórejského príkladu, že treba celé okolie nenávidieť a nič od nich nekupovať. Je to vyhlásenie vojny proti blížnemu, vystavanie koncentráku a uzavretie slobodného obchodu.
Čo je zvláštne, že si niekto kúpi potraviny zo zahraničia? Vy musíte politickú nenávisť vkladať úplne všade? Niekto sa chce najesť a ešte aj teraz vyťahujete atmosféru studenej vojny.
Musia prenajímať pôdu? Za nadiktovanú cenu? Potom je vina v socialistickom etatizme a klietke, ktorú vytvoril.
Exekútori predávajú za stotinu ceny? Ak máš také dokonalé informácie, prečo si pôdu nekúpil ty? Aspoň by sme sa vyhli prázdnym rečiam ľudí z mesta, ktorí na pôde pracovať odmietajú, ale majú veľkú snahu "zachraňovať" poľnohospodárstvo.

7 clinton clinton | 20. prosince 2013 v 16:54 | Reagovat

Valdo–akých 7 statočných ťa nesklamalo, vymenuj ich mená. Myslíš múr nárekov? Bol by si radšej, aby sa išli klaňať Leninovi?
Ak tebe mamon nevrástol do mozgu, tak prirodzeným tvojim jednaním by bola ľahostajnosť o materialistické márnosti, ale ja ti neverím, všetky tvoje slová smerujú k peniazom, takže tvoj mamon je asi ušľachtilejšej odrody.
Metla–pôdu chráni pred rozpredaním? Čo si myslíš, že pôdu naberú na náklaďák a odsťahujú ju do Londýna? Len zmení majiteľa. Ale kúpiť ju môžeš aj ty, ak odmietaš kupovať, tak sa nemiešaj do problému, venuj sa sebe.
Ak nemôžu predať vlastný podiel v komunistickom družstve, tak to je totalitné zakázanie nakladania s majetkom. Okresné úrady? Neboli zrušené?
Nie je záujem ľudí pracovať v poľnohospodárstve, veľké plochy nie sú obrábané, čo je čudesné ak sa predajú na stavebné účely. Choďte príkladom, a začnite makať na poli vy, ale nesnažte sa prikazovať, aby sa naplnili vaše predstavy o poľnohospodárstve. Radšej nech sa zastavia pôda, akoby ležala úhorom.
Ty si myslíš, že úradníci ti majú slúžiť? Svätá prostota. Úlohou úradníkov je buzerácia ľudí, ty nevidíš, že úradníci ti bránia slobodnému rozhodovaniu? Úradníci sú teroristi.

8 112-tka 112-tka | 21. prosince 2013 v 14:15 | Reagovat

Clinton, včera si si zabudol vziať tabletku.

9 Clinton Clinton | 21. prosince 2013 v 22:24 | Reagovat

Ak nerozumieš čo píšem, tak sa slušne opýtaj, alebo si zo starej boľševickej školy, keď ľudí nesúhlasiacich s vašimi radami ste zatvárali do blázincov?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.