Zisti kto si a rob to úmyselne.

Umlčování opozice vůči GMO

20. května 2014 v 14:56 | afinabul |  Ponerológia
Německý farmář odhalil šokující taktiky GMO firmy používaných k jeho umlčení, v exkluzivním rozhovoru pro Op-Edge RT.
Německý farmář Gottfried Glöckner řekl Williamu Engdahlovi o pokusech vydírání, atentátu na osobnost a nakonec neoprávněném uvěznění, když odmítl stáhnout svá obvinění, že anglo-švýcarská GMO společnost, Syngenta, mu poskytla vysoce toxická semena GMO kukuřice, která zničila jeho dojnice a jeho půdu.
Po dvou letech strávených ve vězení cestuje Glöckner po světě a vypráví svůj příběh a varuje veřejnost před extrémně nebezpečnými GMO osivy.
William Engdahl: Pane Glöcknere, znali jsme se ještě předtím, než jste byl neoprávněně uvězněn, ale teprve nedávno jste byl právně schopen vyprávět tento skutečný příběh veřejnosti. Prosím poskytněte nám pár informací o pozadí.
Gottfried Glöckner: Od r. 1995, kdy byla geneticky upravená RoundupReady (RR) sója, schválená na základě principu "odůvodněně ekvivalentní", dovezená do EU, jsem se zajímal o technologii GMO u rostlin. Když v r. 1997 EU schválila komerční prodej GMO kukuřice Syngenta (Syngenta Bt176), rozhodl jsem se, jako farmář zajímající se o lepší technologie, pěstovat Syngentu Bt176 na své půdě.
WE: Jak jste naložil s GMO semeny kukuřice Syngenta?
GG: Navyšoval jsem podíl Bt kukuřice během několika let, až na 100% kukuřice, kterou jsem krmil svůj dobytek, jako siláž a jako zrno.
WE: Popište nám prosím, čeho jste byl svědkem poté, co jste začal krmit své krávy kukuřičnou směsí pouze z GMO kukuřice Syngenta Bt176.
GG: V r. 2000 jsem zaznamenal první výskyt neplodnosti, nemoci a dokonce úmrtí, jakož i závažné vrozené vady u nově narozených telat.
WE: Jak jste reagoval?
GG: Poté, co jsem zorganizoval oficiální test, jehož součástí bylo i prozkoumání mých vzorků půdy a GMO kukuřice, výsledky ukázaly, že fatální efekty byly důsledkem geneticky upravené kukuřice. Zatímco Syngenta nedokázala najít žádné Bt toxiny v testech, které provedla ve své laboratoři v Severní Karolíně, laboratoř v Německu našla 8300 ng/mg Bt toxinů, pomocí stejné metody a ve stejných vzorcích, které byly testovány laboratoří Syngenta v Severní Karolíně.
WE: Ukázal alternativní test v Německu ještě něco jiného?
GG: Německá laboratoř zjistila, že došlo k 24% poklesu váhy u základních aminokyselin, životně důležitých v krmivu pro dobytek, v semenech kukuřice a k 8,8% poklesu u silážní kukuřice. S těmito výsledky byla lež o "odůvodněné ekvivalentnosti" či rovnosti s konvenčními rostlinami, která byla základem schválení komisí EU, odhalena jako podvod.
WE: Tisk zdůrazňoval fakt, že zjevně respektovaný Institut Roberta Kocha testoval vaše vzorky také. Bylo tomu tak?
GG: Úřad pro schvalování a dohled v Německu v té době, Institut Roberta Kocha, si testování mé GMO kukuřice Syngenta rozhodně nevyžádal. Místo toho chtěli, abych jim přesně řekl, jakou metodou byly dokázány Bt toxiny v krvi mých zvířat.
WE: Pak došlo k vyhodnocení škod na vašich zvířatech a polích, která jste osel Syngentou. Jaké byly výsledky?
GG: Spolu s generálním ředitelem Syngenta pro Německo, Hansem Theo Jachmanem, byla v dubnu 2002 vypracována zpráva o škodách. Mimo ztrát na zvířatech byly součástí i náhradní potřebné krmné zrniny, analýzy a veterinární náklady, jakož i náklady související se ztrátou v produkci mléka. Syngenta zaplatila s celkových škod odhadnutých na 500,000 euro pouze 43,000. Zbytek mi dodnes proplacen nebyl.
WE: Jak by řekl německý bankéř Hilmar Kopper, aby to ukončili, hodili vám "drobné", ale byl to konec pro vás?
GG: Samotná Syngenta napsala "doporučení" k likvidaci mé GMO silážní kukuřice Bt176, "ale ne na zelené orné půdě". Přišli s lákavými sliby různých dárků pro mě, jako nový kombajn, nový dům, novou práci a dovolenou. Odmítl jsem. Nebylo to správné.
WE: Vedl jste během těch let pozoruhodnou bitvu proti velkému koncernu Syngenta a GMO lobby. Proč?
GG: Chtěl jsem konečně slyšet od Syngenty připuštění, že s jejich GMO technologií existuje skutečný problém a že odstranili problém s toxinem ve svých následných GMO produktech. Místo toho přišli s právním útokem, poté co jsem byl pozván vládními představiteli, regionálními představiteli, jakož i soukromými skupinami, abych přednášel po celé Evropě o svých zkušenostech se Syngentou Bt176.
WE: Jak Syngenta reagovala?
GG: Poté, co naše konečné jednání o vyřešení problému selhalo, a poté, co mi představitel Syngenty navrhl, že "si celkové škody rozdělíme 50-50", mi pak, když jsem odmítl, následně zavolal a řekl: "Co se děje s vaším manželstvím?". Odsekl jsem: "Nejsem ženatý se Syngentou!"
WE: To zní bizarně. Proč se vás Syngenta ptala na váš soukromý život?
GG: Uprostřed rozvodu byla náhle má bývalá žena, poté, co opustila náš společný domov (děti, kterým bylo 17, 15 a 13 žily se mnou), zastupována novým právníkem, poskytnutým ji lobbistou. Přišli s novým obviněním, a to že jsem ji během manželství znásilnil. Nepředložili žádnou lékařskou zprávu, ani psychologické hodnocení, ani důvěryhodná prohlášení třetích osob, jen její obvinění; toto obvinění mě "ve jménu lidu" přivedlo rovnou do vězení. Byl jsem propuštěn o něco dříve, poté, co státní návladní zjistil skutečné okolnosti mého uvěznění.
WE: Chtěli z vás udělat odstrašující příklad pro ostatní farmáře, nebo šlo podle vašeho názoru o něco jiného?
GG: Musím říct, jako bývalý zákazník a poškozená strana Novartis/Syngentou, že metody, které tato společnost používá, považuji za neuvěřitelné. V době, kdy jsem byl ve vězení, byl soudní příkaz mé bývalé ženy u vypořádání rozvodu proveden dvakrát. Zaplatil jsem částku jednou, a pak byla tatáž částka uvedena v mém pozemkovém registru opět. Advokát protistrany dostal vykonatelnou kopii, přičemž věc již byla vypořádána, prostřednictvím mého právníka.
Také vytvořili novou společnost z mého zemědělského holdingu, kde jsem neměl žádná právní práva; do mé kanceláře a mého domu se někdo opakovaně vloupal a byly ukradeny soubory, stroje a elektronická zařízení.
Navíc jsem musel bojovat pět dlouhých let s německými celními úřady.
Ty zkonfiskovaly všechny mé bankovní účty a požadovaly zaplacení za mléko čtyři roky zpátky, na základě argumentu, že již nejsem certifikovaným producentem mléka ve významu Pravidel pro garantované platby za množství mléka. K tomu všemu došlo v době, kdy jsem veřejně předložil důkaz o přítomnosti GMO v jistých surovinách, které byly označeny jako "neobsahují žádné GMO".
WE: Jaký byl výsledek vašeho právního případu s německými celníky?
GG: 11. září 2011 jsem vyhrál případ u zvláštního Finančního soudu v Kasselu, kde jsem se zastupoval sám. Výše odškodnění činila 625,128 euro.
WE: Přesto mnoho německých politiků je dodnes pro GMO plodiny. Je to zodpovědné?
GG: Poté, co sama Syngenta v r. 2004 prohlásila, že u svých GMO záležitostí neuspěla, jsem skutečně udiven, že konzervativní kancléřka Merkel je silnou stoupenkyní povolení GMO plodin v Německu! O to udivenější, když jsem zjistil, že studie GMO kukuřice provedená Technickou univerzitou v Mnichově byla zmanipulována (aby ukázala naprosto podvodné pozitivní výsledky). V důsledku tohoto veřejného odhalení byla v dubnu 2009 GMO kukuřice Monsanto 180 německou ministryní pro ochranu spotřebitelů, Inge Aigner, zakázána.
WE: Co vám po tom všem řekla německá vláda?
GG: Byl vytvořen zvláštní právní subjekt, který nikdy neexistoval, a tento fakt byl dokonce potvrzen německým Nejvyšším soudem, BGH. Avšak vláda stále říkala: "Pane Glöcknere, to vše, co se vám stalo, je velmi strašné, ale vláda tuto novou technologii podporuje."
Všemožná fakta a procedury byly převráceny na hlavu, zákony porušovány, jen aby se neumožnilo právní požadování náhrady škod.
WE: To vše je proti německým zákonům o zodpovědnosti u genetické technologie, ne?
GG: Ano. Zákon, GenTG § 32 Zodpovědnost, výslovně stanovuje zodpovědnost výrobce GMO osiv. Uvádí se tam: "Pokud se stane, že na látku organismu, který byl geneticky zmanipulován, někdo zemře, jeho tělo nebo zdraví je poškozeno, nebo je poškozeno něco jiného, je zodpovědný výrobce a musí napravit jakékoliv škody." Tolik o právním řádu státu!
WE: A nyní cestujete po celém světě, abyste řekl pravdu o nebezpečích GMO a o vašich hrůzostrašných osobních zkušenostech. To je opravdová občanská odvaha, které je dnes na světě příliš málo.
GG: Ano, cestuji po zahraničí a promlouvám na konferencích, a z každého úspěchu, který vidíme, jsem šťasten. Od lidového referenda o Švýcarsku bez genetických technologií v r. 2005 nedošlo k žádnému významnému osívání GMO v Evropě!. Rusko všechny dovozy GMO surovin zakázalo. Čína nařídila navrácení lodí s neschválenými GMO produkty do USA nebo jejich spálení… atd.
WE: A co uspořádat veřejnou debatu o GMO se Syngentou, aby dostali příležitost říct svoji stránku příběhu?
GG: Rád bych pozval generálního ředitele Syngenty do debaty na pódiu. Obzvláště poté, co Syngenta zrušila svoji plánovanou účast na mezinárodní konferenci v říjnu 2013, kde jsem měl rovněž promluvit… Byla by to opravdu zajímavá konference, pokud by se tam objevili.
WE: Jak mohou čtenáři sledovat poslední vývoj tohoto klíčového příběhu života a smrti týkajícího se nebezpečí GMO pro naše zvířata a pro nás samotné?
GG: Existují nepřetržitě aktualizované informace, především v němčině, na mé internetové stránce.
WE: Děkuji, pane Glöcknere!


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Gregoryknito Gregoryknito | E-mail | 2. května 2018 v 22:02 | Reagovat

*
*
Pictures, images and Video  3 -5  -7 -9 -12 _15 years P0rno
*
Download here: Link1: http://minurl.ru/64o7N
Download here: Link2: https://go2cut.ru/ae5
*
*
*
*--

2 Antonioalmor Antonioalmor | E-mail | 6. května 2018 v 11:38 | Reagovat

*
*
Pictures, images and Video  3 -5  -7 -9 -12 _15 years P0rno
*
Download here: Link1: http://minurl.ru/64o7N
Download here: Link2: https://rocld.com/n8g76
*
*
*
*---

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.