Zisti kto si a rob to úmyselne.

Talmud a pederastia

30. listopadu 2014 v 10:21 | afinabul |  Citáty
"Na ilustráciu obludnej zločinnosti Talmudu", hovorí Freedman, "sú potrebné zo Soncinovho
Talmudu doslovné citácie. Bez nich by som výsledky svojich úvah len ťažko dokázal. Z nutnosti ich
uvediem aj napriek hrubosti ich jazyka. Urobím to bez výčitiek, veď ani poštové úrady v Spojených
štátoch sa nezdráhajú doručiť výtlačky tohto vydania poštou. Aj napriek tomu sa už dopredu
ospravedlňujem za jazyk, ktorý v mojom liste z nevyhnutnosti použijem. Dúfam, že mi rozumiete."
Nasledujúce citácie sú len jedny z mnohých podobných, uvedených v spomínanom vydaní Talmudu,
"typu knihy", z ktorej Ježiš údajne "čerpal svoje učenie, ktoré mu umožnilo spôsobiť morálnu a
náboženskú revolúciu vo svete."(tamtiež)

(Kniha)
Abodah Zarah, 36b-37a. "R. Naham b. Isaac povedal: Čo sa týka pohanského dieťaťa, bolo
rozhodnuté, že výronom semena dôjde k poškvrne, (2) takže izraelské dieťa by si s ním nemalo
zvyknúť páchať pederastiu... Od akého veku spôsobuje pohanské dieťa poškvrnu výronom semena? Od
deviatich rokov a jedného dňa. (37a) lebo, keďže je už vtedy schopný pohlavného styku, tak isto sa
poškvrní. Rabin povedal: Z toho musíme vyvodiť, že pohanské dievča (si zapríčiňuje poškvrnenie)
počínajúc vekom, tri roky

Sotah, 26b: "R. Papa povedal: To nezahŕňa zvieratá, pretože v spojitosti so zvieratami neexistuje
žiadne smilstvo (4). Raba z Paraziky (5) sa opýtal R. Ashiho: Odkiaľ pochádza tvrdenie rabínov, že
nijaké smilstvo v spojitosti so zvieratami neexistuje? Pretože je napísané: Thou shalt not bring the hire
of a harlot or the wages of a dog etc. Neprinesieš ako obetu najatie si neviestky, ani peniaze za psa atd.
(6). A učili nás: Najatie psa (7) a peniaze neviestky (8) sú dovolené, ako bolo povedané, aj obidva z
nich (9) - tieto dva (upresnené texty sú hnus), ale nie štyri (10)...ako líhanie s človekom. (12) Ale, Raba
povedal, nezahŕňa to prípad, keď ju varoval pred dotykom tiel (13). Abaye mu povedal: To je skôr iba
obscénny akt (nie smilstvo), a zakázal azda Milosrdný (manželku svojmu mužovi) ako obscénny akt?"

Sanhedrin, 55b-55a:
"Čo to znamená? - Rab povedal: Sexuálny styk (pederastia) s chlapcom mladším ako 9 rokov sa
nepovažuje za taký istý druh pederastie ako s chlapcom starším. Samuel povedal: pederastia s dieťaťom
mladším ako 3 roky nie je posudzovaná ako s dieťaťom starším.
(2) Čo je základom ich sporu? - Rab trvá na tom, že iba ten, kto je schopný sexuálneho styku, môže ako
pasívny objekt tohto činu zvaliť vinu (na ozajstného vinníka); zatiaľ čo ten, kto je neschopný
sexuálneho styku, nemôže byť (v tomto ohľade) pasívnym objektom pederastie.
(3) Ale Samuel tvrdí: Posvätné písma hovoria: (A nebudeš líhať s človekom) tak ako so ženou (4). V
súlade s rabom sa učí: Pederastia vo veku deväť rokov a jeden deň; (55a) (ten), kto spácha beštiálny
čin, či už prirodzenou, alebo neprirodzenou cestou: alebo žena, ktorá si sama zapríčiní beštiálne
zneužitie, podlieha trestu. (5)

Sanhedrin, 55b: "Dievča vo veku 3 roky a l deň môže získať manželstvo pohlavným stykom a ak
pohlavne žije s bratom svojho zosnulého manžela, stáva sa jeho. Môže byť potrestaná za smilstvo; (ak
je niddah,) poškvrní toho, kto sa s ňou spojí, takže aj on potom poškvrní tú, na ktorú líha, ako šat, ktorý
spočinul na (osobe postihnutej kvapavkou)."
(Kniha)
Sanhedrin, 58b: "R. Eleazar v mene R. Haninu povedal: Ak mal pohan neprirodzený sexuálny styk
so svojou ženou, vina je na jeho strane; pretože je napísané: "a on prenikne", čo vylučuje neprirodzený
styk (2). Rab odporoval: Existuje niečo, za čo sa Žid potrestať nedá a pohan áno? (3) Ale rab povedal
toto: Pohan, ktorý zneuctí ženu svojho suseda, nepodlieha trestu. Prečo? (Posvätné písmo hovorí)
Svoju ženu, nie ženu svojho suseda; "a on prenikne", čo vylučuje neprirodzený styk. (4)
(Vysvetlivky)
"(2) Jeho žena z toho nemá potešenie, a preto nejde o preniknutie.
(3) Verzia tejto pasáže je tiež: Existuje niečo, čo sa povoľuje Židovi a zakazuje pohanovi?
Neprirodzený styk sa povoľuje Židovi.
(4) Ak dáme tieto dva do súvislosti, druhý ako vysvetľujúci prvý, zistíme, že príkaz "svoju ženu, nie
ženu svojho suseda" je porušený iba v prípade prirodzeného, nie neprirodzeného styku.
(Kniha)
Sanhedrin, 69a ",Muž; z tohto poznám zákon iba čo sa týka muža. Odkiaľ ho mám poznať čo sa
týka osoby vo veku 9 rokov a jeden deň, schopnej mať pohlavný styk? Z verša: A "ak je mužom"? (2) -
Odpovedal: Taký nedospelý môže produkovať semeno, ale nemôže ním nič splodiť, lebo je to ako
obilné zrno vyrastené menej ako z tretiny (3)."
(Vysvetlivky)
(2) 'A'(` ) naznačuje rozšírenie zákona, a je tu vysvetlené tak, aby zahŕňalo nedospelého vo veku
deväť rokov a jeden deň.
(3) Také obilie obsahuje zrno, ktoré, aj keď zasiate, nebude rásť.
(Kniha)
Sanhedrin, 69b: Naši rabíni učili: Ak žena laškuje so svojím mladým (nedospelým) synom, a on s
ňou spácha prvý stupeň spolužitia, ako hovorí Beth Shammai, činí ju tým nevhodnú pre kňaza (1). Beth
Hillel ju, naopak, vyhlasuje za vhodnú... Všetci súhlasíme s tým, že styk chlapca, ktorý má deväť rokov
a jeden deň, je pokladaný za ozajstný styk, kým styk toho, kto má menej ako osem rokov, nie je. (2) Ich
spor sa preto týka iba tých, ktorí majú osem rokov.
(Vysvetlivky)
"(1) t. j., stáva sa tak neviestkou, ktorú už kňaz nemôže pojať za ženu (Lev. XXL, 7.).
(2) A tak, ak mal viac ako deväť rokov a jeden deň, Beth Hillel súhlasí, že je nevhodná pre kňaza,
(kňaz nemôže ju vziať za ženu). Čo sa však nestane, ak má chlapec menej ako osem rokov, s čím
súhlasí aj Beth Shammai."
(Kniha)
Kethuboth, 56: "Spýtali sa: Je povolené (15) vykonať si svoju prvú manželskú povinnosť v deň
šabatu? (nevesta je panna) (16) Je krv (v maternici) uchovaná (17), alebo je to následok zranenia? (18)
(Vysvetlivky)
"(15) Lit., ako to je?
(16) Ak k styku nemôže dôjsť pred šabatom. (Tosaf)
(17) A styk môže byť povolený, ak krv vyteká sama od seba a nedošlo k nijakému zraneniu,
(penetráciou)
(18) Lit., alebo bola zranená? Potom by bol styk zakázaný.
(Kniha)
Kethuboth, 10a-10b: "Jeden predstúpil pred Rabbana Gamaliela, ktorý je synom Rabbiho (a)
povedal mu: "učiteľ môj, mal som styk (s mojou mladomanželkou) a nenašiel som žiadnu krv (7). Ona
(manželka) mu povedala: môj pane, ja som ešte panna. On jej (potom) povedal: Priveď mi dve
dievčiny, jednu, ktorá je ešte panna a druhú, ktorá už mala styk s mužom. Priviedli mu také dve a on
ich uložil na sud s vínom. V prípade tej, ktorá už pannou nebola, pach (1) ňou prešiel (2) a v prípade
panny pach neprešiel (3). Potom on uložil tú (tu mladú ženu) tiež (na sud s vínom) a pach (4) neprešiel.
On (5) (potom) manželovi (6) povedal: Choď a buď šťastný, lebo dobre si kúpil (7). Ale mal si ju skúšať
už od začiatku. (8)"
(Vysvetlivky)
"(1) t. j., pach vína.
(2) Bolo jej cítiť víno z úst (Rashi).
(3) Nebolo jej cítiť víno z úst.
(4) t. j., pach vína.
(5) Rabban Gamaliel.
(6) mužovi.
(7) Test ukázal, že žena je panna.
(8) A nemusel to najprv skúšať s tými dvoma dievčinami.
(Kniha)
Kethuboth, 11a-11b: "Rabba povedal, značí to (5) toto: Ak má dospelý muž styk s malým
dievčaťom, nie je to nič, pretože, ak je dievča mladšie (6), je to ako strčiť prst do oka (7), ale ak má
malý chlapec pohlavný styk s dospelou ženou, je to ako keby ju zranil kúskom dreva."
(Vysvetlivky)
"(5) Lit., hovorí.
Lit., ako tri roky.
Slzy sa opäť objavia v očiach, a tak i malé dievča, ktoré má menej ako tri roky, získa späť svoje
panenstvo.
(Kniha)
Kethuboth, 11a-11b: "Rab Judah povedal, že Rab povedal: Malý chlapec, ktorý mal styk s dospelou
ženou, jej spôsobí len ranu ako kúsok dreva (1). Aj keď styk malého chlapca nie je považovaný za
sexuálny akt, napriek tomu je žena zranená akoby kúskom dreva.

atď ....

http://www.youtube.com/watch?v=9sDIDCgIhWA
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.