Zisti kto si a rob to úmyselne.

Britský prieskum: sexuálnu orientáciu ovplyvňuje prostredie

18. srpna 2015 v 14:37 | afinabul |  Ponerológia
Už dávnejšie som upozorňoval na výskumy, ktoré naznačujú, že téza o absolútnej vrodenosti a nezmeniteľnosti sexuálnej orientácie, tak nekriticky šírená masmédiami, neplatí. Najnovšie to potvrdzujú výsledky nového prieskumu sexuálnej orientácie, ktorý bol uskutočnený vo Veľkej Británii. Podľa nich má na sexuálnu orientáciu, ku ktorej sa jedinec prihlási, významný vplyv prostredie, v ktorom žije.
Výskumníci sa v prieskume pýtali 1 632 dospelých Britov na ich sexuálnu orientáciu a ďalšie súvisiace okolnosti. Opýtaní si mohli vybrať nielen možnosti heterosexuál a homosexuál, ale mohli si vybrať aj bisexuálnu orientáciu na päťstupňovej škále.
Za "čistých" heterosexuálov sa označilo iba 72 % opýtaných Britov. Štyri percentá za homosexuálov a až 19 % sa prihlásilo k rôznym úrovniam bisexuality. Výrazne iné sú však výsledky vo vekovej skupine 18 až 24 rokov. Tam sa za heterosexuálov označuje už iba 46 % mladých Britov. 6 % sa hlási k homosexualite a 43 % k bisexualite. Zvyšné percentá respondentov neuviedli žiadnu odpoveď alebo tvrdia, že sexuálnu orientáciu vôbec nemajú.
Medzigeneračné rozdiely vo výskyte "inak orientovaných" sú očividné aj podľa ďalšej prieskumnej otázky, ktorá nezahŕňala spomenutú škálu bisexuality. K homosexualite sa tak prihlásilo 10 % vo vekovej kategórii 18 - 24 rokov, 11 % medzi 25 - 39-ročnými, 4 % medzi 40 - 59-ročnými a iba jedno percento medzi ľudmi, ktorí majú nad 60 rokov.
Čo z toho vyplýva? Ak by bola neheterosexuálna orientácia výlučne vrodená, výsledkom náhodného prejavu nejakého génu alebo hormonálnej vývojovej vady v štádiu tehotenstva, tak by boli rozdiely v podiele homosexuálov v jednotlivých vekových skupinách štatisticky nevýznamné. Ako však vidíme, nie je to tak.
Liberálna dogma o tom, že homosexualita je iba a iba vrodená, je tak stále menej udržateľná. S ňou padá aj argument, že propagácia homosexuality je pre spoločnosť úplne neškodná. Naopak, má za následok zvýšenie podielu tých, ktorí budú žiť homosexuálnym spôsobom života, čím ohrozia svoje zdravie, ale hlavne prispejú k demografickej stagnácii celého národa. A to si osobitne dnes nemôže dovoliť žiaden európsky národ.
https://beo.sk/bioetika/2010-britsky-prieskum-sexualnu-orientaciu-ovplyvnuje-prostredie
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 thtzhhz thtzhhz | 18. srpna 2015 v 17:11 | Reagovat

nejsem na straně homolobby, ale ta studie nemá vypovídací hodnotu
1600 respondentů je málo
a hlavně starší lidé mají problém svoji pozici ohledně sexuality přiznat sami před sebou, natožtak ve výzkumu
starší lidé berou sexualitu úplně jinak než současní mladí lidé
je mnoho lepších a jasnějších studií a důkazů o vlivu prostředí na sexualitu
najdete je na stránkách organizací a skupin, co se tímto zabývají

2 randomizer randomizer | 18. srpna 2015 v 19:37 | Reagovat

[1]: a najdeme na stránkách "oněch organizací a skupin" taky návody na důsledné sebeovládání jedince a konceptuální růst osobnosti?

3 Voila Voila | 18. srpna 2015 v 19:56 | Reagovat

Na tej štúdií je niečo pravdy, ale ako podobné štúdie "vedeckého" výskumu ani zďaleka neodhaľuje podstatu a príčiny fenoménu LGBTI.
Ako je bežne už stereotypovým zvykom u neznalého populusu, je etymológia slova homosexuál zvrátená do pravého opaku (kým asi?). Aké to asi zanecháva informačné stopy v kolektívnych riadiacich poliach noosféry Zeme?
Homo (lat.) = človek, ľudský
Čím pojem homo-sexuál znamená sexualita človeka.
No super...:))

Adekvátny pojem "homo"sexuál v slovenčine by teda mal znieť napr. inosexuál alebo sodomita (pohlavná zvrhlosť, sexuálna deviácia vôbec).

"Homo"sexualita a ďalšie sexuálne deviácie sú choroby duše = psychiky.  Príčin je pomerne veľa a teda zďaleka nielen vplyvom prostredia, ale to je na dlhší analytický rozbor (vrodené - poškodenie genetického kódu, získané počas života - vstup do zvrátených biopolí, ak jedinec žije napr. v prostredí s vysokou emocionalitou defektných psychík - herci, umelecká komunita, vrcholoví športovci apod.).
Základom zvráteného správania sú teda neľudské typy psychiky, kde psychiku treba chápať ako informačno-algoritmický systém a u LGBTI predstaviteľov je štandardná psychika rôzne morálne poškodená.
Poškodená psychika vníma z bioinformačných modulov iné frekvenčné diapazóny ako "normálna".  
Z rôznych štatistík je zrejmé, že dochádza k prudkému narastaniu týchto zvrátených komunít v spoločnosti. Z toho vyplýva, že spoločnosť je morálne (duševne) i fyzicky chorá = u ľudí dochádza ku genetickým mutagénnym zmenám - až na úroveň živočíšnej psychiky "homo"sexuálnych a iných psychických deviantov.
LGBTI komunita zahŕňa do seba v prevážnej väčšine predstaviteľov tzv. sociálnej "elity" a prostý národ je zastúpený len veľmi zriedka (napr. niektoré primitívne kmene žijúce v lone prírody "homo"sexualitu nepoznajú vôbec).
S rozvojom "chorej" civilizácie v rozvinutých krajinách, hlavne Západu, dochádza k vytváraniu čoraz väčších komunít a ich skrytosť sa začala meniť a nové defektné skupiny vystúpili z tieňa a začali bojovať o transformáciu spoločenskej morálky. Tento proces však Globalisti nenechali nepovšimnutý a samovoľný vývoj sa zmenil na kontrolovaný a riadený proces.
Vytvorila sa tzv. LGBTI sieť kozmopolitného charakteru s transnacionálnymi a nadnárodnými subkultúrnymi prvkami. Toto dáva možnosť manipulovať spoločnosťami na globálnej úrovni.
Jedným z hlavných cieľov je zničenie inštitútu rodiny v národných kultúrach, pretože sa tak vytvára predpoklad na absolútne zotročenie ľudí.. Predstaviteľom LGBTI je cudzia akákoľvek kultúra rodinného života. Podmienky k tomuto globálnemu fenoménu boli vytvorené "sexuálnymi revolúciami" v 60. – 70. rokoch min. storočia. To bola globálna kampaň, ktorá smerovala na masové rozrušenie inštitútu rodiny v bežnom národe a strednej triede, cestou zničenia spoločenskej morálky a vytvorením a akceptovaním zvieracích inštinktov v psychike ľudí, ako normy.
LGBTI je teda len logickým pokračovaním rozvratu morálky a psychiky tentokrát pod heslom: " Sexuálnej slobody, rovnosti a tolerancie k zvrátenostiam" !
Bol vytvorený aj "Medzinárodný deň boja s homofóbiou" ( etymologicky tiež zámerne deformované slovo – predsa žiaden normálny človek nemôže mať strach z "homo"sexuálov...:)). Ten je 17.5. a tento dátum bol vybratý preto, lebo 17.5.1990 bola "homo"sexualita vyňatá z medzinárodnej klasifikácie chorôb.

Súčasná "medicína" nedokáže vyliečiť prevážnu väčšinu LGBTI jedincov (zámerne sa na lekárskych, či farmaceutických fakultách neučí absolútne nič o biopoliach človeka - pozri napr. Kirlianov jav), ako je to u iných obetí totalitných ideológii. Inými slovami: LGBTI sieť je oveľa stabilnejší systém manipulovania so štátmi, ako internacionalizmus, multikulturalizmus ai.
LGBTI je vo všeobecnosti agresívny globálny program zameraný na morálny rozvrat "naturalov" a musí byť pre zdravého človeka morálne odporný. Je to agresívna kozmopolitná invázia do matríc a biopolí človeka ( podvedomia jednotlivcov a spoločnosti ). Bežný človek nie je v stave chápať túto agresiu, ale má právo byť od tohto ochránený..

4 afinabul afinabul | 18. srpna 2015 v 20:19 | Reagovat

http://afinabul.blog.cz/1508/uvaha
Hlavne že pitná voda a LGBT propaganda sú iné firmy, uffff

5 WannabeeP WannabeeP | 19. srpna 2015 v 15:08 | Reagovat

To je prieskum za všetky drobné.
Oni sa PÝTALI a dostali neobjektívne, teda skreslené a teda nedôveryhodné nepresné a rastúcim vekom alibistické odpovede.
Zvlášť pekne je to vidieť na rastúcom veku a klesajúcom percente.
Starší si ešte dobre pamätajú časy prenasledovania z predošlých období.
*
Sandersova štúdia je platná a zatiaľ najdôveryhodnejšia, pretože bola robená vedeckou metódou - zistili rovnaký znak u všetkých dvojíc bratov a overiť si to môže ktorékoľvek vedecké pracovisko na svete.

6 WannabeeP WannabeeP | 19. srpna 2015 v 15:10 | Reagovat

BIOLOGICKA PODSTATA HOMOSEXUALITY
Na misku váh osudu teraz (11/2014) v prospech biologicky danej homosexuality s kolegami prihodil celkom ťažké závažia Alan Sanders z Northshore Research Institute v Evansone, štát Illinois, výskumom uverejnenými v časopise Psychological Medicine. Ich tím po dobu piatich rokov zháňal a analyzoval vzorky krvi a slín celkom 409 dvojíc bratov s homosexuálnou orientáciou, pochádzajúcich zo 384 rôznych rodín, pričom medzi nimi boli aj dvojvaječné dvojčatá.  Zamerali sa pritom na jednonukleotidové polymorfizmy SNP (Single nucleotide Polymorphism), teda zmeny vždy jediného písmena na určitom mieste reťazca DNA. Ide o najväčšiu štúdiu gay bratov, ktorá poodhaľuje pôvod homosexuality .
V poslednej dobe je stále jasnejšie, že homosexuálna orientácia je z veľkej alebo dokonca úplne rozhodujúce časti biologicky (geneticky) daná a že nejde o nejaký rozmar alebo slobodnú voľbu životného štýlu.

7 WannabeeP WannabeeP | 19. srpna 2015 v 15:10 | Reagovat

Najlepšie na tom je, že Sandersov tím patril skôr medzi skeptikov a kritizoval predchádzajúce výsledky podporujúce biologickú podstatu homosexuality. Výskum Sandersa a spol. poskytuje zatiaľ najsilnejší a štatisticky najspoľahlivejší doklad o tom, že homosexualita má z veľkej časti biologickú podstatu. Sanders zdôrazňuje, že sexuálnu orientáciu určuje spoločne s genetikou aj prostredie, do istej miery. Je to podľa neho podobné, ako s inteligenciou. Asi neprekvapí, že štúdia okamžite vzbudila veľkú pozornosť.
Pre experta Andrea Camperio Cianiho z Univerzity v Padove je to veľký pokrok a objasnenie rozporných výsledkov predchádzajúcich štúdií. Jednonukleotidové polymorfizmy SNP  najčastejšie objavili v oblasti Xq28 chromozómu X a v oblasti 8q12 chromozómu 8. Obidva tieto regióny sú už zo skorších čias podozrivé, že sa na homosexualite nejako podieľajú. Zároveň to ale neznamená, že by objavili gay gény, priamo zodpovedné za vznik a rozvoj homosexuality.

8 WannabeeP WannabeeP | 19. srpna 2015 v 15:11 | Reagovat

Je ale pre bojovníkov za práva gayov a ďalších sexuálnych menšín dobre, že sa potvrdzuje silný genetický základ homosexuality, alebo nie je? Podľa časopisu NewScientist to nie je také jednoznačné. Ak je sexuálna orientácia do značnej miery vrodená, potom možno veľmi ľahko a zásadne odmietnuť, že ide o morálne neprijateľnú voľbu životného štýlu alebo snáď duševné ochorenie, ktoré by bolo liečiteľné bežnými postupmi. Zo snahy vyhnať homosexualitu z tela fyzickým alebo psychologickým liečením sa tak stáva opovrhnutiahodné mučenie, ktorým si niektorí ľudia liečia len svoje vlastné komplexy.

Na druhú stranu, aj homofóbia, hrôza z ľudí odlišnej sexuálnej orientácie, má podľa všetkého hlboké a najskôr biologicky podložené korene. Podľa NewScientist je teda otázkou, či by skôr nebolo na mieste testovať nenarodené deti na homofóbiu a už narodené homofóbne podrobiť sofistikovanej genetickej liečbe. Ako je vidieť, najlepšie bude nerozpútavať genocídy či už v tom či onom smere a pokúsiť sa prehryznúť, že ľudia sú proste rôzni. V sexuálnej orientácii aj miere tolerancie.
Zdroj: NewScientist 17. 11. a 19. 11. 2014

10 Voila Voila | 19. srpna 2015 v 19:54 | Reagovat

Naivita alebo zámer WannabeeP?

Takých štúdii, ak vieš ako sa "vedecky" pracuje s výberom cieľovej skupiny a so štatistikou, urobí šikovnejší manipulátor koľko chce, a to aj s protichodnými výsledkami. Vždy záleží ovšem kto cvaká, na aký cieľ je poskytnutý grant..
Komu asi tak patrí Northshore Research Institute v Evansone, štát Illinois a časopis Psychological Medicine?
Žeby takéto globalistické zvrátené defektné inštitúcie uverejňovali niečo proti globálnym tendenciám a nebodaj v prospech ľudí? A práve v USA?
Americkí "vedci" a presstituti z NewScientist nepoznajú objektívnu zákonitosť, že všetko so všetkým primerane súvisí a platí, že následok má nejakú príčinu a že kde sa človek "dopracuje" je morálne podmienené?
Nepoznajú efekt opičej pracky?

Ostatne ten záver hovorí za všetky komentáre:
"Podľa NewScientist je teda otázkou, či by skôr nebolo na mieste testovať nenarodené deti na homofóbiu a už narodené homofóbne podrobiť sofistikovanej genetickej liečbe. Ako je vidieť, najlepšie bude nerozpútavať genocídy či už v tom či onom smere a pokúsiť sa prehryznúť, že ľudia sú proste rôzni. V sexuálnej orientácii aj miere tolerancie."

Tolerancia je zas ďalšie zvrhlé slovo, lebo z lat. znamená - niečo trpieť, s nevôľou znášať!
Akej si orientacie beeP ?
Prečo by "normálni" ľudia mali trpieť psychické deviácie a "tolerovať" to ako nejakú normu a "prehrýzať sa", veď sme proste...rôzni?!
Inosexuáli sú tu, sú realitou, majú niečo ľudstvu "povedať"... aby popremýšľalo, ako odstrániť príčiny.

Ich genetický kód = rod ďalej nepokračuje. Je to normálne v prírode alebo je to protiprírodný jav? A ak to nie je normálne, tak prečo sa to tak vehementne podporuje a "vedecky" skúma?

Ak sa budú inosexuáli moc aktivizovať, tak zas raz budú ako prví predhodení davu, ostatne veľmi podobne ako neraz judaisti..
Pre Globalistov sú obe skupinky len dobytok, hmyz, ktorý kedykoľvek nechajú vybudenému stádu zašliapnúť, na vypustenie "pary" zvieracích eMócii..tak bacha.

11 Cico Ciciak Cico Ciciak | E-mail | 22. srpna 2015 v 13:01 | Reagovat

Kretén majnstrímový (pravdepodobne platený trol) z hs nás poctil svojou návštevou, aby nám povyprával niečo o nejakých "zaručených" západných výskumoch! Každému je jasné, že prostredie a výchova vplýva na kadečo, aj na buzerantizmus a lesbiánstvo! Preto ďalšie "okno overtona" bude otvorené, aby mohli homoši adoptovať deti na celosvetovej úrovni, aby ich mohli pekne kaziť už od mlada! Ciele sú jasné: obmedziť populáciu buržo-liberálnej "kultúry" na západe, tým že sa odstráni tradičná rodina (buzeranti sa množia menej a viac nezáväzne šústajú); trocha to premiešať s negrami z Afriky a náboženskými etnikami (moslimami)! Aby mohol globálny prediktor vykoreniť kapitalistickú civilizáciu na západe a obmedziť tak celosvetovo konzum, musí zničiť západnú "kultúru", ktorá mu stojí v ceste v realizácii tohto plánu, čo sa vždy najlepšie dosahuje buď vojnami a následným preformátovaním spoločnosti/sveta, alebo dekadenciou a degeneráciou, ktorú vidíme na vlastné oči na západe, keď sa civilizácia zničí defakto "sama" ako staroveký Rím!*

12 Cico Ciciak Cico Ciciak | E-mail | 22. srpna 2015 v 13:03 | Reagovat

[10]: Presne tak, naprostý súhlas! Na tohto kreténa z hs, kde je už tradičnou "hviezdou", si treba dávať bacha! S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o plateného pro-systémového trola, možno užitočného idiota!

13 Cico Ciciak Cico Ciciak | E-mail | 24. srpna 2015 v 16:52 | Reagovat

Sory za nadávky!

14 WannabeeP WannabeeP | 1. září 2015 v 11:15 | Reagovat

Sandersovu novšiu štúdiu neprebije žiadna mýlna interpretácia predošlých štúdiií. Ak sú štúdie založené na subjektívnych výpovediach ľudí, sú ostatnými vedeckými pracoviskami spochybniteľné až do doby , keď sa prídu k vyššej miere objektivity alebo vylúčia nesprávne interpretácie autorov.
Výsledky Sandersovho tímu sú nezávislé na výpovediach tých skúmaných dvojíc bratov ale na spoločnom znaku v DNA, ktorý si môže overiť ktorékoľvek iné vedecké pracovisko.

Najlepšie na tom je, že Sandersov tím patril skôr medzi skeptikov a kritizoval predchádzajúce výsledky podporujúce biologickú podstatu homosexuality. Objektívne výsledky ich prinútili zmeniť názor na problematiku vrodenosti homosexuality.

15 Cico Ciciak Cico Ciciak | E-mail | 6. prosince 2015 v 22:12 | Reagovat
16 ElaT ElaT | E-mail | 27. ledna 2020 v 19:43 | Reagovat

Neco pro chlapce, potkejte divky z oblasti: http://girlssnapshots.com

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.