Zisti kto si a rob to úmyselne.

Mimovládky financované zo zahraničia sa registrovať ako cudzí agenti nebudú

27. října 2016 v 23:28 | afinabul

Mimovládne organizácie (MVO) pôsobiace na Slovensku, ktoré sú priamo či nepriamo napojené na financovanie zo zahraničia, nedostanú povinnosť registrovať sa do novovytvoreného Registra zahraničných agentov. Plénum Národnej rady (NR) SR dnes totiž nepodporilo návrh novely zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby od poslancov ĽSNS, ktorí žiadali, aby sa takéto mimovládky po vzore zákona FARA, ktorý platí v USA, registrovali ako cudzí agenti do zvláštneho registra.

Cieľom legislatívneho návrhu bolo sprehľadniť štruktúru a činnosť mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom napojené na financie zo zahraničia a ktoré vykonávajú propagačnú a agitačnú činnosť na území Slovenskej republiky.Strana Mariana Kotlebu chcela právnou normou sprehľadniť štruktúru a činnosť MVO, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom napojené na financie zo zahraničia a ktoré vykonávajú propagačnú a agitačnú činnosť na území Slovenskej republiky v prospech ich sponzorov a zastupujú tak cudzie záujmy nie záujmy občanov SR.

V dôvodovej správe sa uvádza, že množstvo mimovládnych organizácií, ich členov a zamestnancov sa za príspevky od zahraničných sponzorov snaží ovplyvňovať verejnú mienku na Slovensku. Snahou týchto mimovládnych organizácií je formovať verejnú a politickú mienku na Slovensku tak, aby bola v súlade s predstavami zahraničného sponzora. Ktokoľvek, kto za peniaze od zahraničnej osoby, alebo za odmenu od zahraničnej ambasády presadzuje na území suverénneho štátu ideológiu a záujmy svojich zahraničných sponzorov, spadá pod označenie "zahraničný agent".

Mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú priamo či nepriamo napojené na financovanie zo zahraničia, by sa po prijatí zákona museli registrovať do novovytvoreného Registra zahraničných agentov, ktorý bz spravovalo Ministerstvo vnútra SR. Vytvorenie takéhoto registra mohlo pomôcť sprehľadniť financovanie a činnosť neziskových organizácií presadzujúcich záujmy zahraničných subjektov a zároveň sprísniť dohľad nad ich pôsobením.

Mimovládne organizácie, ktoré by spadali pod pôsobnosť tohto novelizovaného zákona by zároveň museli v každej propagačnej aktivite pri názve svojej organizácie uviesť aj zreteľný dodatok "Pozor! Zahraničný agent." Táto povinnosť sa týka tlačených propagačných materiálov, webstránok, videí, reklám, verejných vystúpení a akýchkoľvek iných aktivít. Cieľom tohto opatrenia bolo ochrániť verejnosť pred systematickým posilňovaním vplyvu cudzích záujmov a ideológií. Toto opatrenie malo tiež pomôcť názornejšie odčleniť a identifikovať myšlienkové a ideologické prúdy, ktoré na Slovensku presadzujú zástupcovia zahraničných subjektov.

Mimovládne neziskové organizácie, ktoré by neplnili povinnosti stanovené týmto zákonom mali byť finančne sankcionované. Zahraniční agenti, ktorí by závažne porušovali ustanovenia tohto zákona, mohli byť súdnym rozhodnutím označení ako nežiaduci. V takom prípade by títo zahraniční agenti boli zrušení a ich činnosť na území Slovenskej republiky zastavená.

Pôsobenie zahraničných agentov, ktorí na území Slovenskej republiky pôsobia v iných právnych formách (napr. ako občianske združenia) má byť predmetom ďalšej právnej úpravy.

Táto novela zákona vychádza z legislatívy, ktorá už takmer 80 rokov ochraňuje nezávislosť a demokraciu v Spojených štátoch amerických (tzv. Foreign Agents Registration Act) a kde je v súčasnosti evidovaných 380 zahraničných agentov. Podobný zákon je v súčasnosti platný aj v Ruskej federácii (Federálny zákon o neziskových organizáciách) a v Izraeli.
http://www.hlavnespravy.sk/mimovladky-financovane-zo-zahranicia-v-osobitnom-registri-nebudu/851581

https://www.youtube.com/watch?v=OQqa5VHLB98
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.