Zisti kto si a rob to úmyselne.

Od Harvardu k Houstonu: Konsenzus existující na Západě ohledně Slovanů, předpokládá jejich vyhubení

15. června 2017 v 9:48 | afinabul |  Ponerológia
kratene
Západ až do nebe rozdmychává Holokaust (který podle údajů OSN spočíval ve zničení třetiny všech Židů) a současně opomíjí, že byl zabit stejný podíl Rusů. A dodejme, že i Srbů. Таkže množství zabitých Slovanů je vyšší, než počet zabitých Židů. Západ ovšem Holokaust ruského a srbského národa neuznává. Proč?

Kdepak se nacházejí muzea ruského a srbského Holokaustu? Jak se Západ staví k Jasenovaci? Kde jsou kompenzace za tolik utrpení a obětí? Místo toho, aby Západ vyjádřil úctu slovanským obětem (Rusů a Srbů), zabývá se raději falzifikací dějin. Ve většině zemí, které ovládá Západ, si mládež myslí, že Evropu od nacismu osvobodili Američané. To si myslí dokonce i v Bulharsku. To vše Západ činí proto, aby oběti obvinil z rozpoutání dvou světových válek, a (desetkrát) bagatelizoval zásluhy Slovanů v boji proti nacismu. Pointa je zřejmá: genocida byla jen jedna, a monopol na ni patří Židům.

Na Západě dochází ke konfliktům, do nichž jsou zapleteni Židé, a přece není snaha je vyhubit. Slované však - to je něco úplně jiného. Konflikty nejsou, protože existuje konsenzus, který se bez námahy čte v politické souvislosti s Rusy, Srby, Ukrajinci. Právě s ním souvisí popírání genocidy páchané proti Rusům a Srbům. Konsenzus existující na Západě ohledně Slovanů, předpokládá jejich vyhubení. Jakýkoliv odpor z jejich strany, boj za existenci a upevnění národní identity a státnosti toho nebo onoho slovanského národa Západ odsuzuje a potírá v samém zárodku. Zde je nutno připomenout, že západní takzvaní vědci prosazují etymologii slova «Slovan» od slova «otrok». Ale nejde o bezplatného pracujícího, téměř až zvířete, ale o člověka bez vůle, podčlověka, otroka jako takového. To přivedlo některé ruské autory k závěru, že Západ znovu rozpoutal válku proti Slovanům. Ale ani jeden politik ve slovanském světě o tom nehovoří, dokonce ani v Rusku a v Srbsku, kterému v současnosti hrozí největší nebezpečí.
Od Harvardu k Houstonu

Jevgenij Magda píše, že Západ chce komplexně zlikvidovat slovanský svět, a za tím účelem rozpoutává v Evropě války. Magda uvádí, že začátkem 80. let minulého století sovětský KGB narazil na existenci takzvaného Harvardského projektu. Jednalo se o plán Anglosasů na zničení Slovanů, především Rusů a Srbů, a sice prostřednictvím rozložení SSSR a zničení sociálního systému vydovaného komunistickou stranou. Ve třetí části Harvardského projektu (Závěru) je řeč o zničení postsovětského Ruska a uloupení jeho bohatství. Ale to ještě není všechno. Po Harvardském projektu se objevil Houstonský projekt, orientovaný výlučně na Rusko. Západ plánoval rozdrobit Rusko na nevelké státečky. Otevřeně se při tom říká, že Sibiř by připadla pod kontrolu USA, severozápad Ruska pod kontrolu Německa, jih a Povolží pod kontrolu Turecka a Dálný východ pod kontrolu Japonska.

Zvláštní pozornost se v Houstonském projektu věnovala Slovanům, přesněji jejich úplnému vyhubení, nezávisle na národnosti. Jednalo se o doslovné zničení 300 milionů Slovanů prostřednictvím rozpoutávání bratrovražedných válek podobných těm, které zuřily na území bývalé Jugoslávie. Zde je citát z Harvardského projektu: «Ukrajinci se budou domnívat, že tím, že válčí proti Rusku, bojují za svou nezávislost, a že nakonec dosáhnou svobodu. Fakticky se ale dostanou do naprosté závislosti na nás. Stejně tak Rusové. Všechno se bude provádět pod pláštíkem získání suverenity, boje za vlastní zájmy a národní ideály. My však žádné ze stran nedovolíme dosažení sebeurčení na základě národních hodnot a tradic. V této válce se budou slovanští hlupáci vzájemně oslabovat, a posilovat nás.» Dále autoři píší: «Dobře víme, že nacionalismus upevňuje národ a posiluje ho. Internacionalistická hesla zastarala a nepřinášejí plody. Nahradíme je všeobecně lidskými hodnotami, což je totéž. Nedovolíme ani nacionalismus, ani rozvoj národních hnutí, která by se chtěla zbavit našeho diktátu. Zničíme je, jak už jsme to udělali v Jugoslávii, v Srbsku, v Iráku…»

V uvedených projektech se o Slovanech hovoří jako o nepokorných, a speciálně se vyzdvihují Rusové, Bělorusové, Ukrajinci a Srbové. Kromě války jako prostředku na zničení Slovanů, především Rusů, přijdou k uplatnění i klimatické zbraně. Pomocí nich donutí Slovany se stěhovat a mísit se s jinými národy, to jest udělat kříž za vlastní existencí.
Kulturní válka USA proti Rusku

Spory o kulturní válce mezi USA a Ruskem a o jejích důsledcích vzplanuly po tom, co výzkumné středisko Pew zveřejnilo výsledky ankety provedené od června 2015 do června 2016. Podle slov Roda Druera se ukázalo, že drtivá většina pravoslavných národů vidí na Západě nejen hrozbu v ekonomické oblasti a v otázkách vlastní identity, ale i v oblasti bezpečnosti a hodnot. Lidé se rovněž domnívají, že Západ ohrožuje jejich existenci.

Kromě toho anketa ukázala, že dokonce i mezi římsko-katolickými Slovany jsou intelektuálové, kteří sdílejí výše uvedené názory pravoslavných. Například Ryszard Legutko, polský římsko-katolický filozof, se domnívá, že Západ uskutečňuje «kulturní imperialismus, který nelze ukrýt ani před vlastním společenstvím, třebaže dochází k pokusům o jeho skrytí». Nejnápadnějším rozdílem mezi pravoslavnými a tímto filozofem a západními křesťany spočívá v tom, že se pravoslavní nedomnívají, že správným sociálním modelem je liberální individualismus.

Nepřijetí západních liberálních myšlenek a hodnot (práv homosexuálů a jiných práv menšin) v pravoslavných zemích neznamená nesnášenlivost, jak to na Západě interpretují. Jde pouze o jiný názor na člověka, církev a společnost. Pravoslavní, což je velmi zajímavé, na rozdíl od Západu nezničili žádnou menšinu. A válku Západu proti jejich tradicím, vedenou pod praporem světového liberalismu, pravoslavní právem považují za agresi, třebaže mnozí západní představitelé vysvětlují svoje činy bojem proti netoleranci.

Pro západního člověka je kulturní imperialismus stavem duše a normálním sociálním jevem, který západní člověk omlouvá, třebaže při tom dělá strategickou chybu. Západní člověk se nezamýšlí nad tím, jak ostatní jeho imperialismus přijímají, konstatuje Druer.

Zoran Miloševič
http://www.nwoo.org/2017/06/14/houstonsky-projekt-likvidace-slovanu/
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Marek Marek | E-mail | 16. června 2017 v 12:36 | Reagovat

Reální Židia si nikdy nerobili monopol na genocídu a utrpenie, to je doména Chazarov, nesemitských fake Židov, falšovateľov historie i prítomnosti,  ktorí vymysleli sionizmus ako prostriedok na ovládnutie sveta.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.