Zisti kto si a rob to úmyselne.

Eduard Hakl: Odhalenie Slovenskej informačnej služby

31. července 2017 v 14:46 | afinabul |  Knihy
NIEČO O KNIHE...AKÉ OTÁZKY DOSTÁVAME...KTO NÁS PLATÍ...
Určite je na mieste napísať niečo o knihe, ktorú si tu propagujeme. O knihe, ktorú sme napísali s čistým úmyslom informovať ľudí o praktikách a činnosti SIS. Je veľmi zaujímavé sledovať vývoj vzniku knihy a všetky okolnosti, ktoré nastávajú pri jej propagácii a distribúcii. Už som tu viackrát spomenul, že odkedy som začal verejnosť informovať o vyjdení knihy boli mi blokované sms správy, mailová komunikácia a boli vytvárané ďalšie prekážky, aby sa čo najviac zbrzdila možnosť dostať knihu priamo k vám, čitateľom.
Táto kniha je písaná pre všetkých občanov SR. Nie je určená iba určitej zvýhodnenej skupine alebo nami vybranej skupine ľudí. Pretože SIS koná protizákonne na úkor všetkých ľudí v našej krajine, bez ohľadu na to či a ako sú politicky angažovaní, nábožensky založení a orientovaní a k akej sa hlásia rase či národnosti. Toto je podstatný fakt, ktorý si treba uvedomiť a na ktorý chcem upozorniť na prvom mieste. Pre tých, ktorí z rôznych dôvodov o knihe ešte nepočuli, nevedia alebo chcú získať viac informácií, píšem nasledujúce riadky.
Kniha vznikla stretnutím ľudí, ktorí sa predtým osobne nepoznali. Je o osobnej spovedi človeka, ktorý pracoval v štátnej inštitúcii, ktorú si platíme z našich daní a ktorá využíva naše spoločné prostriedky nato, aby nás ovládala, manipulovala, špehovala, zastrašovala, ničila, likvidovala, organizovala najťažšiu trestnú činnosť. Človeka, ktorý pracoval v Slovenskej informačnej službe. Je o spovedi človeka, ktorý postupne precitol a zistil o čom činnosť SIS naozaj je. Rozhodli sme sa ísť s kožou na trh, rozhodli sme sa spísať časť faktov, ktoré sa dejú a ktoré Eduard HAKL zažil na vlastnej koži. Počas našich rozhovorov som s ním prežíval všetko od znova, videl a zažil som jeho emócie, ale aj odhodlanie hovoriť o všetkom verejne. Hovoriť o všetkom aj za cenu, že ho štátna inštitúcia pripravý o holý život. Je zvláštne si uvedomiť, že nikto doteraz neprejavil záujem zverejniť jeho informácie. Žiadny novinár, ktorý bol Edom oslovený neurobil absolútne nič. Dokonca ani nezorganizovali stretnutie s ním. Žiadne otázky, žiadne reakcie...iba ticho. Tak sme sa do toho pustili my, neznámi ľudia, ktorí nepracujú pre žiadne dôveryhodné denníky či iné médiá.
Napriek tomu je kniha na svete a predáva sa. Napriek tomu sa o nej hovorí, napriek tomu sa o nej dozvedelo už veľké množstvo ľudí. A budú pribúdať. Oslovil som zopár ľudí, ktorí píšu články a ich hlavným poslaním je ( ako to väčšinou všetci tvrdia ), pravdivo informovať verejnosť. Ale až do chvíle, keď ich články nekontroluje nadriadený či majiteľ. Asi by bolo načase, aby všetci tí, ktorí o sebe tvrdia, že sú nezávislí a pravdu píšuci, vynaložili značné úsilie a preverili si svojich nadriadených či majiteľov. Určite by prišli na veľmi zaujímavé súvislosti. Alebo už nato dávno prišli, iba nás zabudli o tom informovať. Pri rozhovore s jednou redaktorkov mi povedala, že vie taktiež o tých praktikách, ktoré popisujeme v knihe, že jej to potvrdili dokonca priamo "siskári", ktorých pozná. Rozprávala mi napríklad o tom, ako jej vysvetľovali, aké slová treba používať, keď chceme, jednoducho povedané, ľudí zmanipulovať...ale verejne sa o tom neinformuje. Ale sľúbila mi, že sa pokúsi napísať článok o našej knihe. Uvidíme, hoci mám pocit, že kompetentní nebudú súhlasiť. Kniha je na svete aj napriek tomu, že mi zmizol rukopis z elektronického zariadenia, ktoré by malo byť chránené. Ale veď aj my všetci by sme mali byť údajne chránení, ale obávam sa, že pokiaľ tu budú existovať pofidérne inštitúcie typu SIS a jej podobné, nie je tomu tak. Kniha je na svete aj napriek tomu, že niekoľko tlačiarní nám ju odmietlo vytlačiť, keď zistili o akú tému sa jedná. Otázka znie: Prečo? Veď je vydaných viacero kníh o SIS...ibaže v nich sa dookola spomínajú historky z obdobia Lexu, Mečiara či Kováča ml. Ale písať a informovať verejnosť o obludnostiach "práce" SIS v súčasnosti sa asi nepatrí.
Najčastejšie otázky, ktoré dostávame sú po prvé: Nebojíte sa? Odpoveď znie NIE. Málokto si však pri položení tejto otázky uvedomuje, že ňou vlastne potvrdzuje svoju vlastnú neslobodu a fakt, že SIS a tajné služby sú dôvodom pre strach a obavy. Je to normálne? Určite nie. Ak máme STRACH poukazovať na protizákonnú činnosť štátnej inštitúcie platenej z našich peňazí, nie je niečo v poriadku. Respektíve nie je nič v poriadku. Nám nie sú ľahostajné osudy ľudí, nám nie je ľahostajné, v akej stoke budú vyrastať naše i vaše deti a deti našich známych.Je mi jasné, že ani Edo Hakl a ani Roman Kvalténi nie sú vyrobené celebrity podľa prísne stanovených kritérií, že nepíšeme podľa vopred určenej a schválenej šablóny a preto sa určitý okruh ľudí tvári, že neexistujeme. Musím ich však sklamať, my existujeme. To, že pred nami zatvoria oči a budú sa snažiť ich zatvoriť aj vám neznamená, že sa stratíme. Že zmizne to o čom píšeme. Takže ešte raz, nie, nebojíme sa. Skôr sa vy zamyslite nad tým, akú budúcnosť si vytvárate svojou nečinnosťou a strachom.
Ďalšou otázkou je, čiže po druhé: Kto vás platí? Odpoveď znie NIKTO. Všetko si riešime sami. Vznik, propagáciu i predaj knihy. Pokiaľ by sme mali za sebou nejaké "silné zviera", naša kniha by vám vypadávala z chladničiek alebo trčala z každej topánky na Slovensku. Ale jej obsah by nebol pravdivý. Bol by písaný na objednávku. Na objednávku niekoho, kto nemá alebo nechce mať o tejto problematike šajnu. Sú už však ľudia, ktorí nás podporili a knihu si kúpili a sú aj takí, ktorí si ju kúpia. ĎAKUJEME vám za to. A viem, že postupne prídu aj takí, ktorí nás podporia verejne, potvrdia naše tvrdenia a pomôžu nám pokračovať.
Vyjadrujeme hlbokú úctu našim, už existujúcim čitateľom a tešíme sa na tých nových. Našu knihu si môžete objednať na:
- rkmautor@gmail.com;
- správa na profile Roman Kvalťo Kvalténi;
- správa na stránke Charita na pomoc poškodeným tajnou službou o.z.;
- správa na stránke Eduard Hakl - Odhalenie Slovenskej informačnej služby
- telefonicky na čísle 0940 352 769.
Želám všetkým krásny deň. Roman KVALTÉNI.
https://www.facebook.com/odhaleniesis

SIS dokáže podľa vopred pripraveného scenára, vytvárať situácie, ktoré navedú danú osobu (o ktorú je zo strany SIS záujem) k určitým rozhodnutiam či konaniu. Keby nebolo týchto navádzania, osoba by konala úplne inak. SIS však potrebuje danú osobu dostať do určitého stavu pomocou vykonštruovaných situácii, aby konala a rozhodovla tak, jako potrebuje tajná služba. Samotzrejme sa jedná o veľmi precízne prepraciovaný plán, resp. plány. Hlavne je to však hra s našou mysľou. Je to zneužívanie naších vlastností, o ktorých tajné služby vedia alebo si ich dokážu zistiť.. Vedia o nás všetko, poznajú náš zdravotný stav, naše drobné či väčšie úchylky, naše slabosti, prednosti, záľuby, ale aj to koho a čo neznášame.

Z knihy vyberám: Slovčenská akadémia vied má vo svojom pordfóliu okrem iných odborov aj Odbor Experimentálnej psychológie. Práve výsledky výskumov z tohoto odboru SIS zneužíva na ZABÍJANIE DETÍ, VRAŽDENIE A POŠKODZOVANIE ČLOVEKA. Táto nebezpečná štátna organizácia SIS spolupracuje so SAV na výskumov, ktoré sú zamerané práve najmä na manipuláciu súkromnej osoby…….
Z knihy vyberám: Predstavte si osobu - muža, ktorý pracuje v súkromnej firme. Má manželku, dve deti, auto na leasing…… Počas výkonu svojho zamestnania zistí, že vo firme sa nerobí všetko tak, jako by sa malo. Nesedia faktúry, vyzerá to aj na daňové podvody……. Tento muž v tejto chíli vôbec netuší, že firma v ktorej pracuje je firma krycou ktorá má priamu (niekedy môže ísť aj o nepriamu) súvislosť zo SIS……. Od toho momentu je muž pod drobnohľadom a začnú sa o ňom získavať informácie……takže nie je problém, navodiť a pripraviť také situácie, aby sa dostakl pán Poctivý do pasce. A ešte to všetko bude vyzerať, že dobrovolne.
Z knihy vyberám: Nakoniec odíde sám, a je rád, že je rád……Príjem nie je, úver sa nespláca, leasing sa nespláca, upomienky chodia, manželka odsťahovaná, deti nechápu, byt prevezme dražobná spoločnosť (prepojená so SIS). Príbeh končí buď psychickým zrútenímn, z muža je bezdomovec, infarkt, mozgová príhoda,, choroba, alkohol, automaty, drogy, samovražda….
Z knihy vyberám: Pretože ak na niekoho SIS nemôže niečo získať, tak si to vyrobí. A dokážu vyrobiť skutočnr kvalitné materiály, ktoré urobia cez noc - z poctivého človeka kriminálnika. Základnou metódou SIS je pracovať s ľudskou mysľou, ľudskými vlastnosťami, využívaním reakcii, na rôzne vzniknuté situácie. Tieto situácie sa analyzujú, trénujú……. Pomocou skúmania ľudskej mysle a ľudského správania sa dokážu vytvoriť (nainscenovať) rôzne situácie, prostredia, podmienky, ktoré cielene navedú človeka ku konaniu bez toho, aby si to daný člověk uvedomoval. Zákernosť a obludnosť takéhotpo konania zo strany tajných služieb je v tom, že člověk si myslí, dokonca je o tom presvedčený, že koná na základe svojho rozhodnutia a nemá inú možnosť.
Z knihy vyberám: Zadávanie úloh je veľmi precízne zabezpečené a chránené, aby sa ani hlavní protagonisti (teda tí, ktorí to naozaj celé riadia), navzájom nepoznali Predstaviť si to môžeme jako určitý druh pyramídy, kde na samom vrchu sú hlasvné postavy (cca 5 ľudí) , ktoré posúvajú inštrukcie smerom nadol do jednotlivých poschodí. Každé poschodie má svojích ďalších ľudí, rôzneho počtu. Počet ľudí na poschodiach sa zväčšije smerom nadol. Členovia každého poschodia prídu, aj fyzicky, do kontaktu iba s členmi poschodí, ktorí sú buď o jedno poschodie vyššie alebo o jedno poschodie nižšie. Nie však so všetkými, iba v jednotlivých bunkách. Nie je dôležité aký je presný počet poschodí a členov v nich.
http://blog.hlavnespravy.sk/1901/ak-zrusime-sis-ktora-vrazdi-deti-unasa-a-likviduje-ludi-budeme-mat-pre-kazdeho-obcana-sr-na-zakladny-prijem-900-eur-do-mesiaca-6-cast-meciarove-amnestie/

https://www.youtube.com/watch?v=KEGuwuS5w-0
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 tojejedno tojejedno | 30. září 2017 v 12:51 | Reagovat

Hakl je skurveny podvodnik, ktory ojebal stovky ludi o velke prachy.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.