Zisti kto si a rob to úmyselne.

Ako možno držať ľudí na uzde

14. března 2018 v 17:18 | afinabul |  NBS
Strana SaS chystá predstaviť dokument, ako vyviesť zdravotníctvo z krízy. Ich expertom na tento rezort je aj reformátor z čias druhej Dzurindovej vlády Rudolf Zajac.

Napísala JUDr. Emília Kršíková
Ako možno držať ľudí na uzde alebo Sulíkové (Miklošove a niektorých iných) snahy o zavedenie amerických modelov manipulovania s ľudmi. Pozorne prečítaj a pošli to ďalej - Je dôležité, aby sa o tomto superpodvode a superožobračení na národe dozvedelo čo najviac ľudí. Superhrubá mzda je len prvý krok Sulíkovho "scenára". Ďalšími krokmi majú byť: - platenie odvodov samotnými zamestnancami (teda už nie cez mzdovú učtáreň zamestnávateľa. - zdobrovoľnenie platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, ktorého dôsledkom (a to je viac ako isté) bude: > neplatenie odvodov väčšiny aktívneho obyvateľstva; > následkom toho sa absolútne zrúti systém sociálneho poistenia, pretože do Sociálnej poisťovne nebude plynúť dostatok peňazí potrebných na každomesačné vyplácanie dôchodkov. > Štát ale garantuje solventnosť Sociálnej poisťovne, takže by to mal dorovnať. Pri tak vysokom výpadku odvodov však štátna kasa by na to nemala - ak by dorovnala takýto vysoký deficit, zrútili by sa absolútne štátne financie, čo by viedlo k štátnemu bankrotu; preto má Sulík vymyslený ďalší krok: > Zrušenie sociálneho poistenia ako štátom garantovaného systému sociálneho zabezpečenia. Keďže Ústava SR garantuje občanom sociálne zabezpečenie v chorobe a starobe, vymysleli Sulíkovci ďalší "geniálny" krok: Namiesto dôchodku bude dostávať každý občan SR - bez ohľadu na výšku príjmov- tzv. "odvodový bonus" , čo je v podstate štátna sociálna dávka v sume 113 eur! Spolu so zavedením odvodového bonusu však zruší všetky štátne sociálne dávky (napr. prídavky na deti, materské dávky, sirotské dôchodky, príspevky na bývanie, podporu v hmotnej núdzi, ) ale aj všetky druhy plnení , ktoré teraz vypláca sociálna poisťovňa (starobné, invalidné, sirotské a vdovské dôchodky, podporu v nezamestnanosti, úrazovú rentu a pod.). Ak sa utešujete, že vy už dostávate starobný dôchodok a vás sa to netýka, ste na omyle: ak nebude každý mesiac plynúť dostatok finančných prostriedkov do Sociálnej poisťovne (odvody), nebude z čoho dôchodky vyplácať. (Keď s týmito nápadmi prišiel Sulík v roku 2006 na MPSVR, kde som vtedy bola štátnou tajomníčkou, pýtala som sa ho, ako chce riešiť sociálne zabezpečenie ľudí, ktorí nemôžu pracovať (starí, invalidi, chorí, nezamestnaní, deti). arogantne odvetil, že to už nie je jeho problém, že si mali šetriť po celý život). Následne budú finanční žraloci (súkromné komerčné poisťovne) lákať ľudí, aby sa komerčne poistilibudú im spievať ľúbivé šlágre o švajčiarskych dôchodkoch a podobné nezmysly. V skutočnosti pôjde len o dobre premyslený obchod finančníkov založený na pyramídovej hre. No "blbý a dôverčivý" národ im na to zaiste naletí. V zdravotníctve bude zrušenie povinného zdravotného poistenia znamenať zastavenie financovania nemocníc, polikliník a iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti terajšími zdravotnými poisťovňami (tieto okamžite zmenia svoje produkty a budú ponúkať komerčné zdravotné poistenia v skutočnosti už aj sú komerčnými poisťovňami, aj keď prevažne hospodária s verejnými zdrojmi, t. j. s tým, čo im každý mesiac odvádzame). Následnú neschopnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prežiť enormné zadlženie znamená ich okamžitú exekúciu a predaj do súkromných rúk opäť finančných žralokov typu Penta (preto sa aj pripravuje premena verejných nemocníc na obchodné spoločnosti, aby sa otvorila cesta k exekúciám už aj dnes zadlžených nemocníc). Všetky tieto kroky znamenajú absolútny krach verejného zdravotníctva hneď na začiatku, čo povedie k urýchleniu privatizácie zvyšku zdravotníckych zariadení a k zavedeniu úplného hradenia celej zdravotnej starostlivosti. Následne začnú tí istí finanční žraloci lákať ľudí na súkromné komerčné zdravotné poistenie - ale POZOR: poistia výlučne mladých a zdravých ľudí - ľudí 50+ a tých, ktorí už majú nejakú chorobu vôbec nepoistia. no aj tí šťastlivci, ktorých poistili, sa nevyhnú sklamaniu, ak ochorejú chorobou, ktorá vyžaduje nákladnú liečbu, pretože ani komerčná poisťovňa im celú liečbu neuhradí - bude mať svoje vnútorné dokumenty o limitoch úhrad. POZNÁMKA: už dnes sa finanční žraloci prostredníctvom nastrčených ľudí v zdravotných poisťovniach a na Ministerstve zdravotníctva, ale aj u niektorých zriaďovateľov (najmä VÚC) usilujú dostať nemocnice do krachu tým, že im nedávajú dosť financií ; je to preto, aby tieto po transformácii na akciové (čiže obchodné ) spoločnosti išli urýchlene do krachu a aby ich potom PENTA a podobní žraloci čo najlacnejšie skúpili. Následne zrušia "nelukratívne" oddelenia a zavedú vysoké platby za liečbu (pozor: nielen za lieky, ale aj za vyšetrenie a ošetrenie) bez toho, aby riešili problém, kde a hlavne za čo sa budú bežní ľudia liečiť! > Suma sumárum: len naozaj bohatí - miliardári (zlodeji, ktorí rozkradli tento štát a špekulanti) budú mať na platenie liečby. Avšak tí nebudú potrebovať naše kliniky - pôjdu za svoje peniaze do Švajčiarska. > Kto neverí, nech si preštuduje Sulíkove knihy o odvodovom bonuse; pozor: treba ich však čítať v kontexte na súčasný systém sociálneho zabezpečenia a systém zdravotnej starostlivosti. > Priatelia, skúste si položiť otázky: Máte toľko peňazí, by ste si z nich dokázali zabezpečiť prostriedky na dožitie v starobe, chorobe a v prípadnej strate zamestnania? A ak máte dosť našetrené, ste si istí, akú skutočnú hodnotu budú mať tieto úspory o 5-15-20 rokov pri súčasných turbulenciách na svetových finančných trhoch, ktoré ako predpovedajú odborníci budú najmenej 20 rokov permanentné? > Máte toľko peňazí, aby ste si v prípade vážnej choroby alebo operácie mohli zaplatiť finančne náročné liečby či medicínske zákroky? Viete vôbec, koľko taká liečba stojí, že to môže byť rádovo niekoľko miliónov korún? > Nemá tento scenár nezodpovedného šialenca znaky genocídy tentokrát už nielen najslabších sociálnych vrstiev, ale aj strednej vrstvy??
S pozdravom JUDr. Emília Kršíková
https://martanzkuchajdy.blog/

Bývalá ministerka financií Brigita Schmognerová sa na svojom blogu zamerala na ekonomický program SaS. Program SaS oslovuje voličov ktorí ekonomike až tak veľmi nerozumejú, no u fundovaných ekonómov vrátane autorky vyvoláva zimomriavky.
https://www.hlavnespravy.sk/brigita-schmognerova-zimomriavky-z-programu-sas/1340684

Zajacové zdravotnícke reformy ľudia zásadne odmietli už v roku 2005. Zdravotnícku reformu dôrazne odmietlo 74 % ľudí. Vyplývalo to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky.
Dnes by Zajacové reformy odmietlo 99% voličov, keby vedeli akú apokalypsu v úmrtnosti ľudí spôsobí a že PENTA ovládne zdravotníctvo. Výsledkom jeho reforiem bolo, že aj tí najlepší lekári utiekli do zahraničia, lebo marazmus a chaos, ktorý Zajac pod taktovkou Penty zaviedol vyhnal z krajiny tých najschopnejších lekárov a sestry.
Jediné čo Zajac ponúka je oprášený koberec pre PENTU a varujem ľudí pred týmto satanom. Jedinou dobrou správou je, že Zajac s istotou SaS politicky zruinuje. Preto sa SaS nikdy nesmie dostať do vlády, lebo sú to len Hurvínkovia ovládaní Pentou a inými vplyvnými podnikateľmi. SaS vznikla ako strana podnikateľov a taká aj ostane.
Vďaka Zajacovi sa Penta dostala k zdrojom v zdravotníctve a teraz cestou Zajaca = SaS chce ešte viac.
Preto považujem za najlepšiu cestu pre prosperujúce zdravotníctvo nasledovné piliére :
  • Len jedna všeobecná zdravotná poisťovňa. Žiadna Dôvera a žiadny UNION.
  • Nemocnice odpolitizovať, už žiaden predražený nákup.
  • Rýchlozáchranky späť pod štát (vďaka Zajacovým zákonom získala PENTA 73 staníc rýchlej zdravotnej služby. PENTA spoluvlastní známu firmu FALCK so sanitkami)
  • Prilákať najlepších slovenských lekárov zo zahraničia späť na Slovensko.
  • Posilniť pozíciu a vybavenie všeobecných lekárov a tiež radikálne skrátenie čakacej lehoty u špecialistov.
  • Zmodernizovanie nemocníc a 2 a 3-násobne viac sestier v nemocniciach
Zajac dokázal to, že ročne zomiera 11.000 ľudí úplne zbytočne v slovenských nemocniciach. Je to satan, ktorý zničí všetko čo v zdravotníctve ešte ledva žije. Tak sa necháme už úplne doraziť ?
Môžem ubezpečiť voličov, že ak budú voliť SaS, volia tým Pentu a jej záujmy a Rudolf Zajac im to má pekne naordinovať. S pánom Bohom alebo sa spamätať a začať sa konečne organizovať pre veľké veci, ktoré zmenia dejiny Slovenska.
Úsmevne až provokatívne sú vyjadrenia Rudolfa Zajaca, že Drucker robí to čo mu dovolí Fico. V prvom rade platí, že tak Zajac ako aj Drucker prijali opatrenia, ktoré sa ukázali byť prospešné pre Pentu, takže Zajac nech sa zamyslí akú škodu svojimi reformami spôsobil tým, že Pente umožnil vstup do zdravotníctva a Slovensku by sa mal za vzniknuté škody oblúkom vyhýbať.
V spise Gorila sa jasne spomína ako Zajac hovorí, že zmenu stanov robil pre Slava Haščáka. Takže Zajac je len politický najatý robotník, ktorý nech dá Slovensku už pokoj. Dosť škody narobil a Gorila hovorí aj o ňom, takže je potrebné v budúcnosť vyšetriť všetky Zajacové kroky podľa pravdivého spisu Gorila.
Spis Gorila jasne dokazuje, že poradcom Zajaca bol Peter Kuba , ktorý cez firmu ROKO viedol volebnú kampaň penťáckej strane NÁDEJ. Kuba mal dobre vzťahy s Haščákom. Alexandra Novotná bola Zajacovou zástupkyňou a neskôr viedla penťácku stranu NÁDEJ.
Zajac je len predĺžená ruka PENTY a SaS.
http://viktorberes.blog.pravda.sk/2017/01/26/penta-satansky-rudolf-zajac-z-gorily-zajac-sas/
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.