Zisti kto si a rob to úmyselne.

SAV: Slovenské mimovládne „rozvojové“ organizácie ako politickí aktéri

6. března 2018 v 11:19 | afinabul |  Knihy

Cieľom tohto článku bolo v prvom rade klásť otázky relevantné pre skúmanie
slovenských MVRO. Aby som sa vôbec mohol pýtať,
akými aktérmi sú tieto
organizácie, použil som tri existujúce typológie. Počet členov a vzťahy medzi
členmi (a klientmi) naznačujú, že ide o servisné organizácie patriace do
súkromného sektora. Schopnosť presadzovať svoje záujmy a nízky počet
členov ich p
ribližujú k transakčnému aktivizmu. Je však otázne, či sa dá vôbec
hovoriť o aktivizme, keďže ich vzťah k vláde je omnoho viac komplementárny
ako opozičný. Typológia Petrovej a Tarrowa sa viac hodí na aktivistov, ktorými
sú slovenské MVRO, na rozdiel od mn
ohých zahraničných, len do veľmi malej
miery. V tomto prípade je vhodnejšia tretia typológia, ktorá konceptualizuje
úroveň aktivizmu odlišujúc opozičný typ MVO od komplementárneho.
Pre ďalšie snahy typologizovať slovenské MVRO je dôležité sa zamerať na
di
skurzívny súlad s ich hlavným donorom
-
štátom
-
a na základe tejto
charakteristiky ich odlišovať od ostatných, napr. environmentálnych skupín,
kde môžu byť rozpory viditeľnejšie a môžu sa prejavovať aj vo verejnom
vystupovaní voči štátnym aktivitám.
Druh
á hlavná otázka článku sa týkala politického charakteru slovenských
MVRO. Považujem za zmysluplné skúmať kontinuitu medzi konaním MVO
pred rokom 1998 a súčasnými aktivitami MVRO. Ak bolo ich pôsobenie
politické v boji proti vláde Vladimíra Mečiara, akým sp
ôsobom je politické
dnes? Ak vtedy podporovali liberálnu demokraciu a dnes ju šíria do iných
krajín, aké to má dôsledky pre
n
ich k hlbšej politickej participácii? A
napokon,
ak bolo vtedy ich pôsobenie aj stranícke, dalo by sa za také označiť aj dnes?
Hoc
i by bol potrebný hlbší výskum pre úplné zodpovedanie týchto otázok,
dostupná literatúra osvetľuje niektoré prvky politického pôsobenia MVRO.
Môj vlastný výskum problematizuje pôsobenie MVRO vo verejnej debate. Zdá
sa, že ich cieľom je viac legitimizovať s
voje pôsobenie, ako o ňom viesť
kritickú debatu. V prípade presadzovania globálneho vzdelávania do škôl je
otázne, či sú pritom rešpektované politické
záujmy občanov. Korumpovanie
v
oblastiach realizácie projektov vyvoláva potrebu diskutovať aj o tomto
Sociológia 47, 2015, č. 1
133
fen
oméne a podrobiť slovenské MVRO kritike kvôli odlišnosti medzi ich
rétorikou a praxou. Zmienený problém dosahovania participácie u miestneho
obyvateľstva je potom kľúčový pre fungovanie "rozvojovej" spolupráce podľa
základného princípu
-
vlastníctva. Probl
ematizovať však treba aj navrhované
technické riešenia tohto politického problému. Reprodukcia koloniálnych
stereotypov je ďalším problémom a vyžaduje si hlbšiu diskusiu o politike
reprezentácií nielen MVRO ale aj štátnych inštitúcií.
Hoci ku všetkým tým
to témam existujú nejaké štúdie, mojou snahou je
týmto článkom klásť ďalšie otázky a naznačiť možné smery ďalšieho
skúmania. Predbežná odpoveď na druhú otázku by slovenské MVRO
charakterizovala ako typický produkt liberálnej demokracie, v ktorom MVO
šíria
hodnoty tohto zriadenia namiesto politick
ej aktivity, ktorá má bližšie
k
občanom
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.