Zisti kto si a rob to úmyselne.

EKVD chce, aby “fake news” posudzovali Sorošovi ľudia

2. května 2018 v 3:12 | afinabul |  Ponerológia
Európska komisia cez týždeň predstavila svoj plán na boj proti dezinformáciám. V rámci neho chce vytvoriť tím "overovateľov faktov". Na tom by ešte nebolo nič zlé, keby to neboli Sorosovi ľudia. EÚ chce totiž týchto tzv. overovateľov vybrať aj z projektu IFCN, ktorý bol vytvorený mimovládkou financovanou nadáciou Georga Sorosa.


Európska komisia navrhla nové opatrenia na boj proti dezinformáciám a takzvaným "falošným správam", vrátane kódexu postupov v celej EÚ týkajúcich sa dezinformácii a poskytovanie podpory pre "nezávislú komisiu na kontrolovanie faktov". Informoval portál Breitbart.

EÚ oznámila nový návrh začiatkom minulého týždňa, pričom tvrdí, že nové opatrenia by "stimulovali kvalitnú žurnalistiku a podporovali mediálnu gramotnosť", píše sa v tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke Komisie.

"Falošné správy a dezinformácie predstavujú vážnu bezpečnostnú hrozbu pre naše spoločnosti. Podvrátenie dôveryhodných kanálov a šírenie škodlivého a spoločnosť rozdeľujúceho obsahu si vyžaduje jasnú reakciu založenú na zvýšenej transparentnosti, sledovateľnosti a zodpovednosti," povedal komisár pre bezpečnosť Sir Julian King.

"Internetové platformy zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti zneužívaniu infraštruktúry nepriateľskými aktérmi a pri udržiavaní ich používateľov a spoločnosti v bezpečí," dodal.

Cieľom nových postupov je zvýšiť transparentnosť politických reklám na sociálnych médiách a vytvoriť nezávislú sieť na kontrolu faktov, ktorú budú vykonávať členovia Medzinárodnej siete pre overovanie faktov (IFCN).

IFCN bola založená Poynter inštitútom so sídlom v USA, ktorý podľa jeho webovej stránky je z veľkej časti financovaný rôznymi nadáciami - vrátane nadácie Open Society Foundations Georgea Sorosa.

Aj u niekoľko ďalších služieb "preverovania faktov", vrátane nemeckej Correctiv, je tiež možné nájsť prepojenia so Sorosovou Nadáciou otvorenej spoločnosti.

Nie je žiadným tajomstvom, že kontroverzný americký miliardár George Soros má v Európskej únii obrovský vplyv. V Bruseli sa stretáva s vysokopostavenými politikmi, a preto nie je žiadnym prekvapením, že práve jeho ľudia sa budú podieľať na takzvanom overovaní faktov.

Soros má veľmi vyhranené extrémne liberálne názory a teda je zrejmé, že posudzovacia komisia nebude objektívna a bude pravdepodobne zvýhodňovať liberálne prozápadné médiá a naopak "fake news" bude účelovo nachádzať výhradne u alternatívnych, respektíve nezávislých médiách.

Samuel Gdovin
https://www.hlavnespravy.sk/europska-unia-chce-aby-fake-news-posudzovali-sorosovi-ludia/1390730
Finanční rámec chce Evropská komise představit 2. května 2018. Tento rozpočet chce přesunout finance na nové priority: obrana, ochrana hranice, migrace a rozvojová pomoc a také výzkum. Často slyšíme, že peníze by měly být propojeny s přerozdělováním uprchlíků. Slyšíme to tak často, že se prostěnedá věřit těm pár hlasům, které to popírají. Zajímavostí je, že rozpočet se plánuje schválit do voleb do Evropského parlamentu...asi proto, aby to nemohlo být tématem voleb a aby se pojistilo, že nové uspořádání, které by mohlo mít jiné smýšlení, nesmetlo některé záměry pod stůl. K návrhu se vyjádří členské státy, které zasedají v Radě Evropské Unie a pak musísouhlasit i Evropský parlament.
Rada reprezentuje členské státy - tzn. měla by a jejím úkolem je hájit národní zájmy.
Evropský parlament (stejně jako Komise) - jsou nadnárodní orgány a zastupují zájmy EU jako celku.
A jak to, tak bývá všechno se vším souvisí.
Dublinský systém
Setkávám se s otázkou, proč Dublin a co to vlastně je.
Když Evropská unie přiznala, že migraci nezvládá, což bylo již v roce 2013, vznikla jako snaha o reakci tzv. Dublinská úmluva, která je ve skutečnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady(č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 - znám rovněž po pojmem Nařízení Dublin III). Týká se členských států EU a dále Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska. Toto platí dodnes. Podle něj se počítalo s přerozdělováním migrantů podle kvót.
Postupem času se dospělo k názoru že: "Nedávné zkušenosti však ukázaly, že masivní nekontrolovaný příliv migrantů nadměrně zatěžuje azylové systémy členských států, což čím dál častěji vede k porušování pravidel. Tento problém se nyní začíná řešit: usiluje se o získání opětovné kontroly nad aktuální situací za použití současných pravidel pro schengenskou správu hranic a azyl, jakož i prostřednictvím posílené spolupráce s klíčovými třetími zeměmi, zejména Tureckem. Tato situace však odhalila zásadnější nedostatky našich pravidel týkajících se azylu, jež oslabují jejich účinnost a nezajišťují udržitelné sdílení odpovědnosti; tím je nyní třeba se zabývat." Takto hovoří Důvodová zpráva z roku 2016. Sama EU přiznává masivní nekontrolovatelný příliv migrantů. Jen u nás někteří politici, nám tvrdí, že máme být v klidu.
A tak se připravil nový návrh, a to Dublin 2.0 (známe více pod pojmem Dublin IV). Návrh byl přijat 19. 10. 2017 Výborem EU pro občanské svobody a měl být Evropským parlamentem projednán v listopadu 2017. A protože se objevil tlak lidí z různých zemí a politici dostali mírný strach z reakce jejich voličů, tak jednání bude ještě pokračovat.
Dublin IV.
Ten tlak je velmi důležitý, ale abychom nebyli ovlivnění některými výroky milovníků Evropské unie a jejich smýšlením "S Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak!" (asi vám to něco připomíná), musíme znát podstatu.
Dublinem IV. nám chce EU zavést automatický přerozdělovací mechanismus imigrantů (do výpočtu by měly být zahrnuty faktory HDP a počet obyvatel daného státu). Pokud ovšem některý členský stát odmítne přijmout přiděleného žadatele na své území, omezí se mu přístup k finančním prostředkům EU a veškerým fondům. Ale to není vše. Držme si klobouky jedeme dál... Za každého imigranta, kterého nám přidělí, budeme odpovědni ve smyslu toho, že nesmí odejít po dobu 5-ti let. I po přidělení azylu pro něj nebude platit volný pohyb po Schengenském prostoru. Není to náhodou jedna z hlavních "bomba" věcí na EU? Svoboda pohybu ne? Teď se to jako nehodí, tak na tu svobodu zapomeneme?
Pro shrnutí uvádím podstatné zásady, které schválil výše uvedený Výbor EU pro občanské svobody:
1) Základním kritériem pro přidělení je vztah nebolinapojení na konkrétní zemi, tj. zkoumá se vztah - např. má zde rodinné vazby, studoval tady nebo zde již pracoval apod.2) Odpovědnost členského státu za migranta podle automatického distribučního "klíče". 3) Přemísťovaní žadatelé si budou moci vybrat mezičtyřmi zeměmi, které aktuálně zpracovávají nejméně žádostí o azyl.
Jakmile žadatel o azyl přijede, připluje, přiletí do "země prvního příjezdu", tak ta musí registrovat všechny žadatele o azyl a zkontrolovat otisky prstů oproti záznamům v příslušných evropských databázích, jako je například informační systém Europolu, a také pravděpodobnost, jestli žadatel má nárok na mezinárodní ochranu ještě před tím, než je převeden do jiné země EU.
Z výše uvedeného mi trochu vyplývá, děsivá přímá úměra, kdečlenské země budou mít povinnosti a migranti práva.
Každý, kdo si dovolí upozornit na problematiku, pojmenuje věci pravými jmény a důrazně se ohradí, je nazván extrémistou a xenofobem. Já to ale vnímám jako reálné nebezpečí. A bojím se.
Migrační vlna bude sílit, protože africké země nejsou zuboženéjen válkami. Problém je i ve stále se zhoršujících podmínkáchpro život, jako jsou klimatické změny nebo nedostatek vody. Prostě lidé z těchto zemí budou chtít pryč do země zaslíbené. A neziskové organizace se napakují na organizaci světové migrace.
Je to pořád dokola a dějiny se jen opakují. Kdo si myslí, že v současné době válečný stav nemáme, hluboce se mýlí. Jde o válku ideologií a náboženství. Slyšíme, že jsme bezpečná země. Ale to, že se zvěrstva dějí mimo naše hranice, ještě neznamená, že se nás to netýká. Tak proč si to nechce naše reprezentace přiznat. Korán jasně stanovuje, že bez ohledu na naše přání, je válka existenční nutností. Je to válka genocidní. Válka absolutní.
Unie je ve spárech ekonomických zájmů. Valí na nás regulace, nařízení a vynucuje si zavádění norem v členských státech. Tak si zajišťují poslušnost a omezují konkurenci. V porobě jsme byli už ale mockrát! Kdo se brání musí být umlčen, nebo zdiskreditován... Kde už jsem toto slyšela...
Kundaliní znamená "pročištění vědomé pozornosti", které je následováno plně bdělým stavem vědomí. Přesně to bych doporučila všem, kteří mají výše uvedené nyní v rukou.
Poslanecká sněmovna již k tomuto tématu usnesení přijala č. 80 ze dne 17. 1. 2018 (hlasování: přítomno 165/pro 163) - citace (bez opravy pravopisných chyb):
I. důrazně odmítá návrh komise na zavedení takzvaného korekčního přidělovacího mechanismu a na něj navázané finanční sankce, jež považuje za rozporný se zásadou subsidiarity; II. s odkazem na výše uvedené vyzývá vládu, aby při projednávání reformy Dublinského nařízení na úrovni Evropské unie usilovala o vypuštění korekčního přidělovacího mechanismuz textu návrhu a v krajním případě blokovala jeho celkové přijetí; III. zdůrazňuje, že odpovědnost za rozhodování v otázce azylu by nadále měly nést výhradně členské státy, které si v souladu se závazky plynoucími pro ně z mezinárodního a evropského práva sami stanovují podmínky pro poskytnutí mezinárodní ochrany na svém území; IV. apeluje na vládu, aby při vyjednávání v orgánech Evropské unie politicky prosazovala aplikaci jednomyslného rozhodování na úrovni Evropské rady v případě návrhu zásadních změn v oblasti azylové politiky; V. vyjadřuje podporu navrhovaným pozitivním změnám, které budou do budoucna zabraňovat zneužívání azylových systémů členských států Evropské unie, zejména pokud jde o zabránění druhotným pohybům a o rychlejší a akceschopnější realizaci návratové politiky v případě neúspěšných žadatelů o azyl. Zde je důležité téma, ne koryta ve vládě!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.