Zisti kto si a rob to úmyselne.

Rozvinutý obchod s lidmi provozovali v křesťanských státech výhradně Židé

3. června 2018 v 7:42 | afinabul |  Bratia

kratene
Rozvinutý obchod s lidmi provozovali v křesťanských státech výhradně Židé, což vedlo k ostrým konfliktům mezi nimi a církví, která se otroctví pokoušela omezovat (rabbi Donát a Samuel si stěžovali císaři Ludvíku I. Pobožnému, že "jejich zboží je lákáno ke křtu"), ovšem ne vždy s úspěchem, neboť židovské obchodníky ochraňovala často světská moc - jak je patrno i z povzdechu lyonského biskupa Agobarda vůči lyonské židovské obci: "…jestliže budu otrokům Židů odříkat křest, dopadne na mě Boží trest, jestliže je budu křtít, postihne mě pozemská moc…". Díky tomu, že většina otroků měla slovanský původ, splynuly v některých západních jazycích pojmy "Slovan" a "otrok" (slave, esclavo).
O rozvinutém obchodu s otroky na tzv. franské cestě vypovídají i dobové prameny: panonské, svatováclavské a svatovojtěšské legendy, historické záznamy (Adam Brémský, Vidukind), ale i arabští a židovští autoři. Ibrahim ar-Rakik zmiňuje, že "Frankové bojují se Slovany, zotročují je a prodávají do Andalusie" a Benjamin z Tudely pro změnu píše: "Židé z Čech nazývají tuto zemi Kanaan, protože místní obyvatelé prodávají své děti do otroctví" a legenda o svatém Ansgarovi, apoštolovi Skandinávie tvrdí, že: "…Obodrité prodávají křesťany pohanům i křesťanům…". Počátek tohoto obchodu lze klást na konec 8. století, kdy začaly pravidelné vojenské střety na německo-slovanském pomezí. Zvláště pak za vlády Ottonů se Slované stali objektem válečného obchodu - s vojsky německých králů a císařů táhli i židovští obchodníci, kteří vykupovali zajatce a distribuovali je na hlavní tržiště, odkud zajatci putovali do západní nebo jihozápadní Evropy.
http://www.navychod.cz/articles.php?id=308169d4-cb04-11df-b866-00304832e85e

Před lety byla v Káhiře objevena takzvaná geniza - úkryt, kde se uchovávaly veškeré dokumenty, jež vznikly na půdě synagogy. Z dochovaných listin (které pocházejí až z 9. století) dnes víme, že otroků, kteří se dostali do severní Afriky z prostoru střední Evropy, nebyly stovky, ale jenom za vlády Boleslava I. desetitisíce! Muži, ženy i děti. Na druhou stranu se měli v civilizovaném arabském světě lépe, než v tehdy primitivním slovanském prostředí. Židovské rodiny se k nim chovaly slušně a otroci se jim starali o majetek. Avšak - odtrženi od domoviny."
Druhým významným zdrojem příjmů Židů byla jak známo lichva, kterou měli křesťané zakázanou. "Čeští králové se ji snažili omezovat čtyřicetiprocentním úrokem, Jiří z Poděbrad dokonce dvaatřicetiprocentním, čas od času proběhly v ghettu pogromy, přesto se tu Židům vyplatilo žít."
http://www.xantypa.cz/vime-vic/1061-3/zide-bohatli-na-obchodu-s-otroky

Před více než padesáti lety Jacob Marcus (snad nejvýznamnější židovský historik poloviny dvacátého století) napsal v Encyclopaedia Britannica: "V době temna [čímž myslí středověk - DR] byl obchod v západní Evropě především v jejich [Židů - DR] rukách, zejména obchod s otroky…" Podpořil tak dřívější postřeh S. Grayzela z jeho knihy A History of the Jews: From the Babylonian Exile to the end of World War II. (Philadelphia 1948): "Židé byli největšími obchodníky s otroky…" […]
Dnešní generace vychovaná na filmech "made in Hollywood", ve kterých obchodníci černými nešťastníky z Afriky jsou vždycky odporná anglosaská individua (viz Amistad Stevena Spielberga), s nepokojem přijme tvrzení, že Židé, nepříliš početní v anglických (britských) koloniích v Severní Americe, převažovali mezi obchodníky na amerických otrokářských trasách. Dejme nyní slovo židovskému historikovi Marcu Lee raphaelovi (Jews and Judaism in the United States, New York 1983): "Židovští kupci hráli vedoucí roli v obchodu s otroky. Ve všech amerických koloniích, ať už francouzských (Martinik), britských nebo holandských, židovští kupci skutečně často převažovali. To se týká i severoamerického kontinentu, kde se Židé zapojili v 18. století do 'trojúhelníkového obchodu' spočívajícího v tom, že se otroci vozili z Afriky do Západní Indie [tj. antilské ostrovy a bahamské souostroví], tam byli vyměněni za melasu, která pak byla převážena do Nové Anglie, kde docházelo k výměně za rum, a ten pak byl pro změnu vyvážen na prodej do Afriky. Od roku 1750 do počátku sedmdesátých let 18. století ovládali židovský obchod na kontinentu Isaac Da Costa z Charlestonu, David Franks z Filadelfie a Aaron Lopez z Newportu."
V Severní Americe byl hlavním bodem obchodu s otroky Newport (Rhode Island). Toto město bylo střediskem "trojúhelníkového obchodu". Odtud se vyvážel rum a melasa do Afriky, aby se dále pokračovalo s "živým zbožím" do Západní Indie a kolonií na pevnině. Není jistě náhodou, že se Newport honosil nejstarší synagogou na kontinentu a největší a nejlépe vzkvétající židovskou komunitou v amerických koloniích Velké Británie. Na úkor zdraví a životů "černého zboží" se vydělávaly obrovské peníze. Zmíněný občan Newportu Aaron Lopez, potomek portugalských Židů, byl v druhé polovině 18. století jedním z největších obchodníků otroky v obou Amerikách. Jeho flotila, která čítala desítky lodí, křižovala bezustání vody Atlantiku. Podmínky, jaké vládly pro v podpalubí převážené otroky, volaly o pomstu do nebe. Z dochované zprávy ze dvou cest lodě Cleopatra (Lopezova majetku) vyplývá, že cestu nepřežilo 250 černochů. A hovoříme jen o jedné lodi a pouze dvou jejích "jízdách". Těžko to lze nazvat něčím jiným než masovou vraždou.
Židé ovládali obchod s otroky nejen v amerických koloniích, ale v celém Novém světě. V základním díle S. B. Liebmana New World Jewry: 1493-1825, Requiem for the Forgotten (New York 1982) čteme: "Připlouvali loděmi s Afričany, kteří byli prodáváni do otroctví. Obchod s otroky byl královským monopolem, a Židé byli často jmenováni královskými agenty jejich prodeje… V celé karibské oblasti byla obchodní flotila hlavně židovským podnikem. Lodě byly jejich majetkem, obsazovaly se židovskou posádkou, plavily se pod velením židovských kapitánů." Další židovských historik Arnold Aharon Wiznitzer (Jewish Soldiers in Dutch Brazil, 1630-1654, 1960) s jistou pýchou dodává: "Západoindická společnost, která zmonopolizovala dovoz otroků z Afriky, je prodávala za hotovost ve veřejných aukcích. Shodou okolností hotovost měli především Židé. Kupci, kteří přicházeli na aukce, byli skoro vždycky Židé. Vzhledem k tomu, že chyběla konkurence, mohli získat otroky za nízkou cenu [a pak je přenechávat plantážníkům na úrok v cukru při následující sklizni - pozn. DR]… Pokud se stalo, že datum dané aukce kolidovalo s židovským svátkem, byla odložena. Tak se stalo 21. října 1644."
Židé byli také majiteli otroků v Severní Americe. Zmiňovaný Jacob Marcus napsal v jiné knize (United States Jewry, 1776-1985, Detroit 1989): "Po celé 18. století až do počátku 19. století měli Židé na Severu vlastní černé služebníky [otroky - pozn. DR]; na Jihu stálo několik židovských plantáží na otrocké práci. V roce 1820 více než 75 % židovských rodin z Charlestonu, Richmondu a Savannahu vlastnilo otroky zaměstnané jako domácí služebnictvo; více než 40 % židovských domácností ve Spojených státech mělo jednoho nebo více otroků… Velmi málo Židů v USA protestovalo z morálních pohnutek proti… otrokářství." K tomuto výčtu jen dodejme, že méně než 10 % bílých Američanů vlastnilo v oné době otrockou pracovní sílu.
Výše uvedené odborné publikace byly určeny především židovským čtenářům se zájem o dějiny vlastního národa. Avšak když se tématu ujali méně či více "mediální" nežidé, nastal do dnešního dne pokračující proces snižování či přímo minimalizace role Židů v hanebném řemeslu obchodu s otroky. Projevem těchto snah byli četné publikace židovských autorů, zmíněný film "Amistad" a věnované mu články na stránkách časopisů Time nebo Newsweek. A slavná Liga proti hanobení (ADL) se uchýlila k jediné taktice, kterou zná vůči svým odpůrcům: obvinění z propagace antisemitismu.
https://www.freeglobe.cz/Articles/15053-o-cem-se-nemluvi-zide-byli-nejvetsimi-obchodniky-s-otroky.aspx
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 ad ad | 3. června 2018 v 7:52 | Reagovat

„Židia majú dlhú pamäť. Budeme si dlho pripomínať túto spoluprácu. Podarilo sa nám splniť sen,“ povedal včera najvyšší rabín USA Yaakov Pollock, ktorý predniesol hlavný príhovor.
Čítajte viac: https://www.sme.sk/c/595706/rabin-zidia-maju-dlhu-pamat.html

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.