close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Zisti kto si a rob to úmyselne.

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Technológie ovládania mysle

6. října 2019 v 11:11 | afinabul |  Ponerológia
Základný prehľad pre začiatočníkov a fyzikálne princípy účinku
https://naseveru.org/2019/10/03/mkultra-vymyvani-mozku-v-americe-cia/
http://www.zvedavec.org/komentare/2019/10/8046-technologie-ovladania-mysle.htm

kratene

História:
Americká armáda sa téme výskumov ovládania mysle venovala už od konca druhej svetovej vojny, pričom na výskumoch spolupracovali okrem iného aj zajatí nacistickí vedci, dopravení do USA po vojne v rámci projektu Paper Clip. Ciele týchto projektov zahŕňali všetko možné od "umelej telepatie", cez nástroje programovania mysle atentátnikov až po nástroje na paralyzáciu a pasivizáciu verejnosti, vrátane techník blokovania a vymazávania pamäte obetí.
V 1960tych rokoch sa mnohé projekty dostali na verejnosť v rámci aféry spojenej s vyšetrovaním projektu MK-Ultra (projekt programovania diaľkovo aktivovaných atentátnikov, programovaných pomocou kombinácie drog a intenzívneho mučenia). V dôsledku obrovského rozhorčenia verejnosti Kongres ukončil financovanie projektov kontroly mysle, avšak tie následne iba pod inými názvami prešli do zóny "čiernych projektov" financovaných z peňazí z drogových biznisov CIA.
Z rôznych známejších a menej známych projektov možno spomenúť projekty:
 • CHATTER a PAPERCLIP (zbieranie materiálov ohľadom projektov ovládania mysle vykonávaných nacistami v období Tretej ríše)
 • Moonstruck (1952) - elektronické implantáty do mozgu a zubov. Alternatívne názvy: Electronic Stimulation of the Brain, E.S.B.
 • MK-Ultra a MKULTRA (1953) - výroba umelých atentátnikov pomocou vymývania mozgu, hypnózy a mučenia elektrošokmi. Podprogramy: E.D.O.M. (Electronic Dissolution of Memory, Elektronické rozpustenie pamäte)
 • Project Orion (1958) - drogy a hypnóza kombinované s elektromagnetickými vlnami. Alternatívny názov: "Dreamland"
 • MKDELTA (1960) - elektromagnetické diaľkové programovanie pomocou televíznych a rádiových vysielačov a drátov vysokého napätia. (alternatívne názvy: "Deep Sleep", R.H.I.C. , Radio Hypnotic Intra-Cerebral Control)
 • PANDORA (1965-1970) - Výskum vplyvu nízkointenzívnych nízkofrekvenčných rádiových signálov na psychiku a náladu ľudí. Základom projektu bola analýza tzv. "Moskovského signálu", ktorým sovieti ožarovali americkú ambasádu v Moskve a ktorý americkým diplomatom spôsobil vážne zdravotné problémy. Po zistení situácie sa CIA rozhodla nezasahovať, ale využila amerických diplomatov ako pokusné morčatá pre výskum efektov, plus sa rozhodli výskum duplikovať na americkom území. Vo výsledku sa jednalo o veľmi rozsiahly projekt, v rámci ktorého vznikli kompletné knižnice frekvenčných signálov, pomocou ktorých bolo možné najrôznejších spôsobom ovplyvňovať náladu ľudí, uviesť ich do stavu spánku, spôsobiť infarkt, poškodiť krvno-mozgovú bariéru, vytvárať halucinácie atď. Väčšina technológií ovládania mysle nadväzuje práve na výsledky tohto projektu.
 • PHOENIX II (1983) (projekty elektromagnetického ožarovania populácie v určitom regióne, projekty vytvárania celoplanetárnych geologických fyzikálnych efektov ako napr. bodovo lokalizované zemetrasenia atď . Alternatívne názvy: "Rainbow", ZAP
 • TRIDENT (1989) veľkoplošné projekty snahy ovládania americkej populácie a predchádzania nepokojom, spolupracujúcou organizáciou bola nechvalne známa agentúra FEMA, ktorá na území USA spravuje sieť trestaneckých "koncentračných" táborov). Alternatívne názvy: "Black Triad" A.E.M.C
 • TOWER (1990) - veľkoplošný projekt ožarovania populácie pomocou žiarení z mobilných telefónov, vrátane testovania účinkov kumulovaného vplyvu slabého žiarenia. Alternatívne názvy: "Wedding Bells"
 • GRILL-FLAME (1992) - jeden z mála amerických projektov, ktorý sa zaoberal témami telepatie a "diaľkového videnia" ("remote viewers"). Zamestnávaní boli agenti so špeciálnymi psychickými schopnosťami a cieľom projektu bola diaľková špionáž. Americká vláda sa obávala zlého obrazu v očiach verejnosti a tak projekt relatívne rýchlo ukončila. Kľúčové osoby projektu sa následne presunuli do súkromného sektora. V oblasti telepatickej špionáže mali rozsiahle skúsenosti Sovieti.
 • "Acoustic Psycho-correction" (1970-1993) - výsledky ruského výskumu, kedy pomocou nepočuteľných zvukov vnímaných osobou iba ako tzv. "biely šum" bolo možné prenášať cieľovým osobám do podvedomia informácie, ktorými sa následne dané osoby spontánne riadili. Primárnym cieľom bolo potláčanie domácich nepokojov a ovládanie a demoralizovanie disidentov. V roku 1993 ruská vláda odovzala výsledky projektu do rúk Američanov.
 • "Less Than Lethal" Weapons (1994) - vývoj tzv. "nesmrtiacich zbraní" využívajúcich mix elektromagnetických a akustických vysielačov k paralýze davov
 • HAARP (1995) - masové nasadenie vysielačov o gigawattových výkonoch. Snaha o zmeny správania populácie, plus snahy o modifikáciu fungovania ľudskej DNA pomocou správne nastavených frekvencií
 • CLEAN SWEEP (1997-1998) - masové nasadenie, modifikácia správania davov pomocou mobilných vysielacích veží)
 • SLEEPING BEUTY (použitie elektromagnetických zbraní meniacich náladu na bojisku)
 • MONARCH (výroba atentátnikov prostredníctvom brutálneho mučenia a mnohonásobného rozpoltenia osobnosti)
Medzi významné mená spojené s výskumami ovládania mysle patria:
 • Ross Adey (veľmi dôležité meno, zistil, že pomocou pulzovaných rádiových frekvencií v rozsahu 4-30 Hz je možné pokusným osobám vnútiť zmenu nálady a zostavil celú knižnicu takýchto frekvencií a ich účinkov. Jeho výskumy sú spájané s projektom Pandora, od ktorého sa odvíjajú moderné mikrovlnné zbrane)
 • Ewen Cameron (zistil, že pomocou elektrošokov je možné obetiam vymazať pamäť a následne nanovo naprogramovať podľa predstáv výskumníka)
 • Milton Zarat (prepojený na projekt Pandora. Analyzoval sovietsku literatúru o účinkoch mikrovlnných frekvencií na ľudí a v spoluprácii so CIA pracoval na transformácií týchto informácií do zbraňovej podoby)
 • Edward Dames,
 • Eldon Byrd (pracoval pre americké námorníctvo na vývoji mikrovlnných zbraní určených na paralyzáciu protestujúcich davov. Okrem iného identifikoval frekvencie, ktorých použitie uvedie pokusné zvieratá alebo ľudí okamžite do stavu spánku),
 • Bob Beck,
 • Allen Frey (známy tým, že prezentoval spôsob, akým je možné pomocou modulovaného mikrovlnného signálu posielať do hlavy pokusnej osoby najrôznejšie zvuky, vrátane hovoreného slova. Tento fenomén je na jeho počesť pomenovaný "Frey effect", alebo tiež "microvawe hearing" (počutie zvuku mikrovĺn)
 • Jose Delgado (výskum venovaný vyvolávaniu ľudských emócií pomocou rádiových signálov. Dokázal takto vyvolať u ľudí stavy únavy, sexuálnej túžby, zúrivosti a tiež farebné halucinácie),
 • John C. Lilly, atď.
Podrobnosti ku všetkým vymenovaným projektom a menám sa dajú prečítať tu: http://stopthecrime.net/wp/category/mind-control/
Zopár technických pojmov a kódových označení:
E.D.O.M. (Electronic Dissolution of Memory)
E.E.O.M. (Electronic Enhancement of Memory)
R.H.I.C. (Radio Hypnotic Intra-Cerebral Control)
U.S.I.C. (Ultrasonic Intra-Cerebral Control)
C.B.C.B. (Chemical and Biological Control Base)
ďalšie technické kódy:
EBS (Electric Brain Stimulation),
RNM (Remote Neural Monitoring),
EBL (Electronic Brain Link),
RMC (Remote Mind Control)
RBM (Remote Brain Mapping)
Voice to Skull (V2K)
Významné angažované projekty:
M.K. ULTRA
M.K. DRACO (únosy, tzv. abdukcie, kedy boli obetiam nedobrovoľne implatnované do mozgu mikročipy)
HATTER (podobné ako Draco, snaha o ovládanie mysle pomocou implantovaných mikročipov)
MKNAOMI (vývoj paralyzujúcich bakteriologických zbraní, ktoré človeka nezabijú ale iba trvalo vyradia z bežného ekonomického života)
BLUEBIRD (podprogram projektu ULTRA, predchodca programu ARTICHOKE)
ARTICHOKE (ovládanie mysle pomocou chemických drog (morfín, LSD) a vymazávanie pamäte obetí)
M.K. XENO (vývoj technológií vysielacích veží s 800 MHz signálom, základ súčasných mobilných vysielačov)
HIGH TONE
WATCHTOWER
a ďalšie…
Za zmienku tiež stojí oblasť testovania technológií.
V prvopočiatku sa na testovanie využívali neinformovaní pacienti v nemocniciach a psychiatrických klinikách. Na nich boli v 1950tych rokoch testované praktiky hypnózy a rôzne psychotropné drogy. Neskôr bolo posunuté testovanie technológií na vyššiu úroveň v podobe zriadenia "náboženskej sekty", ideálne ďaleko od územia USA, kde na izolovanej skupine "ne-dobrovoľníkov" boli testované výskumy v praxi. Nechvale známy je v tejto súvislosti "Jonestown", sekta Jima Jonesa v Zimbabwe, kde americké tajné služby po skončení projektu povraždili všetkých členov sekty a pred verejnosťou to prezentovali ako hromadnú samovraždu. V modernej dobe spolu s prechodom na "rádio-hypnotické" technológie ovládania populácie (veže mobilných operátorov) sa testy robili na náhodných civilistoch, ktorí boli vystavení tzv. "mikrovlnnému teroru" (ožarovanie jedinca v jeho domácnosti z neidentifikovaných vysielacích zdrojov v jeho blízkosti)
Ešte by som poznamenal, že veľký záujem zo strany amerických tajných služieb bol o techniky vymazávania pamäte. Používali sa hlavne na umlčiavanie nepotrebných bývalých agentov. Vymazávanie pamäte obnášalo kombináciu rôznych stratégií: vymazávanie pamäte pomocou hypnózy, vymazávanie pamäte pomocou rôznych psychotropných drog, vymazávanie pamäte s využitím silných elektrošokov atď. V prípade, že vymazávanie pamäte zlyhalo, osoba bola fyzicky zlikvidovaná (resp.diaľkovo inštruovaná, aby spáchala samovraždu). V prípade, že bolo vymazávanie úspešné, objavil sa človek s totálnou amnéziou, ktorý si nepamätal nič zo svojho predošlého života a obvykle skončil natrvalo uzavretý v psychiatrickej liečebni.

Základné fyzikálne stratégie
Techniky ovládania mysle sa dajú rozdeliť do niekoľkých samostatných tematických skupín:

1) Ovládanie správania, nálady a názorov davu pomocou propagandy
Táto téma je dostatočne podchytená v množstve iných zdrojoch, takže sa jej budem venovať iba veľmi stručne.
Patrí sem:
 • propaganda mediálna (televízia, internet, politická agitácia, komerčné reklamy) a
 • propaganda cielená na deti (indoktrinácia počas školskej dochádzky)
Prvou časťou stratégie je zahltiť ľudí záplavou zbytočných alebo negatívnych správ, aby sa ľudia psychicky a emotívne vyčerpali a stratili záujem o dianie okolo seba. Typickou aplikáciou tejto stratégie sú "bulvárne" spravodajstvá, kde hlavnú náplň večerných správ tvorí kolotoč správ o automobilových haváriach, rozvrátených rodinách, občas preložených nejakou "oddychovou" správou o čerstvo narodenej gorile v ZOO z opačného konca planéty.
Druhou časťou stratégie je tzv. "hlboká indoktrinácia" smerovaná na čo najmladšie deti s cieľom vštiepiť im do podvedomia nejaké nespochybniteľné pravdy ako napríklad o "dobrotivom impériu USA", o verejnoprospešnom význame mimovládnych nadácií, o "zastupiteľskej demokracii" ako jedinom a najlepšom spôsobe vlády vo svete, o prospešnosti miešania farebných rás, o výhodách sexuálnej promiskuity, o spoločenskej škodlivosti rasizmu, prepisovanie učebníc dejepisu atď. Jedno čínske príslovie hovorí: "Ak chceš ovládnuť nepriateľa, vychovaj jeho deti".
2) ovládanie mysle pomocou halucinogénnych a psychofarmaceutických drog.
Sem patria:
 • látky používané na navodenie stavu hypnózy (napríklad amytal sodný),
 • "droga pravdy" (thiopental sodný) ,
 • rôzne halucinogény (napr. LSD),
 • drogy posilňujúce fyzickú výdrž a otupujúce empatiu (Pervitín používali nemeckí vojaci počas druhej svetovej vojny, Captagon bol populárny u arabských bojovníkov v Sýrskej občianskej vojne),
 • drogy vytvárajúce rôzne stavy eufórie (napríklad MDMA, hlavná zložka drogy Extáza)
 • robili sa dokonca experimenty s oxytocínom (hormón lásky) s cieľom "potlačiť v Nemcoch rasizmus a zvýšiť mieru tolerancie voči moslimským utečencom"
 • vykonaný bol tiež pokus s drogou propranolol , pomocou ktorého u pokusných osôb potláčali sklony k rasizmu.
Voľne sa dá predpokladať, že súčasný svetový drogový biznis vychádza v mnohých produktoch práve z amerického výskumu psycho-manipulačných drog, pričom príliš drastické produkty boli hodené na čierny drogový trh ako nástroj redukcie svetovej populácie a sofistikované látky sú používané na vojenské a spravodajské účely.
Veľmi okrajovo sa do tejto skupiny stratégií dá zaradiť americké fluórovanie pitnej vody, keďže fluór znižuje u ľudí inteligenciu a robí ľudí pasívnymi.
Z modernej doby sa dajú spomenúť napríklad správy, že na Ukrajine v dobe rozbiehajúceho sa Majdanu v roku 2014 bola použitá neznáma chemická látka, pridávaná ako "čistiaci prostriedok" do pitnej vody. Taktiež sú správy o tom, že agresívnym demonštrantom na námestí Majdan bol podávaný čaj s prímesou nejakej drogy, ktorá zvyšovala ich bojovnosť, spomína sa v tejto súvislosti Captagon.
Súčasťou projektu MK-Ultra v 1950tych rokoch bol projekt vývoja psychomanipulačných drog.
Bol požadovaný vývoj drog:
- ktoré budú stimulovať nelogické myslenie, aby sa cieľová osoba verejne zdiskreditovala
- látky na zvyšovanie výkonu rozmýšľania a vnímania
- látky rušiace toxické účinky alkoholu
- látky zvyšujúce toxické účinky alkoholu
- látky vyvolávajúce príznaky známych chorôb, použiteľné na simulovanie nejakej choroby
- látky umožňujúce jednoduché zavádzanie hypnózy, látky na zvyšovanie účinnosti hypnózy
- látky zvyšujúce odolnosť jedincov voči mučeniu a nátlaku
- látky, ktoré spôsobia po užití u jedinca amnéziu (vymazanie pamäte). Tieto látky mali byť použité na umlčiavanie informátorov, snažiacich sa vyniesť nejaké informácie na verejnosť
- látky, ktoré u danej osoby vyvolajú stavy šoku a zmätenosti
- látky, ktoré u osoby vyvolajú fyzickú indispozíciu, napríklad ochrnutie nôh
- látky vyvolávajúce silnú eufóriu bez následnej depresie
- látky meniace osobnosť, aby človek mal sklon sa stať závislým na inej osobe
- látky spôsobujúce mentálnu zmätenosť, aby osoba nedokázala pri výsluchu klamať (fabulovať)
- látky, ktoré v nezistiteľných koncentráciach výrazne oslabia pracovný výkon ľudí
- látky, ktoré dokážu dočasne poškodiť osobe zrak alebo sluch, bez trvalých následkov
- uspávacie prostriedky, ktoré sa dajú skryte podávať v nápojoch, jedle, cigaretách, rozprašovať ako aerosol a ktoré zároveň u osoby vyvolajú silnú amnéziu.
Článok poznamenáva, že mnohé moderné psychiatrické lieky a antidepresíva môžu byť výsledkom vyššie citovaného programu, pričom skutočným účelom týchto liekov nie je pomoc pacientovi, ale postupný rozklad jeho osobnosti a vytvorenie jeho maximálnej závislosti na systéme.
Existovali (a všetko naznačuje, že aj boli masovo realizované) plány distribuovať psychotropné látky masovo medzi civilnú populáciu v podobe prímesí do pitnej vody distribovanej vodárenskými spoločnosťami, prímesí do potravín, chemické látky primiešavané do paliva áut a lietadiel, látky pridávané do očkovacích vakcín atď.
Vojenský výskum v 1960tych rokoch kládol veľký dôraz práve na prostriedky chemických ciest masového ovládania mysle davov, kombinovaných v špecifických prípadoch s aplikáciou hypnózy. V 1990tych rokoch začal byť tento prístup opúšťaný v prospech novej perspektívnejšej technológie ovládania ľudí pomocou elektromagnetických vysielačov.
http://www.zvedavec.org/komentare/2019/10/8046-technologie-ovladania-mysle.htm
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 olaff olaff | E-mail | 18. března 2020 v 12:12 | Reagovat

http://girlssnapshots.com - horke divky z vaseho okoli

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.