Zisti kto si a rob to úmyselne.

Keď konšpiračné noviny sme píšu o dezinformáciách a konšpiráciách

5. ledna 2020 v 13:31 | afinabul |  Ponerológia
Na konci roka ponúkli výber dezinformácií cez portál (portál = 1.ozdobný vchod alebo vjazd do budovy či tunela, 2.ozdobný okraj javiska, v ktorom sa pohybuje opona, 3.prechod medzi javiskom a hľadiskom) antipropaganda, a to od mnohých mediálnych a politických aktérov (? aktér = aktívny účastník deja alebo udalostí, prípadne aj zastaralý výraz pre herca).
K prezidentským voľbám v SR: Už od januára 2019 kolovalo na sociálnych sieťach a v »dezinformačných médiách« mnoho dezinformácií o kandidátoch. ((Neviem úplne presne datovať, kedy - ale už som predvídal príchod umelo vytvorených centier tých, ktorí sa budú vydávať za jediných a skutočných odborníkov na pravdu, jedinú pravdu a na určovateľov toho, čo je správne a čo je nesprávne - nech už to nazveme akokoľvek - dokonca to korešponduje s predvídaním aj samotného Georgea Orwella.
Najprv vysvetlenie pojmu. Dezinformácia (angl. disinformation) je pojem pochádzajúci z ruského Dezinformatsiya, termín je spájaný s bývalou tajnou službou bývalého Sovietskeho zväzu - KGB. Používal sa na falšovanie a iné techniky zdiskreditovania vlády, osôb alebo politiky.
Dezinformácia je:
- viac alebo menej zámerne vytvorená skreslená alebo chybná informácia - chce mýliť, zavádzať adresáta. Dezinformácia vedie k nesprávnym záverom alebo rozhodnutiam.
-chybná správa alebo posolstvo inkorporované do určitého informačného systému, spravidla s cieľom zmeniť ho a dosiahnuť inhibíciu/excitáciu zvolených mienkotvorných tém v populačnom prostredí.
-úmyselne nesprávna či skreslená informácia tajne implantovaná do informačnej sústavy oponenta so zámerom ovplyvniť potrebným smerom jeho aktivity (názory).
-nástrojom tzv. psychologickej vojny - čiernej propagandy.
-pojem, ktorý zahŕňa nie len vecný obsah "informácie", ale aj proces jej rozširovania a recepcie adresátom.
Dezinformácia by sa nemala zamieňať s nesprávnou informáciou, ktorá je nesprávna neúmyselne.
Informáciu je možné rozdeliť na užitočnú (aditívnu) a redundantnú. Užitočná informácia akceleruje/urýchľuje zmenu. Redundantná informácia ju obmedzuje. Ak je príjem redundantnej informácie v potrebnom čase neprerušovaný a opakovaný, stáva sa z nej dezinformácia, vrcholiaca negatívnou zmenou. To je nesporne jedna z najpresnejších definícií "opakovanej lži" ako historicky najosvedčenejšej metódy i praktiky informačnej manipulácie.
Cielená dezinformácia je bežná najmä v nekalom súperení politických strán a v spravodajských hrách medzi znepriatelenými štátmi alebo civilizačnými systémami, v utajovaných formách ju veľmi často sprevádza porušovanie zákonov aj základných ľudských práv. Dezinformácia, ktorá je zacielená na individuálneho príjemcu, predstavuje prvok vojenského a politického súperenia. Médiá, a teda masová komunikácia, vyvolali rozvoj propagandistickej dezinformácie so zámerom vzbudzovať tlak na politické, náboženské, vojenské a hospodárske elity!
Účelom dezinformácie je oklamať protivníka a doviesť ho k dezinformátorom plánovanej orientácii v tematike. Často apeluje na oponentovo národné, vlastenecké, či kultúrne cítenie, alebo náboženské presvedčenie. Moderná dezinformačná kampaň cielená na verejnosť začína obvykle publikovaním "škandálneho" materiálu v niektorom menej známom médiu a ak je úspešná, dochádza ku kumulovaniu a preberaniu materiálu ďalšími médiami.
V širšom poňatí sa medzi dezinformačné zaraďujú aj hospodárske alebo kultúrne aktivity, napr. reklama. V niektorých prípadoch má použitie pojmu odkázať na väčšinou spravodajskú dysfunkciu média.
Dezinformácia predstavovala vyhľadávaný nástroj domácej a zahraničnej politiky vo všetkých režimoch. V socialistickej ČSSR pracovali mnohí dezinformátori pod novinárskym krytím.
Hlavné typy tvorby dezinformácie podľa spravodajských materiálov:
-falšovanie (úplne nepravdivé, bez možnosti overenia),
-obohrávanie (čiastočne nepravdivé, ak je potrebné priviesť pozornosť protivníka na iný cieľ),
-dezinformácia opaku (celkom pravdivé, dotyčnému je poskytnutá pravdivá informácia s predpokladom, že ju bude považovať za nepravdivú).
Za hlavné techniky dezinformácie sú považované:
-zveličenie (zjednodušenie) javu,
-zmena jej povahy alebo okolností (času, miesta),
-úplná zmena javu na iný.
Podmienky úspešnosti dezinformácie:
-dezinformácia musí vychádzať z pravdivých zdrojov,
-musí byť prispôsobená kultúrnemu kontextu protivníka,
-musí byť šírená viacerými kanálmi.
Mimochodom, pán George Orwell tvrdil: "Sloboda znamená slobodne vyhlásiť, že dve a dve sú štyri. Ak toto je dané, všetko ostatné z toho vyplynie."

Analýza organizácie Globsec (vraj) ukázala, že »dezinformačné facebookové stránky« najviac v kampani podporovali Štefana Harabina a dezinformačnú antikampaň viedli proti Robertovi Mistríkovi a po jeho odstúpení hlavne proti Zuzane Čaputovej. - Ak toto napíšu konšpiračné noviny sme, tak hľadaj pravdu jemne inde - oni nazvú nejaké konkurenčné či súperiace médiá, že sú dezinformačné alebo konšpiračné a namýšľajú si, že majú fajront. Žiadna robota, žiadne dokazovanie, žiadne konflikty - veď im ich "otrockí (oblbnutí?) čitatelia uveria aj to, že 4 + 4 = 7,9…
Hlavným terčom dezinformácií však bola akási neznáma pani Zuzana Čaputová. Niektorí poslanci SNS a Smeru spolu s "dezinformačnými médiami" »konšpirovali« o tom, že Čaputová je len figúrka v rukách XXXXu. - A to píšu konšpiračné noviny sme.
Poslanec Blaha s » «dezinformačnými webmi« konšpiroval aj o tom, že Čaputová je platená Sorosom a Židmi, čo sa snažil dokázať tým, že Čaputová prevzala Goldmannovu cenu za environmentalistiku. - Tieto noviny sme by boli ešte rozčertenejšie, ak by boli donormi Putinovi ľudia či nechcený štát…
Portál IdemVoliť.sk vytvoril "koláž", na ktorej bola Čaputová so Sorosom a v pozadí boli logá XXXXu, Via Iuris, Open society foundation (OSF), americkej ambasády a Nadácie Pontis, čo malo evokovať prepojenosť Čaputovej na mimovládne organizácie a Sorosa. - Výsledok hovorí sám za seba.
V 2. kole bojovala akási pani Čaputová o zvolenie za prezidenta SR s kandidátom Smeru Marošom Šefčovičom, ktorý začal spochybňovať jej koncipientskú prax, k čomu sa pridali aj "dezinformačné média". Ani slovo o tom, či z faktov možno usúdiť, či ktosi čosi obišiel alebo neobišiel…
Okrem prezidentských volieb hrala v "dezinformačných médiách" v prvej štvrtine roka 2019 dôležitú úlohu aj téma americkej pomoci pri oprave slovenských letísk v Kuchyni a na Sliači.
"Dezinformačné médiá" spolu s predstaviteľmi SNS to prezentovali ako snahu vybudovať na Slovensku americké vojenské základne, čo však rezolútne odmietlo ministerstvo zahraničných vecí SR. Kauzu v podstate odštartoval bývalý prezidentský kandidát Eduard Chmelár, ktorý na Facebooku napísal status o tom, že Američania na Slovensku chcú vybudovať svoje základne a ministerstvo zahraničia to tají.
Aj napriek ubezpečovaniu zo strany americkej ambasády, že peniaze pôjdu výhradne do slovenského majetku a vyhláseniach ministerstva zahraničia o tom, že o finálnej podobe zmluvy sa len rokuje, predseda SNS Andrej Danko žiadal zverejniť finálnu zmluvu, o ktorej tvrdil, že naruší slovenskú suverenitu.
Poslanec za SNS Jaroslav Paška tvrdil, že Estónsko podobnú zmluvu s USA podpísalo a ľutuje to. To však nebola pravda, keďže štátny tajomník na estónskom ministerstve obrany Kristjan Prikk povedal, že zmluva s USA je vyvážená a prospešná. - Vie si ktokoľvek predstaviť, že by nejaký tajomník na ministerstve obrany povedal čokoľvek, čo by ho delegovalo do väzenia za vlastizradu?
Hoci počty migrantov, prichádzajúcich do Európskej únie od roku 2015 výrazne klesli, migrácia stále zostáva témou, ktorú "dezinformátori" a propagandisti radi využívajú. Prezentujú ju hlavne ako civilizačnú hrozbu, bezpečnostné riziko a sociálne bremeno. - Vie si niekto predstaviť - že - ak je v Európe odhadom 22 (a možno aj viac) miliónov ľudí, ktorí sú produktom podpory prisťahovania sa imigrantov (a je jedno, či azylových alebo ekonomických) a nájdu sa médiá ako sú naše slovenské sme, ktoré naďalej budú obviňovať kohosi, že vraj zavádzajú? Podstatnou či principiálnou otázkou je niečo celkom iné - je Európa vskutku schopná akumulovať a pre dobro všetkých obyvateľov rozumne vtesnať N cudzincov - alebo - je pravdou aj to, že NO-GO zóny a možná hrozba terorizmu je objektívnou realitou? Zostáva zistiť, kto na tom "dobre" zarába… (Lepšie ako drogoví díleri)
Stálicou v šírení hoaxov na Slovensku je ĽSNS a jej pridružené weby. - Ako možno reagovať, ak konšpiračné noviny sme napíšu skratku strany kotlebovcov takto? Originál je totiž: ĽS NS. A kto mal tú možnosť sledovať konšpiračné noviny sme dlhšie a zachoval si zdravý rozum, tak dobre pozná vulgárno-nenávistné prejavy šéfredaktorky, ale aj oplzlé ataky jej kolegov (podobne ako "enko")…
"Hoax" / Hoax (anglické slovo hoax označuje podvod, žart) je predovšetkým prostredníctvom internetu elektronicky šírená správa (najmä e-mailová), ktorá napriek svojej nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalším používateľom systému. Jednoduchosť a prakticky nulová cena a námaha pri preposielaní spôsobila ich veľký rozmach.
Hoaxy predovšetkým:
-varujú pred údajne vážnym (v skutočnosti neexistujúcim) nebezpečenstvom (najmä ničivým počítačovým vírusom a podobne)
-informujú o možnosti spoplatnenia často používaných internetových služieb, čomu sa dá zabrániť jedine preposielaním ďalej
-prosia o pomoc v núdzi (občas ide o prosby, ktoré boli na začiatku aktuálne (napr. darovanie krvi), ich preposielaním však rotujú po Internete aj niekoľko rokov)
-tvrdia, že prinášajú šťastie (obdoba písaných "listov šťastia"), prípadne sľubujú peniaze za preposielanie (čo je úplný nezmysel aj vzhľadom na to, ako protokol SMTP rieši prenos e-mailov)
Niekedy sa tiež vyskytujú reťazové správy vo forme prosby alebo petície (takáto "petícia" z hľadiska práva nemá žiadnu váhu), veľakrát sa uvádzaný blud snaží podporiť uvedením názvov veľkých firiem a inštitúcií (napr. IBM, America OnLine, atď.).
Minister vnútra upozorňuje všetkých majiteľov mobilných telefónov: veľmi často sa stáva, že si majiteľ mobilu nájde odkaz, aby zavolal na číslo: 0607 745 241. URČITE na toto číslo nevolajte! Vaše faktúry porastú do závratných výšok.
Táto informácia pochádza z policajných zdrojov. "Podvratné živly" majú systém, ktorým môžu zneužívať Vaše mobily. Zavolajú Vás na Váš GSM a predstavujú sa ako pracovníci z "Orange" - Váš prevádzkovateľ. Ďalej Vás požiadajú uviesť kód, ktorý začína na 09 * a vysvetľujú Vám, že je to overovanie spoľahlivej funkčnosti Vášho mobilu.
URČITE IM NEUDÁVAJTE TENTO KÓD a okamžite zrušte hovor. Vlastnia zariadenie, ktoré za pomoci tohto kódu prečíta Vašu SIM kartu a už im nič nebráni v tom, aby vyrobili novú identickú kartu…
Tento podvod je mimoriadne rozšírený, a preto Vás prosíme, aby ste túto informáciu rozšírili medzi čo najväčší počet ľudí.
Tento hoax má všetky typické znaky:
-naliehavá a pritom nepravdivá informácia (v skutočnosti na Slovensku uvedené číslo ani neexistuje)
-odkaz na iluzórnu autoritu ("policajné zdroje")
-žiadosť o poslanie ďalej.

V novembri si občania v ČR a aj SR pripomínali 30. výročie »Nežnej revolúcie«, ktorou sa ČSSR zbavilo totality.
Zatiaľ čo väčšina ľudí si s obdivom pripomínala odvahu demonštrantov, ktorí v boji za slobodu mnoho riskovali a nakoniec sa im socializmus podarilo zvrhnúť, "kotlebovci" v decembrovom vydaní svojich straníckych novín prišli vraj s iným výkladom dejín. Podľa nich za "Nežnou revolúciou" stáli vraj západní agenti, komunistickí funkcionári a ŠtB. »17. november« svojsky označili ako "podvod na ľuďoch". - Hmm, tí, ktorí zažili prelomovú dobu na vlastnej koži, tak dobre vedia, že mohli spolupôsobiť aj západní agenti s komunistickými šéfmi a s ŠtBákmi, ale im sa to vymklo z rúk a nakoniec to dopadlo - ako to dopadlo. Iba sa nám =decko= demokracie dožilo pubertálnych rokov a musí sa naučiť žiť samostatne…

Berthold Brecht: "Kto nepozná pravdu, je len hlupák, kto ju však pozná a napriek svojmu svedomiu ju zatajuje alebo dokonca nazýva lžou, ten je opovrhnutia hodný zločinec."

Konšpiračné noviny sme »prorokujú« (t.j. konšpirujú):
Pred rokom denník sme predpovedal, že bývalý premiér Robert Fico opustí byt v komplexe Bonaparte, prenajatý od daňového podvodníka Ladislava Bašternáka, ale zostane predsedom Smeru. Rovnako aj to, že sudca Štefan Harabin sa nestane prezidentom. - A koľko to dalo námahy! Koľko kýblov zvratkov museli vyliať konšpiračné noviny sme na smerákov! Koľko peňazí sa muselo minúť, aby to vyšlo!
HANOBIŤ pozri HANIŤ: znevažujúco sa o niekom alebo o niečom vyjadrovať, uberať niekomu vážnosť, česť. ZNEVAŽOVAŤ - haniť, znevažovať prácu niekoho. TUPIŤ. Urážať. ZNEUCŤOVAŤ (hrubo haniť), hanobiť niekoho, zneucťovať presvedčenie niekoho. Utŕhať na cti niekomu. Knižne - przniť na cti. Ohovárať. Očierňovať. Osočovať. Hovorovo/expresívne roznášať, rozvláčať, bridiť, hnusiť, špiniť, špintať, škandalizovať (verejne haniť), brýzgať.
Zuzana Čaputová svojím víťazstvom v prezidentských voľbách prekazila prognózy viacerým, vrátane konšpúiračných novín sme, a Andrej Kiska sa napokon rozhodol založiť stranu, čo sme neočakávali. Polícia SR Mariana Kočnera síce spojila s vraždou novinára Jána Kuciaka, napriek predpovedi sme, ale konečné rozhodnutie súd ešte nepovedal. - A koľko prachov to stálo a ešte bude stáť!
motto of capitalists: "ONLY IDIOT WILL DO BUSINESS WITH HIS OWN MONEY.
Správne sme odhadli, že štátny rozpočet neskončí bez strát, aj to, že zdražejú potraviny. Ceny bytov v SR však nezačali klesať, automobilky nemali taký zlý rok, ako sme "prorokovali", a ministrom financií za Smer sa nestal bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze, za ktorého šéfovania sa na Slovensku pochybne preclieval čínsky tovar, ale Ladislav Kamenický - kvôli ktorému sa smerákom podarilo ukrojiť percentá popularity, lebo takého exota by sme ani my nemohli vybrať!
Eurovoľby v EÚ nepriniesli "zásadný" zvrat, Poľsko a Maďarsko nepotrestali za to, že sa vzďaľujú demokracii (ako tvrdia sme a im podobní!), a Turci naozaj obsadili sever Sýrie (protizákonne a proti morálke!). V USA však demokrati napokon presadili impeachment Donalda Trumpa, aj keď bez vyhliadok na úspech, a brexitu s dohodou sme sa v roku 2019 nedočkali.
Správne sme však odhadli, že Peter Sagan prinesie ďalší zelený dres z Tour de France, ale nebude majstrom sveta, Anastasia Kuzminová získa medailu na majstrovstvách sveta v biatlone (aj keď od žien sme čakali viac) a Petra Vlhová prekonala naše očakávania a z majstrovstiev sveta nepriniesla len jednu, ale tri medaily.
A "proroctvá" konšpiračných novín sme?
Vládu bude zostavovať opozičný blok ( ? )
Parlamentné voľby nebudú mať jasného víťaza. Smer získa najviac hlasov, ale nepôjde do vlády s ĽS NS. Iné strany, ktoré by s ním mohli vytvoriť koalíciu, SNS a Most, nebudú mať dosť percent. Z nových strán by to mohla byť Dobrá voľba Tomáša Druckera, alebo Vlasť Štefana Harabina, tí sa však napriek mohutnej kampani do parlamentu nedostanú.
PS-Spolu, Za ľudí, OĽaNO, KDH a SaS budú musieť vytvoriť koalíciu s pomocou hnutia Sme rodina. Výsledkom dlhých rokovaní bude nestabilná koalícia, ďalšou možnosťou je úradnícka vláda a nové voľby. - Perfektný biznis pre konšpiračné noviny sme a ich dodávateľov či hýbateľov! To bude reklám a ohlúpených ľudí!
Šéf Smeru JUDr. Robert Fico sa nevyhne trestu za to, že vo videu spochybnil odsúdenie Milana Mazureka z ĽS NS za jeho nevinné výroky v rádiu Frontinus - lebo si ich takmer nikto z občanov SR z videa nepozrel, ani nevypočul, a tak sa mohla stať justičná habaďura. Špecializovaný trestný súd uzná Fica za vinného z hanobenia rasy a schvaľovania trestného činu, hoci Fico kritizoval viac NS SR a systém, ktorý to umožnil, nie reálne rasizmus… Súd Ficovi uloží peňažný trest, takže bude o jedného nevinného, čo bol odsúdený justičným kiksom, viac…
Mariana Kočnera odsúdia len za zmenky
Na dlhoročné väzenie odsúdi Špecializovaný trestný súd obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera a bývalého šéfa televízie Markíza Pavla Ruska v kauze zmenky. Sú obžalovaní, že sfalšovali zmenky za 69 miliónov eur, ba Kočner dal potom Markízu na súd, aby ich vyplatila. Obom hrozí 12 až 20 rokov väzenia. Kočner je zároveň obžalovaný, že si objednal vraždu novinára Jána Kuciaka.
K tomu niet čo dodať - konšpiračné sme iba odhadli, pravý objednávateľ si občas odpije z whisky alebo vína.
"If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you." John 15, 7
Z.Čaputová: "Som presvedčená, že súčasťou starostlivosti o dušu je aj starostlivosť o spoločné dobro. S ľútosťou však musím konštatovať, že hľadanie a nachádzanie spoločného dobra je v poslednom čase veľmi sťažené nebezpečne sa rozmáhajúcim fenoménom. Je ním jazyk nenávisti. Preto som vážených predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností veľmi naliehavo požiadala, aby sme voči nenávistnému jazyku zaujali spoločný, rozhodný, ale pokojný a odmietavý postoj," napísala k stretnutiu na sociálnej sieti Čaputová.
Inzerát: ak niekto vie, čo tým chcela pani hlava SR povedať, nech nám napíše list. Že by to znamenalo, že ONA bude určovať alebo rozhodovať, čo je jazyk nenávisti a čo nie je jazyk nenávisti, že len ona alebo jej hýbatelia to budú určovať? Má sa zriadiť ministerstvo pravdy či ministerstvo lásky (alebo nenávisti?)?
"Vaším pôsobením pomáhate ľuďom zažiť skúsenosť s Bohom a poznávať ho. Je to nenahraditeľné poslanie…" Z.Č.
"Namiesto nenávisti nás viera vedie k tomu, že okrem iného sa musíme spojiť v rešpekte voči človeku ako takému, ktorý bol podľa Biblie stvorený na obraz Boží, čo mu dáva dôstojnosť…" - - - ako dlho a ako veľký kolektív vymýšľal túto briliantovú ideu? A koľko to stálo pána Juraja?

"Let's rule! Politicians they must to serve you, not to command you!
A namiesto "záveru" pár myšlienok z pera pána Orwella:
Cieľom Tých hore je zostať, kde sú.
Cieľom Tých uprostred je vymeniť si miesto s Tými hore.
Cieľom Tých dole, ak majú nejaký cieľ - je totiž trvalou charakteristikou Tých dole, že sú príliš skrúšení drinou, než aby si častejšie uvedomovali čokoľvek mimo svoj každodenný život - je zrušiť všetky rozdiely a vytvoriť spoločnosť, v ktorej si budú všetci ľudia rovní. A tak sa v priebehu dejín znova a znova odohráva boj, ktorý je vo svojich hlavných obrysoch stále rovnaký.
Po dlhé obdobia sa zdá, že Ti hore sú bezpečne pri moci, ale skôr či neskôr zakaždým príde chvíľa, kedy buď stratia vieru v seba alebo schopnosť účinne vládnuť, alebo oboje. Potom ich zvrhnú Tí uprostred, ktorí získajú Tých dole na svoju stranu predstieraním, že bojujú za slobodu a spravodlivosť.
Ako náhle Tí uprostred dosiahnu svoj cieľ, uvrhnú Tých dole naspäť do skoršieho postavenia otrokov a sami sa stanú Tými hore. Od jednej zo zostávajúcich skupín sa okamžite odtrhne nová skupina Tých uprostred a boj začína nanovo. Z tých troch skupín sa len Tým dole nikdy ani dočasne nepodarí dosiahnuť svoj cieľ.
Žiadny rast bohatstva, zjemnenie mravov, reforma alebo revolúcia - nepriblížili ani o milimeter ľudskú rovnosť. Z hľadiska Tých dole žiadna historická zmena nikdy neznamenala oveľa viac ako zmenu mena ich pánov.
V minulosti bola potreba hierarchického usporiadania spoločnosti výhradne doktrínou Tých hore. Hlásali ju králi a aristokrati, kňazi, právnici a im podobní, ktorí sa na nej priživovali a zvyčajne ju zmierňovali sľuby, že všetko budú kompenzovať v imaginárnom záhrobnom svete.
V minulosti viedli Tí uprostred revolúcie pod zástavou rovnosti, a nastolili novú tyraniu, ako náhle bola stará zvrhnutá.
V primitívnych dobách, kedy spravodlivá a mierumilovná spoločnosť nebola uskutočniteľná, sa v nej celkom ľahko dalo uveriť. Predstava pozemského raja, v ktorom by ľudia žili pospolu ako bratia, bez zákonov a bez tvrdej práce, prenasledovala ľudskú myseľ po tisíce rokov.
Masy sa nikdy nebúria z vlastného popudu a nikdy sa nebúria len preto, že sú utláčaní. A ak nemôžu porovnávať, nikdy si dokonca ani neuvedomia, že sú utláčaní.
Ak má niekto vládnuť natrvalo, musí vedieť zvrátiť zmysel skutočnosti.
Ak má byť navždy znemožnená rovnosť medzi ľuďmi - keď Ti hore, ako sme ich nazvali, si majú natrvalo udržať svoje postavenie - potom musí byť riadené šialenstvo prevažujúcim stavom mysle.
howgh
https://matthew1801.blog.pravda.sk/2020/01/04/ked-konspiracne-noviny-sme-pisu-o-dezinformaciach-a-konspiraciach/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 zdenek zdenek | E-mail | 18. března 2020 v 13:06 | Reagovat

http://girlssnapshots.com - horke divky z vaseho okoli

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.